Nye VGD er lansert! Mer informasjon

hvorfor gjør sv det så dårlig?

Sv er et parti som mener det godt, i motsetning til rikmannspartiene. De har også hatt politikere som har vært flinke med ord. Likevel gjør partiet det så dårlig at de trolig er ute av tinget neste år.

Hva kan den lave oppslutningen skyldes? Om du skulle peke på noen feil med sv som parti, hva ville det være? Prøv å være konkret, og ikke bare kom med ukvemsord. Hvorfor vil DU ikke stemme sv?

1
60 svar

60 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Ultima

Jeg tror oppslutningen om SV er lav fordi folk skjønner at goder ikke vokser på trærne - de må skapes og rammebetingelsene for dette må være tilstede.

I tillegg har du en innvandringspolitikk, skatte - og avgiftspolitikk, miljøpolitikk og kriminalpolitikk som frastøter alle åndsfriske mennesker.

4

jeangabin

Hva er galt med miljøpolitikken til sv mener du, ultima?

1

Ultima

Helt ødeleggende for norsk eksportindustri, oljeindustri, Norge som turistnasjon med særnorske drivstoffpriser.

Og på bakgrunn av dette er det useriøst av SV å dele ut penger de ikke har.

1

ulefos

Jeg tror oppslutningen om SV er lav fordi folk skjønner at goder ikke vokser på trærne

det er vel nettopp det de ikke skjønner

1

Garindan

SV vil skattlegge de som skaper arbeidsplasser mer, samtidig som de vil ofre oljenæringen (som er den næringen som gir mest penger i statskassa) på miljøpolitikkens alter. Samtidig med denne næringsfiendtligheten vil de ta inn flere migranter til landet, på skattebetalernes bekostning. Dette belaster helsevesen, vann-og avløp, samferdsel osv. Dette er områder vi allerede henger etter på og sliter med å ta inn etterslepet. Samtidig så virker det ganske idiotisk å ta inn flere mennesker til landet når man mener at klimaforandringene er menneskeskapt. Disse som kommer til landet ivrer dessuten etter å velte seg i vestlig luksus, så å ta et tak for miljøet er nok et ukjent tema for dem.

Jeg mener at i sum så baserer politikken seg på ønsketenkning, uten å se sammenhenger og konsekvenser.

3

ulefos

Dette belaster helsevesen, vann-og avløp, samferdsel osv.

belast er mímmigranter vann og avløp?

1

Garindan

Det gjør vel alle eller? Nye boliger (som forøvrig heller ikke blir bygd i raskt nok tempo) blir koblet på eksisterende vann-og avløp mens rørsystemet ikke blir byttet ut. Dette gir seg utslag i flere oversvømmelser i byene under kraftig regnvær. Flere får sine kjellere oversvømt samtidig som at kloakk kommer ut i elver og fjorder. Dessuten vil fortetting med mer asfalt, mindre jord og gress, føre til at mindre vann absorberes i bakken, men istedet renner på asfalt, betong osv til nærmeste sluk, hvor det altså fører til overbelastning på ledningsnettet.

2

Kallevindskeiven

Nei, de verken dusjer, drikker eller driter.

1

Torotto

Hva kan den lave oppslutningen skyldes?

SF/SV hadde sitt utgangspunkt i AP og det var utenriks og forsvarspolitikken, som var årsaken til esklusjonen i sin tid.

Den gangen på grunn av en ekstrem lav takhøyde i partiet (AP).

Utenrikspolitiske var man, for at små land skulle være alliansefrie og på denne måten utgjøre en 3. kraft i politikken og på denne måten dempe krigsfaren som Warszawapakten og NATO utgjorde.

Årene frem til idag, har vel først og fremst vært preget av konservatisme. Dette i en form, som har gitt folk ett inntrykk av at de har vært motstandere og døm nord og ned, det meste av det som har utviklet oss til den nasjonen vi er idag og er såpass frekke at de fullt ut bruker denne handlefrihet, nettopp for å kunne realisere deler av sin sosialpolititiske visjoner.

Dagens SV fyller ikke engang rollen som ett protestalternativ til AP, om grønn politikk og jeg kan faktisk ikke se noen gode grunner til at partiet fortsatt eksisterer, ettersom de idag fint kunne fungere innenfor AP's venstreside. På denne måte ville de kunne påvirke politikken i en retning som bedre samsvarer med AP velgere på venstresiden.

2

Nabo

Det er også lettere å være medgangssupporter enn motgangssupporter. SV sliter på målingene av flere grunner etter min mening.

1-stemme til dem er en bortkastet stemme, da den får liten uttelling i praktisk politikk.

2. De har ikke eierskap til noen saker lengre som engasjerer folk, og det gir AP ekstra vind i seilene.

3. Hvis det skulle bli et regjeringsskifte, så vil SV være en del av det parlamentariske grunnlaget for en AP-regjering, og der har de en ørliten sjanse for innflytelse overfor AP, hvis en legger dagens samarbeidspartier til grunn, så får de godt betalt for det.

4. SV, MDG og Venstre er ikke like partier, men det er en liten velgerflokk de sammen beiter på, og den ser ikke ut til å vokse med det første heller.

5. Den inkonsekvente innvandringspolitikken de fører, når de er i mot EU-innvandring, men helt ukritisk til innvandring fra fjernere himmelstrøk, den svelger heller ikke vanlige folk.

Selvfølgelig, så er mine betraktninger farget av at SV er det tredje siste partiet jeg ville vurdert å stemme på, nettopp fordi de ligger for fjernt for meg i praktisk politikk-og det er lenge siden jeg kan huske at de hadde noe som lignet en sympatisk politiker med medietekke i tillegg, en som kunne greie å skape begeistring for en eller flere saker.

2

Kallevindskeiven

Hva kan den lave oppslutningen skyldes? Om du skulle peke på noen feil med sv som parti, hva ville det være? Prøv å være konkret, og ikke bare kom med ukvemsord. Hvorfor vil DU ikke stemme sv?

Fordi deres politikk er utgått på dato, og deres ideologi har ligget på historiens skraphaug i flere tiår nå, går det ad undas med partiet. Selvsagt hjelper det med en uspiselig partileder som slett ikke har funnet opp kruttet.

2

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...