En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

jeangabin

hvorfor gjør sv det så dårlig?

Sv er et parti som mener det godt, i motsetning til rikmannspartiene. De har også hatt politikere som har vært flinke med ord. Likevel gjør partiet det så dårlig at de trolig er ute av tinget neste år.

Hva kan den lave oppslutningen skyldes? Om du skulle peke på noen feil med sv som parti, hva ville det være? Prøv å være konkret, og ikke bare kom med ukvemsord. Hvorfor vil DU ikke stemme sv?

1
60 svar

Jeg tror oppslutningen om SV er lav fordi folk skjønner at goder ikke vokser på trærne - de må skapes og rammebetingelsene for dette må være tilstede.

I tillegg har du en innvandringspolitikk, skatte - og avgiftspolitikk, miljøpolitikk og kriminalpolitikk som frastøter alle åndsfriske mennesker.

4

SV vil skattlegge de som skaper arbeidsplasser mer, samtidig som de vil ofre oljenæringen (som er den næringen som gir mest penger i statskassa) på miljøpolitikkens alter. Samtidig med denne næringsfiendtligheten vil de ta inn flere migranter til landet, på skattebetalernes bekostning. Dette belaster helsevesen, vann-og avløp, samferdsel osv. Dette er områder vi allerede henger etter på og sliter med å ta inn etterslepet. Samtidig så virker det ganske idiotisk å ta inn flere mennesker til landet når man mener at klimaforandringene er menneskeskapt. Disse som kommer til landet ivrer dessuten etter å velte seg i vestlig luksus, så å ta et tak for miljøet er nok et ukjent tema for dem.

Jeg mener at i sum så baserer politikken seg på ønsketenkning, uten å se sammenhenger og konsekvenser.

3
ulefos [sitat…] belast er mímmigranter vann og avløp?

Det gjør vel alle eller? Nye boliger (som forøvrig heller ikke blir bygd i raskt nok tempo) blir koblet på eksisterende vann-og avløp mens rørsystemet ikke blir byttet ut. Dette gir seg utslag i flere oversvømmelser i byene under kraftig regnvær. Flere får sine kjellere oversvømt samtidig som at kloakk kommer ut i elver og fjorder. Dessuten vil fortetting med mer asfalt, mindre jord og gress, føre til at mindre vann absorberes i bakken, men istedet renner på asfalt, betong osv til nærmeste sluk, hvor det altså fører til overbelastning på ledningsnettet.

2

Grunnen til at oppslutningen var såpass stor først på 2000-tallet var at Stoltenberg I og AP hadde gått ytterligere mot høyre, ja så langt at det store flertallet av AP-velgerne ikke ville være med lenger. SV hadde slik ganske mange AP-velgere til låns i denne tiden. Da AP begynte å bevege seg noe mot venstre igjen, fant de som hadde flørtet med SV tilbake til moderpartiet igjen, og oppslutningen om SV dalte sakte men sikkert. Etter at SV gikk i regjering med Arbeiderpartiet og slik ikke lenger fikk lov til å hevde sin egentlige politikk, ble partiets politikk så ullen og uklar at knapt de tillitsvalgte selv visste hva de mente. Ettervirkningene etter denne fatale tabben vil trolig SV slite med lenge. De unge i dag kjenner jo ikke det egentlige SV annet enn som et haleheng til AP.

2

Når du stiller det spørsmålet så direkte ligger det jo i kortene at du vil få en rekke svar fra FrPere som aldri ville ha vurdert å stemme på partiet uansett. Så derfor er jo de fleste svarene her totalt malplasserte og uinteressante (innvandring, islam, jabb-jabb-jabb..)

Men jeg har stemt på partiet en eller to ganger tidligere, så derfor kan jeg sikkert forklare litt bedre hvorfor partiet har mistet appellen blant potensielle velgere - og ikke blant FrPere som aldri har stemt på partiet.

1. SV skal være et anti-krigsparti og et NATO-kritisk parti. De har ikke tatt avstand fra noen av de siste krigene Norge har blitt viklet inn i på grunn av sin lojalitet i USA.

2. De greier ikke å markere seg som noe radikalt alternativ til AP i økonomisk politikk og derfor kan mange like godt stemme AP hvis de er opptatt av økonomisk politikk. De ble også dominert av AP i regjering og på mange måter nøytralisert som et ubetydelig støttehjul.

3. På miljøfronten har MDG sikkert kapret 2-3% av folk som har miljøvern som sin hjertesak. Mange av disse er sikkert tidligere SV-velgere.

