Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Regjeringen styrker forsvaret ved å si opp 1400?

Hvordan er dette mulig å si det som forsvarsministeren sier i dag på Dagsrevyen? Man styrker ikke forsvaret ved å redusere ansatte med 1400 personer.

Det hele er en selvmotsigelse og det betyr at regjeringen egentlig reduserer vår forsvarsevne, selv om NATO har bedt alle NATO-land å øke forsvarsbudsjettene til 2% av brutto nasjonalprodukt. Vi er langt unna dette målet og i stedet for å øke budsjettet som Jens Stoltenberg har anbefalt, så kuttes det ytterligere og vårt forsvar blir enda svakere.

Hvorfor sier ikke forsvarsministeren sannheten? Jeg gremmes. Vi blir ført bak lyset og landet vårt har i dag et svakere forsvar enn vi hadde i 1940 hvis vi sammenligner med verden rundt oss.

Hadde regjeringen Nygaardsvold mobilisert i begynnelsen av 1940, hadde andre verdenskrig for Norge sett helt anderledes ut. Da hadde vi muligheter som vi ikke har i dag hvis vi skulle bli angrepet.

1
71 svar

71 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

perchri

Hadde regjeringen Nygaardsvold mobilisert i begynnelsen av 1940, hadde andre verdenskrig for Norge sett helt anderledes ut. Da hadde vi muligheter som vi ikke har i dag hvis vi skulle bli angrepet.

Ingen ting er endret siden 1940 i hodene på politikerene. Ser man på situasjonen 1940, hadde vi minst 2 år på å skjønne hvor ting bar avsted. Allerede 1938 var det hauger med signaler i europa som politikerene bare fjamset av. Hva i dag? Signaler i haugevis forteller om hva framtida vil gi oss. Egentlig burde vi for lengst bygd opp forsvaret, og da mener jeg ikke 15 fly og 75 stridvogner og ingen elementær rekruttskole. Er vi så inderlig naive å tro det aldri vil bli den 3 verdenskrig?

1

haraldjan

Jeg er helt enig i det du skriver her.

1

Torotto

Hadde regjeringen Nygaardsvold mobilisert i begynnelsen av 1940,

Nå var jo Norges forsvarsevne den gangen, så dårlig grunnet manglende satsing gjennom årene etter 1. verdenskrig.

Høyresiden så jo på Hitler som en redningsmann, helt opp mot krigutbruddet.

Det var vel bare folk som tilhørte venstresiden, som så og advarte mot faren Hitler, representerte og derved aksjonerte via Spania og wollweber grupper.

Dagens forsvar er basert på ivareta USA's globale interesser og kjøp av utstyr fra USA's militærindustrielle kompleks, som vil ta det meste av forsvars kronene.

Vi håper og tro på hjelp fra allierte i en krisesituasjon. Men er idag ikke istand til å forsvare oss, inntil denne hjelpen kan stables på bena.

1

haraldjan

Høyresiden så jo på Hitler som en redningsmann, helt opp mot krigutbruddet.

Dette er sprøyt, jeg har aldri hørt slikt vås. Vi hadde nazister i Norge og Quisling hjalp tyskerne det han og andre nazister kunne. Men nazister var ikke høyresiden, de var nasjonalsosialister.

1

Torotto

Dette er sprøyt, jeg har aldri hørt slikt vås.

Aftenposten slo an sin tone i en leder den 4. april 1933, med distanse og ironi:

”Det kan ikke være tvil om at tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ute i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. Imidlertid mangler vi her i landet forutsetninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot jødene. Vi vet ikke noget om i hvilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bare at de er blitt forhatt, og vi får gå ut fra at dette ikke skyldes bare mindre dyktighetsfølelse og misunnelse, men har reelle årsaker … Det er et tiltalende trekk å sympatisere med den forfulgte, men det er neppe grunn til å overdrive sympatien.”

Unge Høyre 1934

Den europeiske sivilisasjonens redningsmann, sa unge Høyre.

Ikke minst skremmende var den konservative ungdommens jubel for Hitler slik unge Høyre gjennom sitt blad gav uttrykk for den. Der kunne en f.eks. i marsnummeret 1933 på lederplass, lese følgende:

"Vi oppfatter Hitlers misjon - utryddelsen av kommunismen og marxismen i Tyskland - for å være av like stor verdenshistorisk betydning som den romerske hærfører Aetius da han slo hunnerne på de katalauniske slagmarker...."Det er i første rekke en kulturkamp Hitler fører. Og fordi det er Tysklands frigjøring fra marxismen det gjelder, har han rett når han sier at hele Europa bør være takknemlig for hva han gjør. Makter han å rense sitt land for den kommunistiske farsott...har han sannelig gjort seg fortjent til navnet: Den europeiske sivilasjonens redningsmann. den som sår vind høster storm. Det er kommunistenes erfaring i Tyskland i dag. Måtte stormen stadig tilta i styrke og hensynsløst gjøre sin gjerning i det tyske folk til verket er fullbrakt.

"Forstår man ikke at Hitlers kamp er en kamp for hele den vesteuropiske kultur og sivilisasjon. Fordi vi forstår det er det vi følger ham med beundring og sympati. Vi vet at hans kamp er en del av vår kamp"....., erklærte unge Høyre.

