En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

MartinwetlesM

Hva blir fremtidens politiske utfordringer?

Jeg er interessert i å høre hva folket her mener om hva fremtiden vil bringe og hva som kommer til å bli utfordringene. Ta gjerne med også hva dere trur kommer til å få store positive utslag.

For meg ser jeg en stor utfordringer i hvordan dagens økonomiske system skal omforme seg til fremtidens produktsjonmåter og krav til arbeidskraft. Jeg ser også en utfordring i mangel på politisk vilje til å tenke nytt og ha en plan klar for store omveltninger i nær (neste 10-20 årene) fremtid.

Sleng inn deres egne tanker dere har om fremtiden og dens utfordringer.

1
27 svar

Jeg tror det blir en stor utfordring å få folk til å innse at politikere umulig kan lage en plan for store omveltninger de neste 10-20 år. Både fordi det er en umulighet fordi ingen vet hvilke omveltninger som vil skje om 10-20 år (gå 10-20 år tilbake og prøv å forutsi det som har skjedd siden da) og at dersom noen skulle kunne klare det så ville politikere vært langt nede på listen over folk som man skulle satse på klarte det.

Utover det er jeg ikke udelt enig i at å tenke "nytt" alltid er en positiv egenskap. Mange ganger er det på tenke tradisjonelt en stor styrke mens det å tenke "nytt" viser seg å føre til problemer man ikke forutså når man tenkte "nytt".

Det positive jeg vil komme med er at jeg tror folk selv vil både utforme det som kommer nytt og også klare å omstille seg til det nye uten at politikerne vil være noen ledestjerner i den sammenheng. Som vanlig så vil nok politikerne komme halsende bak og forsøke å rette på eventuelle negative konsekvenser som det "nye" forårsaker. Og det er akkurat det jeg forventer og håper at politikerne tar sikte på å gjøre.

2

Det viktigste er å de viktigste delene av det som har vært en vellykket samfunnsmodell videreført til de neste generasjonene. Eksempler på ting som bør videreføres og videreutvikles er et inkluderende utdanningssystem, samarbeidet arbeidsgiver/arbeidstaker/staten og offentlig finansierte velferdsstjenester.

Norge må passe på å ikke forvandle seg til et neoliberalistisk samfunn etter amerikanske modell. Det en oppskrift på ulikhet og store sosiale spenninger.

2
Folkflesk Det viktigste er å de viktigste delene av det som har vært en vellykket samfunnsmodell videreført til de neste generasjonene. Eksempler på ting som bør videreføres og videreutvikle...

Norge må passe på å ikke forvandle seg til et neoliberalistisk samfunn etter amerikanske modell. Det en oppskrift på ulikhet og store sosiale spenninger.

Det er nettopp dette jeg er svært redd for at kommer til å inntreffe også i Norden. Riende inn på ryggen ti ignoranse og tomme løfter om skatteletter og mer penger til hvert individ.

Jeg følger USA relativt tett og ser med grøssninger på det som blir gjorde der. Derfor forholder jeg meg også svært skeptisk til høyre og FrP.

Jeg ser også et skift av makten på verdensbasis over fra folket og inn igjen til "industriherrene" slik det var før 50 og 60-tallets sosiale opptøyer. Ulikhetene mellom fattig og rik slår idag alle tidligere rekorder og det blir gjort på "puter" av økt levestandard for massene. Dette tiltross for at lønninger i store deler av verden har stagnert og konsumerindeksen er samtidig på full fremmasj. Folk drukner i lån for å opprettholde en livsstil som arbeidslivet, i globaliseringens navn, ikke lenger er villige til å belønne sine arbeidstakere. Bare i Norge idag så er forbrukslån økt særdeles kraftig og nye tilbydere kommer stadig inn for å dekke behovet i markedet. Dette er svært dårlige tegn for fremtidig forhandligskrav når mye av produktsjonen er sendt ut av landet og resten er i full fart med å automatiseres. På et slikt vis så har allerede Neoliberalske tendenser fått sin innmasj i landet.

Jeg er redd for en Neoliberalistisk fremtid og jeg ser en god grobunn for det når det vi kan regne som stadarisert kapitalistisk tankegang, med å skape verdier ikke bare oppover, men spredt rundt om i samfunnet, begynner å svikte. Et så mektig økonomisk system er jeg redd for kommer til å, i fremtiden, føre et mye hardere regime slik totalitære tankesett som regel gjør når den kommer til sin logiske konklusjon.

