Politikk - Norsk

Kistespiker

Foreldrepermisjon - Hvorfor ikke bare gi oss penga

Satt litt på spissen så er dagens system urettferdig og vanskelig med regler om når / dersom / hvis og du må gjøre sånn innenfor den og de rammene / dersom de vilkårene er oppfylt systemet hos NAV.

Hvorfor ikke gjøre det enkelt.

- Behold full permisjonsrett for far og mor

- Fjerne alt av foreldrepenger

- Gi høy universal engangs støtte pr barn.. Denne støtten bør da være lik gjennomsnitt av tidligere utbetalte foreldre penger pr år eksempelvis.

Fordelen med det er at du/dere selv kunne valgt lenge på permisjon, eller om man skulle ha det i det hele tatt. Hadde antagelig blitt veldig mye enklere for arbeidsgivere også.

1
57 svar

Satt litt på spissen så er dagens system urettferdig og vanskelig med regler om når / dersom / hvis og du må gjøre sånn innenfor den og de rammene / dersom de vilkårene er oppfylt systemet hos NAV.

Vanskelig? Etter tre barn så kan eg forsikra om at reglane for foreldrepermisjon med god margin er den enklaste delen med å få barn...

2
Kistespiker [sitat…] For foreldre med i utgangspunktet god råd er jeg enige, men da ville man antagelig bare valgt å betale permisjonen selv da retten ikke skulle være rørt. For de med dårlig...

Litt av de jeg ikke liker med dagens system er at man tar utgangspunkt i at alle er helt like og i samme situasjon, noe som absolutt ikke er tilfelle.

I forhold til formålet med betalt foreldrepermisjon, så er alle i same situasjon: Dei har blitt foreldre.

Betalt foreldrepermisjon har ei heilt spesifikk hensikt: Å gil foreldre anledning til å ta seg av barnet på heiltid det første året. Dersom pengane som samfunnet har bevilga ikkje blir brukt til dette, så blir heile grunnlaget for ordninga borte.

Det er det same med allt trygdeordningar: Ordningane har heilt klare forutsetningar og formål. Dersom forutsetningar og formål blir borte, blir også stønaden borte.

2

Hvorfor ikke gjøre det enkelt. - Behold full permisjonsrett for far og mor - Fjerne alt av foreldrepenger - Gi høy universal engangs støtte pr barn.. Denne støtten bør da være lik gjennomsnitt av tidligere utbetalte foreldre penger pr år eksempelvis. Fordelen med det er at du/dere selv kunne valgt lenge på permisjon, eller om man skulle ha det i det hele tatt. Hadde antagelig blitt veldig mye enklere for arbeidsgivere også.

Vel, du kan alltid velge å ikke ta ut foreldrepenger. Så det er ganske lett å oppfylle første og andre vilkår, permisjonsretten følger av arbeidsmiljøloven § 12-5 og er på inntil to år. Per i dag kan du altså selv i stor grad velge hvor lenge du skal ha permisjon, men du kan ikke velge hvor mye av den som skal være lønnet.

Årsaken til at vi har månedlig utbetaling av trygd i stedet for f.eks. årlig er ganske enkel. Mange klarer ikke håndtere månedlige utbetalingsterminer en gang (for mye måned igjen på slutten av lønna), hvordan skulle disse håndtert årlige utbetalinger eller engangsutbetalinger?

2
Royruwen At du med viten om at norske kvinner har verdens beste ordning som mødre, har du forståelse for at vi ikke føder nok barn til å opprettholde egen befolkning. Da er man bortskjemt d...

Vi har verdens lengste betalte svangerskapsperimisjon. Det alene gjør ikke Norge til beste landt i verden å være mor. Feks så er barseltiden fratatt mødre, for noen tiår siden fikk kvinner ligge på barselavdelinge ca 5 døgn etter fødselen, da fikk man kyndig hjelp til amming og andre ting, samt hvile seg litt. I dag må fødene hjem etter toppen et par døgn, før ammingen er kommet i gang. Man må også tilbake til full jobb før barnet er året, mange ammer fortsatt. I tidligere tider hadde mor mulighet til å være hjemme med barnet et par år minst.

2

Fordelen med det er at du/dere selv kunne valgt lenge på permisjon, eller om man skulle ha det i det hele tatt.

Og det blir kanskje et problem for barnet. Mange vil nok ta denne muligheten til å ha en ekstra inntekt for en periode og sette barnet bort til barnevakter. Jeg tror barna har godt av å være mest mulig sammen med foreldrene det første leveåret og denne muligheten vil mange barn miste om foreldre kan velge mellom å være hjemme eller å tjene dobbelt.

Jeg skjønner heller ikke hva som er så komplisert med å navigere seg i NAV sitt system når det gjelder foreldrepenger.

