Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Regjeringen gir 100 000 kr i lønnskutt

NRK melder at politijuristene får et lønnskutt på mellom 50 000 og 150 000 som følge av politireformen.

I en situasjon med lang saksbehandlingstid og høy henleggelsesfrekvens velger altså regjeringen å føre en politikk som fører til at juristene får kraftige lønnskutt. Og resultatet er jo ikke særlig overraskende. Mange politijurister søker seg nå over i andre bedre betalte jobber.

Politimesteren ved Innlandet politidistrikt uttaler at han er formelt forhindret fra å kompensere den kraftige inntektsreduksjonen for juristene.

Med en gjennomsnittlig grunnlønn på 550 000 kr vil politiet få store vansker med å rekruttere nye jurister med kompetanse som tilsvarer den de mister.

Er det dette regjeringen kaller økt satsing på kompetanse? Er det dette regjeringen kaller styrking av politiet?

Samtidig leser vi at justisministeren ikke stiller til gjenvalg til Stortinget etter å ha sikret seg pensjonsrettigheter som overgår politijuristenes lønn. Det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker og slik skal det tydligvis være ifølge regjeringen.

https://www.nrk.no/ho/politijurister-slutter-etter-lonnskutt-pa-100.000-kroner-1.13116381

1
124 svar

124 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Sandaas

NRK melder at politijuristene får et lønnskutt på mellom 50 000 og 150 000 som følge av politireformen.

I en situasjon med lang saksbehandlingstid og høy henleggelsesfrekvens velger altså regjeringen å føre en politikk som fører til at juristene får kraftige lønnskutt. Og resultatet er jo ikke særlig overraskende. Mange politijurister søker seg nå over i andre bedre betalte jobber.

Noe som er en dårlig overskrift fra NRK sin side. Man kutter ikke noe i lønnen, men siden man slår sammen mange distrikt pga politireformen betyr det at blir flere jourister skal dele på vaktene til beredskapstjenesten. Det betyr færre vakter på den enkelte og dermed mindre tillegg.

Grunnlønnen som ligger på ca 550 000 blir ikke endret, men mange vil kunne få vesentlig redusert tilleggsinntekt grunnet færre tillegg.

3

ulefos

mange vil kunne få vesentlig redusert tilleggsinntekt grunnet færre tillegg

som igjen fører til?

1

Speciale

at de får mindre betalt, men lønnskutt er det ikke. Hvis man skulle slå opp alle som får mindre betalt, grunnet endringer i skiftplan, arbeidstid, ansvar, etc, så ville det vært oppslag hver eneste dag.

1

jeolno

Skattepenger spart, og mer til "skole, helse og eldreomsorg", som Stoltenberg pleide å si.

1

Garindan

Grunnlønnen som ligger på ca 550 000 blir ikke endret, men mange vil kunne få vesentlig redusert tilleggsinntekt grunnet færre tillegg.

Så det blir mindre overtid da. Det er vel bra? For det er vel slik overtid som gir disse tilleggene regner jeg med. Da regner jeg med at man også får mer fri i helgene, noe som også er bra.

(Dette innlegget var ikke ment som et motsvar til deg, men det virket hensiktsmessig å sitere det du skrev.)

1

12tribe

Grunnlønnen som ligger på ca 550 000 blir ikke endret

Er de slik å forstå at en årslønn på 550 000 er regnet som dårlig betalt? I så fall synes jeg politiet bør begynne å gjøre skikkelig politiarbeid og ikke f.eks henlegge saker med kjent gjerningsmann osv, til fordel for enkle oppgaver som å ta noen cannabisrøykende ungdommer for eksempel..

1

JJularbo

Er det dette regjeringen kaller økt satsing på kompetanse? Er det dette regjeringen kaller styrking av politiet?

Man trenger vel ikke juristkompetanse for å skrive et brev om henleggelse.

Det kan man vel usanett flagge ut billigere.

2

fazz

>>> Det verste med alt er at det faktisk er mange enkle velgere med "livets harde skole" som eneste utdanning, som faktisk tenker slik. Ingen trenger vel utdannelse til noe.. Er jo bare...

1

politikk

Arveka : de fleste som blir arbeidsledige får jo enda større lønnskutt. Kansje med unntak av lavtlønnete der minus 34 % ikke tilsvarer 100000.

1

ulefos

de fleste som blir arbeidsledige får jo enda større lønnskutt.

er det en rimelig målestokk for regjeringens politikk

da blir det smalhans for de fleste av oss

1

politikk

Ulefos : målestokken må jo bli og tilpasse næring etter tæring Og for justisektorens del en del omlegging av lovgivning f.eks rusmildler og annet som ikke er " absolutt " nødvendig lovgivning for og beskytte individer mot andre individer.

uansett hvordan dette gjøres kan ikke justissektoren få nok midler til og følge opp all detaljreguleringen. Rettsikkerhet er viktig så det sier seg selv at bare det helt nødvendige må prioriteres.

hvor mange høyt utdannete jurister mener du samfunnet kan betale for ? Med andre ord...hvilke andre jobber skal vi la være ?

1

politikk

Ulefos : det er også slik at mange går ned i lønn dersom stillingen endres. Sammenslåing til større enheter gir behov for færre avdelingsjefer selv om gammel sjef må rykke ned til medarbeider. Skiftillegg vil kunne forsvinne eller dukke opp slik det blir for alle andre med endrete skiftplaner. Overtid kan falle bort eller komme...

partene i arbeidslivet forhandler jo lønn og vilkår så tviler på at regjeringen kan overprøve dette og direkte gi mindre timebetaling til visse stillinger.

antar at lønnsnedgangen er en følge av omlegginger i arbeidsituasjon og ikke en vedtatt lønnsenking.

1

McThoughtfist

Mange politijurister søker seg nå over i andre bedre betalte jobber.

Du tror det? Hvilke jobber er så det? Tror du virkelig at det står flust med juriststillinger ledige?

1

ErnestDefarge

550.000 er jo en OK grunnlønn for å henlegge volds- og voldtektssaker og skrive ut forelegg for narkotikabesittelser. Kanskje noen er fristet til å gå over til advokatfirmaer med bedre lønn, men det må de vil faktisk jobbe?

1

arveka

Der er ikke slik at de ikke jobber.

Forenklede forelegg er heller ikke politijuristens oppgave.

Arbeidspress og dårlig lønn gjør at de søker andre jobber.

Regjeringen svarer med å gi dem enda mindre lønn.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...