Et annet argument jeg ønsker å bringe frem angående en Neoliberalistisk fremtid er media sin totalt fraværende rolle i verdens samfunnet til å dekke relevante nyheter, driver gravende journalitisk og tørre og utfordre makt eliten. Alle de etablerte mediene i USA er strålende eksempler for sin dekning av valget og sin undergraving av Bernie Sanders. Her hjemme har vi VG spesielt som i stedet for å ta frem viktige relevante saker som f,eks økt økonomisk forskjell, klima forandringer og korruptsjon, eller kjører "følelsesladede" nyheter på sine forsider.

Det føleles ut som on verden er inne i en anti-intellektuell modus fortiden hvor et totalitært styresett på en Huxley modell fort kan bli relevant.

2

Som Selveste Kong Harald sa, vi kan ikke ta I mot alle...flyktninger som vil hit. Derfor er Listhaug en viktig brikke I å forhindre at vi får for mange som vil være med på å tære på velferdmodellen.

Likevel ser vi at en del ytelser fra NAV blir endret og er med på å skape større forskjeller I samfunnet. Allerede er velferdmodellen I ferd med å endre seg til å bli dårligere.

- større arbeidsledighet

- mindre velferdsgoder, mindre hjelp å få fra staten

- økte boligpriser/renter....en boligboble som snart sprekker

- fortsatt lav oljepris/oljeinntekter

- økt kriminalitet/vinning/økonomi

- flere fattige, det de rødgrønne skulle stryke med ett pennestrøk

- mere utflagging av norske bedrifter

- enda flere konkurser

- økt gjeld blandt nordmenn flest

- mer billig utenlandsk arbeidskraft som skviser ut norske aktører

- svakere arbeidsmiljølov

- lavere lønnsvekst

- manglende evne til å ta vare på de eldre/syke/svake I samfunnet

- flere bomveger og økte transportavgifter generelt

Kort oppsummert må vi være klar for økte forskjeller og lavere levestandard for fler og fler I tida fremover.

Vi kommer ikke til å være øverst på lista over beste land å bo i lengre, men vi kan ha det bra, selv om vi ikke topper den listen.

2

Sleng inn deres egne tanker dere har om fremtiden og dens utfordringer.

1. AP må aldri få makt.

2. AP vil ødelegge Norge

3. AP skaper arbeidsledighet

4. AP vil at muslimer blir i flertall

5. AP er en fare for demokratiet

6. AP meler sin egen kake

7. AP vil gi bort Norge.

8. AP vil ønske europas verste kjeltringer velkommen

9. AP vil at Norge blir sosialistisk.

10 AP er en pest og plage.

2

Jeg er interessert i å høre hva folket her mener om hva fremtiden vil bringe og hva som kommer til å bli utfordringene.

jeg kan ikke se for meg annet enn at de virkelig store utfordringene kommer handler om forurensning og rovdrift på ressurser

klimautfordringene er velkjente, det kan meget vel føre til store folkeforflytninger og konflikter

gigantiske øyer av plast flyter rundt i havene

framtiden til humler og bier er uviss, og uten dem blir det vanskeligheter med maten

sprøytemidler som etterhvert forsvinner ned i grunnvannet

antibiotika som ikke lenger virker er også i utgangspunktet et forurensningsproblem

jeg tror bestemt at de store utfordringen har utgangspunkt i hvordan vi forvalter kloden, eller rettere hvordan vi er i ferd med å ødelegge den

1

For meg ser jeg en stor utfordringer i hvordan dagens økonomiske system skal omforme seg til fremtidens produktsjonmåter og krav til arbeidskraft. Jeg ser også en utfordring i mangel på politisk vilje til å tenke nytt og ha en plan klar for store omveltninger i nær (neste 10-20 årene) fremtid.

Sleng inn deres egne tanker dere har om fremtiden og dens utfordringer.

Forutsetningen for å kunne løse fremtidens utfordringer er avhenig av om vi klarer å kvitte oss med Høyre og FrP i regjering. Deres 1700- tall-politikk er utgått på dato og avslørt som bløff. Det blir den største utfordringen i første omgang.

1

Jeg er interessert i å høre hva folket her mener om hva fremtiden vil bringe og hva som kommer til å bli utfordringene.

Folkevandringen fra Afrika og Østen til Europa og Norge vil fortsette. Nigeria blir verdens tredje største land ila. ikke så mange tiår og Kongo følger etter. Befolkningen blir eldre og sentraliseringen fortsetter, slik at presset i de store byene vil fortsette.

Våre politikere vil derfor jobbe med følgende tema:

1. Press på velferdsmodellen 2. Stadig eldre befolkning som har behov for pleie 3. Innvandring og folkevandring 4. Energiforsyningen i Europa (felles) 5. Kultur- og religionsutfordringer (integrering og assimilering)

1

Første spørsmål må være:

Hvem skal skape verdiene og hvem skal forvalte verdiene som blir skapt ? 10 - 20 år fram i tid blir nok ikke det værste, men noe lenger fram. Trolig vil færre mennesker måtte betale for "mat og husrom" for alle.

