Premissene nedfelt i den nyliberale revolusjonen som startet på andre halvdel av 70-tallet er idag så inarbeidet og naturliggjort at de tas for gitt. De bare er.

Dette dype ideologiske aspektet av vår tenkemåte er det Zizek refererer til her.

1

I en lengre artikkel i The Guardian fra april 2016, går forfatteren ganske grundig til verks. Så pass grundig at jeg tror liberalister og FrP folk lett vil kunne bli røde i toppen om de gikk igjennom den. Han forklarer neoliberalismens røtter og utvikling. Jeg under meg mye over hvorfor menigmann med middels inntekt og andre med lavere inntekt, som f.eks har opplevd eller følt seg sviktet av AP og Høyre og finner trøst i et parti som driver en trøstesløs politikk, som i grunnen bare er en politikk som forsterker den politikken de fant avskyelig hos AP. Det blir som å hoppe fra asken til ilden.

Jeg tror ikke jeg ville kalt FRP neoliberalistisk. Selvfølgelig er det liberalisme der, men det er et snev...FRP er stort sett sosialdemokratisk. De er tilhengere av en velferdsstat, en ganske omfattende sådan. De er også tilhengere av private løsninger, men som et verktøy for å løse offentlige oppgaver. Selvfølgelig har de mer fokus på individets plikt og ansvar, som i grunn er en konservativ felles holdning for alle på høyresiden.

Jeg blir ikke veldig rød i toppen av det hele..

2

Når liberalisten vil ha ned beskatningen og ha økt privatisering, så tas det i realiteten fra fellesskapet og porsjoneres ut til nasjonale og internasjonale personer og selskaper. Penger forsvinner fra fellesskapet eller er utenfor fellesskapets kontroll. Resultatet blir at staten får mindre mulighet til å opprettholde et velferdssystem. Og når krybben er tom, så bites hestene. M.a.o., jakten på syndebukker begynner og jobber sammen med moralismen. For FrP er det muslimene som er trusselen og for noen av FrP-erne står Europa foran undergangen. De ser ikke på at det kan være andre forhold som undergraver det samfunnet vi har, og som de selv har vært med på og stemme fram.

Her går du på en klassisk bommert. Det er ikke kun neoliberalister som senker eller ønsker å senke skattene. Det gjorde vår kjære RG regjering. Åpnet for privatisering gjorde de også.

Det er kanskje like viktig å spørre seg hvorfor ikke venstresiden har greid å stille med noen alternativer mot neoliberalismen, slik som artikkel forfatteren spør. Har du noen ideer her?

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg tror ikke jeg ville kalt FRP neoliberalistisk. Selvfølgelig er det liberalisme der, men det er et snev...FRP er stort sett sosialdemokratisk. De er tilhengere av en ve...

De er tilhengere av en velferdsstat, en ganske omfattende sådan. De er også tilhengere av private løsninger, men som et verktøy for å løse offentlige oppgaver. Selvfølgelig har de mer fokus på individets plikt og ansvar, som i grunn er en konservativ felles holdning for alle på høyresiden.

De er tilhengere av å redusere velferdsstaten. Og det har de alltid vært.

Punktet du forøvrig lister opp er alle glimrende eksempler på hjørnesteinene i nyliberalistiske ideologi og policy.

1
C-172 [sitat…] Her går du på en klassisk bommert. Det er ikke kun neoliberalister som senker eller ønsker å senke skattene. Det gjorde vår kjære RG regjering. Åpnet for privatisering gjo...

Det er ikke kun neoliberalister som senker eller ønsker å senke skattene. Det gjorde vår kjære RG regjering.

det er korrekt, de rødgrønne senket skattene for de som tjener lite, dagens regering senker skattene for de som tjener mye

mens de rødgrønne økte skattene for de mest velstående, så gir dagens regjering noe som ser ut som skattelette for Folk Flest, men de skynder seg å hente inn denne skatteletten ved å innføre nye eller øke avgiftene

1
ulefos [sitat…] det er korrekt, de rødgrønne senket skattene for de som tjener lite, dagens regering senker skattene for de som tjener mye mens de rødgrønne økte skattene for de mest vels...

feil. De RG senket også bedriftsskatten, noe som tjener bedriftseierne ved at de kan ta ut et større utbytte hvis de ønsker. Det er vel ikke de fattige som er bedriftseiere?

Poenget var uansett at venstresiden har få alternativer og de gjennomfører og har gjennomført, i mange vestlige land de siste årene, neoliberalistisk politikk.

1

Jeg under meg mye over hvorfor menigmann med middels inntekt og andre med lavere inntekt, som f.eks har opplevd eller følt seg sviktet av AP og Høyre og finner trøst i et parti som driver en trøstesløs politikk, som i grunnen bare er en politikk som forsterker den politikken de fant avskyelig hos AP. Det blir som å hoppe fra asken til ilden.

Litt interessant at du nevner Høyre som et godt alternativ mot privatisering og lavere skatt. Trodde det var bærebjelken innen det partiet.

1
VenstreVingen [sitat…] De er tilhengere av å redusere velferdsstaten. Og det har de alltid vært. Punktet du forøvrig lister opp er alle glimrende eksempler på hjørnesteinene i nyliberalistiske i...

De er tilhengere av å redusere velferdsstaten.

Ja, og det er jeg også. Men det er for å opprettholde velferdsstaten på et bærekraftig nivå. Vi kan ikke fortsette å bruke penger som fulle sjømenn. Da vil til slutt hele velferdssystemet gå i oppløsning. Det er dette vi ser starten på når staten ikke klarer å hindre forfallet i helsevesen og samferdsel. Når private klarer å gjøre det bedre, så er det noe galt med den offentlige modellen. Jeg sikter til gammelt utstyr, for få sengeplasser, sviktende vedlikehold. Så har vi selvfølgelig bruken av overtid, som venstresiden egentlig er imot, men som allikevel skjer i utstrakt grad i det offentlige. Det samme offentlige som venstresiden holder som sin hellige ku.

