Politikk - Norsk

trondhjem

Høyresidens autoritære ansikt

Etter at Rød Isaksen innførte en rigid grense på maks 10 % udokumentert fravær for å få kunne få karakter i et fag, har fraværet blant elevene falt markant. Det tas imot med glede i enkelte konservative sinn. Stavrum mener sågar at ordningen gjør elevene en stor tjeneste. Mon det.

Jeg har to gutter på videregående skole. De fikk beskjed fra sine lærere og skoleledelsen at den nye fraværsgrensen innebærer at i enkelte fag som har en dobbeltime i uka kan man ikke være borte så mye som to ganger i et semester uten legeerklæring - hvis ikke har ikke skolen lov til å sette karakter. Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere. Den som har hatt barn i barnehage vet hva dette kan bety for sykdomsfrekvens i klasserommet. I tillegg kommer det at den som er småsyk og holder sengen en dag eller to blir som regel raskere frisk enn den som går på skole/jobb. Læringsutbyttet fra dager hvor du sitter småsjuk med feber og hodepine er ikke mye å skryte av. Jeg er spent på hvor mye småsyke lærere og elever går utover undervisningskvaliteten med Rød Isaksens autoritære regime for sykefravær hvor den som ikke innordner seg ubønnhørlig skal straffes med å miste retten til karakter.

Det er ikke bare elevene som er mistrodd av Rød Isaksen. Jeg som forelder er også mistrodd av undervisningsministeren. Jeg kan ikke dokumentere at barnet mitt var sykt. Ei heller sykesøster på skolen holder som dokumentasjon for den autoritære undervisningsministeren. Han sa klart og tydelig på Dagsnytt18 i går at elevene må oppsøke en allmennlege og få attest på at eleven var syk.

Legeforeningen var imot denne rigide fraværsgrensen fordi de fryktet et rush av elever med ufarlige sykdommer som går over av seg selv skal fortrenge pasienter som har behov for legeassistanse. Og bekymringene var ikke grunnløse. Leger rapporterer nå om at elever som trenger attest på ufarlige sykdommer okkuperer legenes akuttimekapasitet, noe som kan koste liv. På Dagsnytt18 i går gikk en annen lege hardt ut mot denne nye ordningen. Også han rapporterte om stort press av friske unge mennesker som trenger attest på at har en småsykdom som vil gå over av seg selv og okkuperer helsevesenets kapasitet med bagateller. Han fryktet for konsekvensene når influensasesongen setter inn, da vil det komme mange flere elever som ber om attest på at de har en ufarlig småsykdom samtidig med langt flere folk som har behov for akutt legehjelp.

Rød Isaksen var selvsagt døv og blind for hva legen sa. Rød Isaksen mente at problemet skyldtes at elevene har ikke forstått regelverket - man trenger jo ikke attest på sykdom før man har vært borte 10 %.

Her ser vi et eksempel på den grunnleggende mistilliten mange konservative politikere har til folk flest. Elever og deres foreldre mistros og fratas muligheten til å attestere egen sykdom. Elevenes lærere mistros ved at undervisningen skal innordnes et test- og kartleggingsregime. Høyre stoler ikke på at lærere, som gjerne har fem års pedagogisk utdannelse, ikke vil skjøtte sitt arbeid til det beste for elvene.

Og så lurer mange Høyrefolk på hvordan vi på rød side kan kritisere de blå for å lage et hardere og kaldere samfunn. Når ble mistillit og tvangsordninger et mål på det gode samfunn svarer jeg på det.

20
235 svar

innførte en rigid grense på maks 10 % udokumentert fravær

Et godt innlegg og jeg er helt enig med deg. Denne fraværgrensen er etter min mening politikere sin måte å dekke over en norsk skole i forfall med å liksom vise handlekraft. Dette vil ikke føre til klokere og mer utdannet elever. Snarere tvert imot.

Personlig mener jeg at skoledagen til norske elever helt fra første klasse i barneskolen til ferdig videregående bør kortes ned. Maks 3-4 timer undervisning pr. dag. Det tror jeg vil heve kunnskapsnivået betraktelig og skape dyktigere mennesker. Lange skoledager sløver elevene ned. I Finland kortet de ned skoledagene og resultatene gikk til værs. I dag har Finland en av mest kunnskapsrike elevene i verden.

3

Og så lurer mange Høyrefolk på hvordan vi på rød side kan kritisere de blå for å lage et hardere og kaldere samfunn. Når ble mistillit og tvangsordninger et mål på det gode samfunn svarer jeg på det.

Nå må jeg si at jeg legger helt andre konnotasjoner til ordet autoritær enn du gjør. Men rent bortsett fra dette ordbetydningssidespranget synes jeg du greit setter fingeren på konservativismens og forsåvidt sosialdemokratiets problem.

Jeg synes det er helt på sin plass at man pirker litt i og stiller krav til de som ellers ville holde seg borte fordi de hadde vondt i viljen den dagen. Men er man reelt syk bør det holde lenge med en bekreftelse fra foresatte. Man bør ikke plage en ellers overarbeidet primærlegestand med slikt sludder.