Og neste spørsmål må være:

Hvilke jobber og hva slags utdannelse må til for å bekle disse jobber / stillinger ?

Hvor mange av dagens jobber blir overtatt av roboter ? Hvor mange arbeidsplasser vil det finnes i samfunnet ?

De viktigste arbeidsoppgaver blir trolig å produsere og kunne bruke roboter. Spørsmålet er hvor mange arbeidsplasser vil bli erstattet med roboter de nærmeste 10 - 20 år ? Må vi regne med en økende arbeidsledighet pga økende robot-bruk ? Trolig ja. Hvordan skal så de arbeidsledige "lønnes" ?

Hvilke partier og hvilke politikere som vil være best til å forvalte samfunnet vil avhenge av de personer som kommer inn i politikken - og neppe noen av de som finnes i partiene i dag.

1
Royruwen Som Selveste Kong Harald sa, vi kan ikke ta I mot alle...flyktninger som vil hit. Derfor er Listhaug en viktig brikke I å forhindre at vi får for mange som vil være med på å tære p...

Vi kommer ikke til å være øverst på lista over beste land å bo i lengre, men vi kan ha det bra, selv om vi ikke topper den listen.

Hvor vil folk ha det bedre enn her?

Store deler av verdenssamfunnet sliter jo økonomisk og de som ikke gjør det er kanskje ikke det beste stedene å leve (SA, Kina f.eks).

1
Kent [sitat…] Hvor vil folk ha det bedre enn her? Store deler av verdenssamfunnet sliter jo økonomisk og de som ikke gjør det er kanskje ikke det beste stedene å leve (SA, Kina f.eks).

Kent

Finland, Sverige, Canada, Danmark, Australia, Sveits. ..bedre land å bo I

Nederland, Storbritannia og Island er heller ikke dårligere.

Jeg sa vi fortsatt kunne ha det bra her, selv om vi ikke topper listen over beste land å bo I.

Vi kommer til å rykke videre ned på listen I årene fremover, altså trenden vil fortsette for Norge sin del en stund til.

Hvis du selv har penger nok, er ikke landet avgjørende for hvor du kan ha det bra vel? Men du har forstått såpass at når statskassa blir mer slunken, får de som har det mindre bra fra før, enda verre.

John Fredriksen bor på Kypros, ett kriserammet land hva økonomi angår. Tipper Fredriksen har det ganske greit jeg. Har du penger, spiller det ikke så stor rolle hvor du bor og om staten er rik eller ikke.

Norge blir mindre og mindre rikt, oljeinntekter halveres og finansiering av fellesgodene som eldreomsorg, barnehager, skoler, sykehjem, sykepenger, ledighetstrygd osv osv blir rammet.

Tryggheten blir borte I norge, sånn vi kjenner den. De har allerede begynt å røre på velferdsordninger og de blir gradvis dårligere.

1

Et tema man sjeldent hører politikere snakke om, automatisert arbeidskraft. Dette er en stor utfordring for fremtid, men det er vel lite å tjene på å dra opp dette temaet for politikere.

1
KongOlav2 Der er mer i miljøpolitikken enn klima. En av de største utfodringene tror jeg kan bli at man rett og slett bruker opp ressurser på store områder, samt ødelegger verdifulle økosyst...

Kongolav2

Kunne du utdype at verdifulle økosystemer står I fare?

Når de siste 55 årene har 7 gårdsbruk blitt lagt ned daglig,og man vet hvem som har sittet ved roret de fleste av disse årene, ja så skjønner vi at politikerne ikke tar matproduksjon og miljø på alvor.

Norsk miljøpolitikk stinker og er av de dårligste I europa.

Arbeidsledighet stiger I norge og går ned I eu.

1
Royruwen Kongolav2 Kunne du utdype at verdifulle økosystemer står I fare? Når de siste 55 årene har 7 gårdsbruk blitt lagt ned daglig,og man vet hvem som har sittet ved roret de fleste av d...

Såfremt det er noe som helst fare for næringsinteresser, så går Ap, Høyre og Frp sammen og sikrer flertall uavhengig av miljøkonsekvenser. Ap er ikke noe miljøparti annet enn når de kan ilegge vanlige folk avgifter.

Ang økosystemer, så er det mest internasjonalt og i særdeleshet i ødeleggelsen av regnskog og våtmarkssystemer, to av verdens mest artsrike områder.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
3 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Laster...