Politikk - Norsk

baov

Det Norske Oljefondet er ikke rentabelt

Typisk Norsk politikk å bli melket av internasjonale kremmere? Kanskje også utpresset?

Melkes oljefondet av lokale finasmeklere/institusjoner og internasjonale finansmeklere/institusjoner?

Det Norske internasjonale oljefond og dets fovaltning, er ikke rentabelt, eller gir ikke overskudd tilbake til den Norske stat(skattebetalernes spleiselagskasse)? Det er det inntrykket en sitter igjen med etter å ha lest lederartikkel i finansavisene bl.a. Hegnar online i dag der de skriver at:

Oljefondets risikojusterte meravkastning er på 0,00 prosentpoeng. se link nedenfor. sitat:"Historical Performance and Risk Review", skriver Oljefondet rett ut at hvis man tar hensyn til all risiko fondet tar, så blir den risikojusterte avkastningen null, sammenlignet med referanseindeksen fondet måles mot. Referanseindeksen består av aksjer og obligasjoner verden over og er fastsatt av Finansdepartementet.

- Her sier jo fondet selv at det ikke har skapt noen risikojustert meravkastning, sier risikoekspert og leder av Rann Rådgiving, Halvor Hoddevik.

- Da er den mest nærliggende konklusjonen at aktiv forvaltning rett og slett ikke lønner seg,"sitat slutt.

http://www.hegnar.no/bors/artikkel536896.ece

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet? i stedet for å sløse pengene bort på sløsende politikere og grådige internasjonale korrupte triksere og finanskremmere?

3
26 svar

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet? i stedet for å sløse pengene bort på sløsende politikere og grådige internasjonale korrupte triksere og finanskremmere?

Opplagt. Grunnen til at vi ikke gjør dette - som er det eneste fornuftige - er at vi ville trengt fremmedarbeidere for å brygge veiene, jernbanene og infrastruktruren. Vi har rett og slett ikke nok "hender og hoder" til å bygge alt som vi har råd til.

Selv om norsk anleggsbransje er sprengt på kapasitet er det dessverre veldig vanskelig for LO, og deres underavdeling AP, å akseptere at vi skal gi arbeid til folk som har et annet statsborgerskap. Derfor velger vi heller å søle bort pengene på Wall Street.

2
Orake1et3 [sitat…] Tenker du på den idiotiske finansieringen? Eller de idiotiske forutsetningene som benyttes for å beregne samfunnsøkonomisk nytte? Eller lokaldemokratiet hvor en hver tufs...

Vei- og infrastrukturprosjekter er keynesianernes viktigste verktøy og det gir de ikke fra seg uten kamp, det er svært liten vilje i miljøene rundt LO/AP å slippe til store entreprenører. Det er rett og slett en slags uskrevet enighet om at vi bygger smått for å beskytte norske interesser. En annen viktig grunn er at vei og infrastruktur brukes som et politisk verktøy for å kjøpe seg stemmer der det trengs.

2
SIG100 [sitat…] For det første har du tydeligvis ikke forstått hva du faktisk har lest. Pensjonsfondet gir og har gitt avkastning så det monner, også justert for inflasjon. I snitt har år...

Det artikkelen tar opp er om den aktive forvaltningen har gitt mer avkastning enn referanseindeksen - når man justerer for risikoen man har tatt.

Vel, jeg konkluderte i forhold til den ene ensidige indikatoren blant mange andre hovedindikatoere/faktorer tydeligvis, og tråkket i baret med begge føttene. Jeg glemte å se meg om i traffikken, - og artikkelforfatteren og avisen/Hegnar har tydeligvis en egen agenda eller strategi/hensikt med å vinkle det slik de gjør.

2

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet?

Det kan hende, selv om bruk av slik mengde menger kunne ha ført til en galloperende inflasjon på linje med hva som Zimbabwe og Venezuela har opplevd.

1
Orake1et3 [sitat…] Opplagt. Grunnen til at vi ikke gjør dette - som er det eneste fornuftige - er at vi ville trengt fremmedarbeidere for å brygge veiene, jernbanene og infrastruktruren. Vi...

