Politikk - Norsk

baov

Kjos støttes av milliardærene

Milliardærene er, og blir mer grådige. Alt som kan gjøre dem rikere og som kan legitimere deres grådighet støttes. Thon, og hotelmilliardærene støtter nå Kjos og mer oppsplitting av selskaper og mer rasering av Norsk arbeidsliv.

Etter signering av eøsavtalen i 1994 som hadde som konsekvens avvikling av Norske grenser/grensekontroll fri flyt av kapital, fri flyt av mennesker av alle kategorier, fri flyt av....osv...har gjort aktører i Norsk næringsliv til milliardæren, og grådige rovhaukene blant dem vil ha mer.

De sier vi må gi opp vårt velregulerte samfunn til fordel for globalisert og EU-unionisert råskap og tilbake til primitiv slavemarkedstid. Det det deres fasit egentlig representerer.

Vi kan stoppe galskapen/globaliseringen og generell dekadanse av Norge ved å si opp eøsavtalen og gjeninnføre det Norske velregulerte samfunn.

At milliardærene aksepterer galskapen og vil ha mer slikt, viser bare at de er mer grådige, - ikke at de har rett.

2
98 svar

Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat.

Dere som er så flinke og internasjonale bør greie dere alene der ute som selvforherligende ulvemat.

3

Milliardærene er, og blir mer grådige. Alt som kan gjøre dem rikere og som kan legitimere deres grådighet støttes. Thon, og hotelmilliardærene støtter nå Kjos og mer oppsplitting av selskaper og mer rasering av Norsk arbeidsliv.

Selvfølgelig støtter disse kompisene opp om hverandre, Thon er jo også kompis med O Leary, må vite.

Men hva med Olavs egne svin på skauen, alle de underbetalte stuepikene som med hardt arbeid i Norge for lav lønn har puttet millionene inn i hans lommer?

2

Vi må si nei til TTIP & TISA og ytterligere globalisering.

Kanskje på tide å starte et nytt parti, som ivaretar Nordmenn og norske interesser ?

2
ulefos du tjener ikke på å være uærlig når du siterer, snarere tvert om det er slik at den blåblå politikken som føres rundt om i verden fører til at vanlige folk blir fattigere og fattig...

det er slik at den blåblå politikken som føres rundt om i verden fører til at vanlige folk blir fattigere og fattigere, mens rikdommen kanaliseres inn i noen få lommer, vi i Norge har vært beskyttet fra denne utvilklingen, og det skal vi ikke takke Høyre for, men at denne omfordelingen også vil komme til Norge, om ikke fgbevegelsen passer nøye på, er helt sikkert

et av de første slagene står nettopp nå

Beklager, jeg er fri for tomler.

Saken dreier seg om den råe kapitalkraften skal få fortsette å ta makt fra befolkning/land og styre verden.

Fra de største partiene kan vi ikke vente noen reaksjon, Gjør-hva-du-vil-politikken ligger fast i de kretsene. Nå er det et kjempebehov for en offentlig debatt om de prinsippene Norwegiansaken reiser. Hvis ikke politikerne frivillig kommer på banen i en slik debatt, bør landsomfattende streiker vurderes.

2
ORM PP regjeringen fra 1996 var mer en sentrumsregjering, slik som Bondevik II i sin tid var. At PP kom til makten i 2011 skyldes at sosialistene virkelig vanstyrte Spania frem til kri...

PP regjeringen fra 1996 var mer en sentrumsregjering

Nja. det var de klassiske regionale høyrepartiene som støttet PP. Så det var en økonomisk høyrepolitikk, men verdimessig ble høyrekreftene holdt tilbake av CiU og PnV (katalanere og baskere som er mer liberale).

Den nåværende regjeringen er mye mer konservativ, men det gir seg utslag i gjeninnføring av andakt på skolen og forsøk på å begrense abort - en sak som kvinnene i PP har klart å stoppe.

Det er riktig som du skriver at sosialistene satt ved makten fra 1981-96. Men etter den tid har PP hatt makten 11 av 18 år.

Problemet i Spania (og Italia) er ikke rester av sosialisme, men rester av fascisme. Det er korporative strukturer med detaljstyring av arbeidsliv og næringsliv.