Dessverre er det en ganske sterk strømning også i H, FrP og KrF av mennesker som liker å regulere, kontrollere og sette livene våre i system for oss. Den liberale ide, der enkeltmennesker gis frihet og selv må ta ansvar lider i Norge i dag.

Konservative og sosialdemokrater råder dessverre grunnen med sine kontrollsystemer og sin ‘omsorg’ der de påstår seg å vite best på våre vegne.

3

Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere.

Bare udokumentert argumentasjonsvås - åpenbart en god regel da det viste seg at fraværet falt markant.

Samme ville skje om man fikk redusert lønn de første sykedager også.

Er nordmenn helt bortskjemt av statlige velferdsordninger?

3

Godt innlegg, helt enig. Har egentlig ikke så mye å si på det du sier om fraværsgrensen i åpningsinnlegget. Så da vil jeg ta for meg noe litt videre fra gitt tema om det er greit.

Alt Røe Isaksen tar i blir jo galt. Allmennutdanningen ble fjernet, men med karakterkravene til lærerutdanningen er den jo fortsatt ganske allmenn og ikke spesialisert i og med at alle lærere må kunne litt om "alt". Det kunne blitt løst enkelt: ha karakterkrav i norsk for de som skal undervise i norsk og ha karakterkrav i matte for de som skal undervise i matte. Samme med engelsk. Skal du fordype deg i et fag og tilegne deg kompetansen som kreves for å undervise, må du vise til karakterer fra vgs. Skal du derimot ikke fordype deg, og sikkert ikke undervise i det faget noe som helst i ditt liv omtrent, trenger du så klart ikke å vise til noe. Om du er så totalt rævva i norsk at det vil påvirke undervisningen din i matte kommer du deg uansett ikke gjennom utdanningen, så det vil regulere seg selv.

Matte og norsk er helt ulike ting. Noen kan det ene, noen kan det andre, noen kan begge deler og noen kan ingen av delene. Å stille høye krav (ja, 4 er et greit høyt krav) i matte for en som skal undervise i norsk og ikke matte, det er som å kreve at en rørlegger må være en god byggingeniør. To helt ulike ting. Selvsagt skal en lærer i et hvilket som helst fag kunne noe matte for å fungere, basicen som faktisk kan overføres og brukes i annet enn realfag, men det ligger på 2er-nivå. Så la nå heller kravet ligge der.

Vi kan jo tenke oss: Hvem ville du hatt som lærer i matte og naturfag hvis du var elev på ungdomsskolen - en lærer som hadde noen kunnskaper i norsk, samfunnsfag, matte, naturfag, KRLE og generelt var en helt grei lærer med helt ok pedagogiske egenskaper? Eller ville du hatt læreren som var et GENI i matte og naturfag, skapte et godt læringsmiljø i klassen og fikk deg og klassen til å lære stoffet i de to fagene hans på en hypereffektiv måte - MEN som dessverre var elendig i både norsk og engelsk? En som knapt har lest et dikt i hele sitt liv? Hadde det virkelig gjort noe at han hadde de manglene? For han hadde aldri klart en 4er i norsk uten å virkelig kunne diktanalyse, og med Petter Solberg-engelsken sin lå han nok på en 2er i engelsk. Likevel hadde han tilegnet seg store kunnskaper i matte og naturfag, og han var en super pedagog. Jeg tror virkelig på at en lærer kan være flink i å undervise i matte og naturfag selv om han suger i norsk og matte. Hadde det vært et problem, virkelig?

Ikke verdt å nevne, men det er bare den første læreren vi kan få nå. De som er genier på noen områder og heller dårlige på andre kan bare glemme å bli lærer, og det er synd.

Og hva ender vi opp med som land? Færre studenter inn på lærerutdanningen, mange ledige studieplasser, og da altså færre lærere enn vi kunne fått. Det blir jo så bakvendt å bidra til det når vi uttalt trenger mange flere lærere i årene som kommer. Vi har ledige studieplasser ikke bare fordi folk ikke ønsker å bli lærere, men også fordi de ikke er kvalifisert. Noen nok med rette, men vi har garantert gått glipp av mangfoldige gode lærere som følge av karakterkravene.

Nå har jeg ikke engang begynt å snakke om dette forkurset i matte som ble holdt før studiestart for de med 3 i matte. Undervisningen som ble tilbudt var heller dårlig, sier rapportene. På UiT var det snakk om online-kurs ... Strykprosenten var på 75%. Den minker kanskje litt i morgen da det er en ny prøve for de med medhold i klage eller gyldig fravær, og jeg får nok noen nye studievenner. Det hadde seg nemlig sånn at forkursprøven på universitetet jeg går på ble veldig amputert, og over en halvtime gikk bort til å bytte rom og greier. Mener å ha hørt at de får ta ny prøve. Men det er nå så, et lokalt problem.

Beklager at dette ble litt utenfor fraværsgrensen, men når man skal diskutere dette er det greit å ha med seg at dette ikke er første gangen Røe Isaksen & co gjør store feil.

Poenget etter disse elendige avgjørelsene: For min del er det helt uaktuelt å stemme Høyre når dette er hva de viser i skolepolitikken.

