En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

frode57

Staten bør ekspropriere leiligheter i Oslo!!

Staten bør ekspropriere leiligheter som står tomme i Oslo. Og danne et boligselskap som bygger kun utleieboliger for de som vil ha langtidsleie. De svakeste i samfunnet blir jo kasteballer mellom spekulantene .

Jeg tror nok det blir resultatet etterhvert som boligkrisen tiltar og den åpenbare spekulasjonen fra private spekulanter fortsetter så må staten gripe inn og ta over boliger som står ledig fordi de står tomme for å presse opp husleiene i Oslo. Det er ingenting som tilsier at prisene skal øke mere nå. Staten må ta over boligene og sørge for at de kommer ut i leiemarkedet . Kommunen må sørge for å presse prisene ned på leiemarkedet også.

Da er det bare for staten å gripe inn og sjekke hva som faktisk skjer og sørge for å ta over boliger og sørge for balanse i markedet.

4
163 svar

Godt forslag - og vi må ta tilbake den sosiale boligbygginga.

Forbud mot tomme leiligheter over en viss tid, og høyere skatt på bolig nr. 2.

Men, vær snill å unngå ordet "svake" - det er ikke betegnende for alle de som ikke har penger nok til å henge med i boliggaloppen i Oslo. Det er ren galskap, og kanskje er det de som er sterkest i sjela som ikke låner seg til pipa eller lever på rike foreldres nåde. .

2
juppi [sitat…] Det er jo dette norske myndigheter ikke forstår. Ingen klarer å spare penger når man leier en bolig. Da må man bo på et bøttekott. De leies ut. Men det er dårlige levekår,...

Vi trenger boliger som er lavere i pris der folk kan ha bolig etter internasjonal standard. Dvs med kjøkken, bad soverom etter internasjonal standard. I norge er det Te-Kjøkken ikke vanlig kjøkken. Camping livet bruker folk fordi det kan bli litt billigere.

Og slike boliger er det mange av rundt om i Norges land. Og til en rimelig pris.

Men ikke i Oslo Sentrum. Og det trenges ikke heller. Det er ingen menneskerett å bo der.

2
Columbus_3 [sitat…] Og slike boliger er det mange av rundt om i Norges land. Og til en rimelig pris. Men ikke i Oslo Sentrum. Og det trenges ikke heller. Det er ingen menneskerett å bo der.

Åh... Denne kommentaren synes jeg er best i Norge. Menneskerett i boligmarkedet?

Om du ser de utspekulerte prisene ellers i Norge som har steget utrolig mye på kort tid. Man ser at dette er spekulering i takst. Korrupt.

Det er like dyrt i hele Norge nå. Skal vi diskutere menneskerettigheter i Norge så vær oppegående nok til å forså at det er for dårlige KRAV til gode levekår og DÅRLIGE LOVER for hvordan folks skal bo i Norge.

Ja... vi er på stadiet hvor i Norge folk skal bo. Vi har ikke kommet lengre.

2
Wendolin God gammaldags behovsprøving er veien å gå. Det kapitalistiske systemet stenger folk ute fra boligmarkedet. Vi må vekk fra den aggressive fri-kapitalismen til de konservative parti...

Ved å begrense emigrasjonen, og så skatte sekundærboliger hardt så frigir man store deler av de boligene haiene har nå, og unngår at de kjøper opp hele boligprosjekter i fremtiden og leier de ut til ågerpriser. Dette er et lett tiltak man kan sette inn straks, og håndheve straks. Men dette tørr ikke politikerne fordi de er feige, mange av disse menneskene er maktmennesker med masse kapital.

2

Hvis disse skal leies ut billig under markedspris - hvordan skal man velge ut de som får tilbud om å leie der?

1
gjespe Hvis disse skal leies ut billig under markedspris - hvordan skal man velge ut de som får tilbud om å leie der?

Det er vanlige kriterier som jobb, hvor lenge har du vært i leiemarkedet og bindingstid som må være over 3 år. Da må de som skal kjøpe bolig ,tenke seg om. I dag så brytes lovene av mange ved at det inngås 9 mnd bindingstid gjensidig , noe etter husleielover skal være 3 år for utleier og 3mnd for utleier men dette omgås glatt idag. Det er Texas i markedet. Det vil selvsagt være andre kriterier også , så som tilhørighet til Oslo.