2
ORM [sitat…] Jo, men det er jo ingen tvil om at de norske pilotene vil få norske vilkår. Problemet er at Norwegian ikke vil ha et diktat om at fly som flyr mellom Tyskland og England s...

Nja - jeg antar at du ikke har noe større innsikt i forhandlingene enn det jeg har.

Dette er fra Parat:

Tre krav og bakgrunn for kravene til pilotene

  1. Pilotene krever avtale med reell arbeidsgiver og at inngåtte avtaler følges. Bakgrunn for kravet er følgende: Pilotene har en erklæring fra Norwegian, signert av Bjørn Kjos, som gir garantier og binder datterselskapet til morselskapet. Problemet er at selskapet selv har sådd tvil om realitetene i avtalen og hvor lenge denne skal vare.

    Samtidig er det slik at all drift i datterselskapet er basert på behov definert av morselskapet. Pilotene mener deres reelle arbeidsgiver er morselskapet basert på følgende:

    Pilotene er ansatt i NAN, men jobber for NAS. NAS bestemmer «når» NAS bestemmer «hva» NAS bestemmer «hvordan» All HR-virksomhet er i NAS All kommunikasjon knyttet til pilotene og deres arbeidsvilkår kommer fra ansatte i NAS.

  2. Pilotene krever likeverdige avtaler i Skandinavia og konkurranse på like vilkår Bakgrunn for kravet** om likeverdig grunnlag for Skandinaviske tariffavtaler er ikke basert på lik lønn, men balansert ut i fra de forhold som gjør seg gjeldende i hvert enkelt land. Det er ikke snakk om å eksportere norsk lønn- og avtalevilkår.

    I praksis betyr det lokale forhandlinger i hvert enkelt land om lønn, kostnadsnivå, konkurransekraft, ufravikelig lovgivning og lignende.

  3. Felles karrieremuligheter og fleksibilitet for piloter i hele konsernet. Bakgrunn for dette** er ønske om felles ansenitet for alle piloter i selskapet. Det betyr at man kan søke jobb der det er jobb ledig og som er utlyst på ordinær måte. Får man jobben betyr det samtidig at man gå fra de betingelsene man har i Norge og inn på de betingelsene som er knyttet til den aktuelle stillingen og som gjelder i det landet man begynner å jobbe. Man tar med andre ord ikke med seg opparbeidede betingelser og eksporterer således ikke norske vilkår til andre land.

2
DenPompoeseOern [sitat…] Ja, her ser vi mønsteret igjen: Person fremfor sak. Eagle54 gjør alt han kan for å slippe å faktisk argumentere for sine meninger...

Og Kjos er snar til å ta æren for at streiken er over samtidig som media fremstiller ham som vinner. Lobbyselskapene er nok mer enn rundhåndet med gratis drinker og raus tips til journalistene/reaktørene på nattklubbene for tiden.

Parat og flygerne bør gå ut med hva de oppnådde og at Kjos/Norwegian la seg paddeflat etter at hele Norden, fagforeningene på Island, i Danmark, i Sverige, i Finnland startet sympatistreik med flygerne i ettermiddag. Høyrekreftene/frp, NHO, Kjos/Norwegian og sosial dumping gikk på en kjempesmell.!

Det fortjener store feite overskrifter i all media!!

2

Thon har helt rett i at norske selskaper må forholde seg til internasjonale forhold om de vil være konkuransedyktige ihvertfall

1

Vi kan stoppe galskapen/globaliseringen og generell dekadanse av Norge ved å si opp eøsavtalen og gjeninnføre det Norske velregulerte samfunn.

Det er ingen tvil om at EØS-avtalen har negative konsekvenser. Men jeg tror knapt du kan se for deg den nedgangen i levestandard som vil komme om man skal tilbake til det "velregulerte samfunn". Du vil sikkert da også strupe oljeindustrien? Da blir jo spørsmålet; Hvor skal pengene komme fra? Ja, Kjos er en rå kapitalist, jeg støtter han ikke, men å mene at alt skal tilbakestilles fremtvinger spørsmålet; Hvor skal pengene komme fra?

1
baov Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat. Der...

Det er vel ikke nødvendigvis Kjos eller Thon som hadde tapt på å flagge ut.