3
TheUntouchable Godt innlegg, helt enig. Har egentlig ikke så mye å si på det du sier om fraværsgrensen i åpningsinnlegget. Så da vil jeg ta for meg noe litt videre fra gitt tema om det er greit....

Godt innlegg, helt enig.

Alt Røe Isaksen tar i blir jo galt. Allmennutdanningen ble fjernet, men med karakterkravene til lærerutdanningen er den jo fortsatt ganske allmenn og ikke spesialisert i og med at alle lærere må kunne litt om "alt". Det kunne blitt løst så enkelt: ha karakterkrav i norsk for de som skal undervise i norsk og ha karakterkrav i matte for de som skal undervise i matte. Samme med engelsk. Skal du fordype deg i et fag og tilegne deg kompetansen som kreves for å undervise, må du vise til karakterer fra vgs. Skal du derimot ikke fordype deg, og sikkert ikke undervise i det faget noe som helst i ditt liv omtrent, trenger du så klart ikke å vise til noe. Om du er så totalt rævva i norsk at det vil påvirke undervisningen din i matte kommer du deg uansett ikke gjennom utdanningen, så det vil regulere seg selv.

Matte og norsk er helt ulike ting. Noen kan det ene, noen kan det andre, noen kan begge deler og noen kan ingen av delene. Å stille høye krav (ja, 4 er et greit høyt krav) i matte for en som skal undervise i norsk og ikke matte, det er som å kreve at en rørlegger må være en god byggingeniør. To helt ulike ting. Selvsagt skal en lærer i et hvilket som helst fag kunne noe matte for å fungere, basicen som faktisk kan overføres og brukes i annet enn realfag, men det ligger på 2er-nivå. Så la nå heller kravet ligge der.

Vi kan jo tenke oss: Hvem ville du hatt som lærer i matte og naturfag hvis du var elev på ungdomsskolen - en lærer som hadde noen kunnskaper i norsk, samfunnsfag, matte, naturfag, KRLE og generelt var en helt grei lærer med helt ok pedagogiske egenskaper? Eller ville du hatt læreren som var et GENI i matte og naturfag, skapte et godt læringsmiljø i klassen og fikk deg og klassen til å lære stoffet i de to fagene hans på en hypereffektiv måte - MEN som dessverre var elendig i både norsk og engelsk? En som knapt har lest et dikt i hele sitt liv? Hadde det virkelig gjort noe at han hadde de manglene? For han hadde aldri klart en 4er i norsk uten å virkelig kunne diktanalyse, og med Petter Solberg-engelsken sin lå han nok på en 2er i engelsk. Likevel hadde han tilegnet seg store kunnskaper i matte og naturfag. Jeg tror virkelig på at en lærer kan være flink i å undervise i matte og naturfag selv om han suger i norsk og matte. Hadde det vært et problem, virkelig?

Ikke verdt å nevne, men det er bare den første læreren vi kan få nå. De som er genier på noen områder og heller dårlige på andre kan bare glemme å bli lærer, og det er synd.

Og hva ender vi opp med som land? Færre studenter inn på lærerutdanningen, mange ledige studieplasser, og da altså færre lærere enn vi kunne fått. Det blir jo så bakvendt å bidra til det når vi uttalt trenger mange flere lærere i årene som kommer. Vi har ledige studieplasser ikke bare fordi folk ikke ønsker å bli lærere, men også fordi de ikke er kvalifisert. Noen nok med rette, men vi har garantert gått glipp av mangfoldige gode lærere som følge av karakterkravene.

Nå har jeg ikke engang begynt å snakke om dette forkurset i matte som ble holdt før studiestart for de med 3 i matte. Undervisningen som ble tilbudt var heller dårlig, sier rapportene. På UiT var det snakk om online-kurs ... Strykprosenten var på 75%. Den minker kanskje litt i morgen da det er en ny prøve for de med medhold i klage eller gyldig fravær, og jeg får nok noen nye studievenner. Det hadde seg nemlig sånn at forkursprøven på universitetet jeg går på ble veldig amputert, og over en halvtime gikk bort til å bytte rom og greier. Mener å ha hørt at de får ta ny prøve. Men det er nå så, et lokalt problem.

Beklager at dette ble litt utenfor fraværsgrensen, men når man skal diskutere dette er det greit å ha med seg at dette ikke er første gangen Røe Isaksen & co gjør store feil.

For min del er det helt uaktuelt å stemme Høyre når dette er hva de viser i skolepolitikken.

Helt enig i din analyse her, hvilke andre fagarbeidere skal kunne masse om andre fag ? En rørlegger som skal være tømrer, elektriker og murer i et og samme renn ? Spesialiser lærerutdannelsen, og ha lærere som bare underviser i et par fag som de kan skikkelig. Så er det nok mange som har mer en gode nok karakterer og kan faget sitt godt, men som mangler evnen til å lære det videre.

Hadde heller gått for "egenhet" at de hadde gode pedagogiske evner til å lære fra seg i noen spesifikke fag, enn at alle skal kjøres gjennom den samme mølla på samme nivå faglig. Det er faktisk helt latterlig, og det er ikke rart at norsk skole sliter med slike politikere som Høyre besitter.

