ulefos [sitat…] Solhjell var leder for utvalget ja, han skal sitte på Stortinget til 2017, det er ikke sunt for demokratiet at politikerne sitter tiår etter tiår, på hvilke områder sier d...

Solhjell var leder for utvalget ja, han skal sitte på Stortinget til 2017, det er ikke sunt for demokratiet at politikerne sitter tiår etter tiår, på hvilke områder sier du Solhjell og SV er på kollisjonskurs?

Han har vel sagt at han er uenig om NATO for eksempel, og at han mener at partiet har vært for lite islam-kritisk, og trenger en reformasjon.

1

Tankesmien Agenda presenterer "10 bud for en ny integreringspolitikk"

Dette er en liste med gode ønsker uten særlig substans.

Hanne Tolg plukker de ti punktene fra hverandre, og da blir det lite realpolitikk igjen.

Aldri parallellsamfunn…

Onsdag presenterte en gruppe politikere fra Ap, Krf, Sp, Venstre og SV sammen med noen forskere og tankesmien Agenda hva de kaller et alternativ til Regjeringens integreringspolitikk. De ti bud for en ny norsk integreringspolitikk kaller de det. Her er listen:

1. Integrering fra dag én

2. Rask og spredt bosetting av flyktninger

3. Felles verdier for alle

4. Alle må delta

5. Bedre kvalifisering for innpass og utvikling i arbeidslivet

6. Arbeidslinjen skal styrkes

7. Bruk skolen, vår viktigste integreringsarena

8. Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn

9. Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet

10. Aldri parallellsamfunn

Det var mye bla-bla og selvfølgeligheter i innlegget i Aftenposten, så vi limer inn selve tiltakene som de har tenkt ut. Vi fant ikke noen lenke til et større dokument, men antar at dette lille avisinnlegget ikke kan være hele greia. Som vanlig stiller vi oss mange spørsmål underveis…

1. Integrering fra dag én

Vi foreslår derfor at flere skal kunne arbeide med en gang og få lære norsk mer effektivt. Opplæringen skal bli bedre og starte raskere, og vi skal ha en styrket barnehagetilbud. De fleste asylsøkerne som kommer har ingen identitetspapirer. Men det er kanskje ikke så viktig å vite noe om hvem man ansetter? Styrket norskundervisning er naturligvis positivt. Hvor mye mer norsk skal de lære? Hvor mange flere norsklærere er det tilgjengelig? Hva koster dette og er det verdt det hvis de ikke får opphold? Sammenhengen med barnehagetilbud ser jeg ikke sånn helt umiddelbart. Er det mange barn på mottakene som ikke har dette tilbudet i dag?

2. Rask og spredt bosetting av flyktninger

Vi foreslår raskere saksbehandlingstid og desentralisering av UDI.

Kan man foreslå raskere saksbehandlingstid? Hva mener de egentlig? At de ansatte i UDI skal jobbe raskere eller at det skal ansettes flere saksbehandlere. I så fall, hvor mange og hva er kostnaden? Skal UDI få egne kontorer i hvert fylke eller i hver kommune?

Vi antar at det satses på spredt bosetting av flyktninger for å hindre parallellsamfunn. Men vi kan ikke hindre folk i å flytte etterpå, med mindre asylsøkerne får beskjed om at de har boplikt i den kommunen som de blir tildelt.

Kommunene må fortsatt ha selvråderett når det gjelder bosetting, men må samtidig forpliktes i større grad enn i dag til å bosette enslige mindreårige og sårbare flyktninger.

Nei, her må dere bestemme dere. Dere kan enten pålegge kommunene å ta imot asylsøkere, eller dere sier at kommunene har selvråderett. Dette er jo helt selvmotsigende og gjensidig ekskluderende. Frivillig tvang?

3. Felles verdier for alle

Alle som lever i Norge har et ansvar for å respektere og bidra til å videreutvikle dette verdifellesskapet. I det norske verdifellesskapet står det enkelte menneskets frihet og velferd i sentrum. Det innebærer at alle enkeltindivider, uavhengig av bakgrunn, må beskyttes mot ekstrem sosial kontroll og vi må sikre alle like muligheter til deltagelse uavhengig av kultur, religion eller kjønn.

Hvordan skal nyankomne asylsøkere som ikke kjenner til noe som helst av det norske verdisettet kunne bidra til å videreutvikle vårt norske verdifellesskap? Hvem skal beskytte individer mot ekstrem sosial kontroll? Hvordan skal alle få like muligheter når for eksempel foreldre sier at min datter ikke skal omgås klassekamerater etter skoletid.

4. Alle må delta

På hva? Er dette en slags dugnadsforespørsel?

