Langorm Vil fremtidens roboter se forskjell mellom rett og galt? Det tror jeg. De vil også kunne vise følelser. Men dette, alt etter hvem som har programmert dem. De vil ha sanser, som ove...

Så kommer det største spørsmålet. Kan de bli til en så stor trussel for mennesket, at mennesket velger å utrydde robotene for å redde seg selv?

Verden er ingen film. En robot er og blir en menneskeskapt maskin uansett hvor "menneskelig" den kan virke.

1
Hyrro Det er monopolkapitalismens siste fase hvor hestene bites og de strekeste utkonkurrerer de andre. Bare se hvordan vi i lille Norge har endt opp bare med tre store dagligvarekjeder,...

Hyrro : ok da så gjør vi ett forsøk : jeg inviterer folk til og gå manngard fjorden rundt og plukke søppel. De får ikke noe for det og må selv betale slittasjen på sko og tøy. Jeg får mer utgifter med og bringe søppelet til henteplass med båt. Så får andre overta derfra...

eksempel på ubetalt oppgave som ikke gir byttemidel tilbake. Jeg kan fortsette frem til mine byttemidler ( penger / tall ) kan betale båtutgiftene, så må jeg gi meg.

hvor mange tror du blir med ?

denne pengeløse økonomien er ren utopi og ønsketenkning. At folk som har noe og bidra med kan gjøre det hvis de vil er en ting. Men hvor mange barbeinte som ikke har råd til sko tror du vi får med på frivilligheten ?

vil du komme og jobbe for oss ? Om ikke vi kan tilby byttemiddel så kan vi tilby ett sted og være med en meningsfyllt ( personen avgjør ) tilværelse.

1
Valerina Det påfallende er vel at du overser muligheten for at produksjonen av roboer vil kunne bli billigere, og at menneskene som automatisk blir holdt utenfor kanskje tar sakene i egne h...

Valerina : selvsagt er det som du beskriver...ellers i verden tar ledige saken i egne hender og selger rusmidler. Fortrinnsvis forbudte men også høyt avgiftsbelagte.

maleren som er blitt ufør og ikke har full kapasitet som kreves i arbeidslivet kan kansje male sitt eget hus ( svart arbeid ? )

forbrenningsmotoren er en maskin ( robot ) som frigjorde mye arbeidskraft men samtidig skapte mange arbeidsledige. Det ble mer til alle selv om det må bli skjevfordelt hvis arbeid skal tilby mer enn og ikke arbeide.

den reelle frykten må vel være at alt stopper den dagen ingen kan reparere eller nyprodusere. Teorien om at internett og smartere programvare blir tenkende enhet som vil utrydde mennesker ( terminator ) er overdrevet frykt.

selv mye mer reell frykt for ting drevet av økonomisk etterspørsel lar seg ikke stoppe. Bare og nevne våpen...faren er større fra oss selv enn maskiner tror jeg.

1
Tempelhof [sitat…] Vi vil i fremtiden nå en utvikling hvor det vil være umulig å skille mellom et menneske og en robot, selv på et cellemessig nivå. Da vil det oppstå en del interessante mor...

Tempelhof : lett og tenke seg at høyere el-spenning vil være ett dopmiddel og lavere spenning en avslapningsform ( rusmiddel ) hvis maskiner kunne tenke selv.

moralsk spørsmål : vi mennesker har utryddet mange dyr og redusert vilkårene for de fleste. Er det ikke moralsk riktig at vi utrydder oss selv og gir andre sjansen ?

1
Tempelhof [sitat…] Vi vil i fremtiden nå en utvikling hvor det vil være umulig å skille mellom et menneske og en robot, selv på et cellemessig nivå. Da vil det oppstå en del interessante mor...

Hvordan menneskets eksperimentering med levende celler vil utvikle seg i fremtiden, er noe jeg ikke vil spekulere i her og nå.

Men det er likevel forskjell på liv og maskin. Maskinen kan ingenting annet enn å kalkulere og sortere data på en raskere måte enn mennesker, og det raskere og raskere. Men prinsippet er det samme. En hver maskin er programmert av den menneskelige hjerne, eller utvikling og samarbeid av flere menneskelige hjerner.

Menneskehjernen er unik, og kommer man til det stadiet hvor den tilsynelatende kan kopieres av en maskin, er det fortsatt menneskehjerner som har utført arbeidet.

1
Hyrro Hvordan menneskets eksperimentering med levende celler vil utvikle seg i fremtiden, er noe jeg ikke vil spekulere i her og nå. Men det er likevel forskjell på liv og maskin. Maskin...

Maskinen kan ingenting annet enn å kalkulere og sortere data på en raskere måte enn mennesker, og det raskere og raskere.

Vi er på god vei til å utvikle maskiner som er selvlærende. Foreløpig kan de kun tilpasse sin egen maskinkraft til å løse enkle matematiske og logiske utfordringer, men med Moores lov om fordobling hver 24. måned i mente vil jo denne utviklingen bare akselerere.