Opplagt. Grunnen til at vi ikke gjør dette - som er det eneste fornuftige - er at vi ville trengt fremmedarbeidere for å brygge veiene, jernbanene og infrastruktruren. Vi har rett og slett ikke nok "hender og hoder" til å bygge alt som vi har råd til.

Store europeiske entreprenører står å venter på de store vei- og infrastrukturprosjektene i Norge som det ikke blir noe av. Prøv å gjett hvorfor det ikke er noen virkelig store veiprosjekter i Norge? Vi har pengene, behovet er der, men vi velger å bygge litt her og litt der.

1
silas [sitat…] Store europeiske entreprenører står å venter på de store vei- og infrastrukturprosjektene i Norge som det ikke blir noe av. Prøv å gjett hvorfor det ikke er noen virkelig...

Store europeiske entreprenører står å venter på de store veiprosjektene i Norge som det ikke blir noe av. Prøv å gjett hvorfor det ikke er noen virkelig store veiprosjekter i Norge?

Tenker du på den idiotiske finansieringen? Eller de idiotiske forutsetningene som benyttes for å beregne samfunnsøkonomisk nytte? Eller lokaldemokratiet hvor en hver tufs har stemmerett?

1

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet? i stedet for å sløse pengene bort på sløsende politikere og grådige internasjonale korrupte triksere og finanskremmere?

Eventuelt kunne vi bare la Oljefondet kutte ut den aktive forvaltningsdelen, og slik spare merkostnadene uten å ofre noen risikojustert meravkastning (siden den tydeligvis ikke finnes).

1

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet? i stedet for å sløse pengene bort på sløsende politikere og grådige internasjonale korrupte triksere og finanskremmere?

Som Bertram Dybvad Brochmann sa det: "Politikere er en uhyrlig luksus."

Han var selv politiker , men ville ikke motta lønn for sin stilling.

Som dagens politikere flytter heller penger ut av landet i stedet for å "sirkulere" penger innad i landet. Samt at de setter sitt folk i million-gjeld.

1
Speciale [sitat…] Det kan hende, selv om bruk av slik mengde menger kunne ha ført til en galloperende inflasjon på linje med hva som Zimbabwe og Venezuela har opplevd.

Bertram Dybvad Brochmann hadde en teoretisk modell for landets økonomiske problemer som R. Frich senere fikk Nobels pris i økonomi for.(Har ikke peiling på økonomi , men skjønner forskjell på pluss og minus. Sjekk derfor ref. selv. Dessuten er selvlært vellært)

1

Det Norske internasjonale oljefond og dets fovaltning, er ikke rentabelt, eller gir ikke overskudd tilbake til den Norske stat(skattebetalernes spleiselagskasse)?

Når oljefondet gir en risikojustert avkastning på 0 så betyr det at den gjør det like bra som summen av alle forvaltere.

Det er bra det. Er ikke alle fond som gjør dette.

Med risikojustert avkastning lik 0 så betyr det for eksempel 10 % avkastning i aksjer, 5 % i obligasjoner, 3 % i renter. Det betyr ikke 0 i avkastning.

1
ORM [sitat…] Når oljefondet gir en risikojustert avkastning på 0 så betyr det at den gjør det like bra som summen av alle forvaltere. Det er bra det. Er ikke alle fond som gjør dette....

Orm : avkastning minus prisstigning = fortjeneste.

tusen kroner var vel ganske mye i år 1900. Etter 3 generasjoner med 40 års arbeidstid hver er verdien uten fortjeneste hva som kan kjøpes i dag. Ikke så mye akkurat.

fremtidig kjøpekraft oljefondet gir vet vi ikke.

1

Det er kremmernes jobb å leve av andres arbeid,og de forlanger å leve godt uten å løfte på ræva.

Det er det vi arbeidsfolk som gjør for dem.

1
politikk Orm : avkastning minus prisstigning = fortjeneste. tusen kroner var vel ganske mye i år 1900. Etter 3 generasjoner med 40 års arbeidstid hver er verdien uten fortjeneste hva som ka...