5. Bedre kvalifisering for innpass og utvikling i arbeidslivet

For voksne bør opplæringen flyttes mest mulig ut av klasserommet og kombineres med tiltak innenfor arbeidslivet. Vi foreslår spesialisert karrièreveiledning som kan koble talenter og behov og bedre ta i bruk alle de virkemidlene som finnes.

Men vent nå litt, sa dere ikke at det viktigste var å styrke norskopplæringen. Skal det skje på de arbeidsplassene som skal finnes opp hvor de kan få tildelt midlertidige arbeidstillatelser? Hva slags jobber kan asylsøkere få som ikke snakker norsk? Og hva om de får avslag på søknaden etter to måneder (hvis saksbehandlingstiden går ned)? Hvilken karrièreveiledning tenker man seg for alle de som ikke kan lese og skrive? Hvor mange skal ansettes som karrièreveiledere? Skal disse stillingene opprettes i hver kommune (jfr. spredt bosetning) og hvilke budsjetter skal belastes?

6. Arbeidslinjen skal styrkes

Vi foreslår derfor å gjøre det mer attraktivt for arbeidsgiverne å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, og mer attraktivt å velge arbeid fremfor trygd.

Så her snakker vi om subsidierte arbeidsplasser? Hvor mange er det snakk om? Skal dette tilbudet kun gjelde for asylsøkere med midlertidige arbeidstillatelser, eller skal det være for alle? Hvis det skal gjelde for alle så er det jo ikke noe integreringstiltak i den forstand. Eller er det nordmenn som skal integreres i norsk arbeidsliv i form av skattesubsidierte arbeidsplasser? Og skal trygdene settes ned eller skal lønningene settes opp? Det er tydelig at vi snakker om politikere og andre stat- og kommuneansatte som står bak dette forslaget, for min omgangskrets diskuterer sluttpakker.

7. Bruk skolen, vår viktigste integreringsarena

Helt konkret går vi derfor mot kjønnsdelt svømmeundervisning og vil innføre nasjonale retningslinjer for skolens arbeid for å hindre bruk av hijab, med særlig vekt på barneskolen.

Endelig ser vi noen konkrete beslutninger som lar seg gjennomføre uten mye om og men. Nasjonale retningslinjer for å hindre bruk av hijab i skolen er et tiltak som haster. Dette kan vedtas uten å være en del av et politisk forhandlingsprogram dersom alle disse partiene blir enige. Kjønnsdelt svømmeundervisning kan lett forbys hvis alle partiene blir enige. Hva gjør man da med jentene som holdes hjemme? Hvordan skal man tvinge folk til å gjøre noe de ikke vil? Holde tilbake barnetrygden?

8. Bedre tilbud og tydeligere forventninger til religiøse trossamfunn

Trossamfunnenes fritak fra likestillingsloven bør også begrenses. Det bør også tydeliggjøres i loven hvilke konsekvenser trossamfunns brudd på annen lovgivning skal ha for mottak av offentlig støtte.

Vent litt! Har trossamfunn fritak fra likestillingsloven? Det var nytt for meg. Tilbakeholdelse av offentlig støtte til trossamfunn som bryter lovgivningen burde være en no-brainer. Man burde heller sette seg ned og debattere om trossamfunn burde motta statsstøtte i det hele tatt.

9. Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet

Vi foreslår å både tilby bedre opplæring og stille strengere krav til religiøse ledere i trossamfunn som mottar offentlig støtte.

Hva slags strengere krav skal stilles til de religiøse lederne? Det er mange av dem som ikke engang snakker norsk. Hva med å forby utenlandsk finansiering av trossamfunn i Norge?

10. Aldri parallellsamfunn

Her fant jeg ingenting i innlegget i Aftenposten, men man kan ikke vedta seg bort fra parallellsamfunn, så denne biten er vel helst et ønske.

Det er disse personene som skal integreres: Lykke til med “felles verdier for alle”!

https://www.document.no/2016/08/11/aldri-parallellsamfunn/

1
TheFamous25 [sitat…] Husker godt da venstre siden gikk bananas når dette ble foreslått får mange år siden av FRP. Det var umenneskelig etc var ordene som da kom ifra den siden. Nå plutselig så...

Husker godt da venstre siden gikk bananas når dette ble foreslått får mange år siden av FRP.

Ja, sikkert mulig. Og hadde det vært opp til FrP så hadde aldri oljefondet eksistert.

Det hjelper ikke debatten å krangle om fortida. Det er vel bare uhyre positivt om selv SV våkner opp og lukter kaffen.

1
Israel12points [sitat…] Vi har en haug med kristne folkehøgskuler (32) som har vært i over 100 år , hvorfor skal de avvikles ? Har selv gått på disse og tok ikke skade , og mang en innvandrer har...

Vi har en haug med kristne folkehøgskuler (32) som har vært i over 100 år , hvorfor skal de avvikles ?

Nei, folkehøyskoler trenger selvfølgelig ikke å avvikles. Kanskje ikke vidergående skoler heller. Lite presist formulert fra min side.

