En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

nostalgikern

KrFs skatteforslag

En finanspolitisk talsmann for KrF var på TV2-nyhetene i morges og uttalte seg om hvordan en økning av bensin- og dieselavgiftene evt. kunne gis noe tilbake i form av skattelettelser på arbeid. Han nevnte "de som tjener lite" som en målgruppe. Her må man imidlertid se på et skille mellom de som er i full jobb og er lavtlønnet, og de som ofte frivillig er deltidsansatt og dermed oppnår en lavere årsinntekt. Det blir svært urettferdig hvis de som har deltidsjobb (pga. evt. skattelettelser fordi de har lav årsinntekt) skal sitte igjen med netto tilnærmet det de som må slite i en fullstilling sitter igjen med. Såvidt jeg vet er det ikke så mye over kr 300 000,- pr. år de dårligst avlønnede i f.eks. Staten har i full stilling.

Generelt er det i dag mange gifte kvinner som har god anledning til å være bare deltidsansatt pga. mannen tjener bra.

Men at både KrF og Venstre "tør" å foreslå økte drivstoffpriser i betydelig grad, det er forresten litt merkelig med tanke på at de har uttalt at de vil regnes som generelt distriktsvennlige, og ikke minst at de vil legge til rette for distriktsnæringslivet. Økte transportkostnader blir vanskelig for f.eks. de som lever av eksport til utlandet, men dette bryr de seg visst ikke om de to såkalte samarbeidspartiene til regjeringen.

1
17 svar

Her må man imidlertid se på et skille mellom de som er i full jobb og er lavtlønnet, og de som ofte frivillig er deltidsansatt og dermed oppnår en lavere årsinntekt. Det blir svært urettferdig hvis de som har deltidsjobb (pga. evt. skattelettelser fordi de har lav årsinntekt) skal sitte igjen med netto tilnærmet det de som må slite i en fullstilling sitter igjen med. Såvidt jeg vet er det ikke så mye over kr 300 000,- pr. år de dårligst avlønnede i f.eks. Staten har i full stilling. Generelt er det i dag mange gifte kvinner som har god anledning til å være bare deltidsansatt pga. mannen tjener bra.

Her vil du innføre et helt nytt prinsipp i norsk (og muligens internasjonal) skattepolitikk der man ikke skal skattes av hvilken inntekt men har men også hvor lang arbeidstid man har.

En som klarer å tjene en hvis sum penger på kort tid skal altså skattes hardere enn en som må bruke lenger tid på å få samme inntekt.

Burde ikke man skatte etter hva man får i inntekt og ikke bli straffet dersom man er så dyktig/ettertraktet at man klarer å få inntekten sin på kort tid?

Dette er faktisk et insitament til dårligere effektivitet. Den som får arbeidet gjort i løpet av 5 timer blir straffet i forhold til vedkommende som må bruke 7 timer.

2

Det blir svært urettferdig hvis de som har deltidsjobb (pga. evt. skattelettelser fordi de har lav årsinntekt) skal sitte igjen med netto tilnærmet det de som må slite i en fullstilling sitter igjen med.

Så ein som tener 300 000 i deltid skal skattast hardare enn ein som tener det same i full stilling?

For det første: Korleis er det rettferdig?

For det andre: Korleis skal du klara å tilpassa skattereglane slik at det i det heile tatt er mulig? Skatt per time?

2
InnocentBystander [sitat…] Så ein som tener 300 000 i deltid skal skattast hardare enn ein som tener det same i full stilling? For det første: Korleis er det rettferdig? For det andre: Korleis skal...

Selvfølgelig en horribelt dårlig ide. Den dreper viljen til effektivitet. Du taper faktisk i kroner og ører på å gjøre en jobb raskere.

Å gjennomføre det er en relativt enkel eksersis. I stedet for å legge skattereglelverket på årsinntekten, så legges den på timelønnen. Det lar seg gjennomføre, men vil være mye, mye mer byråkratisk.