4. Generelt sett er partiet alt for utydelig i sin profil. Vil de være miljøparti, radikalt parti i økonomisk politikk eller utenrikspolitisk rebell. Det blir liksom ingen av delene og dermed svært utydelig.

Det er sikkert også andre årsaker, men dette er nok de viktigste.

2

Likevel gjør partiet det så dårlig at de trolig er ute av tinget neste år.

Nå er det et år til valg, så da er det litt for tidlig å konkludere med det.

Uansett.

SV gjør det dårlig fordi de satt i regjering i 8 år og svelgte kameler. De kastet alle sine prinsipper på bålet og blir derfor vanskelig å ta seriøst.

Det samme som skjer med Frp nå. De sitter i regjering og svelger kameler. Så Frp krymper også.

Det er vel slik at protestparier som SV og Frp aldri vil overleve når folk ser at de i regjering ikke greier å få gjennom noe av sin egen politikk.

2

Sosialistisk V gjør det da slett ikke dårlig. I Europeisk sammenheng ligger partiet helt i toppen.

Sosialismen har havnet på politikkens skraphaug; og det er godt gjort å greie å skjule dette for nesten fire prosent av velgerne.

2

Hva kan den lave oppslutningen skyldes? Om du skulle peke på noen feil med sv som parti, hva ville det være? Prøv å være konkret, og ikke bare kom med ukvemsord. Hvorfor vil DU ikke stemme sv?

Fordi deres politikk er utgått på dato, og deres ideologi har ligget på historiens skraphaug i flere tiår nå, går det ad undas med partiet. Selvsagt hjelper det med en uspiselig partileder som slett ikke har funnet opp kruttet.

2
Kul_Djevel [sitat…] Nå er det et år til valg, så da er det litt for tidlig å konkludere med det. Uansett. SV gjør det dårlig fordi de satt i regjering i 8 år og svelgte kameler. De kastet all...

Det samme som skjer med Frp nå. De sitter i regjering og svelger kameler. Så Frp krymper også.

Det er vel slik at protestparier som SV og Frp aldri vil overleve når folk ser at de i regjering ikke greier å få gjennom noe av sin egen politikk.

Har du tatt over jobben til anyway2? Alt du skriver om er FrP pluss at alle kriminelle må slippe straff.

Det er jo veldig "logisk" å gå til AP, der som man mener regjeringen fører for lite FrP-politikk. Men nå skjønner jo ikke du poenget med å stemme heller da.

2

Det er også lettere å være medgangssupporter enn motgangssupporter. SV sliter på målingene av flere grunner etter min mening.

1-stemme til dem er en bortkastet stemme, da den får liten uttelling i praktisk politikk.

2. De har ikke eierskap til noen saker lengre som engasjerer folk, og det gir AP ekstra vind i seilene.

3. Hvis det skulle bli et regjeringsskifte, så vil SV være en del av det parlamentariske grunnlaget for en AP-regjering, og der har de en ørliten sjanse for innflytelse overfor AP, hvis en legger dagens samarbeidspartier til grunn, så får de godt betalt for det.

4. SV, MDG og Venstre er ikke like partier, men det er en liten velgerflokk de sammen beiter på, og den ser ikke ut til å vokse med det første heller.

5. Den inkonsekvente innvandringspolitikken de fører, når de er i mot EU-innvandring, men helt ukritisk til innvandring fra fjernere himmelstrøk, den svelger heller ikke vanlige folk.

Selvfølgelig, så er mine betraktninger farget av at SV er det tredje siste partiet jeg ville vurdert å stemme på, nettopp fordi de ligger for fjernt for meg i praktisk politikk-og det er lenge siden jeg kan huske at de hadde noe som lignet en sympatisk politiker med medietekke i tillegg, en som kunne greie å skape begeistring for en eller flere saker.

2
12tribe Det kan nok til dels stemme, selv om jeg personlig har mer til overs for i alle fall deler av venstres politikk. En annen ting med SV er at deres tilhengere(ikke alle) har etter å...

En annen ting med SV er at deres tilhengere(ikke alle) har etter å ha vært med i alle disse feministiske studiesirklene og homonettverkene sine en tendens til å fremstå som moralistiske besserwissere.

Nå ble det skremmende høyt nivå på debatten en periode, så det er viktig at det kommer en og annen rølp fra de selvdefinerte "gutta på gølvet", slik at vi ikke glemmer at dette er VGD.

