En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

jeolno

Fortsatt 21194 migranter i asylmottak

I "Politisk kvarter" i dag diskuterte lederne av Krf og Sp mottak av enda flere kvoteflyktninger. Hareide viste til ledig kapasitet i mottakene, og ville at de igjen skulle fylles opp.

Slagsvold Vedum viste til at selv da vi tidligere tok imot langt færre enn nå, så maktet vi ikke å få til en tilfredsstillende integrering, og han advarte mot Krf`s kortsiktige politikk.

Statistikken viser at ved årsskiftet satt det ca. 31.000 på mottakene, mens antallet nå er t redusert til ca. 21.000. Selv om tilstrømmingen av nye asylsøkere har vært lav hittil i år, går det nå tregere å få bosatt asylanter i kommunene.

Sp tar fornuftig nok konsekvensen av dette og bremser opp, mens Krf lar følelsene styre, og vil øke innvandringen. Sp er ordførerpartiet i landet, og den som har skoen på vet hvor den trykker.

2
32 svar
fargerik [sitat…] Her har regjeringen sovet i timen. Kommunene har ikke fått en pøkk av ekstra hjelp i form av rammevilkår for å bosette, og i tillegg har Siv Jensen oppfordret kommunene ti...

Kommunene har ikke fått en pøkk av ekstra hjelp i form av rammevilkår for å bosette, og i tillegg har Siv Jensen oppfordret kommunene til å bruke pengene på noe annet.

Hva trodde de? Trodde de at regjeringen kom til å finansiere dette for alltid? Har ikke alltid kommunene endt opp med regninga? Det var nå i så fall redelig av Siv Jensen å be kommunene å tenke seg om-

I den grad kommunene var så ivrig på å ta inn asylsøkere, så må de vel være like ivrige på å ta regninga? Trodde de dette skulle være sentralstyrt for all tid og at de skulle sitte og håve inn penger på sin godhet?

Men det er vel ingen stor grunn til uro- de fleste skal vel flytte til Oslo etter hvert likevel. Så kan vi betale for å ha dem samlet i landets dyreste by.

3

Selv om tilstrømmingen av nye asylsøkere har vært lav hittil i år, går det nå tregere å få bosatt asylanter i kommunene.

Kommunene ser vel etterhvert at etter fem år må kommunen selv ta kostnadene, og at familiegjenforening ikke var med i kommunens planlegging. Genialt av kommunene. Så nå må kommunen finne bosted ikke for kanskje en mann, men mann, kjerring og fire unger. Da er ikke en hybel på 50m2 helt enkelt. Tror mange kommuner føler seg litt bondefanget, dette skulle jo være godt utdannede, som næringslivet ønsker i jobb etter en kort introduksjon og norskkurs. Problemet er at flesteparten av nordmenn jobber i småbedrifter med kanskje 4-8 ansatte, da er ikke det slik at man "plutselig" har behov for en flyktning. Når det gjelder husrom, kommer de også langt bak andre nordmenn, folk de kanskje kjenner, eller man via-via har hørt er til å stole på. Flyktninger vil ikke ha noe "historie" i så måte, bare horror-historier, enten de kommer fra Afganistan, Syria eller Afrika - det finnes knapt noen grunn til å leie ut til flyktningene. Unntatt for såkallte asylbaroner da..

2
fargerik [sitat…] Her har regjeringen sovet i timen. Kommunene har ikke fått en pøkk av ekstra hjelp i form av rammevilkår for å bosette, og i tillegg har Siv Jensen oppfordret kommunene ti...

Her har regjeringen sovet i timen.

Tvert imot så har regjeringen, ved de aktuelle statsrådene, gjort en kjempejobb ved i løpet av et halvår å redusere antall beboere på asylmottak fra 31.000 til 21.000.

Under de blå hopet det seg bare opp. Selv om tilstrømnengen da var langt lavere, etterlot de rødgrønne seg 5300 med innvilget asyl i mottakene. Også på dette området var handlingslammelsen skremmende.

2
fargerik [sitat…] Tillit??? Løse kanoner som saboterer stortingets flertall? Hælle Måne

Løse kanoner som saboterer stortingets flertall? Hælle Måne

Ja, takk og lov for at noen prøver å sabotere denne idiotien. Hadde alle kastet seg på den paniske ta-imot-flest-mulig-menn fra Midtøsten så hadde det sett ut som Sverige her.

Du sier på den ene siden at FRP er så ille som ikke vil ta imot mange, og på den andre siden mener du at det er feil at AP har ønsket velkommen alle. Hva mener du? Var det feil å ønske velkommen mennesker på flukt? Vil du ha flere inn i landet? Eller er det bare kvervulering? Det virker jo som du/dere- venstresiden her- ikke vil innrømme at dere ba folk komme, men likevel ønsker dere at folk skal komme..? Litt sånn schizofren liksom..

2

Statistikken viser at ved årsskiftet satt det ca. 31.000 på mottakene, mens antallet nå er t redusert til ca. 21.000. Selv om tilstrømmingen av nye asylsøkere har vært lav hittil i år, går det nå tregere å få bosatt asylanter i kommunene.

