Politikk - Norsk

Folkflesk

Partienes ideologiske røtter

På tide med en litt høytflyvende diskusjon igjen og hva er da bedre enn å ta en runde innom partiene ideologiske grunnlag. De fleste partiene i dagens Norge har blitt veldig like og hadde en amerikaner skulle bedømt det hele ville konklusjonen til Einar Førde, "Vi er alle sosialdemokrater", blitt nokså nærliggende. De fleste av oss ser jo på USA som et tilnærmet FrP-land, så alt er relativt.

Jeg vil likevel våge den påstand at de små forskjellene vi tross alt ser i stor grad gjenspeiler partienes røtter - en svunnen tid da det var reelle forskjeller og konflikter mellom dem. Derfor nå en historisk og stikkordsmessig oppsummering av partienes opprinnelige (og til en viss grad nåværende) ideologi, samt et forslag til deres ideologiske stamfar eller stamfedre. Vi begynner fra ytterste venstre og avslutter med ytre høyre:

Rødt - kommunisme - Lenin

SV - sosialisme - Karl Marx

AP - sosialdemokrati - John Maynard Keynes

MDG - miljøradikalisme/økofilosofi - Arne Næss

SP - bondenasjonalisme - Knut Hamsun

V - sosialliberalisme - John Stuart Mill

KrF - lekmannskristendom - Hans Nielsen Hauge

H - konservatisme - Edmund Burke

FrP - klassisk liberalisme/høyrepopulisme - Margareth Thatcher/Hans Bauge

SIAN/Odins Soldater, etc - fascisme - Benito Mussolini

Da er det bare å kjøre debatt!

2
66 svar

Du måtte komme med sjikane og personangrep i denne tråden også?

Ein annan ting som styrer sosialistene i Ap er likehetstanken. Du ser det spesielt i skulen. Det er betre at alle er like middelmådige enn at vi satsar på dei talenfulle. For arbeiderklassen/Ap er det viktig at alle får utdanning, sjølv dei som ikkje har evner eller lyst til det. Likhetstanken har utan tvil svekka skuleverket.

3
Zen0n Dette er mye vanskeligere enn som så. For eksempel var jo Ap også et kommunistisk parti i perioden 1919-1923, men var sosialdemokrater både før og etter det. Krf har vel favnet bre...

For eksempel var jo Ap også et kommunistisk parti i perioden 1919-1923, men var sosialdemokrater både før og etter det.

"Arbeiderpartiet – Store norske leksikon Formålsparagraf og ideologi. Arbeiderpartiets logo. . fri. Arbeiderpartiet har i likhet med andre sosialdemokratiske partier sine røtter i en sosialistisk idétradisjon."

Som andre partier har Ap sine fløyer, og de mest venstreorienterte har fremdeles stor innflytelse. Etter hvert som Sosialistisk V har blitt decimert, har overganger ført til at antallet sosialister har økt i ledelsen av Arbeiderpartiet.

At det fremdeles svinges med røde faner, og at "Internasjonalen" avsynges ved festlige anledninger, det er av mindre interesse. Men at "omvendte" gammelsosialister gis fremtredende posisjoner, det skremmer nok bort mange tidligere Ap-velgere.

3

FrP - klassisk liberalisme

Frp har vel beveget seg langt vekk fra liberalismen. De hadde vel et snev av det en gang i tiden, men jeg vil tørre å påstå at Frp har blitt et anti-liberalistisk parti på mange måter.

2

Dette er mye vanskeligere enn som så. For eksempel var jo Ap også et kommunistisk parti i perioden 1919-1923, men var sosialdemokrater både før og etter det. Krf har vel favnet bredt om både lekmannskristendommen og høykirkeligheten. Jeg er ikke enig i at Hans Nielsen Hauge er partiets stamfar da han tilhørte kristenhetens (daværende) venstreside.

Jeg vil si noe i denne duren:

Rødt/RV/Akp - kommunisme - Mao Zedong

SV - Sosialisme - Karl Marx

Ap - Sosialdemokrati - Eduard Bernstein/John Maynard Keynes

V - sosialliberalisme - Johan Sverdrud/Søren Jaabæk (evt Voltaire om vi går enda lenger tilbake i tid)

Krf - kristendemokrati - ??