1
malhen [sitat…] Og det blir kanskje et problem for barnet. Mange vil nok ta denne muligheten til å ha en ekstra inntekt for en periode og sette barnet bort til barnevakter. Jeg tror barna...

Og det blir kanskje et problem for barnet. Mange vil nok ta denne muligheten til å ha en ekstra inntekt for en periode og sette barnet bort til barnevakter. Jeg tror barna har godt av å være mest mulig sammen med foreldrene det første leveåret og denne muligheten vil mange barn miste om foreldre kan velge mellom å være hjemme eller å tjene dobbelt.

For foreldre med i utgangspunktet god råd er jeg enige, men da ville man antagelig bare valgt å betale permisjonen selv da retten ikke skulle være rørt.

For de med dårlig råd kunne det faktisk vært en gyllen mulighet til å redusere permisjonen med hjelp av sine foreldre og brukt de ekstra pengene som egenkapital til bolig, betaling av dårlig gjeld eller hva det måtte være for noe.

Litt av de jeg ikke liker med dagens system er at man tar utgangspunkt i at alle er helt like og i samme situasjon, noe som absolutt ikke er tilfelle.

1
Kistespiker [sitat…] For foreldre med i utgangspunktet god råd er jeg enige, men da ville man antagelig bare valgt å betale permisjonen selv da retten ikke skulle være rørt. For de med dårlig...

Jeg forstår ikke hva du mener med å betale permisjonen selv. Sånn du legger det frem så vil du ha et system der foreldrene får de pengene det koster å ha permisjon i form av foreldrepenger. Så gjør de selv det de ønsker med tanke på jobb/fri i forhold til barnet. Uavhengig av inntekt så er det ingenting som tilsier at noen vil si fra seg en ekstra årsinntekt, i hvert fall ikke den gjennomsnittlige familie.

Når det gjelder å bruke foreldrepenger på andre ting enn å være hjemme med barnet så er ikke det til barnets beste i mine øyne. Det første året (i hvert fall) tror jeg det er veldig viktig at barnet har minst en av foreldrene sammen med seg å skaper trygghet og tilknytning til foreldrene og ikke at det skal bruke mesteparten av dagen sammen med noen andre. Jeg mener at barnets beste må være førsteprioritet og det tror jeg ikke en oppnår med å ha foreldre som jobber i stedet for å være hjemme den første tiden.

At man tar utgangspunkt i at alle er like kan være et problem fordi den løsningen som er utarbeidet av de folkevalgte sjelden vil være den beste for alle, men igjen så tror jeg at barnet må være i fokus og en løsning som du skisserer tror jeg ikke er til det beste for ungene. Derimot er det sikkert mulig å gjøre permisjonstiden litt mer fleksibel med å utvide tidsperioden hvor du kan ta permisjon eller at foreldrene selv i større grad bestemmer hvem av foreldrene som skal være hjemme.

1
InnocentBystander [sitat…] I forhold til formålet med betalt foreldrepermisjon, så er alle i same situasjon: Dei har blitt foreldre. Betalt foreldrepermisjon har ei heilt spesifikk hensikt: Å gil fo...

I forhold til formålet med betalt foreldrepermisjon, så er alle i same situasjon: Dei har blitt foreldre.

Betalt foreldrepermisjon har ei heilt spesifikk hensikt: Å gil foreldre anledning til å ta seg av barnet på heiltid det første året

Alle i samme situasjon, men med forskjellig utgangspunkt. Studenter, innvandrere uten opptjening, fedre med mor uten opptjening etc etc.

Dersom hensynet var til barnets beste ville det vel være helt likegyldig hvilken situasjon foreldrene var i.

Altså tanken min var ikke å fjerne permisjonen, men bare å gjøre den ubetalt. Så fikk man selv vurdere hvor mye man hadde råd eller lyst til å ta. Syntes bare det var en spennende tanke.

1

Kistespiker : bare og innføre formell ubetalt rett til foreldrepermisjon.

uansett om det er direktøren og legen med høy gjeld eller kassabetjening med mindre gjeld : folk kan ikke ta permisjon uten at økonomien dekker utgiftene.

skal vi da ha permisjonspenger på fastsatt sum eller etter inntekt ?

sett i perspektiv : høye inntekter kan ikke betjene lån med permisjon og lave inntekter kan ikke kjøpe mat. Så relativt...lettere og ta permisjon / inntektsbortfall til høyere inntekt.

bare og fjerne hele foreldrepermisjonen og la folk og familier stelle sin egen økonomi som de måtte før samfunnet innførte dette.

1

Digital søknad på foreldrepenger er veldig enkelt.

Ved engangssum og ingen krav om "ikke aktivitet" hadde nok mange levert ungene til besteforeldrene asap og jobbet samtidig.

