gjespe [sitat…] Hva har dette med norsk politikk å gjøre - hva skal politikere gjøre med din påstand om at de medlemmer som ikke stemmer AP og er medlem av LO er selvdestruktive? Er det b...

Er det bare Frp medlemmer som er det eller alle medlemmer som stemmer noe annet enn AP?

Dette er den sedvanlige greia om at venstresiden sitter på "sannheten" og at de som stemmer noe annet enten er dumme, ikke vet sitt eget beste eller er onde/egoister. Det kan jo aldri dreie seg om at de er genuint uenig i politikken.

2
baov [sitat…] Innledende innleg er spørrende i formen, ikke noen fasit. Problemstillingen gjelder vel også for lønnsarbeidere som stemmer på partiene V og krf som er i Høyreregjeringen...

Som sagt ingen fasit, - kun til ettertanke før du leverer en stemmeseddel ved valg, - som gir vedkommende politiker/parti fritt-frem-tillit i 4 år.

Man er ikke selvdestruktiv kun fordi man er uenig om hva som er det beste for landet over tid.

Politikk handler i stor grad om å veie mange forskjellige interesser og mål opp mot hverandre, for deretter å prioritere.

Man er ikke "selvdestruktiv" fordi man har en annen prioritering.

Det er mange gode økonomiske årsaker til at man kan mene at AP politikk ikke er det beste for landet.

Det er ikke gitt at man er "selvdestruktiv" fordi man mener at AP ikke har de gode løsningene for å få det samfunnet og den økonomien som gjør oss konkurransedyktige internasjonalt med dagens oljepris.

Husk at oljefondet er bygd opp på en oljepris skyhøyt over dagens nivå, og hva vi kan forvente det neste tiåret. Da må vi endre hva vi skal tjene penger på her i landet, fordi forutsetningene har blitt endret uten at vi har kunnet gjøre for mye med det.

I det siste har eksempelvis AP rotet med standpunkt rundt kommunereform, og vi har i Norge i dag ett ekstremt ineffektivt byråkrati. Det er da gode grunner til å mene at man bør stemme på partier som er for å effektivisere, så vi kan drive det norske samfunnet mest mulig effektivt og derfor klare å opprettholde ett veldig høyt velferdsnivå for alle som faller utenfor i framtiden også.

I år er det uansett kommunevalg: da bør man sette seg inn i de lokale sakene, og gi faen i rikspolitikerne.

2
ocronn [sitat…] Ja, jeg finner ingen fornuft i å sette arbeidsplasser på spill med streik, for å kreve en krone mer i lønn. Jeg er faktisk mer bekymret for fedrelandet og mine etterkommer...

Om jeg trenger mer penger, så er det bare å jobbe mer for å få dem.

Det er slik "la dem spise kake" argumentasjon. For å få mer penger trenger man en bedre betalt jobb, og det er ikke bare bare å få en slik. Særlig om man er 40 år eller eldre. Dessuten, hva skal man med økonomisk vekst om man selv ikke får noen del av den? Virker som om arbeidere på høyresiden før ereksjon av tanken på å tjene andre?

2

Hvis VG-admin sensurerer også dette innlegget der jeg endret spørsmålet innledningsvis, - bør jeg kanskje få en forklaring?

1
baov Hvis VG-admin sensurerer også dette innlegget der jeg endret spørsmålet innledningsvis, - bør jeg kanskje få en forklaring?

Hvis VG-admin sensurerer også dette innlegget

Hva har dette med norsk politikk å gjøre - hva skal politikere gjøre med din påstand om at de medlemmer som ikke stemmer AP og er medlem av LO er selvdestruktive?

Er det bare Frp medlemmer som er det eller alle medlemmer som stemmer noe annet enn AP?

Synes du det er greit å stemple mange LO medlemmer som mindre begavet og selvdestruktive?

Bare for mod å stenge tråden - dette er ikke politikk !

1

Alt henger sammen med alt, også hvem man gir tilliten til ved stemmeseddelen til slik at en politiker et politisk parti får bruke og/eller misbruke den i 4 år.

Forøvrig har jeg ingen sympatier med lederskap/pampevelde i hverken i AP, H, V, krf eller frp.

1
gjespe [sitat…] Hva har dette med norsk politikk å gjøre - hva skal politikere gjøre med din påstand om at de medlemmer som ikke stemmer AP og er medlem av LO er selvdestruktive? Er det b...

Synes du det er greit å stemple mange LO medlemmer som mindre begavet og selvdestruktive?

Innledende innleg er spørrende i formen, ikke noen fasit.

Problemstillingen gjelder vel også for lønnsarbeidere som stemmer på partiene V og krf som er i Høyreregjeringen SivErna, - og støtter motstander NHO som er motstander når deres verdige lønn/arbeidsfohold forhandles.

NHO og Høyrekreftene er altså motstandere i lønnarbeidsforhandlinger selv om de er lærere eller annet med fine titler, og det undrer meg hvorfor de støtter og forsterker motstanderes(NHO og Høyrekreftene kort i spillet, straegien, politikken eller hva en nå skal kalle dette svarteperspillet når de stemmer V, krf, eller frp.

Som sagt ingen fasit, - kun til ettertanke før du leverer en stemmeseddel ved valg, - som gir vedkommende politiker/parti fritt-frem-tillit i 4 år.

1
baov [sitat…] Innledende innleg er spørrende i formen, ikke noen fasit. Problemstillingen gjelder vel også for lønnsarbeidere som stemmer på partiene V og krf som er i Høyreregjeringen...

