Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hva blir fremtidens politiske utfordringer?

Jeg er interessert i å høre hva folket her mener om hva fremtiden vil bringe og hva som kommer til å bli utfordringene. Ta gjerne med også hva dere trur kommer til å få store positive utslag.

For meg ser jeg en stor utfordringer i hvordan dagens økonomiske system skal omforme seg til fremtidens produktsjonmåter og krav til arbeidskraft. Jeg ser også en utfordring i mangel på politisk vilje til å tenke nytt og ha en plan klar for store omveltninger i nær (neste 10-20 årene) fremtid.

Sleng inn deres egne tanker dere har om fremtiden og dens utfordringer.

1
27 svar

27 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

gaskenrigi

Sleng inn deres egne tanker dere har om fremtiden og dens utfordringer.

1. AP må aldri få makt.

2. AP vil ødelegge Norge

3. AP skaper arbeidsledighet

4. AP vil at muslimer blir i flertall

5. AP er en fare for demokratiet

6. AP meler sin egen kake

7. AP vil gi bort Norge.

8. AP vil ønske europas verste kjeltringer velkommen

9. AP vil at Norge blir sosialistisk.

10 AP er en pest og plage.

2

gjespe

Den top 10 lista fortjener en tommel :)

1

Royruwen

Som Selveste Kong Harald sa, vi kan ikke ta I mot alle...flyktninger som vil hit. Derfor er Listhaug en viktig brikke I å forhindre at vi får for mange som vil være med på å tære på velferdmodellen.

Likevel ser vi at en del ytelser fra NAV blir endret og er med på å skape større forskjeller I samfunnet. Allerede er velferdmodellen I ferd med å endre seg til å bli dårligere.

- større arbeidsledighet

- mindre velferdsgoder, mindre hjelp å få fra staten

- økte boligpriser/renter....en boligboble som snart sprekker

- fortsatt lav oljepris/oljeinntekter

- økt kriminalitet/vinning/økonomi

- flere fattige, det de rødgrønne skulle stryke med ett pennestrøk

- mere utflagging av norske bedrifter

- enda flere konkurser

- økt gjeld blandt nordmenn flest

- mer billig utenlandsk arbeidskraft som skviser ut norske aktører

- svakere arbeidsmiljølov

- lavere lønnsvekst

- manglende evne til å ta vare på de eldre/syke/svake I samfunnet

- flere bomveger og økte transportavgifter generelt

Kort oppsummert må vi være klar for økte forskjeller og lavere levestandard for fler og fler I tida fremover.

Vi kommer ikke til å være øverst på lista over beste land å bo i lengre, men vi kan ha det bra, selv om vi ikke topper den listen.

2

Kent

Vi kommer ikke til å være øverst på lista over beste land å bo i lengre, men vi kan ha det bra, selv om vi ikke topper den listen.

Hvor vil folk ha det bedre enn her?

Store deler av verdenssamfunnet sliter jo økonomisk og de som ikke gjør det er kanskje ikke det beste stedene å leve (SA, Kina f.eks).

1

Royruwen

Kent

Finland, Sverige, Canada, Danmark, Australia, Sveits. ..bedre land å bo I

Nederland, Storbritannia og Island er heller ikke dårligere.

Jeg sa vi fortsatt kunne ha det bra her, selv om vi ikke topper listen over beste land å bo I.

Vi kommer til å rykke videre ned på listen I årene fremover, altså trenden vil fortsette for Norge sin del en stund til.

Hvis du selv har penger nok, er ikke landet avgjørende for hvor du kan ha det bra vel? Men du har forstått såpass at når statskassa blir mer slunken, får de som har det mindre bra fra før, enda verre.

John Fredriksen bor på Kypros, ett kriserammet land hva økonomi angår. Tipper Fredriksen har det ganske greit jeg. Har du penger, spiller det ikke så stor rolle hvor du bor og om staten er rik eller ikke.

Norge blir mindre og mindre rikt, oljeinntekter halveres og finansiering av fellesgodene som eldreomsorg, barnehager, skoler, sykehjem, sykepenger, ledighetstrygd osv osv blir rammet.

Tryggheten blir borte I norge, sånn vi kjenner den. De har allerede begynt å røre på velferdsordninger og de blir gradvis dårligere.

1

Folkflesk

Det viktigste er å de viktigste delene av det som har vært en vellykket samfunnsmodell videreført til de neste generasjonene. Eksempler på ting som bør videreføres og videreutvikles er et inkluderende utdanningssystem, samarbeidet arbeidsgiver/arbeidstaker/staten og offentlig finansierte velferdsstjenester.