Ganske vanlig fra dette forumets FrP-støttespillere, egentlig. De hevder de er imot byråkrati, men popper stadig frem med den ene løsningen etter den andre hvor det fordres at enorme byråkratiske systemer og prosesser innføres for å ivareta det de foreslår.

2

Men at både KrF og Venstre "tør" å foreslå økte drivstoffpriser i betydelig grad, det er forresten litt merkelig med tanke på at de har uttalt at de vil regnes som generelt distriktsvennlige, og ikke minst at de vil legge til rette for distriktsnæringslivet. Økte transportkostnader blir vanskelig for f.eks. de som lever av eksport til utlandet, men dette bryr de seg visst ikke om de to såkalte samarbeidspartiene til regjeringen.

Hvis de greier å tvinge regjeringen til å øke bensin- og dieselavgiften, vil FrP og H stupe på meningsmålingene. Det blir som å si at nå gir regjeringen opp og lar V og KrF ta over styringen av landet sammen med Ap og SV.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Her vil du innføre et helt nytt prinsipp i norsk (og muligens internasjonal) skattepolitikk der man ikke skal skattes av hvilken inntekt men har men også hvor lang arbeids...

Totalt misforstått. En sykepleier som er gift med en lege, for å ta et slikt eksempel, hun synes at de samlet sett har så god familieøkonomi at hun maks. "gidder"/trenger å jobbe halv stilling. Men så sees det fra myndighetene kanskje da på at "stakkars, vedkommende tjener jo bare kr 200 000,- hun må få skattelette osv.

En annen ansatt i det offentlige som da går i full stilling men som er på et lavere lønnstrinn enn en sykepleierske vedkommende vil da kanskje av myndighetene ikke bli betraktet som så "trengende" mht. å få skattelette som sykepleiersken i halv stilling. Jeg mener det er de som har en relativt lav årsinntekt selv med full stilling som burde få skattelette og ikke de som har en relativt lav årsinntekt pga. de av en eller annen grunn ikke ønsker å jobbe fulltid.

1
Rainmaker Selvfølgelig en horribelt dårlig ide. Den dreper viljen til effektivitet. Du taper faktisk i kroner og ører på å gjøre en jobb raskere. Å gjennomføre det er en relativt enkel ekser...

Ganske vanlig fra dette forumets FrP-støttespillere, egentlig

Jeg har nok ikke "bra nok" holdninger til at FrP ville akseptert mine synspunkter hvis jeg f.eks. skulle meldt meg inn i partiet og prøvd å få en posisjon f.eks. Tror nok ikke at FrP er særlig fornøyd med en som er imot søndagsåpne butikker, imot FrPs generøsitet overfor narkomane, er imot FrPs hardkjør mot mellomstore bønder osv. osv. Sist valg stemte jeg ikke, - så det blir noe feil å omtale meg som en FrP-er. Til orientering.

1
nostalgikern Totalt misforstått. En sykepleier som er gift med en lege, for å ta et slikt eksempel, hun synes at de samlet sett har så god familieøkonomi at hun maks. "gidder"/trenger å jobbe h...

Det er du som ønsker å gjøre forskjell på folk som tjener det samme. Det er altså du som synes mer synd på noen enn noen andre selv om de tjener nøyaktig likt.

Dette arbeidstidskattesystemet ditt vil også bli underminert ved at selvsagt alle vil be arbeidsgiveren sin om å få full stilling der den resterende tiden de i dag ikke jobber består i å "jobbe hjemmefra". Kreativiteten kommer til å bli stor i forhold til hvilke "oppgaver" som gjøres på "hjemmekontoret".

Dette er jo gratis lønnsforhøyelse fra bedriftens side ved å bare si at vedkommende jobber full tid.

Systemet er såpass dårlig at ikke noe land jeg vet om har ulik skatt på lik inntekt basert på en stillingsbrøk. Det er nok en grunn til det.