Det vil si at vi i fremtiden vil få roboter produsert av andre roboter produsert av andre roboter osv osv, hvor mennesket kun har vært involvert i den aller tidligste fasen av designet. Det spennende - og skumle - med dette er jo at det da vil utvikles en intelligens som ikke fungerer på samme måte som menneskehjernen. En helt unik bevissthet som vil utfordre våre moralske og filosofiske forestillinger.

1

når robotene overtar "alle" arbeidsplassene ?

Kanskje det allerede er nevnt i tråden. Men framtiden blir neppe slik at det bare er på området robotisering/automatisering at det skjer utvikling, og at resten av samfunnet liksom bare står helt stille. Selv om roboter kommer mer og mer, så skjer det ellers utvikling eller i samfunnet slik at nye typer jobber skapes, slik det har skjedd de siste par hundre årene. For ikke så mange tiårene siden så var over halvparten av folket knyttet til primærnæringene. Mens disse næringene ble stadig mer effektivisert og automatisert så oppstod det behov for arbeidskraft på nye områder, og dermed oppstod det ikke massearbeidsløshet. Det er vel ingenting som tilsier at det ikke vil skapes nye arbeidsplasser i framtiden heller. Alle folk står ikke bare der som passive tilskuere til at maskiner og roboter kommer inn og "tar over alt". Mange har ideer og initiativ og kommer opp med nye ting som skaper framgang og arbeidsplasser, slik som nå i dag og før.

1
KapteinKaos [sitat…] Kanskje det allerede er nevnt i tråden. Men framtiden blir neppe slik at det bare er på området robotisering/automatisering at det skjer utvikling, og at resten av samfunn...

Det er vel ingenting som tilsier at det ikke vil skapes nye arbeidsplasser i framtiden heller.

Jo, det er veldig mye som tilsier at denne teknologiske revolusjonen vi er i ferd med å bevitne, ikke vil generere like mange arbeidsplasser som den fjerner.

Under den industrielle revolusjon automatiserte man fysiske prosesser man tidligere utførte for hånd. Det betød at man kunne produsere mye mer av vare X og dermed nå en langt større kundemasse, som igjen skapte behov for flere sjåfører, selgere, markedsførere, etc.

Nå finnes det ikke lenger noen fysiske eller teknologiske begrensinger på hvor mye vi kan produsere av vare X eller hvilke kunder vi kan nå (bare politiske). I stedet finner vi opp maskiner som gjør jobben til sjåfører, selgere, markedsførere, etc. langt raskere og bedre. Hva skal disse arbeidsledige stakkarene drive med?

Noen kan selvsagt begynne å jobbe med å utvikle og vedlikeholde disse maskinene, men etterhvert vil vi finne opp maskiner som utvikler og vedlikeholder maskiner langt raskere og bedre igjen.

1
politikk Erdetslik : da må kassadama jobbe som robotmekaniker i stedet. ikke alle jobber blir overtatt av roboter men det blir kansje mye høyere arbeidsledighet og større økonomiske skiller...

da må kassadama jobbe som robotmekaniker i stedet.

"Dagligvarer: Meny tester ut selvbetjente kasser - Oct 13, 2012 - Du skanner og betaler varene på egenhånd. ... Meny-butikken har seks slike selvbetjente kasser, hvor det alltid er en person tilstede som kan ..."

Min datter i Gøteborg har lenge benyttet slike selvbetjente kasser ved daglighandel, og nå har vi fått en ny Megabutikk med det samme tilbudet også her hvor jeg bor.

Kassadamene er på vei ut.

1
jeolno [sitat…] "Dagligvarer: Meny tester ut selvbetjente kasser - Oct 13, 2012 - Du skanner og betaler varene på egenhånd. ... Meny-butikken har seks slike selvbetjente kasser, hvor det...

Nå må det jo fortsatt være noen til stede og ta seg av innvendinger og feil/drive kontroll med av varer blir scannet. Men butikkene kan redusere mye i arbeidsstokk med slike system.

Sett fra eldres ståsted: Hvordan skal eldre mennesker klare å handle i slike butikker? De kommer jo med handveske og teller opp penger fra sin pung og prater med kassabetjeningen i mens.

1
TomPadang Nå må det jo fortsatt være noen til stede og ta seg av innvendinger og feil/drive kontroll med av varer blir scannet. Men butikkene kan redusere mye i arbeidsstokk med slike system...

Hvordan skal eldre mennesker klare å handle i slike butikker? De kommer jo med handveske og teller opp penger fra sin pung og prater med kassabetjeningen i mens.

Selv eldre begynner å bli flinkere og flinkere til å betale med kort. De mest gammelmodige vil jo på et eller annet tidspunkt dø ut.

1
KapteinKaos [sitat…] Kanskje det allerede er nevnt i tråden. Men framtiden blir neppe slik at det bare er på området robotisering/automatisering at det skjer utvikling, og at resten av samfunn...

