Geirijo EU tilhengernes drømme løsning. Da kan de fortsette med å skvise arbeiderne slik at de får 90% kutt i sine lønninger og avvikling av arbeids-rettigheter. Da skal arbeidere i Norge...

EU tilhengernes drømme løsning. Da kan de fortsette med å skvise arbeiderne slik at de får 90% kutt i sine lønninger og avvikling av arbeids-rettigheter. Da skal arbeidere i Norge ned på EU-nivå.

I perioden med EØS har lønningene økt kraftig i landet vårt, rettighetene for arbeidstakerene har økt, så jeg undrer meg hvilken realitetsforståelse du har opparbeidet deg.

2
Fjellreven [sitat…] I perioden med EØS har lønningene økt kraftig i landet vårt, rettighetene for arbeidstakerene har økt, så jeg undrer meg hvilken realitetsforståelse du har opparbeidet deg...

Det er fordi vi i all hovedsak har hatt en rød regjering i perioden med EØS, og ikke en blå regjering. Derved har vi fått en mer rettferdig fordeling av inntektene fra statens store inntekter fra olje- og gass.

Økningen har å gjøre med at Norge har hatt store statlige inntekter fra olje- og gass som er brukt til å subsidiere norsk konkurranseevne. Det er ikke EØS-avtalens fortjeneste.

Uten EØS-avtalen ville lønningene ligget enda høyere. For da ville vi hatt langt færre lavtlønnede arbeidsinnvandrere, og langt større konkurranse om tilgjengelig arbeidskraft.

Den eneste måten EU-tilhengerne kan fremstille EU/EØS positivt på er ved bruk av løgnaktige villedende påstander. Noe de gjør hele tiden.

2

Høyre og Ap sammen ville vært supert.

De skjønner viktigheten av EØS, og også LO støtter dette.

Tukler man med EØS, så må arbeiderne i Norge regne med minst 25 prosent kutt i lønningene.

Det er det bare naive folk som kan støtte.

1
eagle54 Høyre og Ap sammen ville vært supert. De skjønner viktigheten av EØS, og også LO støtter dette. Tukler man med EØS, så må arbeiderne i Norge regne med minst 25 prosent kutt i lønni...

EU tilhengernes drømme løsning. Da kan de fortsette med å skvise arbeiderne slik at de får 90% kutt i sine lønninger og avvikling av arbeids-rettigheter. Da skal arbeidere i Norge ned på EU-nivå. LO har allerede vist sterk bekymring for "mer EØS".

Det er imidlertid liten fare for det. Hverken Høyre eller Ap kan overleve lenge med å dele makta i en slik koalisjon. Regjerings-slitasjen vi ser for de blåblå nå vil bli som en mild bris å regne, om Høyre og Ap skulle finne på noe slikt.

Og hvorfor i all verden skulle Ap ha interesse av det, når de har anledning til å ta makten alene?

1
Geirijo Det er fordi vi i all hovedsak har hatt en rød regjering i perioden med EØS, og ikke en blå regjering. Derved har vi fått en mer rettferdig fordeling av inntektene fra statens stor...

Det er fordi vi i all hovedsak har hatt en rød regjering i perioden med EØS, og ikke en blå regjering.

Mest av alt har det å gjøre med at Norge har hatt store statlige inntekter fra olje- og gass som er brukt til å subsidiere norsk konkurranseevne.

Uten EØS-avtalen ville lønningene ligget enda høyere. For da ville vi hatt langt færre lavtlønnede arbeidsinnvandrere.

Men da blir jo påstandene dine om at EU/EØS fører til reduserte lønninger og rettigheter for arbeidstakerene fullstendig meningsløse,noe de alltid har vert. Du bekrefter jo nå at det handler om regjering!

Den siste setningen din er også ganske så meningsløs; arbeidsinnvandrerene tar nettopp jobber i yrker med lavere lønninger enn ellers. Altså handler det ikke om arbeidsinnvandringen i seg selv.

