Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Høyresidens autoritære ansikt

Etter at Rød Isaksen innførte en rigid grense på maks 10 % udokumentert fravær for å få kunne få karakter i et fag, har fraværet blant elevene falt markant. Det tas imot med glede i enkelte konservative sinn. Stavrum mener sågar at ordningen gjør elevene en stor tjeneste. Mon det.

Jeg har to gutter på videregående skole. De fikk beskjed fra sine lærere og skoleledelsen at den nye fraværsgrensen innebærer at i enkelte fag som har en dobbeltime i uka kan man ikke være borte så mye som to ganger i et semester uten legeerklæring - hvis ikke har ikke skolen lov til å sette karakter. Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere. Den som har hatt barn i barnehage vet hva dette kan bety for sykdomsfrekvens i klasserommet. I tillegg kommer det at den som er småsyk og holder sengen en dag eller to blir som regel raskere frisk enn den som går på skole/jobb. Læringsutbyttet fra dager hvor du sitter småsjuk med feber og hodepine er ikke mye å skryte av. Jeg er spent på hvor mye småsyke lærere og elever går utover undervisningskvaliteten med Rød Isaksens autoritære regime for sykefravær hvor den som ikke innordner seg ubønnhørlig skal straffes med å miste retten til karakter.

Det er ikke bare elevene som er mistrodd av Rød Isaksen. Jeg som forelder er også mistrodd av undervisningsministeren. Jeg kan ikke dokumentere at barnet mitt var sykt. Ei heller sykesøster på skolen holder som dokumentasjon for den autoritære undervisningsministeren. Han sa klart og tydelig på Dagsnytt18 i går at elevene må oppsøke en allmennlege og få attest på at eleven var syk.

Legeforeningen var imot denne rigide fraværsgrensen fordi de fryktet et rush av elever med ufarlige sykdommer som går over av seg selv skal fortrenge pasienter som har behov for legeassistanse. Og bekymringene var ikke grunnløse. Leger rapporterer nå om at elever som trenger attest på ufarlige sykdommer okkuperer legenes akuttimekapasitet, noe som kan koste liv. På Dagsnytt18 i går gikk en annen lege hardt ut mot denne nye ordningen. Også han rapporterte om stort press av friske unge mennesker som trenger attest på at har en småsykdom som vil gå over av seg selv og okkuperer helsevesenets kapasitet med bagateller. Han fryktet for konsekvensene når influensasesongen setter inn, da vil det komme mange flere elever som ber om attest på at de har en ufarlig småsykdom samtidig med langt flere folk som har behov for akutt legehjelp.

Rød Isaksen var selvsagt døv og blind for hva legen sa. Rød Isaksen mente at problemet skyldtes at elevene har ikke forstått regelverket - man trenger jo ikke attest på sykdom før man har vært borte 10 %.

Her ser vi et eksempel på den grunnleggende mistilliten mange konservative politikere har til folk flest. Elever og deres foreldre mistros og fratas muligheten til å attestere egen sykdom. Elevenes lærere mistros ved at undervisningen skal innordnes et test- og kartleggingsregime. Høyre stoler ikke på at lærere, som gjerne har fem års pedagogisk utdannelse, ikke vil skjøtte sitt arbeid til det beste for elvene.

Og så lurer mange Høyrefolk på hvordan vi på rød side kan kritisere de blå for å lage et hardere og kaldere samfunn. Når ble mistillit og tvangsordninger et mål på det gode samfunn svarer jeg på det.

20
235 svar

235 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Tallyhoo

Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere. Den som har hatt barn i barnehage vet hva dette kan bety for sykdomsfrekvens i klasserommet. I tillegg kommer det at den som er småsyk og holder sengen en dag eller to blir som regel raskere frisk enn den som går på skole/jobb. Læringsutbyttet fra dager hvor du sitter småsjuk med feber og hodepine er ikke mye å skryte av. Jeg er spent på hvor mye småsyke lærere og elever går utover undervisningskvaliteten med Rød Isaksens autoritære regime for sykefravær hvor den som ikke innordner seg ubønnhørlig skal straffes med å miste retten til karakter.

Nå er det altså slik i skolen som i arbeidslivet at man plikter å stille opp. Er man sjuk, så slipper man. Verre er det ikke, og det er ikke et autoritært regime.

Og du: De fleste sykdommer er faktisk ikke smittsomme. Men om man skulle være litt smittsom, så er det intet som tyder på at risikoen for epidemi er overhengende.

For det tredje: Man blir stort sett like fort frisk av snufsingen av å være på skolen som å være hjemme.

For det fjerde: Man er ikke bare på skolen for å lære et mer eller mindre målbart kvantum med lærdom. Man er et fellesskap. Om man holder seg borte av bagatellgrunner, så lider fellesskapet.

Hvis du så "Debatten" på NRK i går, hørte du om en elev som insisterte på at hun selv ville bedømme om hun hadde best utbytte av å være på skolen eller å dra til Stockholm. Det viser vel noe av problemets kjerne. Hvis vi tillater slikt, lærer våre ungdommer at de er solospillere og ikke en del av et fellesskap. Det er fine holdninger å ta med seg ut i yrkeslivet! Så det er faktisk du som vil lære ungdommene egoistiske holdninger, og ikke Røed Isaksen.

3

trondhjem

Hvis du så "Debatten" på NRK i går, hørte du om en elev som insisterte på at hun selv ville bedømme om hun hadde best utbytte av å være på skolen eller å dra til Stockholm. Det viser vel noe av problemets kjerne. Hvis vi tillater slikt, lærer våre ungdommer at de er solospillere og ikke en del av et fellesskap.