TS har tydeligvis ikke skjønt bakgrunnen for ordningen.

1
krikkert2 [sitat…] Vel, du kan alltid velge å ikke ta ut foreldrepenger. Så det er ganske lett å oppfylle første og andre vilkår, permisjonsretten følger av arbeidsmiljøloven § 12-5 og er på...

Ja klart du kan velge å ikke ta ut permisjon. Men hvilke incentiver er det for at du skal velge noe sånt. For guds skyld ta det du har krav på. Om du har behov spiller vel ingen rolle.

Dersom man ellers har så dårlig styring på penger at man eventuelt ikke klarer engangsutbetalinger, så hadde man nok klart å kunne dele opp det også.

Velferd = penger. De pengene burde man da selv hatt råderett over og bestemt om man ønsket å bruke på mer fritid eller andre ting.

Jeg vet at det aldri blir aktuelt, men det er fremdeles lov å ønske seg forandring.

1
Hillwood1977 Digital søknad på foreldrepenger er veldig enkelt. Ved engangssum og ingen krav om "ikke aktivitet" hadde nok mange levert ungene til besteforeldrene asap og jobbet samtidig. TS ha...

Prøv en digital søknad om du ønsker å jobbe noen timer i uka, uten at antallet er bestemt.(litt sånn som gjerne forandrer seg fra uke til uke) Enkelt når det er A4 oppsett, men der stopper det også.

Ellers kjenner jeg til ordningene og hva som ligger bak.

Om jeg som personen velger å ta ut 10 uker pappapermisjon eller får utbetalt tilsvarende sum, så er kostnaden for samfunnet 100 % identisk.

Kanskje jeg ville latt ungen være hos bestemor 50 % av tiden og hatt den selv resterende. Kanskje 70 / 30 eller kanskje ikke noe i det hele tatt. Uansett hadde det ikke vært noe feil i det.

1
politikk Kistespiker : bare og innføre formell ubetalt rett til foreldrepermisjon. uansett om det er direktøren og legen med høy gjeld eller kassabetjening med mindre gjeld : folk kan ikke...

Kistespiker : bare og innføre formell ubetalt rett til foreldrepermisjon.

uansett om det er direktøren og legen med høy gjeld eller kassabetjening med mindre gjeld : folk kan ikke ta permisjon uten at økonomien dekker utgiftene.

NAV dekker ikke den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Så da bruker du det som mal. Kjipt for direktøren, men bra for kassadamen.

1
Kistespiker Ja klart du kan velge å ikke ta ut permisjon. Men hvilke incentiver er det for at du skal velge noe sånt. For guds skyld ta det du har krav på. Om du har behov spiller vel ingen ro...

Velferd = penger. De pengene burde man da selv hatt råderett over og bestemt om man ønsket å bruke på mer fritid eller andre ting.

Antecedenten din er falsk. Velferd er ikke lik penger. Velferd er lik penger og et formål. Når antecedenten er falsk får resten av utsagnet ditt ingen betydning.

1
krikkert2 [sitat…] Antecedenten din er falsk. Velferd er ikke lik penger. Velferd er lik penger og et formål. Når antecedenten er falsk får resten av utsagnet ditt ingen betydning.

Jeg mener du tar feil.

Penger kjøper velferd. Det er hovedgrunnen til at de aller fleste arbeider. Penger gir deg frihet til å kunne oppnå den graden av velferd du ønsker. Om du mener dette er feil, så har vi helt forskjellig oppfatning av velferd.

Den beste velferden jeg kan gi mine barn er trygge økonomiske rammer, nettopp fordi jeg er av den oppfatning av at god velferd er helt avhengig av god økonomi.

Og til slutt: Dersom vi i min familie har krav på full foreldrepermisjon: Hvilken rolle spiller det om staten betaler for at vi skal være hjemme eller bare betaler oss. Rent økonomisk for staten spiller det vel ingen rolle.

Jeg kan gjerne ha all tid i verden, men om kontoen er skrapa så blir velferden jeg oppnår deretter også.

1
Kistespiker Jeg mener du tar feil. Penger kjøper velferd. Det er hovedgrunnen til at de aller fleste arbeider. Penger gir deg frihet til å kunne oppnå den graden av velferd du ønsker. Om du me...

Hvilken rolle spiller det om staten betaler for at vi skal være hjemme eller bare betaler oss. Rent økonomisk for staten spiller det vel ingen rolle.

Det spiller en rolle.

Utbetalingen du får i permisjon er for å gi deg muligheten til permisjon. Altså at du får erstattet bortfallet av inntekt.

Tar du ikke permisjon har du ikke bortfall av inntekt. Følgelig får du ikke noen utbetaling heller.