For ikke så mange tiårene siden så var over halvparten av folket knyttet til primærnæringene. Mens disse næringene ble stadig mer effektivisert og automatisert så oppstod det behov for arbeidskraft på nye områder, og dermed oppstod det ikke massearbeidsløshet. Det er vel ingenting som tilsier at det ikke vil skapes nye arbeidsplasser i framtiden heller

Det er dessverre ingen naturlov som tilsier at folks initiativ vil skape nye og bedre arbeidsplasser. Og det er svært lite som tyder på at dette er i ferd med å skje.

Snarere tvert imot så har jo tendensen i vestens historie de siste 40 årene vært at relativt høytlønnede industriarbeidsplasser er blitt erstattet med dårligere betalte jobber i servicenæringen.

Og når roboter og maskiner blir billige nok til å erstatte burgerflipperen på McDonalds og kassadamen på Rema, ja da oppstår det ikke nye arbeidsplasser av seg selv.

Men kanskje blir menneskelig arbeidskraft til slutt billig nok til at det gir status å bytte ut en støvsuger med en tjener med feiebrett igjen? Er redd det er i den retningen vi er på vei...

1
jeolno [sitat…] "Dagligvarer: Meny tester ut selvbetjente kasser - Oct 13, 2012 - Du skanner og betaler varene på egenhånd. ... Meny-butikken har seks slike selvbetjente kasser, hvor det...

Jeolno : men må utføre annet type jobb når roboter overtar den gamle. Roboter og maskiner er bra fordi det frigjør arbeidskraft.

men nok vanskelig og se for seg at sminketryne tar på seg en smussete jobb der de blir fulle av olje og fett :)

foreløpig har vi vel ikke roboter som kan bytte ut eller reparere elektronikken som svikter eller installere den. Gulvvaskeren kan kjøre på egenhånd men ikke repareres av andre maskiner.

1
politikk Jeolno : men må utføre annet type jobb når roboter overtar den gamle. Roboter og maskiner er bra fordi det frigjør arbeidskraft. men nok vanskelig og se for seg at sminketryne tar...

foreløpig har vi vel ikke roboter som kan bytte ut eller reparere elektronikken som svikter eller installere den. Gulvvaskeren kan kjøre på egenhånd men ikke repareres av andre maskiner.

Alt dette tror jeg fremtidens roboter vil kunne gjøre. Da om menneskeheten består. Prognoser om økningen av antallet mennesker, i de fattigste deler av verden, er dystert. Det er dystert, først og fremst for de aller fattigste. Men også for menneskeheten i sin helhet. Vil de i verden som har mest fra før, være villig til å dele sitt med fattige? Stadig blir det oppfunnet nye avanserte våpen. Og de lengre levende "trigger happy" holder på makta, mens pekefingrene skjelver.

1
Langorm [sitat…] Alt dette tror jeg fremtidens roboter vil kunne gjøre. Da om menneskeheten består. Prognoser om økningen av antallet mennesker, i de fattigste deler av verden, er dystert....

Langorm : hvertfall langt frem i tid før en robot er fingerferdig og smart nok til alle menneskelige oppgaver som i terminatorfilmene der er slik robotutgave kunne vært lege og ingeniør så vel som bygningsarbeider.

det vil være behov for menneskelig arbeidskraft men kansje ikke arbeid til alle når maskiner kan gjøre oppgaven billigere / mer effektivt slik som traktoren og gravemaskinen erstatter hakke og spade og bilen hestekjerra.

tekonologi er bra i utgangspunktet. Så spørs det hvordan fordele kjøpekraft på de som har og ikke har jobb. Forskjellene blir nok større enn i dag selv om det kansje blir mer til den ledige også enn de har i dag.

1
politikk Langorm : hvertfall langt frem i tid før en robot er fingerferdig og smart nok til alle menneskelige oppgaver som i terminatorfilmene der er slik robotutgave kunne vært lege og ing...

hvertfall langt frem i tid før en robot er fingerferdig og smart nok til alle menneskelige oppgaver som i terminatorfilmene der er slik robotutgave kunne vært lege og ingeniør så vel som bygningsarbeider.

Er det? Kirurgi-roboter er ikke akkurat science fiction. Og ting tyder på at "roboter" også fort vil bli flinkere til å stille diagnoser enn vanlige leger.

1

1900-tallet var arbeidernes århundre, sier Fløgstad, i hvert fall var det bondeyrkets opphør. Det er vel ikke sikkert det ble produsert mer her i landbruket i år 1900 enn i år 2000, men det var så enormt mange færre, den teknologiske utviklingen gjorde så mange overflødige. Nå er det arbeidernes tur til å bli overflødig, roboter kommer i løpet av dette århundret til å gjøre mye mer av deres manuelle arbeid.

Når Fløgstad lager koblinger mellom arbeidere og moral og heroisme, og underforstått at kapitalistene er det motsatte(tertium non datur), er denslags koblinger nettopp typisk triviallitterære, rockemusikk.

1
Laster...