En ting som også er bra med skoleuniform(ifølge ei jeg snakket som hadde hatt det på skolen) er at man skiller mer mellom skole og fritid slik at skole=arbeid og fritid=lek.

1

å innføre skoleuniformer på norske skoler

Basert på all erfaring, så er det heilt uaktuelt.

Det ville vera ein så radikal endring at når ingen partier har det på programmet, så er det definitivt ei tapt sak.

1

I tillegg til uniform bør det innføres ukentlig drilling i marsjteknikk. Selv er jeg svak for en godt innøvd fem appellers marsj. Det er noe vakkert med uniformerte barn i taktfast formasjon.

Kvel denne nedbrytende individualismen mens de enda er små og formbare. Kun slik kan Stat og Nasjon sikre seg kommende generasjoner med ukritiske roboter.

Jeg har et forslag til kamprop som kan fremføres av de små på oppstillingsplassen:

"ABC og AG3 til tjeneste for folk og fedreland".

2
TheBracket I tillegg til uniform bør det innføres ukentlig drilling i marsjteknikk. Selv er jeg svak for en godt innøvd fem appellers marsj. Det er noe vakkert med uniformerte barn i taktfast...

Med tanke på de store problemene norske barn og unge opplever med kroppspress, kjøpepress, mobbing og psykiske problemer så koster kanskje denne "individualismen" mer enn den smaker. Og det er naivt å tro at ungene selv bestemmer hvordan de skal kle seg. Det er sterkt sosialt press som dikterer kleskoden og de som ikke innfrir lider konsekvensene i form av utfrysing og mobbing. Mange har ikke råd til å sende barna på skolen i den siste moten. Dermed oppstår et sosialt skille.

og kleskodene påvirkes i stor grad av handelsnæringen.

2

Hva med PÅBUD om religiøse plagg for religiøse personer? Og gitt religiøse personer PÅBUD om å gå på egne religiøse skoler? Osv!

Hadde nok løst mye problemer det, spør du meg...

1

raljere

Jeg er grunnleggende skeptisk til å bekjempe problemer i skolen med enda mer konformitet og antiindividualisme. Skolen skal utdanne mennesker som våger å stikke seg ut og bli lagt merke til.

Skolen skal speile samfunnet også visuelt. Barn er nødt til å lære seg å forholde seg til andre mennesker uavhengig av deres innpakning. Vi har klart oss utmerket i alle år uten uniformering av barna våre, og det er ingen grunn til å bryte den tradisjonen.

Vi bør imidlertid sette grensen ved plagg som legger begrensninger i leken og fysisk utfoldelse, er seksualiserende og dypt diskriminerende. Hijab faller inn under samtlige av disse parameterne, og bør derfor forbys i skolen. I hvert fall i barneskolen. Men vi trenger ikke kle opp alle barn klin likt for å få bukt med dette problemet.

1
Laster...