Norge må passe på å ikke forvandle seg til et neoliberalistisk samfunn etter amerikanske modell. Det en oppskrift på ulikhet og store sosiale spenninger.

2

MartinwetlesM

Norge må passe på å ikke forvandle seg til et neoliberalistisk samfunn etter amerikanske modell. Det en oppskrift på ulikhet og store sosiale spenninger.

Det er nettopp dette jeg er svært redd for at kommer til å inntreffe også i Norden. Riende inn på ryggen ti ignoranse og tomme løfter om skatteletter og mer penger til hvert individ.

Jeg følger USA relativt tett og ser med grøssninger på det som blir gjorde der. Derfor forholder jeg meg også svært skeptisk til høyre og FrP.

Jeg ser også et skift av makten på verdensbasis over fra folket og inn igjen til "industriherrene" slik det var før 50 og 60-tallets sosiale opptøyer. Ulikhetene mellom fattig og rik slår idag alle tidligere rekorder og det blir gjort på "puter" av økt levestandard for massene. Dette tiltross for at lønninger i store deler av verden har stagnert og konsumerindeksen er samtidig på full fremmasj. Folk drukner i lån for å opprettholde en livsstil som arbeidslivet, i globaliseringens navn, ikke lenger er villige til å belønne sine arbeidstakere. Bare i Norge idag så er forbrukslån økt særdeles kraftig og nye tilbydere kommer stadig inn for å dekke behovet i markedet. Dette er svært dårlige tegn for fremtidig forhandligskrav når mye av produktsjonen er sendt ut av landet og resten er i full fart med å automatiseres. På et slikt vis så har allerede Neoliberalske tendenser fått sin innmasj i landet.

Jeg er redd for en Neoliberalistisk fremtid og jeg ser en god grobunn for det når det vi kan regne som stadarisert kapitalistisk tankegang, med å skape verdier ikke bare oppover, men spredt rundt om i samfunnet, begynner å svikte. Et så mektig økonomisk system er jeg redd for kommer til å, i fremtiden, føre et mye hardere regime slik totalitære tankesett som regel gjør når den kommer til sin logiske konklusjon.

Et annet argument jeg ønsker å bringe frem angående en Neoliberalistisk fremtid er media sin totalt fraværende rolle i verdens samfunnet til å dekke relevante nyheter, driver gravende journalitisk og tørre og utfordre makt eliten. Alle de etablerte mediene i USA er strålende eksempler for sin dekning av valget og sin undergraving av Bernie Sanders. Her hjemme har vi VG spesielt som i stedet for å ta frem viktige relevante saker som f,eks økt økonomisk forskjell, klima forandringer og korruptsjon, eller kjører "følelsesladede" nyheter på sine forsider.

Det føleles ut som on verden er inne i en anti-intellektuell modus fortiden hvor et totalitært styresett på en Huxley modell fort kan bli relevant.

2

BornOnThe4thOfJuly

Jeg tror det blir en stor utfordring å få folk til å innse at politikere umulig kan lage en plan for store omveltninger de neste 10-20 år. Både fordi det er en umulighet fordi ingen vet hvilke omveltninger som vil skje om 10-20 år (gå 10-20 år tilbake og prøv å forutsi det som har skjedd siden da) og at dersom noen skulle kunne klare det så ville politikere vært langt nede på listen over folk som man skulle satse på klarte det.

Utover det er jeg ikke udelt enig i at å tenke "nytt" alltid er en positiv egenskap. Mange ganger er det på tenke tradisjonelt en stor styrke mens det å tenke "nytt" viser seg å føre til problemer man ikke forutså når man tenkte "nytt".

Det positive jeg vil komme med er at jeg tror folk selv vil både utforme det som kommer nytt og også klare å omstille seg til det nye uten at politikerne vil være noen ledestjerner i den sammenheng. Som vanlig så vil nok politikerne komme halsende bak og forsøke å rette på eventuelle negative konsekvenser som det "nye" forårsaker. Og det er akkurat det jeg forventer og håper at politikerne tar sikte på å gjøre.

2

Maradona_123

Et tema man sjeldent hører politikere snakke om, automatisert arbeidskraft. Dette er en stor utfordring for fremtid, men det er vel lite å tjene på å dra opp dette temaet for politikere.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...