H - konservatisme - Edmund Burke

Frp - Høyrepopulisme/Nyliberalisme - Ronald Reagan/Tatcher

2

SP - bondenasjonalisme - Knut Hamsun

V - sosialliberalisme - John Stuart Mill

KrF - lekmannskristendom - Hans Nielsen Hauge

H - konservatisme - Edmund Burke

FrP - klassisk liberalisme/høyrepopulisme - Margareth Thatcher/Hans Bauge

Vet ikke helt om vi skalta deg alvorlig eller bare le av deg når du bruker en nazist som SP-ideolog og kaller sjefskverulant Hans Bauge for ideolog. Hadde du ikke noen bedre forslag som gjør at man kan ta deg alvorlig?

2
Folkflesk De er vel heldigvis ikke representert noen plass, men siden dette er en diskusjon om ideologi så ønsker jeg å få frem hvem som i dag kan kalles fascismens videreførere her til land...

og forsøk patruljering av gatene er typiske trekk fra historisk fascisme.

Jeg tror du forulemper en del natteravner med den uttalelsen.

Og hvis du skal si at Frp er formet på høyrepopulisme, så er det like sant å si at AP er formet på venstrepopulisme. Det burde være mulig å ha et litt mer saklig utgangspunkt, men vi vet jo hvilken slagside du har, så vinklingen din er ikke akkurat overraskende.

2

Venstresida i Noreg har eit verdisett og står for ein seksualmoral som ein bakgårdskatt. Skilsmisse, mange partnarar, fri sex, min dine våre ungar osv I tillegg er mykje av politikken basert på det mest simple i menneskesinnet - misunnelse.

Det er lite ideologi i dette. Ap spesielt er styrt av seksualdrift og misunnelse.

2

Ser at den store ideologen Hans Bauge har fått plass her ja. Og Hitler-beundrer Hamsun. Karl Marx? SF/SV ville vel stake ut en såkalt tredje vei. Uavhengig av USA på den ene siden og Warszava-pakten på den andre.

1
puma1 Ser at den store ideologen Hans Bauge har fått plass her ja. Og Hitler-beundrer Hamsun. Karl Marx? SF/SV ville vel stake ut en såkalt tredje vei. Uavhengig av USA på den ene siden...

Du skal ikke se bort i fra at Karl Marx også hadde villet det hvis han hadde levd til å se stormaktskampen mellom USA og et Sovjet, som sikkert ikke levde opp til hans idealer. Han døde uansett over 30 år før Sovjet så dagens lys.

Når det gjelder Hamsun så er han først og fremst med fordi han var en kritiker av industrialismen og det urbane liv, ikke pga den senere Hitler-fetisjen.

1
Kul_Djevel [sitat…] Frp har vel beveget seg langt vekk fra liberalismen. De hadde vel et snev av det en gang i tiden, men jeg vil tørre å påstå at Frp har blitt et anti-liberalistisk parti på...

Ja, det blir mer fortid enn nåtid og trolig fremtid, selv om Siv Jensen sier hun leser Ayn Rand. I den praktiske politikken ser vi imidlertid fint lite til denne strømningen. Men vi ser derimot veldig mye mer til den høyrepopulistiske strømningen, som ikke tåler mangfold. Kommer det snart et forslag om klespoliti her også?

1
puma1 Ser at den store ideologen Hans Bauge har fått plass her ja. Og Hitler-beundrer Hamsun. Karl Marx? SF/SV ville vel stake ut en såkalt tredje vei. Uavhengig av USA på den ene siden...

SF/SV tenkte tilbake til røttene og avviste alle andre sosialistiske ideologier i sin tid (både sovjetkommunismen, kinakommunismen og sosialdemokratiet). Det mest nærliggende er da å peke på Karl Marx. Det er ikke så altfor mange år siden det å være SV-er var ensbetydende med å være marxist. Dagens SV-leder var som kjent marxist i sin ungdom, skjønt både partiet og lederen har moderert seg i senere år.

1
Zen0n Dette er mye vanskeligere enn som så. For eksempel var jo Ap også et kommunistisk parti i perioden 1919-1923, men var sosialdemokrater både før og etter det. Krf har vel favnet bre...