Sp tar fornuftig nok konsekvensen av dette og bremser opp, mens Krf lar følelsene styre, og vil øke innvandringen. Sp er ordførerpartiet i landet, og den som har skoen på vet hvor den trykker.

AP, SV, Krf og Venstre er totalt ansvarsløse i innvandringspolitikken. Mens SP gjerne tøffer seg litt i debatter om innvandring - men når det kommer til stykket så stemmer de lojalt det samme som AP og SV - og mot regjeringen, så de får ingen kred fra meg.

De som derimot jobber utrettelig for å rette opp skadene etter APs megafon-invitt og nei til innstramming - er regjeringen med Solberg og Listhaug i spissen. Slik skal grunnløse asylinnvandrere (migranter) sendes hjem;

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/solberg-regjeringen/slik-vil-erna-toemme-norge-for-grunnloese-asylsoekere/a/23797580/

De har oppnådd aksept i FN og returavtaler - ved å være harde og presse dem og sette retur opp mot u-hjelp bl.a. Ikke mer hjelp i nærområdene.

Det er godt vi ha ansvarlige politikere som tenker på landets beste, imotsetning til de rødgrønne/Sentrum. Strengt tatt fortjener ikke de langt fleste velgerne deres iherdighet.

2

Er det det som skal telle nå, at det er ledig kapasitet i mottakene. Så utrolig kortsiktig tenkt. Det virker som Hareide mener jobben er gjort så lenge asylsøkerne er plassert i kommunene. Men det er jo der integreringen skal begynne og mye som kan slå feil. For meg er det merkelig at en med hans meninger skal kunne være med å bestemme så mye av hvordan et fremtidig Norge skal se ut. Det viktigste for han er at flest mulig innvandrere får bli her i landet.

1
Alexxxx Er det det som skal telle nå, at det er ledig kapasitet i mottakene. Så utrolig kortsiktig tenkt. Det virker som Hareide mener jobben er gjort så lenge asylsøkerne er plassert i ko...

Er det det som skal telle nå, at det er ledig kapasitet i mottakene.

Kvoteflyktninger blir vel ikke plassert i asylmottak?

UDI skal jo si opp hundrevis av ansatte...

"Til og med 14. august i år er det bare kommet 2.079 asylsøkere til Norge. I fjor kom det vel 31.000."

1
fargerik [sitat…] Kvoteflyktninger blir vel ikke plassert i asylmottak? UDI skal jo si opp hundrevis av ansatte... "Til og med 14. august i år er det bare kommet 2.079 asylsøkere til Norge....

"Til og med 14. august i år er det bare kommet 2.079 asylsøkere til Norge. I fjor kom det vel 31.000."

På et halvt år har totalt 8230 personer fått grønt lys til å til å komme til familien i Norge, viser Utlendingsdirektoratets (UDI) statistikk for 2016.

Det er det høyeste antallet på fire år, og mye av økningen skyldes et kraftig hopp i familiegjenforeningstillatelser til syriske flyktninger i Norge, som er mangedoblet fra i fjor." ( fra en måned i fjor til samme måned i år)

Kommunene har mer enn nok med å skaffe hus og utstyr til alle de som kommer som familiemedlemmer. Derfor må kanskje også kvoteflyktninger plasseres i mottak, selv om de har papirene i orden for fast opphold.

1

Dette er rett og slett et svik mot det norske folk.

er det det som ellers kalles landssvik?

1
jeolno [sitat…] På et halvt år har totalt 8230 personer fått grønt lys til å til å komme til familien i Norge, viser Utlendingsdirektoratets (UDI) statistikk for 2016. Det er det høyeste...

Kommunene har mer enn nok med å skaffe hus og utstyr til alle de som kommer som familiemedlemmer. Derfor må kanskje også kvoteflyktninger plasseres i mottak, selv om de har papirene i orden for fast opphold.

Her har regjeringen sovet i timen.

Kommunene har ikke fått en pøkk av ekstra hjelp i form av rammevilkår for å bosette, og i tillegg har Siv Jensen oppfordret kommunene til å bruke pengene på noe annet.

1

Det sitter fremdeles 20440 asylsøkere i norske asylmottak, selv om tilstrømmingen av nye asylsøkere har vært liten i år. Kommunene makter ikke å ta imot nye innvandrere hurtig nok.

Dette viser at det var med hodet under armen Støre gikk inn for å ta imot 10.000 syriske flyktninger i tillegg til alle asylsøkerne; som vi er forpliktet gjennom konvensjoner til å ta i mot og behandle søknader fra.

Når Ap-landsmøtet sier ja til så mange kvoteflyktninger, så er det to forhold de burde ha merket seg:

Vi er ikke forpliktet av konvensjoner til å ta imot disse kvoteflyktningene.

Ja til ti tusen kvoteflyktninger, tilsvarer at det kommer femten til tyve tusen asylsøkere hit; da bare mellom 50 og 75 prosent blir innvilget asyl og opphold her. Mens alle kvoteflyktningene er sikret fast opphold når de kommer.

1
jeolno Det sitter fremdeles 20440 asylsøkere i norske asylmottak, selv om tilstrømmingen av nye asylsøkere har vært liten i år. Kommunene makter ikke å ta imot nye innvandrere hurtig nok....