1
haraldjan [sitat…] Hvis de greier å tvinge regjeringen til å øke bensin- og dieselavgiften, vil FrP og H stupe på meningsmålingene. Det blir som å si at nå gir regjeringen opp og lar V og Kr...

Det blir som å si at nå gir regjeringen opp og lar V og KrF ta over styringen av landet sammen med Ap og SV.

Det virker som om stormannsgale Grande er like destruktiv som "Harry" Sponheim.

Kan godt forstå at CIH er forbannet og ønsker henne og pipestemmen dit pepperen gror.

1
BornOnThe4thOfJuly Det er du som ønsker å gjøre forskjell på folk som tjener det samme. Det er altså du som synes mer synd på noen enn noen andre selv om de tjener nøyaktig likt. Dette arbeidstidskat...

Systemet er såpass dårlig at ikke noe land jeg vet om har ulik skatt på lik inntekt basert på en stillingsbrøk. Det er nok en grunn til det.

For å ta et annet eksempel, en kassadame i en dagligvarebutikk regnes gjerne som en lavtlønnet. Pga. lavt lønnsnivå er hun avhengig av å jobbe fulltid (enslig), la oss f.eks. si hun tjener 300 000 pr. år. En annen kvinne i samme butikk har en velstående ektemann, så hun gidder ikke/trenger ikke jobbe mer enn halv stilling, hun har jobben nærmest for bare "å være ute blant folk", eller ett eller annet slik som begrunnelse for at hun jobber. Så ser de som skal beregne skattesatser nå (les politikere) på at slike som tjener bare kr 150 000,- pr. år, de har da vitterlig så lav årsinntekt at "de er det mest synd på" og da må de få skattelette som virkelig monner (hvis f.eks. KrF-forslaget er slik å forstå?). Relativt sett mht. nettoinntekt så blir slikt en urettferdig bekatning, etter mitt skjønn. Den arbeidssomme blir i et slikt tilfelle skattet relativt mye hardere enn den late/den velstående kvinnen.

Synes du f.eks. et slikt eksempel er et skattesystem du mener er rettferdig/ønskelig?

1

Jeg skulle gjerne betalt noen kroner ekstra pr liter drivstoff hvis det hadde hatt en innvirkning på klima. Desverre hjelper det fortsatt ikke en dritt om vi parkerer alle landes private biler så dette blir bare en sær norsk tulle avgift landet ikke trenger i den økonomiske sitvasjonen som er under oppseiling.

Jeg er helt sikker på at jeg ikke kommer til å kjøre enn meter kortere hvis bensinen koster kr 500 mere i måneden og får jeg på toppen av det hele tilbake 500 lappen på neste lønning så kan man jo le seg i hjel hele veien til banken.

Disse micropartiene får være fornøyde med 100 000 el biler så for vi gå i takt med teknologiutviklingen og EU for å komme i mål.

1
InnocentBystander [sitat…] Så ein som tener 300 000 i deltid skal skattast hardare enn ein som tener det same i full stilling? For det første: Korleis er det rettferdig? For det andre: Korleis skal...

Så ein som tener 300 000 i deltid skal skattast hardare enn ein som tener det same i full stilling?

For det første: Korleis er det rettferdig?

Det var i denne debatten altså snakk om KrFs forslag om å tilgodese de som er lavtlønnede. En som i halv stilling tjener kr. 300 000,- kan ikke regnes blant lavtlønnede! Skatteetaten og ligningsmyndighetene vet hvem som jobber i 100% stilling, og hvis de mot formodning ikke vet det, så burde de for å få målrettet dette KrF-forslaget (i det tilfelle dette da skal gjennomføres, - ikke sikkert det, vi diskuterer jo her tross alt bare et forslag som kom i forbindelse med mulighetene for økte drivstoffavgifter som det partiet sannsynligvis går inn for (ikke et distriktsvennlig parti mao...)) til å gjelde for de som må slite i full stilling og rel. lav årsinnetekt ved at selvangivelsene da gir opplysninger om stillingsbrøk. Så enkelt ville det vært. Hvem som jobber i 100% stilling og hvem som ikke gjør det kan da for pokker ikke være noe problem å finne ut av for myndighetene i disse datatider?...