Dette handler om meravkastning. Oljefondet har naturligvis avkastning over inflasjon, men spørsmålet er om den aktive delen av forvaltningen gir meravkastning utover referanseindeksen. Artikkelen sier at meravkastningen er null når vi justerer for den ekstra risikoen. Da er spørsmålet om Oljefondet like godt kan kutte ut denne aktive forvaltningen, og heller bare følge indeksen passivt. Aktiv forvaltning medfører jo ekstra kostnader, så det er svært få aktive fondsforvaltere som skaper meravkastning over tid.

1

La oss starte med at du ser på en rappport fra 2011.

Tallet siden oppstart pr siste kvartal er 0,26 % i meravkasting (ikke risikojustert). Det betyr at forvalterne klarer å skape merverdier - men at disse kanskje skyldes at de tar mer risiko.

Men dette er egentlig ubetydelig. Det viktige her er at oljefondet har levert 5,8% årlig avkastning siden oppstart. Dette utgjør totalt 2 084 000 000 000 kroner - i avkastning!

Dette betyr at 40% av verdiene i oljefondet er avkasting!

1

Dette blir en villedende fremstilling. Det eneste dette viser er at oljefondet forvaltes med lav risiko, hvilket er en politisk målsetning. At fondet gir reell avkastning vet vi. I snitt 3%. I tillegg har vi fått en formidabel verdiøkning på oljepengene som formue.

Fondet gir en avkastning som er større enn all fisk pluss bergverksdrift i Norge. Det er ikke småpenger vi snakker om. Og den avkastningen brukes i Norge hvert år.

Man skal ikke la seg lure av villedningen fra alle dem som gjerne vil ta en jafs av sparepengene til det norske folk.

1

Det Norske internasjonale oljefond og dets fovaltning, er ikke rentabelt, eller gir ikke overskudd tilbake til den Norske stat(skattebetalernes spleiselagskasse)? Det er det inntrykket en sitter igjen med etter å ha lest lederartikkel i finansavisene bl.a. Hegnar online i dag der de skriver at:

Oljefondets risikojusterte meravkastning er på 0,00 prosentpoeng. se link nedenfor.

For det første har du tydeligvis ikke forstått hva du faktisk har lest. Pensjonsfondet gir og har gitt avkastning så det monner, også justert for inflasjon.

I snitt har årlig avkastning vært 10% siste 12 mnd og drøyt 6% siste 10 år (som altså innbefatter finanskrisen). Fratrukket inflasjon (realavkastning) har tallene vært 8,4% og 4,1%.

Det artikkelen tar opp er om den aktive forvaltningen har gitt mer avkastning enn referanseindeksen - når man justerer for risikoen man har tatt.

NBIM er i stor grad pålagt at deres investeringer skal reflektere sammensetningen av referanseindeksene. De har altså begrenset adgang til å "spekulere". Ut i fra deres frihet så kan man forvente en meravkastning på rundt 1/4 prosent - selvsagt med store svingninger. De siste 5 år har man levert 0,38% og siste 10 år 0,15%.

Når artikkelforfatteren mener at aktiv forvaltning ikke har gitt meravkastning så gjør han grove forenklinger og driver "cherry picking". Det er riktig at én indikator - adjusted sharpe index - gir 0 i resultat i forhold til referanseindeksen om man ser på hele perioden siden 1998. Det er imidlertid verdt å huske på at referanseindeksen ikke representerer risikofri investering - meravkastningen i forhold til "risikofri" avkastning er på 0,42%.

Det er imidlertid slik at denne enkeltparameteren langt i fra er noen fasit. Det er ikke den eneste indikatoren eller tidsperioden man bør studere om man faktisk er interessert i hvor god forvaltningen er. For nær alle målemetoder og tidsperioder så gir den aktive forvaltningen betydelige bidrag til fondets avkastning. Meravkastningen siden oppstart er på 0,26% - det vil si med dagens størrelse på fondet 17 milliarder årlig.