3

Forøvrig, og til trådstartens tema - høyresidens autoritære ansikt.

Jeg tenker på generell basis at soisialdemokrater og sosialister skal være ytterst forsiktige med å beskylde andre for å ha et kontrollerende og regulerende vesen. Det kan nok være rett at konservative regulerer og kontrollerer vår livsførsel på andre felt enn sosialdemokrater.

Men ideen om at de vet best på våre vegne er like sterkt og ubehagelig til stede på begge sider av gjerdet.

3
trondhjem Poenget er at Røe Isaksens regelverk er absurd rigid. Min sønn begynte på musikklinja i høst. Første dag var det et kontaktmøte mellom eleven med foreldre og kontaktlærer. Der ble...

Å sammenligne dette regelverket med arbeidslivet er misforstått, fordi en arbeidstaker gis tillit til å selv attestere eget sykefravær et antall ganger (husker ikke hvor mange ganger på et år,

Egenmelding kan man bruke 4 ganger i løpet av et år med inntil 3 dagers fravær hver gang.

Er bedriften en IA-bedrift så heter det at man bruke egenmelding mange ganger man vil og med inntil 8 dager fravær av gangen, dog begrenset til maks 24 dager. ( så i praksis kan man ikke bruke det mer enn 24 ganger.)

Dagens regler for elevene er ikke i nærheten av dette.

Ser man på f.eks Kroppsøving som man har 56 timer i året av og ofte da dobbelt-time eller i noen tilfeller 3 timer av gangen så har man oversteget grensen med 2 fraværsdager.

Men 12 dager fravær er man nesten garantert at man har oversteget grensen i et eller annet fag.

Så reglene er betydelig strengere og mer rigide for skolelever enn for arbeidstakere. Så argumentet med at man skal tilpasse seg arbeidslivet er faktisk helt meningsløst.

3

Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere. Den som har hatt barn i barnehage vet hva dette kan bety for sykdomsfrekvens i klasserommet. I tillegg kommer det at den som er småsyk og holder sengen en dag eller to blir som regel raskere frisk enn den som går på skole/jobb. Læringsutbyttet fra dager hvor du sitter småsjuk med feber og hodepine er ikke mye å skryte av. Jeg er spent på hvor mye småsyke lærere og elever går utover undervisningskvaliteten med Rød Isaksens autoritære regime for sykefravær hvor den som ikke innordner seg ubønnhørlig skal straffes med å miste retten til karakter.

Nå er det altså slik i skolen som i arbeidslivet at man plikter å stille opp. Er man sjuk, så slipper man. Verre er det ikke, og det er ikke et autoritært regime.

Og du: De fleste sykdommer er faktisk ikke smittsomme. Men om man skulle være litt smittsom, så er det intet som tyder på at risikoen for epidemi er overhengende.

For det tredje: Man blir stort sett like fort frisk av snufsingen av å være på skolen som å være hjemme.

For det fjerde: Man er ikke bare på skolen for å lære et mer eller mindre målbart kvantum med lærdom. Man er et fellesskap. Om man holder seg borte av bagatellgrunner, så lider fellesskapet.

Hvis du så "Debatten" på NRK i går, hørte du om en elev som insisterte på at hun selv ville bedømme om hun hadde best utbytte av å være på skolen eller å dra til Stockholm. Det viser vel noe av problemets kjerne. Hvis vi tillater slikt, lærer våre ungdommer at de er solospillere og ikke en del av et fellesskap. Det er fine holdninger å ta med seg ut i yrkeslivet! Så det er faktisk du som vil lære ungdommene egoistiske holdninger, og ikke Røed Isaksen.

3

Og så lurer mange Høyrefolk på hvordan vi på rød side kan kritisere de blå for å lage et hardere og kaldere samfunn.

Støttes - heldigvis får de vel avløsning neste år, det spørs bare hvor mye de klarer å rive ned i mellomtiden.

2

Sett fra en arbeidsgiver sitt ståsted er ikke han interessert I folk som har fravær. Det følger CV'n og man kan fort havne bak folk med dårligere karakterer om man har høyt fravær.

Fravær koster utrolig mye og ingen er interessert I å ansette å brødfø folk som ikje møter opp.

Udokumentert fravær er ikke annet enn skulk og viser kun frem elevers dårlige holdning.

2

Et kompromiss er å innføre egenmelding for elevene som i arbeidslivet, men at foreldrene må undertegne denne egenmeldingen. Da belaster man iallefall ikke fastlegen som har mer en nok slikt tull fra før av.

2
Mr.Daddycool Nei jeg skifter ikke jobb, har en meget god jobb som jeg trives i :) Det var ikke poenget, det var at man setter opp masse krav ved en karakter som ikke sier noe som helst. Det å t...