Feilslutningene dine står i kø!

Vil bare få understreke at EU/EØS har gitt økte lønninger og rettigheter til arbeidstakere. Ett eksempel er Vikarbyrådirektivet som gav like rettigheter for vikarer som for faste ansatte. Det samme gjelder utstasjonerte arbeidstakere i et annet land.

Så dere er så langt ute på jordet i denne saken at det nesten gjør vondt å lese!

1
Fjellreven [sitat…] Men da blir jo påstandene dine om at EU/EØS fører til reduserte lønninger og rettigheter for arbeidstakerene fullstendig meningsløse,noe de alltid har vert. Du bekrefter j...

Neida, mine konklusjoner er ikke feilslutninger. De er logiske konsekvenser av den politikk som føres og EØS-avtalens konsekvenser.

Du kommer ingen vei ved å konstruere villedende påstander og komme med desinformasjon.

Ved massiv innvandring av lavtlønnet arbeidskraft synker selvsagt det norske lønnsnivået. Hadde vi hatt mindre av det, ville lønnsnivået ligget enda høyere. Det er ikke så vanskelig å skjønne det. Selv du gjør det, selv om du ikke vil innrømme det.

1
Geirijo Neida, mine konklusjoner er ikke feilslutninger. De er logiske konsekvenser av den politikk som føres og EØS-avtalens konsekvenser. Du kommer ingen vei ved å konstruere villedende...

Joda. Det er fullstendig meningsløse konklusjoner som du tar ut av løse luften.

Det er jo klart at arbeidsinnvandrerene har lavere lønninger enn ansatte i andre yrker når de tar jobbene i lavtlønnsyrker. Vanskelig for deg dette?

Vi har tariffavtaler i landet vårt som regulerer lønningene.

Visste du ikke det?

Og som allerede nevnt tidligere; den direkte effekten av EØS er økte lønninger. Jfr Vikarbyrådirektivet.

1
Geirijo Neida, mine konklusjoner er ikke feilslutninger. De er logiske konsekvenser av den politikk som føres og EØS-avtalens konsekvenser. Du kommer ingen vei ved å konstruere villedende...

Neida, mine konklusjoner er ikke feilslutninger. De er logiske konsekvenser av den politikk som føres og EØS-avtalens konsekvenser.

Her er et annet eksempel som beviser hvor feil du tar>

Kilde: Dagbladet (søndag 30. november 2014, kl.14:24)

Torsdag vedtok en enstemmig tariffnemnd å allmenngjøre deler av overenskomsten for fiskeindustribedrifter. Det er første gang at Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund (NNN) har fått allmenngjort en tariffavtale, skriver Finansavisen.

Norsk fiskeindustri preges av sesongarbeid og et betydelig innslag utenlandsk arbeidskraft. Ifølge Pedersen har NNN observert lønnsnivå helt nede i 60 kroner timen.

- Da trekkes de også ofte for kost, losji og reiser, sier Pedersen.

Med en allmenngjøring er de imidlertid sikret en begynnerlønn på 162,85 kroner pr. time. - For mange blir dette et kjempeløft, sier han til Finansavisen.

http://www.dagbladet.no/2014/11/30/nyheter/okonomi/hegnarno/innenriks/36499100/

1

AP med Høyrei

Og sånn får man vel et Frp opp i 30%. Eneste alternativet vil de fremstå som da, ifølge dem selv, tror jeg.

Ser jo hvordan SD i sverige har utnyttet den retorikken.

1
eagle54 Høyre og Ap sammen ville vært supert. De skjønner viktigheten av EØS, og også LO støtter dette. Tukler man med EØS, så må arbeiderne i Norge regne med minst 25 prosent kutt i lønni...

Høyre og Ap sammen ville vært supert.

I dag er veldig mange misfornøyd med forholdene i den norske velferdsstaten. Derfor raser regjeringspartiene på meningsmålingene.