2

Hva kan den lave oppslutningen skyldes?

SF/SV hadde sitt utgangspunkt i AP og det var utenriks og forsvarspolitikken, som var årsaken til esklusjonen i sin tid.

Den gangen på grunn av en ekstrem lav takhøyde i partiet (AP).

Utenrikspolitiske var man, for at små land skulle være alliansefrie og på denne måten utgjøre en 3. kraft i politikken og på denne måten dempe krigsfaren som Warszawapakten og NATO utgjorde.

Årene frem til idag, har vel først og fremst vært preget av konservatisme. Dette i en form, som har gitt folk ett inntrykk av at de har vært motstandere og døm nord og ned, det meste av det som har utviklet oss til den nasjonen vi er idag og er såpass frekke at de fullt ut bruker denne handlefrihet, nettopp for å kunne realisere deler av sin sosialpolititiske visjoner.

Dagens SV fyller ikke engang rollen som ett protestalternativ til AP, om grønn politikk og jeg kan faktisk ikke se noen gode grunner til at partiet fortsatt eksisterer, ettersom de idag fint kunne fungere innenfor AP's venstreside. På denne måte ville de kunne påvirke politikken i en retning som bedre samsvarer med AP velgere på venstresiden.

2

SV mangler de gode sakene og et godt og tillitvekkende lederskap. Derfor hadde de 12,5 % i 2001 og 2003 og rundt 4 % nå.

1
Folkflesk Når du stiller det spørsmålet så direkte ligger det jo i kortene at du vil få en rekke svar fra FrPere som aldri ville ha vurdert å stemme på partiet uansett. Så derfor er jo de fl...

Vil de være miljøparti, radikalt parti i økonomisk politikk eller utenrikspolitisk rebell.

Norge trenger en utenrikspolitisk rebell. Altså et parti som man kan stemme på hvis man vil ha en annen utenrikspolitikk, istedenfor å være logrebikkja til USA. Her tror jeg at SV kunne ha plukket opp noen velgere, men har feilet. SV befinner seg liksom i et segment hvor det er nok å velge i, og ingen av partiene i dette segmentet gjør det spesielt bra. De stjeler velgere fra hverandre og bidrar på den måten til et status quo.

Forresten, hvem nevnte islam? Åja, du "leste mellom linjene" ja. Skjønner. Det stemmer jo bedre med kartet ditt.

1

Sv er et parti som mener det godt, i motsetning til rikmannspartiene

Det har du vel noe av problemet i din egen setning tenker jeg.

1

"Sv er et parti som mener det godt, i motsetning til rikmannspartiene."

Så lenge dette er din holdning til ulike politiske parti finnes det ikke engang håp om at du kan klare å forstå hvorfor SV er på vei ut. ALLE parti MENER det godt, men de jobber mot ulike mål og med ulike metoder for å nå sine mål.

1
Folkflesk Når du stiller det spørsmålet så direkte ligger det jo i kortene at du vil få en rekke svar fra FrPere som aldri ville ha vurdert å stemme på partiet uansett. Så derfor er jo de fl...

På miljøfronten har MDG sikkert kapret 2-3% av folk som har miljøvern som sin hjertesak. Mange av disse er sikkert tidligere SV-velgere.

MDG er kanskje hovedgrunnen til at SV ikke kommer seg opp på målingene. Av MDG's 2,5-3% kommer sikkert halvparten, eller 1,3-1,5% fra SV (her synser jeg men tror ikke det er usannsynlig).

Uten MDG hadde altså (om jeg har rett her) hatt en oppslutning på 5,5-6,5%,hvilket er der jeg tror et parti med SV'spolitikk naturlig ville hørt hjemme. Men så kom det altså noen miljøgærninger og skubbet dem ned mot (og også til tider under) sperregrensen

1

SV har ein uspiseleg leiar som fekk sparken som statsråd. No har Lysbakken i tillegg jaga vekk alle dei etablerte i partiet som kunne utfordre han.

1

"Alle partier og deres medlemmer TROR de mener godt er vel det mest korrekte :)"

Neida, jeg er sikker på at alle virkelig MENER det godt, men resultatet av egen politikk blir slettes ikke slik som de selv tror eller innbiller seg.

PS! Nå ser jeg HELT bort fra ENKELTINDIVIDER, som mest sannsynlig er der for egen vinnings skyld, og som gir en god dag i hvor mange lik de må tråkke ned for å nå sine mål. Og disse finnes nok i de fleste partier, vil jeg tro.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
3 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Laster...