Det var ikke poenget, det var at man setter opp masse krav ved en karakter som ikke sier noe som helst. Det å ta pedagogikk i seg selv løser ikke mye heller, jeg mener at dette har du i deg eller så har du det ikke. De som har det i seg kan bli enda bedre med pedagogisk undervisning. Men de som mangler dette helt vil uansett aldri bli gode i dette. De har det bare ikke i seg, jeg har sett alt for mye av dette. Fagidioter som fungerer i et yrke der de produserer i form av evnene sine, men når de skal lære det fra seg tryner de så til de grader.

Læring skjer i meg selv ja, men jeg er litt avhengig av at andre faktisk kan "kryptere" det jeg ikke forstår på en måte... Slik at jeg faktisk forstår det.

Så har jeg sett de som kan alt i teorien, men når de skal sette det ut i praksis så havarerer de totalt, for teori og praksis stemmer ikke alltid overens, man må justere med erfaring og fornuft fordi virkeligheten ikke alltid er slik teorien sier at den skal være.

Åja. Ja, det har jeg jo sagt meg ganske enig i allerede.

Så du mener læreryrket er en kunst for det meste? Det er jo en løpende diskusjon i pedagogikken. Er det en kunst eller en ferdighet som kan læres? Jeg er nok hakket mer mot at det er en ferdighet enn deg, men jeg ser poenget. Noen virker ikke som typen som blir en god lærer fra starten av utdanningen. Og blir det nok heller aldri. Samtidig tror jeg du finner studenter som opplever stor forandring i seg selv og gjennom utdanning og noen års erfaring faktisk blir gode lærere.

"Kryptere" = undervisning rett og slett, eller hva? For ikke å nevne tilpasset undervisning, sånn at du kan lære. Og da må du ha lærere som er gode på å undervise, eller "kryptere" for at du skal forstå. Egentlig et veldig bra ord å bruke her, kryptere.

Det er en stor erkjennelse innenfor pedagogikken at erfaringer er det som gjør deg til den læreren du blir SAMMEN med det teoretiske grunnlaget og personlige tanker om lærergjerningen i bunn. Disse erfaringene slutter aldri å forme deg, for samfunnet utvikler seg jo også, men erfaringene de første årene som lærer skal være de mest kritiske.

2
Royruwen Mr.daddycool Selvfølgelig er ikke det tull. Vi snakker om UDOKUMENTERT FRAVÆR! Er man syk går man til legen å får sykmelding, en dokumentasjon på helsetilstand som er gyldig I arbe...

Vi snakker om UDOKUMENTERT FRAVÆR! Er man syk går man til legen å får sykmelding, en dokumentasjon på helsetilstand som er gyldig I arbeidslivet hvertfall.

Nei, det kan man faktisk ikke. Det er ikke bare å møte opp på legekontoret. På vårt legekontor var det fullt den dagen min datter hadde relativt høy feber. Leger sier de vil endre fraværsregler, siden dette fører til et press på legekontor. Vi nordmenn har ikke som vane å springe til legen for alt mellom himmel og jord- vi tar en paracept og lar det gå over.

I verste fall fortrenger elevene folk som faktisk virkelig trenger akutt legehjelp.

Så dette er vel en forenkling av problemet.

2
atomic_ant [sitat…] Det du skriver er feil, man må ikke ha legeerklæring hver gang man er syk. De fleste elever holder seg greit under ti prosent om de er har normalt sykefravær. Man må ikke...

Det du skriver er feil, man må ikke ha legeerklæring hver gang man er syk. De fleste elever holder seg greit under ti prosent om de er har normalt sykefravær. Man må ikke løpe til legen hvis man er forkjølt, da bruker man heller av disse ti prosentene.

Skummelt å bruke av de ti prosentene frivillig i det faget du mister karakter ved to dager fravær. Tenk om legekontoret er fullt når du er ganske dårlig en annen dag du skal ha det nevnte faget.

Beklager, er trøtt og så ikke at du egentlig kom greit innpå det aspektet senere i innlegget.

2

Om det så var som mange tror, at det var snakk om å ha over 10 % fravær skoleåret totalt sett, og at det diskvalifiserer deg i stor grad fra arbeidslivet, har vi ikke en form for selvregulering allerede?

Hvorfor skal man trøkke de det gjelder enda lenger ned i driten ved å ikke gi dem karakterer heller? Og en mulighet til utdannelse?

Noen kan jo klare seg fint på VGS og få gode karakterer selv med over 10 % udokumentert fravær. Hva om de har tilegnet seg alle kompetansemålene i fagene gjennom selvstudium, og fått vise dem gjennom vurderinger, sånn man gjør det på universiteter og høyskoler i senere år? Jeg vil jo argumentere for at en elev i så fall virker svært klar for høyere utdanning. Og dermed bør eleven gis karakterer og mulighet til utdanning.

Og igjen, en skal ikke se bort ifra at den eleven klarer å bli en god student. Som student kan han fortsette å ha et høyt fravær fra forelesninger - hvis det funker for han er det null problem. Men så kommer det en dag studenten er ferdig utdannet. Da må han skjønne at på jobb må en nok møte opp. Det bør være lett å skjønne, fordi på mange jobber blir virkelig ingenting gjort om oppmøte ikke skjer. Det står altså i motsetning til skolegang og studier hvor det finnes noe som heter selvstudium som kan gjøres hvor som helst i verden, når som helst. Så lenge det siste blir forstått er jo dette en konstruert potensiell mønsterborger, som dessverre ikke får karakterer fra VGS og sikkert heller blir NAVer, narkoman, tigger og/eller et bidrag til selvmordstatistikken.