1

Fordelen med det er at du/dere selv kunne valgt lenge på permisjon, eller om man skulle ha det i det hele tatt.

Hele poenget med å bruke offentlige penger, på "pappadelen" av permisjon, er nettopp å få far til å ta ut permisjon.

I de tilfeller far ikke kan eller vil, så kommer ingen penger. Grei ordning som funker etter hensikten.

1
Rainmaker [sitat…] Det spiller en rolle. Utbetalingen du får i permisjon er for å gi deg muligheten til permisjon. Altså at du får erstattet bortfallet av inntekt. Tar du ikke permisjon har...

Jeg vet hvordan det er. Rainmaker, det jeg gjør her er å leke med en annen tanke.

Prøv å tenkt litt utenfor boksen da. Mange som er i permisjon i dag som bruker det året til å starte seg egne grunderbedrifter, lage mat og selge varer på torget eller jobber svart ved siden. Ikke formålet det heller.

Jeg mente tanken min var enkel. Dere har krav på foreldre penger. Her er pengene: Kjøp hva dere vil for dem. Fri fra arbeidsgiver, trygg og sikker familiebil eller startkapital for bolig for barna. Up to you.

1

Norske mødre og fedre har de beste ordningene I verden.

Likevel gidder vi ikke å føde nok barn.

Med de lave fødselstallene I norge vil det om få år bli krise om vi ikke får folk som vil flytte til Norge å øke befolkningen og å føde barn.

Fødselstallene er pt. for lave til å opprettholde egen befolkning!

Skremmende

1
Royruwen Norske mødre og fedre har de beste ordningene I verden. Likevel gidder vi ikke å føde nok barn. Med de lave fødselstallene I norge vil det om få år bli krise om vi ikke får folk so...

Fødselstallene er pt. for lave til å opprettholde egen befolkning!

Ikke så rart egentlig.

Først skal du studere til du er i midten av 20 åra. Så skal du gjerne ha noen gode år før du etablerer deg. Så skal du ha fast jobb og inntekt. Så skal du ha bolig og alle ting på plass.

Vips så er man 32-35 år gammel.

1
Kistespiker [sitat…] Ikke så rart egentlig. Først skal du studere til du er i midten av 20 åra. Så skal du gjerne ha noen gode år før du etablerer deg. Så skal du ha fast jobb og inntekt. Så s...

Kistespiker

Dummeste unnskyldning jeg har sett! Hahaha latterlig!

Er du klar over de gode ordningene studenter har, som velger å få barn?

Det er hvertfall ikke ordningene for foreldre som er for dårlige.

Regner med du var ironisk

1
Royruwen Kistespiker Dummeste unnskyldning jeg har sett! Hahaha latterlig! Er du klar over de gode ordningene studenter har, som velger å få barn? Det er hvertfall ikke ordningene for forel...

Er du klar over de gode ordningene studenter har, som velger å få barn?

Regner med du var ironisk

Egentlig ikke.

Tydeligvis ikke gode nok siden flertallet ikke velger dem. De fleste jeg kjenner ville ha alt jeg nevnte på plass før de valgte å få barn. Syntes det er fornuftig jeg.

Ellers er det flere andre årsaker sikkert hvor en av dem er at man ikke trenger det. I mange land er det å få mange barn en sikkerhet mot alderdommen, men slik er det ikke her og da faller den og sikkert andre grunner bort også.

Lenge siden jeg var student så ordninger for dem kjenner jeg overhodet ikke til.

1
Royruwen Kistespiker Men at vi har verdens beste ordninger allerede, det vet du. Din egoisme er uansett ikke forenlig med å skaffe seg barn.

Din egoisme er uansett ikke forenlig med å skaffe seg barn

På hvilken måte er jeg egoist ?

Er det fordi jeg kunnet ønsket meg en annen måte å fordele permisjons pengene på ?

Eller er det fordi jeg har valgt å avstå fra deler av rettmessig permisjon og i så måte spart deg og andre skattebetalere for penger ?

Har forøvrig 2 barn, så dette vil ikke være relevant lenger for meg uansett.

1
Kistespiker [sitat…] På hvilken måte er jeg egoist ? Er det fordi jeg kunnet ønsket meg en annen måte å fordele permisjons pengene på ? Eller er det fordi jeg har valgt å avstå fra deler av re...

Kistespiker

Du sier man bør ta alt man kan få av penger

Du har meninger om hva som er barnets beste men har selv en gang ikje benyttet deg av permisjonen du skulle ha med dine barn og du mener noe om barnets beste lengre oppe I tråden....

Du benytter deg jo ikke av ordningene som finnes allerede. Du brydde deg ikke om å ta din rettmessige permisjon å tilbringe tid med barna.

Du er egoist

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...