De 17 milliardene tilsvarer altså med ÉN målemetode og periode "prisen" på den risikoen den aktive forvaltningen. Siden nesten alle andre indikatorer/perioder indikerer at prisen er betydelig lavere så er det nok større mulighet for at indikatoren er misvisende enn at man har hatt "flaks".

Man bør også ta hensyn til at fondets forvaltningskapital har økt voldsomt siden 1998, at rammene for forvaltningen er endret (aksjeandel, eiendom) og ikke minst at pga. pensjonsfondets størrelse så har man begrensinger - det er ikke bare å stikke innom banken og kjøpe indeksobligasjoner for 5000 milliarder.

De totale forvaltningskostnadene i pensjonsfondet er forøvrig lave og synkende - rundt 0,05% av forvaltningskapitalen. 3/4 av forvaltningskostnadene er intern forvaltning.

Med jamne og ujamne mellomrom kommer det noen innspill som dette - i særdeleshet når resultatene er dårlige en periode. Etterpåklokskap er en yndet sport og PR-kåtheten like så - særlig for en som lever av å selge sine rådgivningstjenester.

1

ypisk Norsk politikk å bli melket av internasjonale kremmere? Kanskje også utpresset?

Typisk norsk å være moralens voktere. Først definerer vi hva som er en umoralsk investering, som tobakk, kull, våpen, osv, osv, og så instrueres fondet til å investere i det som ikke gir noe avkastning. I vårt overmot og moralske følerier, overlater vi lønnsomme investeringer til andre. Er det det folket egentlig vil?

1
Arrcab [sitat…] Typisk norsk å være moralens voktere. Først definerer vi hva som er en umoralsk investering, som tobakk, kull, våpen, osv, osv, og så instrueres fondet til å investere i d...

Hva er dette slags tullprat? Oljefondet har levert en god avkastning gjennom ansvarlige investeringer. Skulle fondet hatt bedre avkastning, måtte fondet ha gamblet med pengene.

Men ja, det kan absolutt argumenteres for at oljefondet bør putte alle pengene i en portefølje som speiler en veldig bred indeks, som f.eks. MSCI ACWI+FM IMI.

http://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-acwi-fm-imi.pdf

1
selters Hva er dette slags tullprat? Oljefondet har levert en god avkastning gjennom ansvarlige investeringer. Skulle fondet hatt bedre avkastning, måtte fondet ha gamblet med pengene. Men...

Hva er dette slags tullprat? Oljefondet har levert en god avkastning gjennom ansvarlige investeringer. Skulle fondet hatt bedre avkastning, måtte fondet ha gamblet med pengene.

Vel, kanskje litt satt på spissen, men det er viktig å være oppmerksom på, og ikke undervurdere de kreftene som forsøker å politisere fondet, å gjøre det som etter deres mening, er moralsk riktige men dårlig butikk. Det er også betenkelig når flokken av kostbare økonomer som arbeider for fondet, ikke klarer å "slå gobal benchmarks" som MSCI AWCI.

1

Vil det heller være lønnsomt å bygge anlegg og infrastruktur (fremtidige Norske arbeidsplasser i Norge)i hjemmemiljøet? i stedet for å sløse pengene bort på sløsende politikere og grådige internasjonale korrupte triksere og finanskremmere?

har du i det hele tatt lest artikkelen?

Den sier at risikojustert avkastning ikke er større enn markedet. Det er den aktive forvaltningen som ikke kaster av seg.

Og dette er ting som ærlig talt har vært slått fast i flere Meldinger til Stortinget allerede - vi tjener mere penger på aktiv forvaltning av finanskapitalen enn ved å følge diverse referanseindekser - men vi tjener ikke mere justert for risikoen fondet tar.

Det er også et poeng som er langt på vei akseptert i store deler av forskningslitteraturen knyttet til dette.

1
VenstreVingen [sitat…] har du i det hele tatt lest artikkelen? Den sier at risikojustert avkastning ikke er større enn markedet. Det er den aktive forvaltningen som ikke kaster av seg. Og dette...

Det ville vært svært oppsiktsvekkende om det lille spillerommet fondet har til aktivt forvaltning ville resultert i at man hadde mye bedre resultater en referanseindeksen over lengre tid eller at det ikke samsvarte noenlunde med økningen i risiko det gir.