Jeg tenkte først å fremst på grunnskoler. Det man lærer på skolen frem til man er 15 - 16 år bør være strengt regulert. Og jeg kaster gjerne noen kristne skoler under bussen for å slippe en oppblomstring av koranskoler. Religiøse sekter hemmer integrering og undergraver samfunnsprosjektet.

Jeg tror det er en effektiv måte å unngå parallelle samfunn om alle nordmenn og nye nordmenn deler den samme skoleplattformen. En skole som er for alle og deler universelle verdier.

1
TheFamous25 rette personen som uttalte seg hehehehe.

hehheehehe?

er det virkelig alt du har å bidra med?

ser du ikke at du bekrefter min mistanke om at du ikke engang vil prøve å underbygge de påstander du kommer med, av den enkle grunn at du vet at politiske sandslott trenger en liten bølge for å være forsvunnet, slik dine argumenter forsvinner i intet

1
Morra-DI-2 Ypperstepresten er vel i dette tilfelle Solhjell som har trukket seg fra norsk politikk, og har gått ut med en rekke områder der han er svært uenig med SV. Jeg så for øvrig en meni...

Ypperstepresten er vel i dette tilfelle Solhjell som har trukket seg fra norsk politikk, og har gått ut med en rekke områder der han er svært uenig med SV.

Solhjell var leder for utvalget ja, han skal sitte på Stortinget til 2017, det er ikke sunt for demokratiet at politikerne sitter tiår etter tiår, på hvilke områder sier du Solhjell og SV er på kollisjonskurs?

det er vel ikke bare noe du sier for å stryke dine egne fordommer med hårene?

1

2. Rask og spredt bosetting av flyktninger

* Mer bruk av kontrollert selvbosetting.

* Strategisk bosetting - der jobbene finnes.

* Forpliktende bosetting av enslige mindreårige.

Husker godt da venstre siden gikk bananas når dette ble foreslått får mange år siden av FRP. Det var umenneskelig etc var ordene som da kom ifra den siden. Nå plutselig så er dei for det. Ingenting er mer gledeligt for det er ingen tvil om at store ghetto områder er et stort hinder når det kommer til integrering

1

Religiøse privatskoler må avvikles

Vi har en haug med kristne folkehøgskuler (32) som har vært i over 100 år , hvorfor skal de avvikles ?

Har selv gått på disse og tok ikke skade , og mang en innvandrer har fått plass der og en pangstart på sin tilværelse i Norge.

Og ta f.eks Rødde Folkehøgskule som nabogutten her i vestfold går på.

Se fagene/linjene

1
Garindan [sitat…] Det er selvfølgelig et godt poeng. For mange er det viktigere hvem som sier det enn hva som blir sagt. Når det kommer fra yppersteprestene på venstresiden så er selvfølgel...

Ypperstepresten er vel i dette tilfelle Solhjell som har trukket seg fra norsk politikk, og har gått ut med en rekke områder der han er svært uenig med SV.

Jeg så for øvrig en meningsmåling i dag der SV har 2,8 %.

...noe måtte de gjøre. Agenda har sett bruk for Solhjell og de signalene han har sendt ut.

1
Niffen [sitat…] Tja, nå var vel dette et utvalg sammensatt av topp-politikkere fra de 5 aktuelle partiene, samt 5 fagpersoner. Utvalget var ledet av SV-eren Bård Vegar Solhjell. Så da er...

Utvalget var ledet av SV-eren Bård Vegar Solhjell. Så da er det kanskje ikke helt unaturlig at forslagene har bred tilslutning også på venstresiden. Hvorfor skulle de forresten ikke det?

Det er selvfølgelig et godt poeng. For mange er det viktigere hvem som sier det enn hva som blir sagt. Når det kommer fra yppersteprestene på venstresiden så er selvfølgelig menigheten enig.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg synes det er veldig positivt at Agenda kommer med forslag som også "krever noe" av de som kommer, i tillegg til krav til det norske samfunn. Det er jo en forbedring. S...

Lurer på hva venstresidens velgere mener om forslagene fra den venstrevridde tankesmien?

Tja, nå var vel dette et utvalg sammensatt av topp-politikkere fra de 5 aktuelle partiene, samt 5 fagpersoner. Utvalget var ledet av SV-eren Bård Vegar Solhjell. Så da er det kanskje ikke helt unaturlig at forslagene har bred tilslutning også på venstresiden. Hvorfor skulle de forresten ikke det?

1

Det er veldig positivt at venstresiden også nå skjønner at islamiseringen må stoppes. Velkommen etter :)

1

Nettopp dette er jo årsaken til at dere ikke følger med i tiden. Henger sovende fast i fortiden og drømmer om glansdagene fra forrige århundre.

1
Laster...