Folk forventer store endringer når Gahr Støre, Hadia og Mani overtar styringen. Da blir vi kvitt både bompenger og poseavgifter. Og den irriterende flyplasskontrollen sløyfes. Forbudet mot rullebrett og lakrispiper blir gjeninnført, mens forbudet mot deltidsstillinger gjennomføres i tråd med LO`s ønsker.

Dessuten blir det nok en gang sykehjemsplass til alle og vann i bassengene. Selvfølgelig blir det det, når rødsiden overtar.

1
jeolno [sitat…] I dag er veldig mange misfornøyd med forholdene i den norske velferdsstaten. Derfor raser regjeringspartiene på meningsmålingene. Folk forventer store endringer når Gahr S...

I dag er veldig mange misfornøyd med forholdene i den norske velferdsstaten. Derfor raser regjeringspartiene på meningsmålingene.

nåja, regjeringspartiene raserer fordi de vil bygge ned veldferdsstaten, før valget lovet de derimot gull og grønne skoger

1
Fjellreven Joda. Det er fullstendig meningsløse konklusjoner som du tar ut av løse luften. Det er jo klart at arbeidsinnvandrerene har lavere lønninger enn ansatte i andre yrker når de tar jo...

Vi har tariffavtaler i landet vårt som regulerer lønningene.

Visste du ikke det?

Foreløpig har vi det. Men regjeringspartiene + Venstre ønsker å avvikle sentrale tariffavtaler, og ideelt sett la alle arbeidstakere forhandle på vegne av seg selv. Etter amerikansk mønster skal fagforeningens makt og innflytelse svekkes, og helst fjernes.

1
Fjellreven Da må du fortelle Geirijo at det ikke handler om EØS/EU men om nasjonalpolitiske grunner. Men det tror jeg neppe går inn.

Da må du fortelle Geirijo at det ikke handler om EØS/EU men om nasjonalpolitiske grunner.

Det ser jeg ingen grunn til, for EU/EØS er redskapet høyrekreftene i Europa bruker til svekke fagforeningene og arbeidslivets rettigheter generelt. I Norge bør man inkludere høyresiden av Arbeiderpartiet i begrepet "høyrekreftene", og de har dessverre makten i partiet for tiden.

1
HuiBuorre [sitat…] Det ser jeg ingen grunn til, for EU/EØS er redskapet høyrekreftene i Europa bruker til svekke fagforeningene og arbeidslivets rettigheter generelt. I Norge bør man inklude...

Nå har jo jeg vist at EU/EØS styrker arbeidstakerenes rettigheter. Feks ved Vikarbyrådirektivet. Så da blir jo påstanden din noe merkelig.

Forøvrig har lønningene økt enormt i perioden med EØS.

Enda et faktum som får din påstand til å fremstå som underlig.

1
Fjellreven Nå har jo jeg vist at EU/EØS styrker arbeidstakerenes rettigheter. Feks ved Vikarbyrådirektivet. Så da blir jo påstanden din noe merkelig. Forøvrig har lønningene økt enormt i peri...

Nå har jo jeg vist at EU/EØS styrker arbeidstakerenes rettigheter. Feks ved Vikarbyrådirektivet. Så da blir jo påstanden din noe merkelig.

Pussig at hele fagbevegelsen er uenig med deg, og tar sterk avstand fra Vikarbyrådirektivet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/LO-gar-enstemmig-imot-vikarbyradirektivet-6752244.html

1
HuiBuorre [sitat…] Pussig at hele fagbevegelsen er uenig med deg, og tar sterk avstand fra Vikarbyrådirektivet. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/LO-gar-enstemmig-imot-vikarby...

Ja ikke sant? Det viser jo bare hvordan i allefall deler av fagbevegelsen seiler under falsk flagg.

Å gi vikarer rettigheter på linje med faste ansatte gikk de faktisk i mot. (!) Da må en også huske på at deler av LO støtter "NeiTilEu" og driver tydeligvis også med nei-kamp på bekostning av arbeidstakerene de skal kjempe for.