Problemstillingen gjelder vel også for lønnsarbeidere som stemmer på partiene V og krf som er i Høyreregjeringen SivErna, - og støtter motstander NHO som er motstander når deres verdige lønn/arbeidsfohold forhandles. NHO og Høyrekreftene er altså motstandere i lønnarbeidsforhandlinger selv om de er lærere eller annet med fine titler, og det undrer meg hvorfor de støtter og forsterker motstanderes(NHO og Høyrekreftene kort i spillet, straegien, politikken eller hva en nå skal kalle dette svarteperspillet når de stemmer V, krf, eller frp.

Samarbeidet mellom LO og NHO, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er ikke basert på at de er motstandere og har motstridene interesser. Det er gammelkommunistisk tankegods. I dagens samfunn så forstår heldigvis de aller fleste at det må være et fungerende samarbeid her for at bedrifter skal overleve.

1
baov [sitat…] Innledende innleg er spørrende i formen, ikke noen fasit. Problemstillingen gjelder vel også for lønnsarbeidere som stemmer på partiene V og krf som er i Høyreregjeringen...

NHO og Høyrekreftene er altså motstandere i lønnarbeidsforhandlinger selv om de er lærere eller annet med fine titler, og det undrer meg hvorfor de støtter og forsterker motstanderes(NHO og Høyrekreftene kort i spillet, straegien, politikken eller hva en nå skal kalle dette svarteperspillet når de stemmer V, krf, eller frp.

Det kan jo også dreie seg om at det er andre aspekter ved politikken man ikke støtter?... Jeg mener, jeg kan godt være enig i mye av politikken til AP og SV i forhold til arbeidsmiljølover og slike ting, men da igjen er jeg rykende uenig i mye av den andre politikken og sammenlagt gjør dette at jeg ikke putter deres stemmesedler i urnen.

1
totem [sitat…] Det kan jo også dreie seg om at det er andre aspekter ved politikken man ikke støtter?... Jeg mener, jeg kan godt være enig i mye av politikken til AP og SV i forhold til...

Jeg er selv lønnsarbeider og kjenner godt hva som er viktigst for meg selv, - altså Norsk arbeidsmiljølov og verdig lønn og verdige arbeidsforhold som LO fremforhandler for meg om jeg vil det eller ei.

Og på seg selv kjenner man gjerne tendensen hos andre også, - derav den spørrende formen i innledende innlegg da jeg undres om hvorfor jeg er i utakt med frp-lønnsarbeidere som støtter NHO og H og de som begrenser vårt verdighetsnivå ved forhandlinger angående lønn og arbeidsforhold når LO forhandler slikt med NHO på våre vegne om vi vil det eller ei.

For en lønnsarbeider, blir det som sagt slik jeg ser det som å sparke seg selv i røven.

1

Sponvika har vel hatt innsideinformasjon om slike Norske slavelignende forhold som nevnt i denne artikkelen også da når han er så godt orientert inne "sin bransje".

http://www.dagbladet.no/2015/08/10/nyheter/kjeltring_as/innenriks/arbeidsliv/kriminalitet/40497890/

Som omhandler:mafialignende strukturer i Norge, Organiserte kriminelle infiltrerer norsk næringsliv, og den omfattende hverdagskriminaliteten i Norge, organiseres ofte av disse miljøene.

Men nå er vi utenfor tema i forhold til innledende innlegg.

Kanskje greit nok for noen bare kundemassen er frimurere?

1
baov Sponvika har vel hatt innsideinformasjon om slike Norske slavelignende forhold som nevnt i denne artikkelen også da når han er så godt orientert inne "sin bransje". http://www.dagb...

Ditt til dels forskrudde syn på arbeidslivet gjenspeiles jo i at du må finne frem kriminalitet for å forfekte ditt syn.

Skal vi hat et levende og fungerende næringsliv så krever det at Lo og NHO, og dermed arbeidstakere og arbeidsgivere samarbeider. Dette skjer hver dag heldigvis, og for at dette skal fortsette kreves det også at disse partene er noenlunde likeverdige.

Derfor er det ingen motsetning i å stemme verken på Frp eller Høyre som vanlig arbeidstaker, selv i forhold til området som diskuteres.

1

Jeg anser ikke meg selv for å være selvdestruktiv fordi jeg stemmer er annet parti enn deg.

Er du selvdestruktiv fordi du stemmer på det partiet du stemmer på?

1
ulefos kanskje du ville gjort det hvis du var midlertidig tilsatt på femte året

Blir nok mange midlertidig ansatte etter hvert nå som de oppsagte under denne noe kunstige hestekuren, - kun får jobb i bemanningsselskaper.

Olja handles i dollar. Oljepris ned 50%, og dollar opp 50%, altså business as usual og det omsettes like mye eller mer.

Kan synes som om det hele er lagt til rette for å overføre arbeidsplassene i Norge til bemanningsselskaper, og vi får etter hvert det som dette fører med seg.

1
baov Blir nok mange midlertidig ansatte etter hvert nå som de oppsagte under denne noe kunstige hestekuren, - kun får jobb i bemanningsselskaper. Olja handles i dollar. Oljepris ned 50%...

Kan synes som om det hele er lagt til rette for å overføre arbeidsplassene i Norge til bemanningsselskaper, og vi får etter hvert det som dette fører med seg.

Når det kommer en oppbemanning i oljebransjen vil den nok ganske sikkert komme i form av midlertidige ansettelser.

1
Laster...