Dette viser at det var med hodet under armen Støre gikk inn for å ta imot 10.000 syriske flyktninger i tillegg til alle asylsøkerne

sa APs landsmøte noe om asylsøkere, eller er det bare et spedt forsøk på å klistre asylsøkerne til AP

1
ulefos [sitat…] fire ganger så mange i dag da

Du later til å tro at dette er sammenliknbare tall, det er ikke tilfellet. De som har fått innvilget asyl er ikke det samme som alle som oppholder seg på et mottak. Videre så har det vært en historisk tilstrømning av asylsøkere i 2015, langt over noe man opplevde under de rødgrønne, og likevel klarer man å håndtere situasjonen overraskende bra og får mange ut av mottakene og til kommunene.

1
ulefos [sitat…] sa APs landsmøte noe om asylsøkere, eller er det bare et spedt forsøk på å klistre asylsøkerne til AP

Hvorfor skulle Ap-landsmøtet si noe om asylsøkere? Her er jo Norge bundet av Flyktningkonvensjonen, også kalt FNs konvensjon om flyktningers stilling; om å gi beskyttelse (politisk asyl) til de som faller inn under flyktningdefinisjonen.

Ap-landsmøtet gjorde derimot et vedtak om overføringsflyktninger- kvoteflyktninger, som skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger .

For denne gruppen er vi ikke bundet av noen konvensjon, og vi bestemmer selv hvor mange vi vil ta imot. Støre valgte å invitere ti tusen slike overføringsflyktninger. Og de kommer selvsagt i tillegg til de som kommer hit som asylsøkere.

Da det rause norske tilbudet til ti tusen syrere ble kjent, valgte tusenvis av asylsøkere på marsj i Europa Norge som sin nye destinasjon, og vi fikk rekordtilstrømming av asylsøkere.

1
jeolno Hvorfor skulle Ap-landsmøtet si noe om asylsøkere? Her er jo Norge bundet av Flyktningkonvensjonen, også kalt FNs konvensjon om flyktningers stilling; om å gi beskyttelse (politisk...

Støre valgte å invitere ti tusen slike overføringsflyktninger.

Nei, det er ingen som har invitert noen.

Venstre foreslo å åpne for å ta i mot 10 000 kvoteflyktninger, og på landsmøtet bestemte AP for å gå for det samme.

Og det var på grunn av krigen i Syria.

Det er fremdeles enkelte brødhuer som ikke vet forskjellen på asylsøkere og kvoteflyktninger, men nå fikk jeg inntrykk av at du har forstått det.

Det betyr at det finnes håp for nivået i dette forum.

Men det begynne å bli ganske kjedelig å rette deg hver gang du lyver og sier at Støre har invitert. Og jeg bare sukker tungt når de dummeste brødhuene fremdeles skriver at Støre har invitert asylsøkere. Hallo??? Is there anybody in There?

Kan du ikke bare gi faen i svertingen og oppføre deg normalt snart? Skittkastingen og løgnene er for døve ører, så det er jo litt hjernedødt å fortsette å drite seg ut.

1

Nå regner regjeringen med å kunne spare milliarder på utgifter til flyktninger til Norge fordi det kommer langt flere. Da skal det bli interessant å se om regjeringen vil bruke de sparte milliardene på hjelp i nærområdene, som det så fint het. Kan vi forvente at FrP og Høyre nå vil bruke langt mer penger i flyktningenes nærområder?

1
fargerik [sitat…] Nei, det er ingen som har invitert noen. Venstre foreslo å åpne for å ta i mot 10 000 kvoteflyktninger, og på landsmøtet bestemte AP for å gå for det samme. Og det var på...

Det er fremdeles enkelte brødhuer som ikke vet forskjellen på asylsøkere og kvoteflyktninger, men nå fikk jeg inntrykk av at du har forstått det.

Er muslimske kvoteflyktninger billigere for landet og skaper mindre problemer en muslimske asylsøkere?

1
jeolno [sitat…] He-he-, hva var det Arbeiderpartiets landsmøte jublet og trampeklappet for? Hele Norge vet at jubelen gjaldt Støres: fem tusen i år og fem tusen neste år!

He-he-, hva var det Arbeiderpartiets landsmøte jublet og trampeklappet for?

Har det rablet for deg???

Klarer du å hoste opp et landsmøte hvor medlemmene ikke klapper og jubler er du faenmeg god.

Jeg vet at FrP, ditt parti er anderledes, da.

På FrP sitt siste landsmøte satt jo alle helt stille og hverken klappet eller jublet.

Men du får bare akseptere at det er litt stemning på landsmøtene, selv om landsmøtet i ditt parti er helt stille, uten jubel og uten klapping.

Trives du med bedehusstemning, så deg om det.

Støre har ikke invitert noen, landsmøtet i AP har heller ikke invitert noen.

Dersom du fremdeles ikke forstår dette, skal jeg forklare det enda en gang til dersom det er viktig for deg å få ting inn med teskje.

Bare si ifra, så skal jeg gjenta det.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
3 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Laster...