Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Norsk strafferettspraksis har tre grunnpilar som den bygges på.

1. Uskyldig til det motsatte er bevist (foreligger en rettskraftig dom)

2. Tvilen skal komme tiltalte til gode

3. Det er bedre at en skyldig går fri, en at en uskyldig blir dømt.

Dette er tre rettsprinsipper jeg har en følelse av at IKKE blir etterfulgt på en tilstrekkelig måte av fagdommere spesielt. Norske tiltalte blir har jeg inntrykk av ofte dømt på indisier og tro. Tvilen blir sjeldent brukt.

Jeg har et inntrykk av at lekdommere og jurymedlemmer er flinkere til å følge de tre prinsippene som nevnt overfor, noe jeg tror at minsker norske myndigheters sjanse for å utsette mennesker for justismord.

Jeg vil også si at siden fagdommerne kan sette juryens dom til side/forkaste, har jo ikke juryen mye makt egentlig.

Og, det kan hende jeg tar feil, men jeg kjenner ikke til en sak som er motsatt, der juryen har sakt skyldig, og fagdommerne har forkastet slike.

Konklusjon:

Ved å fjerne juryen vil de tre prinsipper forsvinne og den tiltaltes rettsikkerhet bli svekket. Hvordan? jo fordi:

1. Uskyldig til motsatt er bevist blir: Skyldig selv uten bevis

2. Tvilen skal komme tiltale til gode blir: Tvilen skal komme fornærmede/påtalemyndigheten til gode

3. Det er bedre at en skyldig går fri, en at en uskyldig blir dømt blir: Vi må bare leve med at noen uskyldige blir dømt, så lenge vi sikrer oss at alle skyldige også blir dømt.

BEHOLD JURYE OG LEKDOMMERE!!!!!

Eneste, de bør kanskje innføres begrunnelsesplikt for jury også.

7
108 svar

108 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Kjetil_e

Veldig bra sagt.

Bare en ting. Det heter: Det er bedre at 10 skyldige går fri, enn at 1 uskyldig blir dømt.

3

arnekk

Saken i Hemsedal er en klassisk voldtektssak der man doper ned jenta og deretter voldtar. Men saken har også en annen side som er lite fremkommet i hysteriet rundt saken. At mennene er drittsekker er greit nok men hvis man leser Eirin Eikfjords artikkel i BT i går der saksbehandlingen i retten er tatt med så ser man en sak fra en litt annen vinkel.

Å dra på nachspiel med tre middelaldrende menn som er drittfulle midt på natten når en er 18 år gammel viser manglene forståelse hva man egenligt begir seg ut på. Alene til Harry-hytta. Manglende skjønn i beste fall og da skjer slike ting. Det unnskylder naturligvis ikke gjerningene til mennene men forklarer kanskje litt av det som skjedde fra en annen vinkel. Jeg vil ikke gå i detaljer fra artikkelen men jeg synes kvinnefronten burde satt seg inn i saken fra denne siden også.

Og så kommer navn og bildene på Facebook. Sammen med lekdommerne som får gjennomgå og trues. Dette er en skam for rettsamfunnet som vi alle er så stolt av og vil kunne danne en presedens for saker i fremtiden. Slik saken har utviklet seg vil man kunne oppleve at alle saker der man føler seg urettferdig behandlet vil kunne bli ensidig uthengt og diskutert slik vi ser i Hemsedal saken. Det vil være en trist utvikling og må forhindres. Samtidig viser det seg at denne saken er slett ikke unik. I TV har der fremkommet mange innslag fra profesjonelle jurister der man forteller at dette er en klassisk voldtekt sak. Og de fleste blir henlagt etter bevisets stilling.

Når jenta blir med på nachspiel midt på natten med fulle mannfolk tar hun en stor risiko. Og etterpå går man ut i de sosial media og beklager seg i en sak der hun utmerket godt kunne unngått. Da sammen med lekdommerne som slik saken har utviklet seg blir medskyldig i en sak der de gjør bare jobben sin etter egen overbevisning. Denne saken vil ha konsekvenser for rettsystemet langt fremover der lekdommerne ikke vil stille fordi de risikerer å bli uthengt for eksempel på Facebook. Det er trist.

2

Riggs

Eneste, de bør kanskje innføres begrunnelsesplikt for jury også.

Ja, det ville vært mer redelig. Dog, det kunne jo blottlegge hva slags kunnskapsløse idioter, som faktisk sitter I en jury, om ikke noen passer på den formelle innpakninga,... :P

Det har vært flere artikler om slikt i media, og hva slags synsing og moralisme(/dårlige holdninger), som dem kan basere seg på. Det handler ikke nødvendigvis så mye om lov og rett, eller rimelig tvil eller ei.

Det blir jo fort noe helt annet enn lov og rett, mer prosess for prosessens egen skyld?

P.S. Ikke så viktig, men du trenger vel ikke flere linjer mellom hvert avsnitt. Det blir litt kjedelig å lese/sitere masse luft, så tok bare ei linje. :P

2

arnekk

Når en forteller halve sannheten er det det samme som å lyve. Slik også i denne saken. Makan til naivitet skal man lete lenge etter.

1

knthz

1. Uskyldig til motsatt er bevist blir: Skyldig selv uten bevis

2. Tvilen skal komme tiltale til gode blir: Tvilen skal komme fornærmede/påtalemyndigheten til gode

3. Det er bedre at en skyldig går fri, en at en uskyldig blir dømt blir: Vi må bare leve med at noen uskyldige blir dømt, så lenge vi sikrer oss at alle skyldige også blir dømt.

Akkurat det staten ønsker. Forsvinner juryen, forsvinner det lille av rettsikkerhet vi har igjen.

Herlige tider.

1

GARDSDATTRA

Dette er Kvinnefrontens ønsker, ikke statens.

1

knthz

Det er politikerne som har foreslått fjerning av juryen.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...