Det er også mulig samme regulering må til i endel Akershus kommuner ogs

Men nå er krisen her og bank reguleringer hjelper lite med så mye rikdom blant eliten her til lands. Særlig blant eiendomsselskaper.

Vi ser også at tilsynet med boliger svikter og det er utrolig mange tvilsomme leiligheter som tilbys og mange uverdige forhold som folk blir utsatt for. Og leilighetene blir stadig mindre for griskheten synes ikke kjenne noen grenser.

Det er enorme beløp ute går.

Staten må sørge for å få opp utleie-delen i boligmarkedet .

Jeg tror det foregår et samspill mellom selskapene for å få opp prisene både i ombygging og få opp utleieprisene ved å selge hele bolig/industrikomplekser.

1

SV sier mye fornuftig om boligpolitikk

1. Mindre spekulasjon Vi ønsker å innføre begrensninger som demper prisveksten i boligmarkedet. I dag lønner det seg å spekulere i bolig, noe som gir økte priser. Da må vi tørre å snakke om elefanten i rommet: rentefradraget. Vi må flytte skattlegging fra inntekt og over på eiendom, slik at skattesystemet blir mer omfordelende.

2. Mindre press For det andre må vi dempe presset i boligmarkedet. Det innebærer ikke bare gode reguleringer som gir mulighet til å bygge flere boliger. Det offentlige må ta mer ansvar for boligbyggingen, Husbanken må rustes opp til det den en gang var, og flere studentboliger må på plass.

3. Flere veier inn i boligmarkedet Det hjelper lite med tilgjengelige boliger på markedet om du ikke får lån. Derfor er faktisk styrking av arbeidsmiljøloven en viktig forutsetning for bolig. SV vil reversere regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven, slik at flere får forutsigbarheten som trengs for å kjøpe bolig. I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en tid.

1
ulefos SV sier mye fornuftig om boligpolitikk 1. Mindre spekulasjon Vi ønsker å innføre begrensninger som demper prisveksten i boligmarkedet. I dag lønner det seg å spekulere i bolig, noe...

SV er for opptatt av å sørge for at folk får kjøpt bolig. Det bør de vektlegge mindre men sørge for stabilitet i utleiemarkedet.

Det finnes ingen annen vei enn å få ekspropriert boliger til et statlig selskap og få opp utleiedelen i markedet. Det betyr utbygging av utleieboliger på statens hånd.

Vi kan godt fjerne rentefradraget nå. Men vi kan ikke øke eiendomskatten. Men vi bør få en statlig eiendomskatt med et skikkelig bunnfradrag.

Det er ikke slik at alle skal eie boliger. Det at folk eier bolig gjør de mindre mobil i forhold til arbeidssted.

Det skal bli morsom å se hvor lenge det tar før det går opp for politikerne.

Det skjedde jo under 1899 krakket at de måtte gi boligene billig /gratis for å få fylt de med folk.

Det krakket vi nå står foran vil nok bli ganske kraftig.

1
frode57 SV er for opptatt av å sørge for at folk får kjøpt bolig. Det bør de vektlegge mindre men sørge for stabilitet i utleiemarkedet. Det finnes ingen annen vei enn å få ekspropriert bo...

SV er for opptatt av å sørge for at folk får kjøpt bolig. Det bør de vektlegge mindre men sørge for stabilitet i utleiemarkedet.

leste du ikke alt?

I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en tid.

1
frode57 SV er for opptatt av å sørge for at folk får kjøpt bolig. Det bør de vektlegge mindre men sørge for stabilitet i utleiemarkedet. Det finnes ingen annen vei enn å få ekspropriert bo...

Det finnes ingen annen vei enn å få ekspropriert boliger til et statlig selskap og få opp utleiedelen i markedet. Det betyr utbygging av utleieboliger på statens hånd.

staten kan ikke eie boliger i Oslo, Trysil og på Gol, dette er typisk kommunale oppgaver

1
ulefos SV sier mye fornuftig om boligpolitikk 1. Mindre spekulasjon Vi ønsker å innføre begrensninger som demper prisveksten i boligmarkedet. I dag lønner det seg å spekulere i bolig, noe...

Jeg er faktisk helt på linje med SV her. Det er et stort problem at boliger er blitt så spekulasjonsdrevet. Alle penger som kunne gått til andre investeringer, går nå i en boble-drevet boligspekulasjon.

Det er dårlig for investeringer. Det er ufattelig trist for dem som blir kasteballer, og det er alle som ikke har foreldre som kan stille opp med egenkapital. Det skaper et veldig klassedelt samfunn.

