Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert sine rettigheter, måtte gå kraftig ned i lønn og levestandard. Når man leser en del kommentarer til saken i nettavisene, så er det mange som applauderer denne utviklingen, så lenge de kan kjøpe billige billetter og det ikke rammer dem selv, men det vil det kunne komme til å gjøre i fremtiden. Samfunnet går i retning av en global økonomi hvor norske arbeidstakere vil kunne bli utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft. Det er til det beste for kapitalistene, men svært ødeleggende for vanlig folk. Det er mørke skyer i horisonten og det har vært det lenge.

3
baov [sitat…] Kan virke som geirijo gikk i den fella der., så han er kanskje ikke så uhildet når det kommer til stykket. Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og...

Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og etter, så der er vel påvirket av påspanderte runder i miljøet mens de fisker opplysninger. Prostituerte journalister/redaktører?

Når media og journalister ikke er enige med deg, er de korrupte?

3
pct_ [sitat…] Problemet er jo det samme som med rederne. Om de måtte ha fortsatt å bruke mannskap fra Norge med norske lønninger - så ville de tapt kampen under globaliseringen og vi vi...

Så det må bli som andre sektorer - norske lønninger blir påkrevd for innenriks - men ikke for trafikken i utlandet.

Tror heller ikke det ville slått positivt ut for flyselskapet om man fikk innenriksflyvninger hvor det ikke fins norsktalende personell ombord. Alt har en balansegang.

Jeg ser ikke helsvart på det, men se på arbeidslivet i f.eks. Portugal hvor man regner med at kun 6% av de i arbeid har en tariffavtale. I det lange løp er ikke de seriøse delene av norsk næringsliv interessert i at man skal få mer økonomisk usikkerhet hos norske arbeidstakere. De fleste bedrifter selger i stor grad varer og tjenester i det norske markedet og vil være lite tjent med at forbrukerne senker forbruket og sparer mer penger.

2
eagle54 Pilotene og Parat tapte denne kampen, det er ekspertene skjønt enige om. I tillegg tapte de opinionen. Det er ikke lett å få sympati for surving og svartmaling av arbeidsgiver mår...

eagle54 skrev:

Det virker som om både pilotene og Parat fortsatt lever på 1960-tallet.

**********************

Pilotene representert ved Vatnar overrasket meg positivt i gårdsdagens "Aktuelt."

Han opptrådte som en god fagforeningsboss med uttalelser som viste at han brød seg om selskapet han jobbet for. Han snakket om "konkurranseevne" og "nødvendige investeringer" osv.

Det styrker min mistanke om at det er Parat ved Skjeggetud som har drevet denne helt unødvendige konflikten og som tror vi lever på en isolert øy skjermet fra virkeligheten.

Mens Vatnar har ekte jobberfaring og vet hva det handler om har Skjeggerud aldri gjort et arbeidsslag, men vært en pamp hele sitt liv - attpåtil i NAV som lever en 100% beskyttet tilværelse uten kunder ig inntjening å ta hensyn til. Han er solid plantet i 60 tallet, ja.

2
FrP-medlem baov: Jeg vil ikke kalle det amerikanisere. Amerikanerne har lagt mer ordnede forhold i luftfarten, og sterke fagforeninger. Merk deg at Norwegian og "samfunnssabotøren" BK er i ko...

Merk deg at Norwegian og "samfunnssabotøren" BK er i konflikt med både myndighetene og fagforeninger i USA, det er de som ikke vil ha Ryanair tilstander i USA.

Helt korrekt. Norwegian har så langt møtt veggen i USA, som er markedsliberalistisk i navnet, men har et strengt regulert marked i virkeligheten.

2
Perspektiver [sitat…] En korrekt analyse. Det vil desverre ta lit tid før "folk flest" skjønner det , men da kommer reaksjonen til å bli kraftig. For håpe ikke for mye er ødelagt når det skjer.

>>> Problemet med denne streiken er at den rammet nettopp "folk flest" så voldsomt, og det er vanskelig å få sympati fra meningmann når ferieturer o.l. går til føyken, selv om kampen pilotene kjempet egentlig har en veldig stor prinsipiell betydning for alle norske ansatte.

2
eagle54 Herregud for noe rør! Og du tillater deg å kalle Kjos for skrulling?