2
gjespe [sitat…] Blir samfunnet kaldere ved å møte opp på skolen staten betaler om morran?

Hva er det viktigste mener du? Er det kunnskapen eller fraværet?

Hva hvis en person som f.eks. er et mattegeni og med egen studie 1 time i uka lett klarer toppkarakter. Mattetimene er en øvelse i kjedsomhet for vedkommende fordi dette blir som barnemat.

Men i din drømmeskole så handler det ikke om kunnskap tydeligvis. Det handler om å møte opp. Det handler om å lystre og ikke kunne.

Du mener at geniet som kan matematikk og det bedre enn læreren sannsynligvis skal stryke i det faget hvis han har 12 prosent ureglementert fravær? Kan du fortelle meg logikken i dette og hvorfor du mener oppmøte er viktigere enn kunnskap?

2
DavidSkruiz [sitat…] Høres helt absurd ut. Aldri hørt maken. Aldri hørt om semester med bare 20 timer totalt.

Poenget er at Røe Isaksens regelverk er absurd rigid.

Min sønn begynte på musikklinja i høst. Første dag var det et kontaktmøte mellom eleven med foreldre og kontaktlærer. Der ble vi fortalt at det nye regelverket forbyr læreren å sette karakter i et fag hvor eleven har mer enn 10 % udokumentert fravær i løpet av ett semester. Merk det at 10 % skal ikke avregnes mot hele semesterets timeantall, men timene i det fag du var borte fra. Rektor kan i unntakstilfeller godkjenne opptil 15% fravær, men hovedregelen er at det er maks 10 %. Læreren var derfor tydelig i kontaktmøtet på at elevene må sørge for å unngå å få udokumentert fravær i det hele tatt for ikke å komme i klemma.

Årsaken til dette er at det er flere fag på VGS som undervises i en dobbelt- eller enkelttime én gang i uka. Det er 190 dagers undervisning i et skoleår på videregående. Det er 38 uker fordelt på to semestre, dvs. en elev kan maksimalt være borte én gang i løpet av et semester uten dokumentert fravær. Er du borte to ganger på samme ukedag hvor det er et slikt fag på timeplanen vil du miste karakteren, og om dette er i vårsemesteret på et avsluttende fag mister du faget helt og holdent.

Med udokumentert fravær menes alt fravær utenom det eleven har søkt om på forhånd og fått innvilget og fravær som er attestert av en lege grunnet sykdom. I praksis betyr dette rigide regelverket at elevene må sørge for å ikke ha noe udokumentert fravær i det hele tatt for å ha en buffer i tilfelle man forsover seg, mister bussen, eller på annen måte ufrivillig hindres fra å møte opp på skolen, noe som kan skje selv den mest pliktoppfyllende elev. Jeg minner her om at regelverket eksplisitt forbyr læreren å vise skjønn. Det er ingen bønn om du er borte og ikke kan vise til legeerklæring om at du var borte grunnet sykdom.

Å sammenligne dette regelverket med arbeidslivet er misforstått, fordi en arbeidstaker gis tillit til å selv attestere eget sykefravær et antall ganger (husker ikke hvor mange ganger på et år, men det er i alle fall nok til at det aldri har vært nødvendig i løpet av mine snart tretti år i arbeidslivet at jeg har måttet oppsøke lege ved omgangssyke/forkjølelse). Dessuten om jeg skulle være borte fra jobben utover "tillat kvote", så er ikke sanksjonen at jeg mister jobben, jeg trekkes i lønn for de timer det gjelder og får en alvorsprat med sjefen. Elevene mister utdannelsen i det faget de er borte kun to ganger i løpet av et semester dersom det undervises bare en gang i uka - noe som gjelder mange fag.

Men det verste med dette er den sterke mistilliten Røe Isaksen og Høyre har til elevene, deres foreldre og lærerne i denne sak. Det er vanskelig å forstå hvorfor foreldrene skal fratas muligheten til å attestere egne barns sykdom. Vis meg den forelder som synes det er greit at barnet skulker skolen og skriver en falsk attest om at barnet er sykt! Det er og vanskelig å forstå at læreren skal fratas mulighetene til å vise skjønn, og må stryke en elev fra faget om vedkommende aldri så mye har vært en pliktoppfyllende og ivrig elev som bare hadde et uhell en dag.

2
jeolno [sitat…] Ingen bedrift i det private næringslivet vil overleve med ansatte som skofter/skulker over ti prosent av arbeidstiden. Det er en bjørnetjeneste for ungdom som forbereder s...

Ingen bedrift i det private næringslivet vil overleve med ansatte som skofter/skulker over ti prosent av arbeidstiden.

Igjen kommer mistilliten mot folk veltende frem.

Det er ikke elever som skulker som er problemet med det nye fraværsreglementet. De elever som skulker skal selvsagt irettesettes for det - ingen er uenige på dette punkt.

