En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Helt strålende. Kjos hadde neppe regnet med sympatiaksjonene fra resten av Skandinavia, og gikk på en smell. Flygerne var allerede på forhånd villige til å akseptere dårligere forsikringsordninger og mer fleksibel arbeidstid.

Det er litt søtt å lese kommentarene fra forskere ved BI og Handelshøyskolen skrive at "begge parter tapte". Disse forskerne er markedsliberalister, og ønsker svakest mulige fagforeninger.

1

Media, Lobbyselskapene er betalt for å fremstille feil part(Kjos/Norwegian) som vinner.

Hvem var det som betalte de?

1

Media, Lobbyselskapene er betalt for å fremstille feil part(Kjos/Norwegian) som vinner.

Nå er ikke dette en fotballkamp. Partene inngikk en avtale begge kan leve med, riktignok ble avtalen inngått under press.

Ettr tre år får vi se hva som skjer med pilotene - vel og merke dersom Kjos holder det han har lovet.

Det aspektet som har blitt borte i debatten er at dersom Kjos skifter ut de norske pilotene med utlendinger, så går staten glipp av store skatteinntekter. Det blir litt som med rederiene - fint med rike redere, men de gir små skatteinntekter til Norge.....

Ellers har dekningen av streiken vært preget av desinformasjon om partenes posisjoner.

1

Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert sine rettigheter, måtte gå kraftig ned i lønn og levestandard. Når man leser en del kommentarer til saken i nettavisene, så er det mange som applauderer denne utviklingen, så lenge de kan kjøpe billige billetter og det ikke rammer dem selv, men det vil det kunne komme til å gjøre i fremtiden. Samfunnet går i retning av en global økonomi hvor norske arbeidstakere vil kunne bli utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft. Det er til det beste for kapitalistene, men svært ødeleggende for vanlig folk. Det er mørke skyer i horisonten og det har vært det lenge.

3
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Det er til det beste for kapitalistene, men svært ødeleggende for vanlig folk. Det er mørke skyer i horisonten og det har vært det lenge.

En korrekt analyse.

Det vil desverre ta lit tid før "folk flest" skjønner det , men da kommer reaksjonen til å bli kraftig.

For håpe ikke for mye er ødelagt når det skjer.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert sine rettigheter, måtte gå kraftig ned i lønn og levestandard

Det er ikke noen nødvendighet i at nedgang i lønn skal bety nedgang i levestandard. Varer og tjenester produseres latterlig mye mer effektivt i dag og de eneste områdene hvor prisene øker jevnt og trutt, er de hvor staten er inne og regulerer kraftig. Dette har vi all mulighet til å gjøre noe med om vi vil.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

Nå er det ytterst, ytterst få arbeidstakere i Norge som har så gode vilkår som pilotene i Norwegian.

Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to utenlandske destinasjoner med norske lønninger? Det ville såvidt jeg forstår kunne vært en av følgene dersom pilotene hadde fått gjennom kravet om juridisk binding til morselskapet i Norwegian.

1
engafever Jeg er redd vi alle tapte og at dette bare er starten på et arbeidsliv hvor arbeidsgiver vil kunne sjalte og valte med arbeidstakerne. Hvor arbeidstakerne gradvis vil få redusert s...

så er det mange som applauderer denne utviklingen, så lenge de kan kjøpe billige billetter og det ikke rammer dem selv, men det vil det kunne komme til å gjøre i fremtiden.

Kan virke som geirijo gikk i den fella der., så han er kanskje ikke så uhildet når det kommer til stykket.

Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og etter, så der er vel påvirket av påspanderte runder i miljøet mens de fisker opplysninger. Prostituerte journalister/redaktører?

1
baov [sitat…] Kan virke som geirijo gikk i den fella der., så han er kanskje ikke så uhildet når det kommer til stykket. Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og...

Media har hatt feil fokus og desinformert hele tiden både før og etter, så der er vel påvirket av påspanderte runder i miljøet mens de fisker opplysninger. Prostituerte journalister/redaktører?

Når media og journalister ikke er enige med deg, er de korrupte?

3

Flygerne understreket at de har fått en nødvendig binding til morselskapet

Hvilken binding har flygerne til morselskapet mener du? Og hvordan ser denne ut i forhold til det de krevde?

1

Når media bevisst styrer unna fakta , er de korrupte.

Avtalen medfører en binding til morselskapet. Jeg foreslår at du sjekker med PARAT dersom du ikke tror på det.

1
KongOlav2 Nå er det ytterst, ytterst få arbeidstakere i Norge som har så gode vilkår som pilotene i Norwegian. Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to uten...