Men Vikarbyrådirektivet har blitt innført. Med stor suksess. Og LO støtter EØS.

1
Geirijo Hvorfor bruker du noe venstresiden har arbeidet for i alle år til inntekt for EU/EØS? Synes du det er logisk?

Det stemmer ikke. Allmengjøring av tariffavtaler er noe ytterste venstreside har vert i mot. Begrunnelse> man ønsker ikke såkalte "gratispassasjerer". Som tilsier at alle får en rett til tariff selv uten at tariffavtalen omfatter disse.

Du må se litt over hva du selv benytter av argumentasjon; når det avdekkes sosial dumping,altså regelbrudd,så presterer du å skylde det på EØS/EU.

Det er akkurat like tåpelig som å skylde brudd på trafikkreglene på Statens Vegvesen fordi det var de som bygget veien.

1
ulefos [sitat…] nåja, regjeringspartiene raserer fordi de vil bygge ned veldferdsstaten, før valget lovet de derimot gull og grønne skoger

nåja, regjeringspartiene raserer fordi de vil bygge ned veldferdsstaten,

Velferdsstaten bygger på prinsippet om at halvparten av befolkningen, som har mer enn nok, skal dele med den halvparten som har litt mindre enn gjennomsnittet. Praktisk talt alle innvandrerne, også arbeidsinnvandrerne, havner på mottakersiden. Derfor blir det litt mindre til de som var der fra før.

Kanskje folk har merket at det stadig blir flere som konkurrerer om de samme leilighetene, om om de samme sykehussengene, om de samme barnehageplassene, om de samme jobbene og om de samme velferdsgodene. Pensjonsreservene (og oljefondet) som er bygget opp av våre eldre, må nå deles også med de nyankomne.

Ikke alle misfornøyde bygger på reelle fakta, og dette rammer altså de partiene som sitter med makten.

1
Fjellreven [sitat…] Her er et annet eksempel som beviser hvor feil du tar> Kilde: Dagbladet (søndag 30. november 2014, kl.14:24) Torsdag vedtok en enstemmig tariffnemnd å allmenngjøre deler a...

Står det nå så dårlig til for dere EU-tilhengere at dere må støtte dere til enkeltsaker fra norsk intern fiskeripolitikk, som ikke har det minste med EU å gjøre, for å finne noe å bruke som argumenter?

Det slår deg ikke hvor løgnaktig det fremstår?

1
jeolno [sitat…] Velferdsstaten bygger på prinsippet om at halvparten av befolkningen, som har mer enn nok, skal dele med den halvparten som har litt mindre enn gjennomsnittet. Praktisk ta...

Når det blir flere å dele med, og konkurrere mot for velferden, så skyldes det en samlet høyresides frie flyt av arbeidsinnvandrere. Dette er noe høyresiden har arbeidet for helt siden 70 og 80 tallet.

EØS-avtalen ble resultatet av det. Og massiv uregulert og ubegrenset innvandring fulgte, akkurat som venstresiden med Sp og SV i spissen advarte mot.

1
Geirijo Når det blir flere å dele med, og konkurrere mot for velferden, så skyldes det en samlet høyresides frie flyt av arbeidsinnvandrere. Dette er noe høyresiden har arbeidet for helt s...

Det har blitt flere å dele med, i forhold til stadig større andel motakere av velferd, i flere ti-år. Samtidig som velferdsnivået har økt mye i perioden.

Men det har blitt langt flere som betaler inn skatt fra arbeidsinntekt i denne perioden i forhold til stønadsmotakere. Nettopp takket være arbeidsinnvandring.

Faktabevis: arbeidsledigheten har blitt halvvert i perioden med EØS selv med stor arbeidsinnvandring.

Skremselspropagandaen din,som også er av den brungrisete sorten og inneholder en god porsjon løgner,er altså feil.

1
Laster...