1
nostalgikern [sitat…] Det var i denne debatten altså snakk om KrFs forslag om å tilgodese de som er lavtlønnede. En som i halv stilling tjener kr. 300 000,- kan ikke regnes blant lavtlønnede! S...

Hvem som jobber i 100% stilling og hvem som ikke gjør det kan da for pokker ikke være noe problem å finne ut av for myndighetene i disse datatider?...

Det er, som sagt tidligere, ikke gjennomføringsmuligheten som er problemet med forslaget ditt.

1
nostalgikern [sitat…] Det var i denne debatten altså snakk om KrFs forslag om å tilgodese de som er lavtlønnede. En som i halv stilling tjener kr. 300 000,- kan ikke regnes blant lavtlønnede! S...

En som i halv stilling tjener kr. 300 000,- kan ikke regnes blant lavtlønnede! Skatteetaten og ligningsmyndighetene vet hvem som jobber i 100% stilling, og hvis de mot formodning ikke vet det, så burde de for å få målrettet dette KrF-forslage

Det neste er vel å skattlegga dei som tener pengar på jobbar du synest er unødvendige hardare enn andre?

1
nostalgikern [sitat…] For å ta et annet eksempel, en kassadame i en dagligvarebutikk regnes gjerne som en lavtlønnet. Pga. lavt lønnsnivå er hun avhengig av å jobbe fulltid (enslig), la oss f.e...

Hvor har du dette "synes synd" på argumentet ditt fra?

Er det virkelig synes synd på som skal være avgjørende for hvor mye vi skal skatte eller skal det være mer objektive faktorer?

Skal man skatte ut fra egen person i størst grad eller skal man skattes først og fremst hvorvidt din ektefelle eller partner tjener mye eller lite?

For dersom den kassadamen i halv stilling skal skatte mye fordi hennes mann tjener mye så burde vel denne mannen skatte lite fordi hans hustru tjener lite?

Nei takke meg til skattesystemer uten subjektive faktorer som "synes synd på" men som gir lik skatt basert på objektive faktorer som inntekt og fradragsberettigede utgifter.

Ditt subjektive system er så enkelt å omgå at det vil gi føre til fiktive skillsmisser, arbeidsgivere som alltid har fulle stillinger til alle men avlønner sine ansette i forhold til hvor mye de faktisk jobber. Damen i dagens halve stilling vil selvsagt få full stilling men med halv lønn og mye "hjemmekontor" i jobbinstruksen.

Jeg synes det er ekstremt rettferdig at folk som tjener likt og har samme fradrag skatter likt. "synes synd på faktorer som du forsøker å innføre er ekstremt urettferdig da de er subjektive og gir grunnlag for uforståelige forskjeller i skatt.

I det norske skattesystemet så skattes man etter inntekt og ikke hvor lenge du må jobbe for å få den inntekten. Man har således ikke lagt opp skattesystemet for å gjøre folk mest mulig ineffektive men å gjøre folk mest mulig effektive.

Dersom jeg kan tjene 300' på halvparten av tiden som kassadamen så sees dette på som positivt da jeg har skapt like store verdier på halvparten av tiden som kassadamen. Da er det selvsagt ingen grunn til å straffe meg for å være så effektiv i verdiskapingen.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Koronaviruset Sapient-X Siste svar

Ny Corona-bølge.

Er det noen av dere som tror at dagens regjering har gjort noe for å øke beredskapen i helsevesenet? https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/11/26/195886968/espen-nakstad-med-klar-oppfordring-for...
1
1 svar
Laster...