Smått komisk at du nærmest håner andre folk som er kritisk til Kjos, når du selv har hatt omtrent samme oppfatning av ham tidligere. Eller har du glemt lærlinge-tråden din som du startet for noen år siden? Bevares, det er selvsagt ikke ulovlig å skifte mening/standpunkt, det har jeg da selv gjort et hav av ganger i forskjellige saker. Men når du går fra kviste ham totalt, til nærmest å bli hans høye beskytter (med tanke på antall støtte- og sympatitråder du har startet) så kan man jo nesten begynne å lure. Spesielt morsomt blir det jo at du selv angrep ham for det som er kjernen i denne konflikten - nemlig personalbehandling og lønnskostnader.

Her er hva du skrev om ham:

«Lærlings-saken er nå godt kjent, men ikke mange er klar over at Norwegian har et svin til på skogen. I stedet for tidligere Serviceair er det nå handlingsselskapet Northport som står for skranketjenester og bagasjehåndteringen. I dette nye selskapet tok man ikke med noen av de tidligere ansatte i Serviceair. Årsaken? Jo, fordi lønnsnivået skulle senkes kraftig. Derfor ville man ikke ha med noen med brukbar lønn. Er det virkelig slik at Norwegian gjør hva som helst for å holde lave priser. Tidligere ansatte i Serviceair karakteriserer lønningene i det nye handlingselskapet som polske lønninger i Norge.Direkte flaut for Kjos & Co.»

2
baov [sitat…] Arbeidsgiver, selskapet og ledelsen i Norwegian påførte selv alene disse kostnadene på en halv milliard(500 millioner kr) i kraft av arroganse overfor Norske arbeidslivsno...

Arbeidsgiver, selskapet og ledelsen i Norwegian påførte selv alene disse kostnadene på en halv milliard(500 millioner kr) i kraft av arroganse overfor Norske arbeidslivsnormer(regler), arroganse overfor Norsk arbeidsmiljølov, arroganse overfor "den Norske modellen" og arroganse over de "de som gjør jobben" ved fraksjonering/oppdeling av selskapet og sette de ansatte i forskjellige vikarbyråer, bemanningsselskaper eller rett og slett på godt Norsk slavestall der de fritt kan hente sitt kreatur/arbeidere for å gjøre enhver jobb.

Det er godt at du ser det slik, ellers ville din verden sikkert blir uutholdelig.

Alle andre ser hvem som forårsaket kjempetapene.

Noen av pilotene sa det klart: Vi er villig til å kjøre hele selskapet til konkurs, om nødvendig.

De tok i alle fall på seg skylda selv.

Hva supporterklubben fra Sibir mener er helt uinteressant.

2

Helt strålende. Kjos hadde neppe regnet med sympatiaksjonene fra resten av Skandinavia, og gikk på en smell. Flygerne var allerede på forhånd villige til å akseptere dårligere forsikringsordninger og mer fleksibel arbeidstid.

Det er litt søtt å lese kommentarene fra forskere ved BI og Handelshøyskolen skrive at "begge parter tapte". Disse forskerne er markedsliberalister, og ønsker svakest mulige fagforeninger.

1

Media, Lobbyselskapene er betalt for å fremstille feil part(Kjos/Norwegian) som vinner.

Hvem var det som betalte de?

1

Media, Lobbyselskapene er betalt for å fremstille feil part(Kjos/Norwegian) som vinner.

Nå er ikke dette en fotballkamp. Partene inngikk en avtale begge kan leve med, riktignok ble avtalen inngått under press.

Ettr tre år får vi se hva som skjer med pilotene - vel og merke dersom Kjos holder det han har lovet.

Det aspektet som har blitt borte i debatten er at dersom Kjos skifter ut de norske pilotene med utlendinger, så går staten glipp av store skatteinntekter. Det blir litt som med rederiene - fint med rike redere, men de gir små skatteinntekter til Norge.....

Ellers har dekningen av streiken vært preget av desinformasjon om partenes posisjoner.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Det er til det beste for kapitalistene, men svært ødeleggende for vanlig folk. Det er mørke skyer i horisonten og det har vært det lenge.

En korrekt analyse.

Det vil desverre ta lit tid før "folk flest" skjønner det , men da kommer reaksjonen til å bli kraftig.

For håpe ikke for mye er ødelagt når det skjer.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert sine rettigheter, måtte gå kraftig ned i lønn og levestandard

Det er ikke noen nødvendighet i at nedgang i lønn skal bety nedgang i levestandard. Varer og tjenester produseres latterlig mye mer effektivt i dag og de eneste områdene hvor prisene øker jevnt og trutt, er de hvor staten er inne og regulerer kraftig. Dette har vi all mulighet til å gjøre noe med om vi vil.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Nå er det ytterst, ytterst få arbeidstakere i Norge som har så gode vilkår som pilotene i Norwegian.

Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to utenlandske destinasjoner med norske lønninger? Det ville såvidt jeg forstår kunne vært en av følgene dersom pilotene hadde fått gjennom kravet om juridisk binding til morselskapet i Norwegian.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

så er det mange som applauderer denne utviklingen, så lenge de kan kjøpe billige billetter og det ikke rammer dem selv, men det vil det kunne komme til å gjøre i fremtiden.

Kan virke som geirijo gikk i den fella der., så han er kanskje ikke så uhildet når det kommer til stykket.

Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og etter, så der er vel påvirket av påspanderte runder i miljøet mens de fisker opplysninger. Prostituerte journalister/redaktører?

1

Flygerne understreket at de har fått en nødvendig binding til morselskapet

Hvilken binding har flygerne til morselskapet mener du? Og hvordan ser denne ut i forhold til det de krevde?

1

Når media bevisst styrer unna fakta , er de korrupte.

Avtalen medfører en binding til morselskapet. Jeg foreslår at du sjekker med PARAT dersom du ikke tror på det.

1
KongOlav2 Nå er det ytterst, ytterst få arbeidstakere i Norge som har så gode vilkår som pilotene i Norwegian. Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to uten...

KongOlav2

Det som bekymrer meg er hva slags arbeidsforhold man skal ha i fremtiden. Skal man ha et fast ansettelsesforhold eller være ansatt på midlertidige kontrakter, være ansatt i et bemanningsbyrå og den usikkerhwten det medfører? Hva med pensjonsrettigheter, hva med muligheten til å ta opp lån om man ikke er fast ansatt. Hva med streikeretten eller muligheten for å kunne streike. Den ville kunne falle bort. Hva med tilgang på billig arbeidskraft som vil kunne utkonkurrere norske arbeidstakere på norsk jord. Den utviklinga er allerede godt igang i Europa og vil kunne komme til Norge ganske snart. Ser ikke lyst ut....

1

Godt fagforeningsarbeide. Flygerne fikk igjennom sine krav etter at fagforeninger fra alle de Nordiske landene sympatistreiket sammen med flygerne/parat.

Hvordan vinner ansatte på å svekke sitt firma og påføre det så store økonomiske tap så mye som de er i stand til? Mener du at de ansatte er fullstendig frikoplet fra den økonomiske situasjonen i firmaet?

1
engafever KongOlav2 Det som bekymrer meg er hva slags arbeidsforhold man skal ha i fremtiden. Skal man ha et fast ansettelsesforhold eller være ansatt på midlertidige kontrakter, være ansatt...

Det må være en balanse. Det skal ikke være sånn at pilotene skal ha så gode vilkår at de driver selskapet i minus. Og norske piloter kan ikke ha rett eller forrang når det gjelder å fly mellom to utenlandske destinasjoner. Det skaper umulig konkurransevilkår for Norwegian.

Samtidig er vi langt unna den utviklingen som du skisserer. Pilotene er fast ansatte. De har glimrende vilkår. Og at de må over på innskuddspensjon er ikke noe som skiller seg fra omtrent alle andre i private selskaper i Norge.

1
KongOlav2 Det må være en balanse. Det skal ikke være sånn at pilotene skal ha så gode vilkår at de driver selskapet i minus. Og norske piloter kan ikke ha rett eller forrang når det gjelder...

KongOlav2

Den utviklinga jeg skisserer er allerede godt igang i Europa og sniker seg nærmere Norge. Med en handelsavtale mellom Usa og EU så vil den utviklinga bli ytterligere forsterka.

Denne streiken handlet om hva slags arbeids- og ansettelsesforhold man skal ha i fremtiden og blir nok ikke den siste konflikten av denne typen.

1

Genertelle lønnsutgifter er ikke det største avgjørende budsjettet i et slikt selskap når det er i underkanty av 10% av totalen.

Derimot drivstoffutgifter på 60% av totalen, er det mye å hente ved små justeringer, og som de tar betalt for av passasjerene ved ekstra vekt.

Aksjeutbytter og private uttak er det kanskje også endel å spare på i stedet for at det skal ende opp private investorformuer i diverse eieres skatteparadiser. Og sånn går no dagan.

1
Laster...