Jeg vil si noe i denne duren:

Rødt/RV/Akp - kommunisme - Mao Zedong

SV - Sosialisme - Karl Marx

Ap - Sosialdemokrati - Eduard Bernstein/John Maynard Keynes

V - sosialliberalisme - Johan Sverdrud/Søren Jaabæk (evt Voltaire om vi går enda lenger tilbake i tid)

Krf - kristendemokrati - ??

H - konservatisme - Edmund Burke

Frp - Høyrepopulisme/Nyliberalisme - Ronald Reagan/Tatcher

Da er vi ikke så alt for uenige. Men hvorfor droppe Mill hos Venstre?

PS! Du glemte SP.

1
Folkflesk [sitat…] Da er vi ikke så alt for uenige. Men hvorfor droppe Mill hos Venstre? PS! Du glemte SP.

Jeg følte de nevnte var mer nærliggende bare, kanskje fordi de var norske og også regnes som grunnleggerne av partiet. Men liberalismen har et vell av stamfedre vi kunne trukket frem, deriblant Mill. Vi kunne også trukket frem Montesquieu og Rousseau, og går vi enda lenger tilbake så kan vi til og med ta med John Locke.

Jeg glemte ikke Sp, jeg bare klarte ikke å finne en passende ideologi og opphavsmann.

Hvis jeg skal prøve meg likevel så kan jeg vel si:

Sp - Agrariansk nasjonalisme - Jeg aner ikke hvem som kan regnes som opphavsmann til dette partiet.

1
Zen0n SF/SV tenkte tilbake til røttene og avviste alle andre sosialistiske ideologier i sin tid (både sovjetkommunismen, kinakommunismen og sosialdemokratiet). Det mest nærliggende er da...

Røttene til SV lå i SF som var sosialdemokrater og flere av de anti kommunister. Det var i hovedsak forsvarspolitikken på 1950 tallet, som skapte SF.

Men både AP og SV var formet av den svenske folkhem's tanken. Skapt av Per Albin Hanson og Wallenberg. Hvor SAP stod for organsisering og styring av arbeiderbevegelsen og hvor Wallenberg som motpart skapte arbeidsplasser i Sverige.

Dette var altså ingen sosialistisk utvikling, men et vellykket klassesamarbeide i de årene. svenske arbeidsgivere kunne tjene på samarbeidet.

Den norske modellen ble ganske lik og er således også en fom for klassesamarbeide og hvor arbeiderne og arbeidsgivere har latt seg styre av Hovedavtalen og arbeidsretten.

Marxist er jo i sitt vesen knyttet opp til Marx og Engels, sin analyse av kapitalismen. Således er ikke det noe du nødvendigvis glir bort fra med alder. Derimot vil jo både kapitalismen og globalisering stille oss overfor nye utfordringer.

1
DenSisteBohem [sitat…] Hvor er disse politiske partiene representert???

De er vel heldigvis ikke representert noen plass, men siden dette er en diskusjon om ideologi så ønsker jeg å få frem hvem som i dag kan kalles fascismens videreførere her til lands. Selv om den økonomiske politikken ikke nødvendigvis stemmer så er det andre trekk ved dem som minner om fascismen: Sterkt fokus på landsforræderi-retorikk, ekstemnasjonalisme og forsøk patruljering av gatene er typiske trekk fra historisk fascisme.

At det er snakk om marginale krefter forandrer ikke dette.

1
Tjukkebajas Venstresida i Noreg har eit verdisett og står for ein seksualmoral som ein bakgårdskatt. Skilsmisse, mange partnarar, fri sex, min dine våre ungar osv I tillegg er mykje av politik...

står for ein seksualmoral som ein bakgårdskatt. Skilsmisse, mange partnarar, fri sex

Eller personlig frihet som det også kalles...

Har du eksempler på norske partier som er i mot at folk skal kunne skille seg, ha mange seksuelle partnere eller fri sex?...

Ideologien har AP felles med Frankriket; Liberté, égalité, fraternité...

Eller som Gerhardsen sa det, ingen får kake før alle har fått brød...

1
Garindan [sitat…] Jeg tror du forulemper en del natteravner med den uttalelsen. Og hvis du skal si at Frp er formet på høyrepopulisme, så er det like sant å si at AP er formet på venstrepop...

Jeg tror du forulemper en del natteravner med den uttalelsen.

