Venstre vil være med dem som får makten; en ganske enkel motivasjon å forstå. Det synes som om de mangler integritet, i likhet med alle andre politikere. BM. Sorte biler.

1

det er forsåvidt bra at Venstre omsider kommer fram til gode standpunkt, men hvorfor evner de ikke å komme fram til de riktige standpunktene før de gjør feil, er den patologiske motstanden mot AP som gjør at de så ofte går seg vill i det politiske landskapet

Når så mange intelligente, vidsynte og framsynte personer samles i ett parti, er dette ikke så veldig overraskende.

Det er store oppslag på arveavgiften i dag og folk reagerer med magefølelsen - selv om det bare er et forslag som skal ses i en helhetlig sammenheng med annen skattepolitikk.

På Venstre-forum er det i alle fall kraftige reaksjoner. Personlig mener jeg at det er ulogisk at en person som arver 10 mill kr fra en onkel han aldri har kjent skal betale NULL i skatt, mens en person som kanskje klarer å tjene 10 mill kr i løpet av 20 år må betale nærmer halvparten av disse pengene i skatt..

1
DrSchwei [sitat…] Når så mange intelligente, vidsynte og framsynte personer samles i ett parti, er dette ikke så veldig overraskende. Det er store oppslag på arveavgiften i dag og folk reag...

Personlig mener jeg at det er ulogisk at en person som arver 10 mill kr fra en onkel han aldri har kjent skal betale NULL i skatt, mens en person som kanskje klarer å tjene 10 mill kr i løpet av 20 år må betale nærmer halvparten av disse pengene i skatt..

Skal man differensiere arveavgiften etter hvor godt arveren kjente den avdøde da eller?

Dessuten så er disse pengene, som har blitt spart opp, blitt betalt skatt av tidligere, så hvorfor skal de beskattes en gang til når en person arver dem? Som sagt tidligere så slår arveavgift ofte uheldig ut fordi det ikke er penger som blir arvet, men verdier bundet opp i eiendom osv. Da er man avhengig av penger til å betale for dette.

1
Garindan [sitat…] Skal man differensiere arveavgiften etter hvor godt arveren kjente den avdøde da eller? Dessuten så er disse pengene, som har blitt spart opp, blitt betalt skatt av tidlig...

Nei, men det er for å illustrere et poeng. Det er noe annerledes om det er fra foreldre. Men likevel - skal man gjøre noe med økende forskjeller mellom folk så er en viss arveavgift et effektivt virkemiddel.

Antar at årsaken til at dette igjen kommer opp er at disse forskjellene jo bare blir større og det gir etter hvert enorme utslag. I egen slekt har jeg alt fra 6-barnsfamilier der barna i Bygde-Norge nesten ikke arver noe, dels pga lave boligverdier, men også som følge av mange barn (som jo er vedtatt politikk er bra!), og så finnes det enebarn som arver både besteforeldrene og etter hvert både mor og onkel i Bærum/Oslo. Hun vil ende opp med verdier på godt over 10 mill kr uten å ha løftet en finger.

Fordelingsmessig er dette ganske på trynet. Og det er mange slike tilfeller.

Utdanning og inntekt har altså underordnet betydning for velstand. Bør det være slik - og der det ønskelig å øke forskjellene ved å ta helt bort arveavgiften? Jeg mener klart nei.

Argumentet om at det er betalt skatt på pengene før er jo helt håpløst - man betaler jo skatt også når man kjøper noe (moms) og man betaler jo ymse gebyrer og andre ting, så det argumentet er ikke videre gyldig.

At ting er bundet opp i eiendom kan jeg forstå er et argument når det er bedrifter, men for privatpersoner er ikke eiendom "bundet opp" med mindre man bor i huset.

1
DrSchwei [sitat…] Når så mange intelligente, vidsynte og framsynte personer samles i ett parti, er dette ikke så veldig overraskende. Det er store oppslag på arveavgiften i dag og folk reag...

Personlig mener jeg at det er ulogisk at en person som arver 10 mill kr fra en onkel han aldri har kjent skal betale NULL i skatt, mens en person som kanskje klarer å tjene 10 mill kr i løpet av 20 år må betale nærmer halvparten av disse pengene i skatt..

selvsagt er det ulogisk, det er ulogisk i dag og det var ulogisk for tre år siden når Venstre stemte for å avvikle arveavgiften

1
Garindan [sitat…] Skal man differensiere arveavgiften etter hvor godt arveren kjente den avdøde da eller? Dessuten så er disse pengene, som har blitt spart opp, blitt betalt skatt av tidlig...

