Politikk - Norsk

dd12

Ufaglærte lek(e)dommere

Noe må da vitterlig være galt med et system som i utgangspunktet er gjennomprofesjonelt når de tillater at rørlegger Olsen og lokalpolitiker Hansen skal trumfe avgjørelser utført av påtalemyndigheter, kriminalomsorgen, flere psykologer og fagdommere!

Nå er pokker på tide at kriminalomsorgen får større innflytelse i disse forvaringssakene. Generelt kan lekdommere pelle seg ut av rettssystemet vårt. "Folk flest" er faktisk ikke egnet til å ta slike avgjørelser.

Jeg ser virkelig ikke poenget med å ha et prinsipp om at man skal dømmes av sine likemenn, like lite som det er et poeng å bli operert av sine likemenn. For vi ha da for pokker ikke lek-kirurger heller!

3
83 svar

Er du fagmann innenfor jus eller kun lek(e)mann?

Er du kun lek(e)mann så er det vel egentlig ingen vits å høre på hva du sier om rettssystemet. Eller hva?

4

Generelt kan lekdommere pelle seg ut av rettssystemet vårt.

De tre lekdommerne mente at den eneste som kan dømme er Gud og svarte derfor «Nei» på skyldspørsmålet i en voldtektssak.

2
alva1 [sitat…] Nehei? I alvorlige saker som handler om liv, så ville de fleste ha fagfolk til å hjelpe. Dette vet dere! Spørsmålet blir... Hvorfor vil man at ufaglærte skal få ha noe som...

Fagfolkene hjelper da til de. Men det er også demokratiske grunner til at folket skal inn å vurdere skyld/ikke skyld i rettssaker.

Det å utdanne seg til jurist betyr ikke at man automatisk er bedre skikket til å avgjøre skyld/ikke skyld.

I alle vestlige land som jeg vet om er det innslag av lekdommere fordi man anerkjenner behovet for andre innslag enn jurister når folk skal dømmes av staten. Disse lekdommerne er et viktig korrektiv til en juriststand som ellers fort hadde blitt veldig navlebeskuende når man gir mennesker så stor makt over andre mennesker. Man kan altså sende folk i fengsel for resten av livet og den makten skal altså kun forbeholdes en liten elite med rett utdannelse. Jeg tror ikke det.

2
dd12 [sitat…] Det er overhodet ikke det jeg har sagt. Jeg sier bare at det er for mange ubrukelige lekdommere som slipper ut farlige forvaringsdømte fanger etc. Når man er så tett at ma...

Det er du som bommer grunnleggende i din kritikk av systemet. Du vil forkaste lekdommere og prinsippet at staten skal dømme på bakgrunn av folket gjennom likmenn bare fordi du mener enkelte lekdommere har vært uskikket i sitt verv. og din tro på teknokrati og mangel på forståelse av slike viktige demokratiske prinsipper er ganske begredelig.

Problemet med at enkelte lekdommere er uskikket betyr ikke at hele systemet er ubrukelig. Det er ingen som vil avvikle politiet fordi enkelte politimenn har visst seg som uskikket i tjeneste. Ingen som vil fjerne barnehager fordi man har sett at ovegrepsmenn har jobbet i barnehage. Problemet er at du prøver å løse et reelt problem med å fullstendig bomme i din kritikk (og dra inn latterlige "sammenlikninger om leke-kirurger). Som sagt, det er et meget viktig prinsipp at staten dømmer og styrer på bakgrunn av folket, det er derfor folk fritt kan stille til valg, ikke bare de med en bestemt utdannelse. Det er derfor vi har frie valg der partier kan stille til valg og bli stemt frem til posisjon av borgere og ikke på bakgrunn at de har utarbeidet et program som "fagfolk" mener er mest fornuftig.

Grunner er at utdannelse alene ikke sier noe om man er i stand til å vurdere hva som er rett og galt og bedre kunne bevise skyld og uskyld. Juristutdannelse gir forståelse for systemet, og advokater og fagdommere er tungt inne i alle rettsaker og sikrer at man dømmer i henhold til loven.

At du peker på enkelte lekdommer og så angriper systemet tyder på at du ikke ser sammenhengen i disse viktige mekanismene.

Det er kommunestyrene som er ansvarlig for å sette opp en fornuftig gruppe med borgere som kan trekkes ut og fungere som lekdommere. De har et ansvar for å luke ut åpenbart uskikkete personer. Det er fagdommerne som skriver dommen og skal lede lekdommerne gjennom hvordan man vurderer en sak og hva som kreves for å dømme. Du later til å tro at man i domsavsigelser har skrevet om gud, og det er selvsagt helt feil. Om man har lekdommee som har vegret seg å dømme skyldig pga sin tro så er det systemet du altså vil ha betydelig økt makt som har sviktet. Det er faktisk de fagutdannende som du har så klokketro på gjør alt rett som altså her svikter ved å ikke oppdage og rettlede lekdommere. Det er derfor din argumentasjon blir så nedslående, du jubler for et teknokrati ledet av fagfolk som vi altså gang på gang ser har gjort grove feil, og er ansvarlig for de feil du selv velger å peke på...

Det blir f.eks. avslørende å peke på den mye omtalte Hemsedal-saken som et slag bevis. Hvorfor? Fordi de har blitt frikjent 2 ganger og ikke minst staten selv har vurdert og bestemt ikke å anke. Mye av kritikken har f.eks. gått på om lekdommerne i for liten grad har vurdert uaktsom voldtekt og at dette kommer for dårlig frem i dommen (og som kunne potensielt ført til en anke til høyesterett), men da kan vi ikke peke på manglende kompetanse hos lekdommerne. Her er det fagdommerne og statsadvokatene som eventuelt har sviktet. Det er fagdommerne som må skal få lekdommere til også vurdere uaktsomhet og forklare beviskravene i de ulike tilfellene. Det er advokatene som skal vurdere om dommen ikke er dekkende eller der de mener den er feil.