Dette er selvsagt ikke natteravner. Det er høyreekstremister som prøver seg på et PR-fremstøt. Hadde de hatt ærlige hensikter så hadde de selvsagt blitt med i de ordinære natteravnene istedenfor å opptre som gatepøbel på tokt.

Såvidt jeg vet har vel politiet satt ned foten for dem der de har prøvd seg, så den saken er vel uansett et avsluttet kapittel.

1

Det er litt vanskelig å ta denne debatten seriøst. Skal nok komme tilbake til det med et lengre innlegg.

Ser jo at det mangler innsikt i hvordan debatten i fagforum har endret seg med årene.

Vi snakker i dag om komparative fortrinn, neokonservatisme /nyliberalisme. Men klassisk sosialisme gjennom kommunisme er ut. Men kommunisme er fortsatt i bruk i Kina. Da må man vite hva det er . Styring gjennom politbyrå , valg gjennom ett partiet.

I Norge så sliter vi på grunn av den ekstreme bruk av offentlige midler og den enorme private rikdommen og gjeldsoppbygging på samme tid. Man kan si at vi mangler partier med forstand til å lede folket .

Det er en slik tro på nordmenns som dyktige aktører i det internasjonale pengespillet at jeg humrer litt.

Hva innbiller nordmenn seg at de er.

Det er lett å ta paralleller til ski idretten. Vi har kommet litt lett til rikdommen takket være oljefondet og Ap sin Jens Evensen.

Men folk må tenke seg om når de går til valg. Høyre og Frp kan selge ut landet. Men det er jo 1986 /87 om igjen.

Skal man snakke ideologi så bør en komme seg til 2016 og se på hva som er gjengs politikk i dag.

Det er en nyliberalisme /neokonservatisme i krise som har ført vesten ut i et eksistensiell krise. Og Ap i Norge har vært med på galskapen.

1
Garindan [sitat…] Jeg tror du forulemper en del natteravner med den uttalelsen. Og hvis du skal si at Frp er formet på høyrepopulisme, så er det like sant å si at AP er formet på venstrepop...

Jeg tror du forulemper en del natteravner med den uttalelsen.

Natteravnene er en ordning der foreldre til elever i ungdomsskolen følger opp egne og naboens ungdommer på sine første spede forsøk inn de voksnes verden. Foreldrene veksler på å ta en runde i nabolaget for å sjekke at alt står bra til med ungdommene.

Dette er noe helt annet enn f.eks. Odins Soldaters patruljering i gatene for å gjøre de trygge. Odins Soldater tar på seg politiets oppgaver, Natteravnene er foreldres oppfølging av egne barn og deres venner.

1
Tjukkebajas Du måtte komme med sjikane og personangrep i denne tråden også? Ein annan ting som styrer sosialistene i Ap er likehetstanken. Du ser det spesielt i skulen. Det er betre at alle er...

Ein annan ting som styrer sosialistene i Ap er likehetstanken. Du ser det spesielt i skulen. Det er betre at alle er like middelmådige enn at vi satsar på dei talenfulle. For arbeiderklassen/Ap er det viktig at alle får utdanning, sjølv dei som ikkje har evner eller lyst til det. Likhetstanken har utan tvil svekka skuleverket.

Jeg er så enig. Ekstra ressurser og fokus er nesten alltid på de svakeste. Det er så viktig at alle skal gjennom den samme mølla. Jeg tror Norge hadde tjent på å dyrke enerne også. Jeg mener ikke at vi skal skape masse tapere ved å ta bort deres ekstra ressurser i skolene, men vi må også kunne dyrke frem de tallentfulle, de som har evner til noe mer en den middelmådigheten sosialdemokratiet ønsker alle skal komme ut som.

1
Sankt-Vinger [sitat…] Jeg er så enig. Ekstra ressurser og fokus er nesten alltid på de svakeste. Det er så viktig at alle skal gjennom den samme mølla. Jeg tror Norge hadde tjent på å dyrke ene...

Det store problemet i skolen er at det finnes alt for lite ressurser der i svært mange kommuner. Når fellesskolen ble innført og mange elever som tidligere ikke fulgte den ordinære skolen kom inn så fulgte det ressurser med disse. Dette er nå helt utarmet i mange skoler. Hadde man hatt ressurser nok hadde det ikke vært noen problem å differensiere undervisningen slik at de flinkeste også fikk oppgaver som utfordret de.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...