(Personlig forholder jeg meg også til verden og har jobbet mye i multinasjonale selskaper selv, så ser intet problem med det.)

Fedrelandet eier vel hverken Norwegian eller Thon`?

1

Derfor bør de som "er så sjarmerende tøffe i trynet" vil etablere seg med utenlandske og internasjonale regelverk, lønn/kostnader, - etablere seg der ute hvor de finner dette mest gunstig, istedet for å omgjøre fedrelandet Norge til et slikt "fattig/lavkostland".

Vi andre er komfortable med et velregulert samfunn uten å ha et galematiasforhold til milliarder av penger som vi aldri greier å bruke opp.

1
baov Derfor bør de som "er så sjarmerende tøffe i trynet" vil etablere seg med utenlandske og internasjonale regelverk, lønn/kostnader, - etablere seg der ute hvor de finner dette mest...

Derfor bør de som "er så sjarmerende tøffe i trynet" vil etablere seg med utenlandske og internasjonale regelverk, lønn/kostnader, - etablere seg der ute hvor de finner dette mest gunstig, istedet for å omgjøre fedrelandet Norge til et slikt "fattig/lavkostland".

Du ser helst at Røkke, Thon, Kjos osv tar med seg arbeidsplassene sine og drar?

Det er ikke helt sikkert at alle som jobber for dem er enige i det

1
baov Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat. Der...

Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat.

Det er vel ca 5.000 ansatte i Norwegian. Dvs 5.000 arbeidsledige dersom Norwegian bli flyttet ut av landet pga pilotene. Hvor vil du ansette alle disse?

1
DenSisteBohem [sitat…] Det er vel ca 5.000 ansatte i Norwegian. Dvs 5.000 arbeidsledige dersom Norwegian bli flyttet ut av landet pga pilotene. Hvor vil du ansette alle disse?

Mye av poenget er vel at Norwegian allerede er i gang med å flytte ut av Norge, med etablering av baser i London og Barcelona hvor de garantert vil utføre service på flyene etterhvert.

De flyr allerede fly med spanske mannskaper, og vi vil nok se at dette skjer i større grad i fremtiden.

Det er vel også dette de norske pilotene ser, og som de kjemper imot - at de om noen år vil måtte akseptere spanske lønninger.

Det er fullt ut forståelig at Norwegian vil redusere sine kostnader og bli er konkurransedyktige. Problemet er at dette gjelder alle bransjer og bedrifter, og med denne argumentasjonen må vi nesten forvente oss kinesiske lønninger i fremtiden. Akkurat det er noe vi burde forsøke å unngå - sammen.

1

Vi kan stoppe galskapen/globaliseringen og generell dekadanse av Norge ved å si opp eøsavtalen og gjeninnføre det Norske velregulerte samfunn.

Det blir liksom håpløst å diskutere politikk når man ikke skjønner vi lever og er avhengig av en global verden og handel - men tusler fremdeles rundt i sin gammelkommunistiske verden og fantaserer?

1

Og noen misforsto eller skjønner ikke perspektiven, de har selv ikke reelle argumenter å tilføre. Slike bør holde seg vekk fra debatten

1
gjespe [sitat…] Det blir liksom håpløst å diskutere politikk når man ikke skjønner vi lever og er avhengig av en global verden og handel - men tusler fremdeles rundt i sin gammelkommunist...

Det blir liksom håpløst å diskutere politikk når man ikke skjønner vi lever og er avhengig av en global verden og handel

Da burde du i det minste redegjøre for hvorfor det må være slik.....Du er tross alt i et diskusjonsforum.

Hvorfor mener du at proteksjonisme er en uting?

1
baov Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat. Der...

Det er fritt frem for alle å reise utenlands, bli internasjonale og konkurrere med ulvene der ute, men ikke dra med oss andre og rasere fedrelandet og legge det ut som ulvemat.

Jeg skjønner at du mener at ingen skal få komme utenfra og tjene penger i Norge som de kan ta hjem. Da vil jeg tro du også mener at nordmenn ikke skal tjene penger utenlands som de kan føre hjem. Det er vel en slik politikk som kalles isolasjonistisk. Nord Korea er et godt eksempel på den slags politikk.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
12 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
4 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Laster...