Når de så velger å ikke går videre med saken så er det faglige grunner til dette, ikke at lekdommere er inkompetente.

2
GARDSDATTRA Det er fagdommerne som skriver dommen med grunnlag i jussen. Å vurdere bevis og vitneutsagn handler ikke om juss, men godt folkevett.

I denne saken ser det ut som at det er total mangel på folkevett. Bare det å i det hele tatt nevne at hun tok det frivillig (som om det hadde noe med saken å gjøre) vitner om det.

Så vurderer man bevis ut fra den moral man har.

"I en intervjuundersøkelse spesialutvalget utførte blant jurymedlemmer viste at mange - særlig kvinner - ofte hadde sterke fordommer mot ofrene. De likte ikke måten ofrene hadde oppført seg på før overgrepet fant sted. Spesielt reagerte de på ofre som frivillig har blitt med fremmede menn i beruset tilstand."

Dette kaller du godt folkevett?

2

Fengselsbetjenter jobber vel med å låse opp og igjen dører, samt serverer mat til fangene. De er ikke fagpersoner som vet noe om rettsvesenet.

1

Fagdommere, det vil si jurister, har ikke noe mer utdannelse i bevisvurdering enn det folk flest har. Tvert imot har fagdommere mindre kunnskap om flere bevistema enn det folk i vanlige jobber kan ha.

John Christian Elden skriver følgende:

John Christian Elden

09.08.2016 kl.16:59

Anonym: Hei Anonym. Ingen jurister har utdanning i bevisvurdering eller er noe flinkere til det enn andre. Ikke er det noe fag på studiet heller. Det nærmeste studiet som kommer inn på temaet er vel psykologstudiet. Men om skyldspørsmålene i domstolene bare bør avgjøres av psykologer, er jeg mer tvilende til.

1
BornOnThe4thOfJuly Er du fagmann innenfor jus eller kun lek(e)mann? Er du kun lek(e)mann så er det vel egentlig ingen vits å høre på hva du sier om rettssystemet. Eller hva?

Er du kun lek(e)mann så er det vel egentlig ingen vits å høre på hva du sier om rettssystemet

Nehei?

I alvorlige saker som handler om liv, så ville de fleste ha fagfolk til å hjelpe. Dette vet dere!

Spørsmålet blir... Hvorfor vil man at ufaglærte skal få ha noe som helst å si i så alvorlige saker som omhandler liv, samtidig som man aldri ville valgt annet enn fagfolk til å legge opp strømmen i huset?

1

lek-kirurger

Inn med lek-kirurger! :p

Inn med lek-sykepleiere også som skal medisinere dem når de er operert. Tipper vi ville fått like mange gode eksempler på et system som ikke fungerer optimalt. Ja, sånt som rettssystemet klarer å gulpe opp gang på gang. Som det å ikke kunne dømme fordi det er opp til gud. :p

1
dd12 Jeg outer ikke folk jeg snakker med... Uansett er det irrelevant for poenget. Jeg vil ikke ha meddommere. Så kan folk være enige eller uenige i det.

Uansett er det irrelevant for poenget. Jeg vil ikke ha meddommere. Så kan folk være enige eller uenige i det.

Hva synes du om at folkevalgte fra alle samfunnslag og yrker sitter på stortinget og vedtar de lovene som domstolene dømmer etter?

De har ikke jusutdanning de heller.

Du skjønner visst ikke at prinsippet om at folkevalgte legmenn sitter på stortinget og vedtar de lovene legmenn sitter i retten og dømmer folk etter, er demokrati i praksis.

Prinsipper firer man ikke på, da er det ikke prinsipper lengre.

Så det du vil er i praksis å forkaste vårt demokrati. Vi kan ikke ha litt demokrati bare når det passer oss, vi må tåle uenighet.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Hva synes du om at folkevalgte fra alle samfunnslag og yrker sitter på stortinget og vedtar de lovene som domstolene dømmer etter? De har ikke jusutdanning de heller. Du s...

Så det du vil er i praksis å forkaste vårt demokrati. Vi kan ikke ha litt demokrati bare når det passer oss, vi må tåle uenighet.

Dette handler ikke om uenighet, men inkompetanse.

Når man har et rettsystem som baserer seg på norges lover og de tar ikke-kristne nek som nekter å si skyldig basert på religiøs fantasi, da er det vel på tide å revurdere?

Men du har rett. Jeg er ingen stor forkjemper for demokrati eller et prinsipp om at alle stemmer er like mye verdt. Til det er for mange idioter og sauer. Teknokrati ftw!

1
dd12 [sitat…] Dette handler ikke om uenighet, men inkompetanse. Når man har et rettsystem som baserer seg på norges lover og de tar ikke-kristne nek som nekter å si skyldig basert på re...

Men du har rett. Jeg er ingen stor forkjemper for demokrati eller et prinsipp om at alle stemmer er like mye verdt. Til det er for mange idioter og sauer. Teknokrati ftw!

Og dette kan du mene uten represalier i vårt demokrati med folkestyre, religionsfrihet og ytringsfrihet.

Alt som du nyter godt av mens du fordømmer det.

Vær glad du at jeg ikke skriver hva jeg mener om slike som deg.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...