Kallevindskeiven [sitat…] Dette får meg til å tenke på den gamle vitsen: "Operasjonen var vellykket, men dessverre døde pasienten".

Frem til rundt 1800 var våre samfunn småbondesamfunn praktisk talt uten økonomisk vekst og teknologisk utvikling - og folk flest levde i fattigdom og mye hardt arbeid som slet ut helsa deres i tidlig alder. Slik hadde det vært i uminnelige tider.

Så ble dampmaskinen utviklet til en anvendbar maskin i praktisk bruk og satte i gang det vi i dag kaller den industrielle revolusjonen. Det var en i ordets rette forstand dyptgripende og fundamental endring av våre samfunn. Med innføringen av maskinell arbeidskraft, industriproduksjon og utvikling av handel på tvers av landegrenser, fikk folk avlastning fra mye av det tunge slitet i hverdagen og samfunnet opplevde over de kommende 200 årene en virkelig formidabel økonomisk vekst og teknologisk utvikling som har gitt folk flest en levestandard datidens mennesker ikke kunne forestille seg.

Det er en alvorlig hake ved denne industrialiserte samfunnsmodellen: Dens daglige drift er basert på å forbruke en rekke ikke-fornybare naturressurser.

Det var det få om noen som brydde seg om på 1800-tallet. Jordkloden var svært rik på naturressurser og ingen så noen fare for at de kom til å ta slutt på evigheter. I mellomtiden har den formidable økonomiske veksten gitt en tilsvarende økning i forbruket av naturressurser.

Verdenssamfunnet bruker i dag enormt mye mer ikke-fornybare naturressurser enn den gangen, og det er ikke lengre slik at det er mye mer å ta av. Vi mennesker borer etter olje på hver krok av planeten vi kommer til, vi har åpnet gruver nær sagt over alt osv. osv. Vår samfunnsmodell er derfor truet (pasienten er døende) grunnet mangel på de ressurser den trenger for dens daglige drift.

MDG har forstått dette og ber om gehør for å endre vårt samfunn slik at vi baserer oss på fornybare ressurser før våre samfunn stanser opp (bokstavelig talt) den dagen de ikke-fornybare ressursene ikke lengre strekker til.

Dessverre er en 200 år gammel vane vond å vende. Alt for mange mennesker klarer ikke frigjøre seg fra tankegangen at løsningen på velferden og sysselsettingen er å fortsette den økonomiske veksten og dermed forbruket av enda mer ikke-fornybare ressurser, og de svarer MDG med mye harselas og hoderisting og ber MDG redegjøre for hva skal vi leve av dersom vi legger ned f.eks. oljeindustrien?

Det spørsmålet er langt mer betimelig til systemforsvarerne. Oljen er et ypperlig eksempel. MDG ber om en systematisk utfasing av olje og omlegging til fornybar energi. Det svare systemforsvarerne er tullete fordi vi trenger inntektene til å drifte velferden vår, og vil derfor øke utvinningen. I dag er 99.99% av verdens transportmidler avhengige av oljebaserte drivstoff. Uten dette drivstoffet stanser alle biler, båter, fly og mange tog. Det ville i ordets rette forstand være katastrofalt.

Vi vet at oljen er en ikke-fornybar ressurs, estimatene for når olje for alvor blir en mangelvare varierer fra et par til noen få tiår frem i tid. De som mener MDG har en virkelighetsfjern politikk bør svare på hvordan skal vi leve om 50 - 100 år dersom vi i dag lar være å utvikle og bygge alternative transportmidler og energiforsyning og i stedet fortsetter som før og får en alvorlig energikrise i fanget?

Pasienten er dødssyk - og kritikerne av MDG har stilt feil diagnose og foreskriver en medisin som forverrer sykdommen.

3

FrP kan ikke godt om bli et avgiftsparti, da taper de sin sjel...

FRP er et avgiftsparti, de gir skattelette til de rike og lar vanlige folk fylle opp igjen statskass ved hjelp av avgifter

1
gjespe [sitat…] Ja men rart dere ikke klarer å ta inn over dere at verden kan ikke reddes i Norge - som kun står for 0,3% av utslippene.

Måtte du til med stråmannsargumentasjon også denne gangen?

Verden kan selvfølgelig ikke reddes av den snaue promillen Norges befolkning utgjør - eller av én hvilken som helst av de andre 999 promillene av verdensbefolkning om vi deler den i tusen små bolker.

Alle disse kan bruke samme argumentasjon - det spiller minimal rolle hva vi gjør som som mindre grupper (eller som enkeltpersoner).

Det spiller imidlertid en vesentlig rolle hva alle de 1000 promillegruppene gjør samlet.

Derfor blir ditt argument bare en patetisk ansvarsfraskrivning i kjent stil.

2
trondhjem Frem til rundt 1800 var våre samfunn småbondesamfunn praktisk talt uten økonomisk vekst og teknologisk utvikling - og folk flest levde i fattigdom og mye hardt arbeid som slet ut h...

Analysen er jo noenlunde riktig slik du her fremsetter den. Men du glemmer en ting ! Norge kan ikke gjennomføre dette ensidig og så redde noe som helst. Vi kan heller ikke beholde vår velferd og kutte dramatisk i oljeproduksjonen på kort sikt. Dette tar tid, kanskje flere genrasjoner. Uansett det vil ikke hjelpe noe så lenge de store nasjonene som Kina, India, Russland, Indonesia og USA gjør mesteparten av jobben. Det kan ikke MDG gjøre noe som helst med.

