En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

arveka

Regjeringen gir 100 000 kr i lønnskutt

NRK melder at politijuristene får et lønnskutt på mellom 50 000 og 150 000 som følge av politireformen.

I en situasjon med lang saksbehandlingstid og høy henleggelsesfrekvens velger altså regjeringen å føre en politikk som fører til at juristene får kraftige lønnskutt. Og resultatet er jo ikke særlig overraskende. Mange politijurister søker seg nå over i andre bedre betalte jobber.

Politimesteren ved Innlandet politidistrikt uttaler at han er formelt forhindret fra å kompensere den kraftige inntektsreduksjonen for juristene.

Med en gjennomsnittlig grunnlønn på 550 000 kr vil politiet få store vansker med å rekruttere nye jurister med kompetanse som tilsvarer den de mister.

Er det dette regjeringen kaller økt satsing på kompetanse? Er det dette regjeringen kaller styrking av politiet?

Samtidig leser vi at justisministeren ikke stiller til gjenvalg til Stortinget etter å ha sikret seg pensjonsrettigheter som overgår politijuristenes lønn. Det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker og slik skal det tydligvis være ifølge regjeringen.

https://www.nrk.no/ho/politijurister-slutter-etter-lonnskutt-pa-100.000-kroner-1.13116381

1
124 svar

NRK melder at politijuristene får et lønnskutt på mellom 50 000 og 150 000 som følge av politireformen.

I en situasjon med lang saksbehandlingstid og høy henleggelsesfrekvens velger altså regjeringen å føre en politikk som fører til at juristene får kraftige lønnskutt. Og resultatet er jo ikke særlig overraskende. Mange politijurister søker seg nå over i andre bedre betalte jobber.

Noe som er en dårlig overskrift fra NRK sin side. Man kutter ikke noe i lønnen, men siden man slår sammen mange distrikt pga politireformen betyr det at blir flere jourister skal dele på vaktene til beredskapstjenesten. Det betyr færre vakter på den enkelte og dermed mindre tillegg.

Grunnlønnen som ligger på ca 550 000 blir ikke endret, men mange vil kunne få vesentlig redusert tilleggsinntekt grunnet færre tillegg.

3

Er det dette regjeringen kaller økt satsing på kompetanse? Er det dette regjeringen kaller styrking av politiet?

Man trenger vel ikke juristkompetanse for å skrive et brev om henleggelse.

Det kan man vel usanett flagge ut billigere.

2
arveka [sitat…] Det betinger jo at arbeidsgiver settes i stand til å prioritere. I tilfellet med politijuristene har de ikke det, fordi budsjettene er kuttet tilsvarende forventet innspar...

Kuttes budsjettene er behovet for prioritering bare større. Det er ikke å prioritere å gi alle mer.

Å prioritere er å ta vanskelig valg ut fra de tilgjengelige ressursene man har til rådighet.

Som nevnt tidligere har man fått dette problemet på grunn av langvarig håpløst modell for lønnsdannelse. Når det ikke er mulig å nå fram i form av økning i grunnlønnen har man tydd til tilleggsgodtgjørelser for å kunne rekruttere kompetente ansatte. Og det får man igjen når man reduserer disse da det rett og slett ikke er behov for så mange på de vaktene som ga slik tilleggsgodtgjørelse.

Staten, og det gjelder da regjeringer tilbake så langt man kan huske, har vært alt for ettergivende overfor de andre fagforeningene og i alt for liten grad benyttet lønnsforhandlingene til å få til et system som sikrer staten kompetente ansatte. Slikt endres ikke over natten. Men man kan faktisk ikke etablere eller ha vaktstillinger som det faktisk ikke er brukt for. Det er i så fall ikke løsningen på rekrutteringsproblemene for staten.

Eller mener du virkelig at staten skal ha flere folk på slike vakter enn det egentlig er behov for? Jeg vil gjerne at du svarer konkret på det.

2

regjeringen satser kanskje på privatisering av denne delen av politiet eventuelt utflagging til India

1

Først og fremst viser dette at reformer og innsparinger ikke alltid går smertefritt. Men som regel regner man med et visst frafall i slike omstillinger.

At påtaleenheten (?) svekkes i en periode er nok en kalkulert risiko.

1

NRK melder at politijuristene får et lønnskutt på mellom 50 000 og 150 000 som følge av politireformen.

Skal man ikke forbedre utnyttelsen av ressursene man har?