KongOlav2

Det som bekymrer meg er hva slags arbeidsforhold man skal ha i fremtiden. Skal man ha et fast ansettelsesforhold eller være ansatt på midlertidige kontrakter, være ansatt i et bemanningsbyrå og den usikkerhwten det medfører? Hva med pensjonsrettigheter, hva med muligheten til å ta opp lån om man ikke er fast ansatt. Hva med streikeretten eller muligheten for å kunne streike. Den ville kunne falle bort. Hva med tilgang på billig arbeidskraft som vil kunne utkonkurrere norske arbeidstakere på norsk jord. Den utviklinga er allerede godt igang i Europa og vil kunne komme til Norge ganske snart. Ser ikke lyst ut....

1

Godt fagforeningsarbeide. Flygerne fikk igjennom sine krav etter at fagforeninger fra alle de Nordiske landene sympatistreiket sammen med flygerne/parat.

Hvordan vinner ansatte på å svekke sitt firma og påføre det så store økonomiske tap så mye som de er i stand til? Mener du at de ansatte er fullstendig frikoplet fra den økonomiske situasjonen i firmaet?

1
engafever KongOlav2 Det som bekymrer meg er hva slags arbeidsforhold man skal ha i fremtiden. Skal man ha et fast ansettelsesforhold eller være ansatt på midlertidige kontrakter, være ansatt...

Det må være en balanse. Det skal ikke være sånn at pilotene skal ha så gode vilkår at de driver selskapet i minus. Og norske piloter kan ikke ha rett eller forrang når det gjelder å fly mellom to utenlandske destinasjoner. Det skaper umulig konkurransevilkår for Norwegian.

Samtidig er vi langt unna den utviklingen som du skisserer. Pilotene er fast ansatte. De har glimrende vilkår. Og at de må over på innskuddspensjon er ikke noe som skiller seg fra omtrent alle andre i private selskaper i Norge.

1
KongOlav2 Det må være en balanse. Det skal ikke være sånn at pilotene skal ha så gode vilkår at de driver selskapet i minus. Og norske piloter kan ikke ha rett eller forrang når det gjelder...

KongOlav2

Den utviklinga jeg skisserer er allerede godt igang i Europa og sniker seg nærmere Norge. Med en handelsavtale mellom Usa og EU så vil den utviklinga bli ytterligere forsterka.

Denne streiken handlet om hva slags arbeids- og ansettelsesforhold man skal ha i fremtiden og blir nok ikke den siste konflikten av denne typen.

1

Genertelle lønnsutgifter er ikke det største avgjørende budsjettet i et slikt selskap når det er i underkanty av 10% av totalen.

Derimot drivstoffutgifter på 60% av totalen, er det mye å hente ved små justeringer, og som de tar betalt for av passasjerene ved ekstra vekt.

Aksjeutbytter og private uttak er det kanskje også endel å spare på i stedet for at det skal ende opp private investorformuer i diverse eieres skatteparadiser. Og sånn går no dagan.

1
KongOlav2 Nå er det ytterst, ytterst få arbeidstakere i Norge som har så gode vilkår som pilotene i Norwegian. Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to uten...

Synes du forresten det burde vært mulig for norske piloter å fly mellom to utenlandske destinasjoner med norske lønninger? Det ville såvidt jeg forstår kunne vært en av følgene dersom pilotene hadde fått gjennom kravet om juridisk binding til morselskapet i Norwegian.

Det er jo noe av det Norwegian har villet ha oss til å tro på.

Pilotene mener at de som fast ansatte i Norwegian før 2013 skal kunne fly for Norwegian. I 2013 gikk de med på å bli plassert i et datterselskap - med bindinger til morselskapet. Pilotene vil at man bruker allerede ansatte piloter der behovet er.

Men, dersom man som norsk pilot skal søke på en jobb med base i Spania, må man akseptere vilkårene som gjelder der, mener Parat.

Foranledningen for hele konflikten er at Norwegian har begynt å bruke spanske mannskaper på flyvninger mellom spania og norge, flyvninger som før ble betjent av norske piloter. Pilotene fryktet, med rette, at de ville bli overflødige.

1
MyDeuxCents [sitat…] Hvordan vinner ansatte på å svekke sitt firma og påføre det så store økonomiske tap så mye som de er i stand til? Mener du at de ansatte er fullstendig frikoplet fra den ø...

Glem nå ikke at Norwegian har 200 fly i bestilling med den kostnaden det medfører da - dette tyder på voldsomme ekspansjonsplaner. At man har planer om stor ekspansjon og bruker penger på det er greit nok, men man skal ikke glemme sine ansatte fordi man har store planer - spesielt ikke siden Norwegian er et flyselskap som må ha flygere og kabinpersonale til å betjene flyene.