Problemet er at Røe Isaksen og Høyre tror at mesteparten av fraværet fra skolen er skulk og unnasluntring, hvilket er noe forbanna sludder. De aller fleste elever på skolen er pliktoppfyllende og seriøse elever. Når de er borte en dag eller to så har de nesten alltid en god grunn til det, og burde utvises den tillit at de kan selv (hvis de er over 18, og via foreldre om de under 18) attestere fraværet og få det godkjent. I tillegg burde læreren utvises den tillit at vedkommende som kjenner eleven kan få bruke skjønn i de tilfeller hvor fraværet er udokumentert. Mange ganger kan dette være uforskyldt fra elevens side - folk flest skulker ikke.

Jeg har til gode å møte en lærer som ikke genuint ønsker elevens beste. Jeg har og til gode å møte en forelder som ikke vil sitt barns beste. Torbjørn Røe Isaksen stoler ikke på at verden er slik, og innfører et rigid regelverk hvor elevene selv, deres foreldre og deres lærere er umyndiggjorte.

Det er problemet i denne saken, i tillegg til at fraværsgrensen er satt så latterlig lav at det skaper store praktiske vansker for mange elever å etterleve den.

2
gjespe Det partipolitiske her ville jeg lagt på hylla - alle ønsker vel en bedre skole?

Det er en partipolitisk kjepphest som har skapt dette problemet. Det er ingen andre enn Høyre som ønsket dette rigide regelverket, og de har brukt sin regjeringsposisjon til å tvinge det gjennom mot massive protester fra alle hold.

Jeg tror definitivt ikke at et regelverk som tuftes på mistillit mot elevene og lærerne gir en bedre skole. Tvert om. Det er lite som er så drepen for folks motivasjon som mistillit.

Dessuten bommer tiltaket fordi dette rammer først og fremst de seriøse elevene som ønsker å gjennomføre skolen. De som dropper ut fordi de ikke gidder er uansett ikke modne nok til å ha en skoleplass, og de kommer ikke til å la seg skremme til disiplin. Tvert om tror jeg at disse vil raskere sjaltes ut ved at de tidlig i semesteret mister muligheten til å få vitnemål.

Dessuten vil det strenge fraværsregimet medføre at elever som føler seg smådårlig karre seg på skolen. Dette er gjerne elever i tidlig fase i sykdomsforløpet og er rene smittebomber i et så tett miljø som et klasserom. Jeg er spent på hvor mye mer sykdom det blir i klassene etter at Røe Isaksen har "disiplinert" elever til å smitte hverandre i stedet for å holde senga til de friske. Vi får svar til vinteren.

2
Trolljegern Si meg, har du en arbeidsplass det man er 30 stk i et rom med 1 meters avstand til alle rundt deg? Man vil ikke ha syke medelever når man er så tett på hverandre. Gjøk...

Gjøk...

Saklig.

Min arbeidsplass er på en liten borerigg i nordsjøen hvor man er 100+ stk fordelt på en liten boligmodul. Den boligmodulen består av lugarer som 2 mann deler, felles kantine, felles oppholdsrom, felles trimrom osv. Den eneste gangen man har privatliv der ute er når man er på lugaren. En lugar en annen person akkurat forlot fordi han skulle på jobb.

Hadde smitte og sykdom vært et så stort problem som man prøver å fremstille det i dagens videregående skole hadde vi ikke hatt en oljeindustri fordi alle hadde vært slått ut av sykdom for lenge siden.

Sannheten er at folk har barn i barnehagealder og drar med seg sykdom ut i havet med det resultatet at enkelte blir syke. Det som derimot viser seg er at det er ikke noe problem. En og annen blir syk og en dag eller to senere er han frisk igjen uten at alle andre er smittet.

Dette er et innbilt problem uten rot i virkeligheten.

2
peraleks Det er litt 50/50 dette her. Jeg syns 10 % er et steg i riktig retning rent hovedsaklig. Samtidig så tar de ikke høyde for at det i enkelte fag er langt mindre timer enn i f.eks. n...

Dette går som med da man innførte de reglene for sniking i skattelistene. Det går seg til og det mot det bedre. De tullingene her på forumet som har noe i mot dette klager stort sett bare fordi dette kommer fra Høyre og kommer med en rekke eksempler fra nære kretser. Sannheten er langt mer nøytral:

Mindre fravær. Bra for de fleste, men rammer de få

Dette burde vel sette en stopper for resten av debatten

2
PerfectSense Det er selvsagt både og. Jeg er enig med deg i at de minste fagene burde hatt høyere grense enn de store, og jeg synes det er tullete at man må til legen. For elever i videregående...

Når det kommer til arbeidslivet vil jeg tippe at arbeidsgiveren hadde reagert dersom man hadde 10%, eller om lag en måned, udokumentert fravær i året i tillegg til ferie ;-)

En arbeidsgiver hadde aldri reagert om du kom 2 timer for sent til jobb, en gang i løpet av et halvår.