For et par år siden arbeidet jeg rundt 400 timer overtid. I fjor var jeg nede i ca 130. Alt annet likt er det et "inntektstap" på rundt kr 160 000. Mener du at arbeidsgiver har satt meg ned i lønn?

1

Samtidig leser vi at justisministeren ikke stiller til gjenvalg til Stortinget etter å ha sikret seg pensjonsrettigheter som overgår politijuristenes lønn. Det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker og slik skal det tydligvis være ifølge regjeringen.

Er ikke måte på hvordan Helgas svertekampanje sykelig brukes på jug og svada.

1

Med en gjennomsnittlig grunnlønn på 550 000 kr vil politiet få store vansker med å rekruttere nye jurister med kompetanse som tilsvarer den de mister.

Det betyr jo at dersom det ikkje blir nok juristar som vil jobba i politiet på grunn av lønna, så må lønna opp. Relativt grei sak for juristane i neste lønnsoppgjør..

1
Sandaas [sitat…] Noe som er en dårlig overskrift fra NRK sin side. Man kutter ikke noe i lønnen, men siden man slår sammen mange distrikt pga politireformen betyr det at blir flere jourist...

Grunnlønnen som ligger på ca 550 000 blir ikke endret, men mange vil kunne få vesentlig redusert tilleggsinntekt grunnet færre tillegg.

Så det blir mindre overtid da. Det er vel bra? For det er vel slik overtid som gir disse tilleggene regner jeg med. Da regner jeg med at man også får mer fri i helgene, noe som også er bra.

(Dette innlegget var ikke ment som et motsvar til deg, men det virket hensiktsmessig å sitere det du skrev.)

1

Som andre har nevnt så handler det om at juristene ikke får så mange lukrative vakter som før siden det er flere å dele disse vaktene på.

Det igjen tyder på at det tidligere ikke var allverden å gjøre på disse vaktene dersom den jobben 3-4 jurister gjorde før nå kan gjøres av en jurist. Således skulle dette vært gjennomført for lenge siden på tvers av de tidligere politidistriktene. Det er ingen grunn til at vi skal betale for at jurister skal sitte på god tilleggsgodtgjørelse uten å ha noe å gjøre.

En helt annen sak er at politijuristene generelt har forholdsvis lav lønn for jurister å være. Dette har man "løst" ved å skru opp tilleggene istedenfor å justere grunnlønnen slik de burde ha gjort det. Ved å ha store deler av inntekten knyttet til slike tilleggsgodtgjørelser får man slike utslag som dette og det burde være til både de ansattes og statens fordel dersom jurister ikke var så avhengig av tilleggsgodtgjørelsene at enhver endring her ble fatal for begge parter. Inntektssvikt for juristene og bemanningsproblemer for politiet.

Men det er uansett ingen grunn til å ha 3-4 jurister sittende på høy tilleggsgodtgjørelse for å gjøre en jobb som en jurist kan gjøre alene.

At statens lønnsforhandlingssystem har ført til at lønnsøkninger har vært nødt til å bli tatt knyttet til tillegg og ikke i grunnlønnen er noe både staten og fagforeningene har skyld i. Forhåpentligvis så åpnes det mer opp for individuelle forhandlinger også i staten der staten får mulighet til å gi konkurransedyktig lønn for folk med fagkompetanse uten at man skal tvinges inn i rigide sentrale oppgjør som overhode ikke tar hensyn til konkurransesituasjonen for ulike fagområder.

Årets oppgjør med mer til lokale forhandlinger gjør at juristene stiller sterkt når den potten skal deles ut. Hadde alt vært utlevert i sentrale oppgjør hadde ikke politimesterne hatt noe som helst å lokke juristene med.

1

Samtidig leser vi at justisministeren ikke stiller til gjenvalg til Stortinget etter å ha sikret seg pensjonsrettigheter som overgår politijuristenes lønn.

Er du nå heeeelt sikker på at du snakker sant her?

1
BornOnThe4thOfJuly Som andre har nevnt så handler det om at juristene ikke får så mange lukrative vakter som før siden det er flere å dele disse vaktene på. Det igjen tyder på at det tidligere ikke v...