1
Garindan [sitat…] Ja, og det er jeg også. Men det er for å opprettholde velferdsstaten på et bærekraftig nivå. Vi kan ikke fortsette å bruke penger som fulle sjømenn. Da vil til slutt hele...

Når private klarer å gjøre det bedre, så er det noe galt med den offentlige modellen.

Typisk neoliberalistisk tankegang. Svartmaling og forherligelse av det private.

Beskrivelsen av det offentlige helsevesenet kjenner ikke jeg meg igjen i , har vært pasient i 20 år ;

Nyeste MR og Rønken CT apparater m.m. Sengeplassene er greie og regionsykehuset der jeg bor er bygget større og flere oppgraderinger er prosjektert og vedtatt.

Selfølgelig blir veldferdsystem mindre bærekraftig når man senker inntektsgrunnlaget , gir ekstreme lettelse til de rikeste.'

Der blir som om du skal bli bedre egnet til å betjene boliggjelden din når du får beskjed om at du får halvert lønnen din og det du mister i inntekt blir direkte overført til direktørens inntektskonto.

3
Perspektiver [sitat…] Typisk neoliberalistisk tankegang. Svartmaling og forherligelse av det private. Beskrivelsen av det offentlige helsevesenet kjenner ikke jeg meg igjen i , har vært pasient...

Det du skriver er det åpenbart korrekt, men ikke alle som skjønner det. Jeg synes setningen til Garindan, som vil redusere velferdsstaten for 'å opprettholde velferdsstaten på et bærekraftig nivå', er sær. Grensen nedover er ikke nevnt, men tar du den så tar du den kan jeg tenke meg vil gjelde.

Når pengene sluses fra det offentlige til det private, så er det klart at det blir mindre igjen til fordeling på fellesoppgaver. Men målsettingen er jo privatisering for privatiseringens egen skyld, så da reduseres fellesgodene såpass mye at det blir vanskelig å komme utenom mer privatisering. En slags selvforsterkende prosess. Vi har sett hvordan sykehusene er blitt vingeklippet og helsevesenet byråkratisert under ullent snakk og svada om effektivitet. Enden på visa har vært nedlegging (styrt nedlegging).

Når en av toppsjefene i Nestlé forteller oss at vann ikke er en menneskerett 'da skal de fattige ha wienerbrød'. (ønsket om kjøp, salg, profitt blandet med grådighet, har åpenbart sendt fornuften på dør).

1

Du kan kalle den vestlige økonomien for mye. Neoliberalisme er en måte å se det på. Neokonservatisme er en annen eller som den ble kalt i begynnelsen; nyliberalismen som også er den mest riktige betegnelsen .

Det er nå kommet en rekke forslag til innstramninger for å tøyle den frie kapitalen. Vi vet at kapitalen vil kollapse med jevne mellomrom. Det skyldes mange ting.

Det er endrede handelsstrømmer. Klimaendringer. Endrede forbruksmønstre. (Nokia -tlf og internett revolusjonen)

Det er en kjensgjerning at kapitalen går dit arbeidskrafta er billigst om ikke land verner sine egne arbeidere som de for eksempel har gjort i USA hvor Toyota har plassert bilfabrikker innenfor tollmuren til USA i sørstatene . Da har de ranet til seg et marked i USA samtidig som de har tatt fra arbeidere i nord arbeid til fordel for de i sør. Men husk på at amerikanske tradisjonelle biler var for dårlige. Brukte for mye bensin og gikk for ofte i stykker.

Nyliberalismen har gavnet Norge men slår nå tilbake på oss. Men det finnes de som vil heller styre kapitalen mere med mer balansert handel basert på komparative fordeler land skulle ha som vår olje og gass og oqva industri. Oppdrettfiske og havfiske.

Nå spørs det hvor stor det fortrinnet er da, oljen når oljeskifer og oljesanden produseres for under 50 dollar fatet.

Vi vet også at kapitalen kollapser med jevne og ujevne mellomrom. Det har skjedd en rekke krakk etter at bank og forsikringsselskapene ble friere regulert. Det er nå 29 år siden krakket på Wall street var og oljen falt fra 30 til 10 dollar fatet.

Vi kan ikke regne med at boligprisene og lønnsnivået vil holde seg så høyt når vi vet hvor dramatisk utviklingen har vært i olje og gassektoren.

Og velferdsstater i vesten har allerede begynt å skrumpe og det vil også skje med den norske. De har allerede begynt å redusere pensjonene til folk. Og de går løs på folk flest Nav ytelser.

Det heter egentlig Liberalismen . Intet nytt ved den !!

Og alternativet finnes ikke. Men en kan regulere kapitalflyten som sagt. Det som skjer nå er dumping av lands valuta. Også kvantitative tiltak. Det er like galt som devalueringer om en ikke sørger for andre tiltak som setter folk i arbeid.

Som sosialist så vil jeg ha en mer styring med kapitalen som demokratier i vest Europa klarte lenge.

Karl Marx analyserte kapitalen til å føre til krig og det ser vi jo når den blir utemmet.

Den arabiske våren kom av at matvareprisene steg som resultat av spekulasjon .

Norge er avhengig tilsynelatende av kriger gjennom det å være blant de 10 største våpenprodusentene i verden.

Livet er med andre ord ... herlig.

Norge er en dysfunksjonell stat hvor fred og klima blir lovprist mens vi pumper opp olje og gass og selger våpen som få andre.

Altså en kapitalistisk stat som ikke erkjenner hva det er .

1
Laster...