1
baov Genertelle lønnsutgifter er ikke det største avgjørende budsjettet i et slikt selskap når det er i underkanty av 10% av totalen. Derimot drivstoffutgifter på 60% av totalen, er det...

Aksjeutbytter og private uttak er det kanskje også endel å spare på i stedet for at det skal ende opp private investorformuer i diverse eieres skatteparadiser. Og sånn går no dagan.

Det er ikke så mye å hente på aksjeutbytte i Norwegian når de går med store underskudd.

Forøvrig utgjøre vel lønnskostnadene i Norwegian drøyt 16 % av omsetningen, ikke under 10 % som i Ryanair.

1

Godt fagforeningsarbeide

Det var en som hadde doktorgrad på luftfartsspørsmål, - han var ikke riktig så skråsikker på dette som du...

1
Rhabagatz [sitat…] Nå er ikke dette en fotballkamp. Partene inngikk en avtale begge kan leve med, riktignok ble avtalen inngått under press. Ettr tre år får vi se hva som skjer med pilotene...

Det aspektet som har blitt borte i debatten er at dersom Kjos skifter ut de norske pilotene med utlendinger, så går staten glipp av store skatteinntekter. Det blir litt som med rederiene - fint med rike redere, men de gir små skatteinntekter til Norge.....

Problemet er jo det samme som med rederne.

Om de måtte ha fortsatt å bruke mannskap fra Norge med norske lønninger - så ville de tapt kampen under globaliseringen og vi ville rett og slett ikke hatt rederier i Norge.

For selv om det ikke gir samme skatteinntekt som før - så er det fortsatt en stor industri som legger igjen mye penger i Norge. Da selv om mesteparten er administrasjon og lignende.

Så det må bli som andre sektorer - norske lønninger blir påkrevd for innenriks - men ikke for trafikken i utlandet.

1

Godt fagforeningsarbeide. Flygerne fikk igjennom sine krav etter at fagforeninger fra alle de Nordiske landene sympatistreiket sammen med flygerne/parat.

Nå sier de fleste kommentatorer i media at pilotene oppnådde svært lite, eller at ingen av partene vant noe på dette, og at det som ble avtalen var noe Norwegian tillbød allerede for mange dager siden.

Jeg tror du ser dette med litt "spesielle" briller.

1
Rhabagatz [sitat…] Nå er ikke dette en fotballkamp. Partene inngikk en avtale begge kan leve med, riktignok ble avtalen inngått under press. Ettr tre år får vi se hva som skjer med pilotene...

Nå er ikke dette en fotballkamp. Partene inngikk en avtale begge kan leve med, riktignok ble avtalen inngått under press.

Ettr tre år får vi se hva som skjer med pilotene - vel og merke dersom Kjos holder det han har lovet.

Det aspektet som har blitt borte i debatten er at dersom Kjos skifter ut de norske pilotene med utlendinger, så går staten glipp av store skatteinntekter. Det blir litt som med rederiene - fint med rike redere, men de gir små skatteinntekter til Norge.....

Pilotene blir nok nødt til å innstille seg på internasjonal konkurranse de også. Skatteinntektene fra 600-700 piloter gjør nok ikke store forskjellen i statskassa. Da er det mange andre bransjer hvor det er mye viktigere å beholde arbeidsplasser og kompetanse i Norge. Som i land- og sjøverts transport.

Hvor er protestene mot at utenlandske firmaer og sjåfører overtar transporten på vei? Hvor var protestene da 60-70 000 norske sjøfolk ble fjernet fra yrket sitt, en prosess som ennå foregår?

1
pct_ [sitat…] Problemet er jo det samme som med rederne. Om de måtte ha fortsatt å bruke mannskap fra Norge med norske lønninger - så ville de tapt kampen under globaliseringen og vi vi...

Så det må bli som andre sektorer - norske lønninger blir påkrevd for innenriks - men ikke for trafikken i utlandet.

Tror heller ikke det ville slått positivt ut for flyselskapet om man fikk innenriksflyvninger hvor det ikke fins norsktalende personell ombord. Alt har en balansegang.

Jeg ser ikke helsvart på det, men se på arbeidslivet i f.eks. Portugal hvor man regner med at kun 6% av de i arbeid har en tariffavtale. I det lange løp er ikke de seriøse delene av norsk næringsliv interessert i at man skal få mer økonomisk usikkerhet hos norske arbeidstakere. De fleste bedrifter selger i stor grad varer og tjenester i det norske markedet og vil være lite tjent med at forbrukerne senker forbruket og sparer mer penger.

2
Laster...