1
baov [sitat…] Vel, jeg konkluderte i forhold til den ene ensidige indikatoren blant mange andre hovedindikatoere/faktorer tydeligvis, og tråkket i baret med begge føttene. Jeg glemte å...

Du har fått en svært velfortjent tommel for å gjøre noe de færreste på forumet er i stand til - å innrømme at de har tatt feil.

Ut i fra kronikken var det lett å misse på hva man faktisk beskrev.

Man skulle i utgangspunktet trodd at finansavisene var i stand til å påpeke manglende selv i stedet for ukritisk å gjengi ufullstendige fakta, men det er dessverre ikke så uvanlig at man forteller halve sannheter om det passer deres politiske agenda - ikke minst i diskusjonen om formuesskatt har vi sett flere eksempler på dette.

1
SIG100 Det ville vært svært oppsiktsvekkende om det lille spillerommet fondet har til aktivt forvaltning ville resultert i at man hadde mye bedre resultater en referanseindeksen over leng...

Jeg følger ressonnementet ditt lenger opp her.

Men hvor lite er egentlig dette spillerommet? Du skriver man "kan forvente " ca 1/4 prosent høyere meravkastning - men basert på hva? NBIM har jo over mange år lagt stor prestisje i den aktive forvaltningen og velsignelsen de er skjenket i kraft av sin størrelse - å kunne tiltrekke seg de beste folka og de skarpeste hodene i aksjeplukkingen.

Det virker rart for meg dersom det egentlig er slik at dette rommet er svært lite - og fondet stort sett følger indeks?

1

Norge har to alternativer:

1: Vi kan styrke norsk realøkonomi (den økonomien som betyr noe) ved å bygge veier, jernbane, trikker mm, og samtidig bidra til å styrke realøkonomien til våre mindre ressurssterke naboland i øst ved å la arbeidere derfra gjøre jobben (vi kan ikke gjøre alt selv).

2. Vi kan styrke amerikansk økonomi ved å kjøpe amerikanske statsobligasjoner og aksjer, for dermed å la de fortsette kjøpefesten på bekostning av resten av kloden, og dessuten gi milliarder i honorarer til gribber på Wall Street.

Alternativ 1 vil gi oss en varig og betydelig verdi. Alternativ 2 vil gi oss papirer som vi ikke kan brukes til annet enn å bytte til andre papirer i en evig runddans.

IRONISK nok insisterer LO, og deres underavdeling AP, på at vi skal velge alternativ nr 2. Forstå det den som kan!

1
VenstreVingen Jeg følger ressonnementet ditt lenger opp her. Men hvor lite er egentlig dette spillerommet? Du skriver man "kan forvente " ca 1/4 prosent høyere meravkastning - men basert på hva?...

Nei, pensjonsfondet følger ikke indeksen som sådan i investeringene.

Imidlertid er de pålagt av det forventede annualiserte standardavviker til differanseavkastning i forhold til referanseindeksene (forventet relativ volatilitet) ikke skal avvike mer enn en prosent.

Det vil si at man i praksis ikke kan forvente at den aktive forvaltningen vil gi store utslag i avkastning.

Det er imidlertid flere grunner til at man likevel velger en aktiv strategi. For det første vil en mekanisk passiv strategi bety betydelige transaksjonskostnader ved endringer i referanseindeksene. For det andre så er det forventet at den aktive forvaltningen over tid gir meravkastning - historisk har den vært på noen tidels prosent (med negative utslag siste år og i 2008). Forvaltningskostnaden samlet er på 0,06%. Imidlertid vil også passiv forvaltning medføre forvaltningskostnader - anslått av NBIM til 0,04 %. For det tredje så vil aktiv forvaltning kunne reagere raskere på enkeltinvesteringer som ikke er tilfredsstillende. Sist, men ikke minst så har fondet begrensinger på at de ikke kan investere i enkelte selskap.

En tidels prosent meravkastning utgjør forøvrig med dagens fondstørrelse 6,5 milliarder årlig.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
35 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
1
8 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...