Ingen er uenige med at vi over tid må gå fra ikke fornybare ressurser til fornybare ressurser, men det må selv i vårt samfunn ta lang tid, og det må være forutsigbart. Ellers ender vi i den største elendighet, uten å klare noe som helst.

3

Holder på å lese Kollaps av Jared Diamond. Og jeg er overbevist om at mennesker er kapable til å ødelege sitt eget driftsgrunnlag.

Men sammtidig driter jeg i det så lenge sjangsene for at det skulle skje i min levetid er utrolig små.

1
Kero79 Holder på å lese Kollaps av Jared Diamond. Og jeg er overbevist om at mennesker er kapable til å ødelege sitt eget driftsgrunnlag. Men sammtidig driter jeg i det så lenge sjangsene...

Holder på å lese Kollaps av Jared Diamond. Og jeg er overbevist om at mennesker er kapable til å ødelege sitt eget driftsgrunnlag.

F.eks. ser det ut til at slik som Venstre og KrF er villige til å knekke næringslivet i distrikts-Norge ved å pøse på med økte drivstoffavgifter i tillegg til de svært omfattende og belastende bomavgiftene som ikke minst eksportnæringene sliter med fra før. Venstrelederen lusker vel rundt på Grønland og jakter på pokémons og trives med det, - og ser Norge fra sitt ståsted, som da blir noe snevert...

1
trondhjem [sitat…] Det blir det helt sikkert. Jeg synes at MDG skal ha kred for at de tør å foreslå tiltak som vil virke i motsetning til de øvrige politikerne som snakker varmt om klimaprob...

Det MDG gjør er å prøve å dra penger ut av den enkelte borger. Politikerne griper dette å feil ende ved å skattelegge oss fremfor å faktisk gå mot de enkelte selskaper. For øvrig fremstår MDG som analfabeter med sine forslag.

1
trondhjem [sitat…] Det blir det helt sikkert. Jeg synes at MDG skal ha kred for at de tør å foreslå tiltak som vil virke i motsetning til de øvrige politikerne som snakker varmt om klimaprob...

Det ville antagelig gitt større klimaeffekt, og møtt større forståelse hos folk flest, om de innførte en stor karbonavgift på konvensjonelt flydrivstoff. Det ville gitt flyselskapene et økonomisk motiv til å legge om til biodrivstoff.

Mest sannsynlig ville det gitt flyselskapene økonomisk motiv til å ikke tanke i Norge. Som sannsynligvis også ( om vi skal gi politikerne litt kred ) er grunnen til at de avgiftslegger setene og ikke drivstoffet.

1
ulefos [sitat…] FRP er et avgiftsparti, de gir skattelette til de rike og lar vanlige folk fylle opp igjen statskass ved hjelp av avgifter

Dette blir en tullete påstand, i lys av at det er MDG som foreslår en gigantisk flyseteavgift.

De drømmer nok om at Gardemoen også må nedlegges, med tilhørende reduksjon i verdiskapning og tap av arbeidsplasser.

I London diskuterer man om en ytterligere rullebane skal etableres på Heathrow eller Gatwick. Der diskuteres dette i sammenheng med at det ville gi et enormt antall nye arbeidspasser.

Da MDG nylig la ned "veto" mot en ny rullebane på Gardemoen, hørte jeg ikke at arbeidsplasser en gang var et tema fra dem, slike bagateller ser ikke ut til å interessere dem. Realøkonomi er trolig et fremmedord der i gården.

1

Ta heller en regjeringskrise, det vil FrP neppe tape mye på og snarere tvert imot ved neste valg. FrP kan ikke godt om bli et avgiftsparti, da taper de sin sjel...

Ja, FrP må ikke la seg presse til å innføre mere avgift på drivstoff.

1
fireman56 [sitat…] Hva folk i distriktene får av problemer er totalt uinteressant for både MDG, V og for den saks skyld, SV. Noen må alltid ofre seg for sakji

FrP må nok gi etter og øke avgiftene på drivstoff, jeg tipper det blir resaultatet med den voldsomme maktposisjon (utpressingsposisjon) som Venstre nå dessverre har. Det blir ille for næringslivet i distriktene, men Venstre og KrF bryr seg som sagt tydeligvis ikke om det. For privatpersoner kan det hjelpe om årsavgiften da i stedet blir fjernet, det bør FrP kreve da i alle fall.

1

Det meldes at miljøpartiet vil foreslå kr 600,- i påslag på hver billett som en miljøavgift for å begrense luftfarten.

Mit tidligere parti tenker ikke lenger. Å legge på miljøavgifter går stort sett uttover folk med svak økonomi. Kr 600 i tillegg på flybiletten betyr svært lite for de med god økonomi. Ikke rettferdig overhodet å benytte økonomi i slike tilfeller. Skal en bekjempe det såkalte global oppvarming fenomenet, bør det ligge på planet hvor mange "turer" hver person får pr år, til fritidtreising. Det vil da gjelde oss alle,fattig som rik. Egentlig horribelt at det i disse tider tilates all flyginga,stort sett er for å tilfredstille noens flytting av legemet, for rein morro og behag. Samtidig som de samme skriker og skråler om global oppvarming...

1
Laster...