Det er akkurat så lite som skal til, før man får advarsel hjem i posten i gym f.eks. Skjer det en gang til, f.eks. pga. av at bussen står stille så har du plutselig ikke rett på karakter i gym lenger. Eksakt hvilken del av arbeidslivet mener du praktiserer såpass strenge fraværsregler?

Man regner ganske feil om man tror at 10 % fravær i et fag som har i underkant av 40 timer i løpet av et halvår, er i det hele tatt relevant med arbeidslivet som har 37,5 timer bare i løpet av en uke. Det er ikke snakk om totalt 10 % i løpet av et helt skolesemester, men fordelt på hvert fag.

2
Royruwen Jeg registrerer at ingen kan svare på at det skulle være heeeelt normalt at ungdom I skolen skal av heeeelt natuuurlige årsaker være OVER dobbelt så mye syke som arbeidstakere. Ove...

FOR N-TE GANG, DET ER IKKE SNAKK OM 10 % SOM ET TOTALT ANSLAG PÅ ANTALL TIMER I ET SKOLEÅR.

DET ER SNAKK OM 10 % I HVERT ENKELT FAG.

DET VIL ALTSÅ SI: ER DU BORTE TO TORSDAGER I LØPET AV ET SEMESTER PÅ 4 MÅNEDER OG DET TILFELDIGVIS ER GYM PÅ TORSDAGER SÅ ER DET HADEBRA TIL ALT SOM HETER KARAKTER I GYM.

2
Royruwen Hvis noen synes utenlandske arbeidere som fks svensker er noe herk, fordi de kommer og tar jobbene våre.... Dere sytepaver sitter med svaret selv. HOLDNINGER! Mange utenlandske arb...

Det fins ikke et eneste arbeidsgiver her i Norge som hadde gitt folk verken advarsel eller oppsigelse fordi du i løpet av et halvår er syk to torsdager.

De holdningene du beskriver hører best hjemme på 50-60 tallet hvor arbeidsgivere gjorde akkurat som de ville og folk sto med lua i hendene. Ikke finner du de holdningene i Sverige som du så fint tar opp, bare for påpeke eksakt hvor langt utpå jordet du er her.

Bare for å gi deg et eksempel, selv om jeg kaster perler for svin her.

Hans, klassens skulker, planlegger skoleåret relativt perfekt og tar seg fri på de dagene hvor han har f.eks. norsk, naturfag og matte. 3 fag som han fint kan være borte i fra 3-4 ganger i løpet av et halvår og fremdeles være utenfor farenivået på 10 %.

Siri, klassens ener og mest pliktoppfyllende som ellers aldri er syk og møter opp tidsnok og vel så det hver dag, er så uheldig at bussen står pga. kraftig snøfall og kommer derfor ikke tidsnok til skolen for å kunne delta i gym. Det samme gjentar seg 2 uker etter og plutselig har hun ikke grunnlag for karakter i gym lenger.

Fortell meg eksakt hvordan dette er rettferdig og ikke minst, hvilke arbeidsgivere her i Norge, med navn og det hele som faktisk praktiserer noe som er direkte forbudt i forhold til arbeidslovene?

2
peraleks Det fins ikke et eneste arbeidsgiver her i Norge som hadde gitt folk verken advarsel eller oppsigelse fordi du i løpet av et halvår er syk to torsdager. De holdningene du beskriver...

Det fins ikke et eneste arbeidsgiver her i Norge som hadde gitt folk verken advarsel eller oppsigelse fordi du i løpet av et halvår er syk to torsdager.

Nå handler jo ikke de 10% om fravær, men om 10% udokumentert fravær. Om du er syk to torsdager og risikerer å miste karakter i et fag så får du sikre deg en en sykemelding den andre gangen du blir syk. Det er åpenbart at om du som arbeidstaker bare dropper å møte opp på jobb så får du advarsel og etterhvert oppsigelse. Egenmeldinger for arbeidstakere kan vi si tilsvarer det dagens elever slipper unna med angående udokumentert fravær.

2

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
32 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Iran-demonstrasjonene.

Er dette uten interesse her på sidene? Men kan noen forklare hvordan det skal tolkes at man i Søndagsrevyen 2. okt. (på NRK) kan se minst et par kvinner som står i første rekke iført nettopp dette ho...
1
15 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Ikke ytringsfrihet i Norge

I og med at Hulsker må møte i retten for ting han har sagt i fylla så kan vi konstatere at Norge ikke har ytringsfrihet. Norge er en totalitær stat hvor takhøyden for hva som kan sies har blitt for la...
3
9 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Norge har ikke ytringsfrihet

Ser at høyesterett har innskrenket ytringsfriheten i Norge iflg TV2 Nyhetene om hatefulle ytringer. JEG ANBEFALER FOLK Å GÅ RETT HJEM ETTER JULEBORD. Norge har ikke ytringsfrihet. BOIKOTT BARENE!
2
7 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
5 svar

Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen

NRK - Borgerlig flertall med Venstre og KrF under sperregrensen En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen
Bilde

Borgerlig flertall selv med Venstre og KrF under sperregrensen

En ny meningsmåling viser at borgerlig side har flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen.


Bilde www.nrk.no
1
4 svar
Laster...