Så enig med deg. Jeg synes utviklingen har vært veldig trist når det gjelder boliger.

På en måte er jeg jo glad for at boligprisene her i Stavanger har stupt. Det er jo trist for meg som eier bolig, men for de som leier, så får de billigere boliger, både å leie og hvis de vil kjøpe. For mine barn blir det rimeligere å komme inn i markedet. Det er bare usunt på alle plan dette med boligspekulasjon.

1

Staten bør ekspropriere leiligheter som står tomme i Oslo. Og danne et boligselskap som bygger kun utleieboliger for de som vil ha langtidsleie. De svakeste i samfunnet blir jo kasteballer mellom spekulantene .

Her har du litt bakgrunnsmusikk som passer fint til teksten:

https://www.youtube.com/watch?v=s-Wec-kJaiw

1
ulefos [sitat…] leste du ikke alt? I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en t...

I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en tid.

Ok, så staten skal sitte på en enorm boligmasse som må overvåkes, vedlikeholdes, forsikres og administreres. Hvem skal gjøre jobben og til hvilken pris? Jeg tror dette kan bli et mareritt for staten.

1

Det som er søtt med venstresiden er at de alltid har enkle løsninger på kompliserte problem.

De skal ha for viljen og den naive optimismen!

1
ulefos SV sier mye fornuftig om boligpolitikk 1. Mindre spekulasjon Vi ønsker å innføre begrensninger som demper prisveksten i boligmarkedet. I dag lønner det seg å spekulere i bolig, noe...

Flere veier inn i boligmarkedet Det hjelper lite med tilgjengelige boliger på markedet om du ikke får lån. Derfor er faktisk styrking av arbeidsmiljøloven en viktig forutsetning for bolig. SV vil reversere regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven, slik at flere får forutsigbarheten som trengs for å kjøpe bolig. I tillegg må det satses langt mer på leie-til-eie-boliger, slik at unge uten egenkapital kan bygge opp egenkapital og kjøpe ut sin egen bolig etter en tid.

Det er jo dette norske myndigheter ikke forstår. Ingen klarer å spare penger når man leier en bolig. Da må man bo på et bøttekott. De leies ut. Men det er dårlige levekår, som jeg mener myndighetene må se på. Hvor dårlig skal folk bo, før loven forandres. Folk leier ut 15 kvm i sin bolig. De vil ha pendlere. En student trenger hjemmetid og lese teori i fred og ro for å ta eksamen.

En pendler. Dvs en polakk som jobber 21timer i døgnet og som er hos venner i helgene. Markedet er kvalmt. Folk er for naive, med en alt for slett holdning. Reglene om at du ikke skal være hjemme da du leier er krav som er helt urimelige og burde bli stoppet med en lov.

Vi trenger boliger som er lavere i pris der folk kan ha bolig etter internasjonal standard. Dvs med kjøkken, bad soverom etter internasjonal standard. I norge er det Te-Kjøkken ikke vanlig kjøkken. Camping livet bruker folk fordi det kan bli litt billigere.

Vi er på gata snart mange om ikke noe gjøres. Mange er bolighaier for 8000 kroner i mnd i Norge på 15 kvm. Det sier litt om pengenøden folk er i da de leier ut. Man har ikke lyst til å gjøre avtale med slike folk. Klager på bolig ligger som nr 2 i Norge mener jeg å ha lest.

Det er bare kaos.

1

Jeg og mine folk, mener at boligprisene og de dårlige utleie boliger på 15 kvm til skyhøy pris med krav om at du ikke skal være hjemme men være pendler. Og.. salgsboliger til skyhøye priser på 23 kvm ca. I disse boliger vil bli alt for dårlige levekår. Barnefamilier med to barn leier studenthybler fordi de ikke får boliglån. Dette er en grunn til at regjeringen bør gå av. Regjeringen viser ikke vilje eller forståelse i boligmarkedet. Hvorfor velge dem???

Velgere ser ikke alvoret i den dårlige bolig situasjonen mange har i Norge i dag. Folk tror det skal være sånn.

Ikke lenge til luksusen blir gullkraner på 15 kvm. Da er vi faktisk russiske nivåer. Med persiske tepper på veggen. fordi de ikke har nok gulv plass. (Det skal være 2.40 under taket) Ikke noe krav om gulvet.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
5 svar
Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Laster...