Dessuten så er disse pengene, som har blitt spart opp, blitt betalt skatt av tidligere, så hvorfor skal de beskattes en gang til når en person arver dem? Som sagt tidligere så slår arveavgift ofte uheldig ut fordi det ikke er penger som blir arvet, men verdier bundet opp i eiendom osv. Da er man avhengig av penger til å betale for dette.

For privatpersoner er det meste av verdier man har spart opp knyttet til bolig. De verdiene er bygget opp i første rekke gjennom en enorm prisstigning på boliger som man selv har hatt særdeles lite påvirkning på.

På toppen av dette har man lagt til store skattesubsidier gjennom rentefradraget (og betydelig rabatt på formuesskatten slik at man i praksis tryller vekk også annen formue). Går vi lengre tilbake i tid, så var for sikkerhets skyld renten subsidiert, man fikk fullt fradrag i marginalinntekten for den nominelle renten mens realrenten etter inflasjon i virkeligheten var negativ - man fikk altså inntil 78% fradrag for utgifter man i realiteten ikke hadde! Det er gjerne verdier fra den gangen som nå arves. For sikkerhets skyld så er verdistigningen skattefri med enkle grep, mens man kan få skattefradrag for et eventuelt tap like enkelt. Den moderate eiendomskatten (og tidligere boligskatten) er ikke i nærheten av å oppveie dette. For sikkerhets skyld har man addert skattesubsidier gjennom BSU - som man fortsette å tjene opp i mange år etter at man faktisk har kjøpt bolig om man bare lar kontoen stå urørt.

For de rikeste så er deres formue gjerne knyttet til aksjeverdier. Her har man en tilsvarende nær evigvarende skatteutsettelse så lenge man har nok formue til at man ikke trenger å ta ut mer enn den skattefrie skjermingsrenten. Også en rekke ordninger i selskapsskatten (som gunstig avskrivning) er egentlig en betydelig skatteutsettelse over mange år.

Arveavgiften er en sikkerhetsventil for å unngå at formuene (skattesubsidierte og andre) hoper seg opp på et lite antall hender og at forskjellene i samfunnet blir noe mindre. Siden utviklingen i øyeblikket er den stikk motsatte - stadig mer formue hopes opp på et lite antall hender - så burde behovet være åpenbart. Det har man da også skjønt i de fleste land, selv om Høyre og Moderaterna selvfølgelig har gjort en god jobb med å beskytte sine velgjørere.

3

de blåblå kunne fortelle oss at kutt i skatt og formuesskatt ville føre til fler arbeidsplasser, jeg tror ikke Røkke planlegger å ansette en egen sjåfør til denne bilen, som han muligens anser som en gave fra Siv Jensen

Røkke slo kloa i monsterbil

det er sikkert fett å ha en slik bil, men kan det virkelig være meningen at Pensjonsfondet skulle finansiere Røkkes leketøy?

1
ulefos de blåblå kunne fortelle oss at kutt i skatt og formuesskatt ville føre til fler arbeidsplasser, jeg tror ikke Røkke planlegger å ansette en egen sjåfør til denne bilen, som han mu...

det er sikkert fett å ha en slik bil, men kan det virkelig være meningen at Pensjonsfondet skulle finansiere Røkkes leketøy?

Hva mener du egentlig med det?

Ellers bidrar vel kjøpet av denne bilen til at et anselig beløp finner veien til statskassa i form av avgifter.

1

Mye i sitatet "Venstrefolk var begge to. Derfor sto de langt fra hverandre politisk"

2
gjespe [sitat…] Ja det er noe galt med systemet når disse småpartiene får så mye makt og oppmerksomhet.

I Stortingsvalet i 1985 fekk FrP 3,7 % av stemmene og 2 representanter.

Altså mindre enn Venstre, KrF, Sp og SV fekk i 2013.

Denne makta brukte FrP (sida dei sat på vippen) til å kaste den borgarlege regjeringa og setje inn ei Ap-regjering.

Så du har rett, småparti (som FrP i 1985) skal ikkje bruke makta dei får i valet, dei skal pent føye seg etter kva dei store partia seier.

1
gjespe [sitat…] Imponerende :)

No veit eg at for nokre av deltakarane på dette forum så er alt som skjedde før 2005, då dei raudgrøne kom til makta, fullstendig ukjent terreng og iallfall noko som ikkje skal skrivast om.

Og ein skal iallfall ikkje trekkje parallellar med stoda i dag.

1
Laster...