En helt annen sak er at politijuristene generelt har forholdsvis lav lønn for jurister å være. Dette har man "løst" ved å skru opp tilleggene istedenfor å justere grunnlønnen slik de burde ha gjort det. Ved å ha store deler av inntekten knyttet til slike tilleggsgodtgjørelser får man slike utslag som dette og det burde være til både de ansattes og statens fordel dersom jurister ikke var så avhengig av tilleggsgodtgjørelsene at enhver endring her ble fatal for begge parter. Inntektssvikt for juristene og bemanningsproblemer for politiet.

Men det er uansett ingen grunn til å ha 3-4 jurister sittende på høy tilleggsgodtgjørelse for å gjøre en jobb som en jurist kan gjøre alene.

Det er jo det som er poenget mitt. Man gjør ikke akkurat stillinger som politijurist mer attraktiv ved å redusere årsinntekten med 100 000 kr. Det fører til vanskeligere rekruttering, da andre jurister har langt bedre betalt.

Og så er det vel ikke slik at juristene sitter og tvinner tommeltotter når de har vakt. Ledig tid kan brukes til å vanlig arbeid og således redusere saksbehandlingstid og henleggelsesprosent. Saksmengden reduseres nemlig ikke ved at man slår sammen politidistriktene.

Jeg er forsåvidt enig i at dette burde løses ved økning av grunnlønnen, men det har altså politimesterne ikke mulighet til å gjøre.

Resultatet blir færre politijurister med høy kompetanse, lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser. Ikke akkurat noe å skryte av for regjeringen, som har målsetning om det motsatte.

1
InnocentBystander [sitat…] Det betyr jo at dersom det ikkje blir nok juristar som vil jobba i politiet på grunn av lønna, så må lønna opp. Relativt grei sak for juristane i neste lønnsoppgjør..

Det hjelper jo lite for de det gjelder når inntekten går ned med 100 000 i år. Mange blir rett og slett tvunget til å skifte arbeidsgiver. Og 100 000 mindre i inntekt er et dårlig signal til nye søkere.

Jeg tviler også på at det er mulig å oppnå en nærmere 18-20% lønnsøkning til neste år for å dekke inn det tapet politijuristene har i år.

1
arveka [sitat…] Det er jo det som er poenget mitt. Man gjør ikke akkurat stillinger som politijurist mer attraktiv ved å redusere årsinntekten med 100 000 kr. Det fører til vanskeligere r...

Nei det gjør det ikke men problemet med det kan ikke løses ved å opprettholde 3-4 vaktstillinger der det åpenbart bare behøves 1.

Da får man rasjonalisere bruken av jurister i slike vaktstillinger og heller gi dem konkrransedyktig lønn i grunnlønn.

Det siste har dessverre vært vanskelig å gjøre fordi lønnsforhandlingssystemet i staten har vært veldig rigid og staten som man med de fleste fagforeningene har gått for at det meste av lønnsøkningene skal være i den sentrale potten. Det har gitt svært liten mulighet for nettopp å avlønne jurister, og andre ettertraktede fagpersoner, med konkurransedyktige lønninger.

Så grunnen til at juristene mister en del av inntekten sin ligger i lønnsstrukturen. Det ligger ikke i at de ikke lenger får lov til å bruke 3-4 jurister på en vaktordning som det åpenbart ikke behøves mer enn en jurist.

Når 3-4 jurister gjorde den samme jobben som en jurist gjør i dag så tvinnet de åpenbart tommeltotter en god del av tiden.

vanlig arbeid, dersom de hadde anledning til å gjøre det bør avlønnes som en del av den vanlige grunnlønnen, ikke med ekstra god tilleggsgodtgjørelse. Tilleggsgodtgjørelsen var tross der for at de skulle gjøre en ekstraordinær jobb.

Vel politimesterne har på grunn av et historisk stor lokalpott i årets lønnsoppgjør en mulighet som de aldri har hatt før til å prioritere de fagpersonene de mener er mest viktig å avlønne høyere. Så får vi se om de tar den muligheten som ligger der.

En ny lønnsforhandlingssystem i staten trenger tid for å endre ting og et lønnsoppgjør vil selvsagt ikke endre alt. Men jo mer som gis i lokale forhandlinger jo mer kan de ulike etatene i staten selv gi folk med viktig kompetanse høyere lønnsøkninger enn de til nå har gjort.

Slik sett så kan det tenkes at nettopp den delen av regjeringens politikk, som ikke er like godt eksponert, faktisk er den viktigste enkelfaktoren for å sikre kompetent arbeidskraft i staten.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
3 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Laster...