Slike holdninger trengte seg langt inn i det norske offiserskorpset, og preget store deler av politiet. Det kunne vanskelig tenkes en mer alvorlig undergraving av kampberedskapen. Takket være Munchen-avtalen. Etterhvert som de tyske aggresjonskravene tiltok i takt med den militære oppbyggingen, inntok høyrekreftene og deres presse i Norge med sørgeilg få unntak den holdningen at vestmaktene måtte vise Tyskland imøtekommenhet. Framfor å gå inn for å bygge opp en sammensveiset forsvarsallianse mellom alle de truede landene, valgte de å støtte kapitulasjonslinja. Denne linja nådde sitt bunnpunkt da Tsjekkoslovakia ble forrådt av de engelsk-franske regjeringene i Munchen med erklæringen om at de ikke ville sette seg mot at Tyskland okkuperte landet. "De fire statsmenn skiltes i natt med hjertelige håndtrykk" var en av overskriftene i høyrepressen. I Aftenpostens kommentar 30.09.1938 stod det blant annet:

Verdens takknemlighet vendes i dag mot en enkelt mann; Det britiske rikes statsminister Neville Chamberlein. Mannen som reddet verden....."Ingen nulevende statsmann har gjort en slik innsats for freden, og aldri har nogen vært mer selvskreven til å få Nobels fredspris.

2

ulefos

Men nazister var ikke høyresiden, de var nasjonalsosialister.

det er utrolig hvor enkle noen er

1

haraldjan

Nå var jo Norges forsvarsevne den gangen, så dårlig grunnet manglende satsing gjennom årene etter 1. verdenskrig.

Nei, vi hadde mannskap og våpen, men siden det ikke ble mobilisert, var ikke soldatene våre og offiserene klare til å møte tyskerne da de angrep Norge 9 april. Vi hadde til og med et flyvåpen med dobbeltdekkere fra 30-tallet. Kystfortene våre var ikke bemannet.

Noen kjempet og den første general som slo tyskerne i et slag under den andre verdenskrig var general Fleisher, fra Altabataljonen.

Regjeringen Nygaardsvold sviktet totalt da det virkelig gjaldt. De fikk mange varsler på at tyskerne hadde planlagt et angrep på Norge, men tok ikke hensyn til disse varsler. Derfor lå landet åpent da tyskerne kom.

Gerhardsen, som ble vår statsminister i mange år etter krigen, var medlem av "Det brukne gevær" før krigen og arbeidet for å legge ned forsvaret vårt.

1

haraldjan

Vi håper og tro på hjelp fra allierte i en krisesituasjon. Men er idag ikke istand til å forsvare oss, inntil denne hjelpen kan stables på bena.

Dette er riktig og dypt tragisk. Arbeiderpartiet har lagt ned forsvaret vårt, fra et godt forsvar da jeg tok min militærtjeneste på begynnelsen av 50-tallet og til det vi har idag, som ikke en gang kan forsvare Oslo med regjering og kongehus.

1

Torotto

Dette er riktig og dypt tragisk.

Jeg vil på ingen måte forsvare AP innsats ved angrepet på Norge og de var selvfølglig også ansvarlig i forhold til opprustning. Men hele saken begynte lnge før, det vil si troen på norsk nøytralitet's politikk og den suksess, den hadde hatt under 1 verdenskrig.

Ja og det er på grunn av at man ikke lengre ser seg tjent med ett folkeforsvar med en mobiliseringshær og derfor legger alle eggene i samme kruv, basert på at NATO land skal komme å redde oss, hvis vi blir angrepet.

Dagens forsvar er basert på å hjelpe til i ulike globale operasjoner, hvor det å bli med knyttes til å vise lojalitet overfor USA og derved tro man får hjelp uansett.

Hvor man går inn i operasjoner, hvor man i ettertid dekker over manglende suksess og hopper stadig på nye globale eventyr, som ikke har noe med Norges sikkerhet å gjør.

1

Umulius

Hvordan er dette mulig å si det som forsvarsministeren sier i dag på Dagsrevyen? Man styrker ikke forsvaret ved å redusere ansatte med 1400 personer.

Det er ikke noen automatikk i at man svekker forsvaret ved å redusere antall personer. Man kan krige på mange måter, og det er ingen tvil om at moderne krigføring ikke trenger like mange personer som før for å drive effektivt. Mange funksjoner er automatisert, samt at stabsfunksjoner er mer effektive og ikke så avhengig av et stort mannskap.

1

jeangabin

Det er jo slik høyreregjeringen vil hjelpe de trygdede. Ta fra dem pengene og gi dem til røkke og thon. De trygdede er jo avhengig av pengene for å spise. Om man tar fra dem pengene, så bryter man denne skrekkelige avhengigeheten av mat og penger.

1

LaGoeba

Denne regjeringen vet i hvert fall hvordan man skal få stort sett hele Forsvaret mot seg..

1

Langveg

Av di militaristane vil ha i både pose og sekk; full pakke til heimeforsvaret og full pakke til det NATO/USA krev. No må snart nokon be militaristane slutta med å lata som dei talar for andre enn seg sjølve. Det finst altfor mange som lever av dette "forsvaret" som det er. Over i produktiv verksemd med dei, og gje gjerne skattelette til "dei rike" som driv nyttig verksemd, for å få det til.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...