Jeg så på programmet og tenkte at det er underlig å se folk fra blå side av politikken, som normalt er ivrige forsvarere for individets frihet fra formynderstaten, ikke forstår at denne jenta ber om å få frihet under ansvar. Hun ber ikke om annet enn å slippe å underlegges et absolutt og rigid regelverk (les; en nådeløs formynderstat) og få retten til selv å bestemme hva som best gavner hennes utdannelse.

Denne saken og det rigide forsvaret fra Røe Isaksen og hans våpendragere for at vi trenger et strengt regelverk gjør at det låter hult av Høyres kamp for individets valgfrihet. Den skal i hvert fall ikke gjelde alle.

1

Tallyhoo

Underlig argument. Jeg trodde du var for fellesskaps-løsninger. Da burde du jo støtte tiltaket:-). Det virker som din agenda ikke er å å finne gode løsninger, men å påpeke at dine motstandere er inkonsistente. Jaja, deg om det. Men konstruktiv debatt blir det ikke av slikt.

1

trondhjem

Nå er det altså slik i skolen som i arbeidslivet at man plikter å stille opp.

Ingen jeg har sett er uenige i dette.

Protestene mot regelverket går på at det fratar alle elever, også de som aldri skulker og er aldri så seriøse og hardtarbeidende, friheten under ansvar til å selv (inkludert deres foreldre) melde fra når de er syke. Dessverre er høyresiden så full av mistillit til folk at de betror ikke ungdommene og deres foreldre frihet under ansvar, og forstår derfor heller ikke hvorfor så mange reagerer på dette regelverket tuftet på mistillit.

Det er problemet og hva konflikten handler om. Det er ingen som ikke er for å stramme inn overfor de som skulker.

1

Tallyhoo

Protestene mot regelverket går på at det fratar alle elever, også de som aldri skulker og er aldri så seriøse og hardtarbeidende, friheten under ansvar til å selv (inkludert deres foreldre) melde fra når de er syke. Dessverre er høyresiden så full av mistillit til folk at de betror ikke ungdommene og deres foreldre frihet under ansvar, og forstår derfor heller ikke hvorfor så mange reagerer på dette regelverket tuftet på mistillit.

Så du virkelig det programmet i går? 10 % fravær meldes av eleven eller foreldre uten legeerklæring. Og 10 % er tross alt en meget raus grense sammenlignet med f.eks arbeidslivet. Å kalle det mistillit er å bomme 100 % på målet.

1

Ljot

Forøvrig, og til trådstartens tema - høyresidens autoritære ansikt.

Jeg tenker på generell basis at soisialdemokrater og sosialister skal være ytterst forsiktige med å beskylde andre for å ha et kontrollerende og regulerende vesen. Det kan nok være rett at konservative regulerer og kontrollerer vår livsførsel på andre felt enn sosialdemokrater.

Men ideen om at de vet best på våre vegne er like sterkt og ubehagelig til stede på begge sider av gjerdet.

3

Royruwen

Ljot

Tommel opp for den!

1

TheUntouchable

Godt innlegg, helt enig. Har egentlig ikke så mye å si på det du sier om fraværsgrensen i åpningsinnlegget. Så da vil jeg ta for meg noe litt videre fra gitt tema om det er greit.

Alt Røe Isaksen tar i blir jo galt. Allmennutdanningen ble fjernet, men med karakterkravene til lærerutdanningen er den jo fortsatt ganske allmenn og ikke spesialisert i og med at alle lærere må kunne litt om "alt". Det kunne blitt løst enkelt: ha karakterkrav i norsk for de som skal undervise i norsk og ha karakterkrav i matte for de som skal undervise i matte. Samme med engelsk. Skal du fordype deg i et fag og tilegne deg kompetansen som kreves for å undervise, må du vise til karakterer fra vgs. Skal du derimot ikke fordype deg, og sikkert ikke undervise i det faget noe som helst i ditt liv omtrent, trenger du så klart ikke å vise til noe. Om du er så totalt rævva i norsk at det vil påvirke undervisningen din i matte kommer du deg uansett ikke gjennom utdanningen, så det vil regulere seg selv.

Matte og norsk er helt ulike ting. Noen kan det ene, noen kan det andre, noen kan begge deler og noen kan ingen av delene. Å stille høye krav (ja, 4 er et greit høyt krav) i matte for en som skal undervise i norsk og ikke matte, det er som å kreve at en rørlegger må være en god byggingeniør. To helt ulike ting. Selvsagt skal en lærer i et hvilket som helst fag kunne noe matte for å fungere, basicen som faktisk kan overføres og brukes i annet enn realfag, men det ligger på 2er-nivå. Så la nå heller kravet ligge der.

Vi kan jo tenke oss: Hvem ville du hatt som lærer i matte og naturfag hvis du var elev på ungdomsskolen - en lærer som hadde noen kunnskaper i norsk, samfunnsfag, matte, naturfag, KRLE og generelt var en helt grei lærer med helt ok pedagogiske egenskaper? Eller ville du hatt læreren som var et GENI i matte og naturfag, skapte et godt læringsmiljø i klassen og fikk deg og klassen til å lære stoffet i de to fagene hans på en hypereffektiv måte - MEN som dessverre var elendig i både norsk og engelsk? En som knapt har lest et dikt i hele sitt liv? Hadde det virkelig gjort noe at han hadde de manglene? For han hadde aldri klart en 4er i norsk uten å virkelig kunne diktanalyse, og med Petter Solberg-engelsken sin lå han nok på en 2er i engelsk. Likevel hadde han tilegnet seg store kunnskaper i matte og naturfag, og han var en super pedagog. Jeg tror virkelig på at en lærer kan være flink i å undervise i matte og naturfag selv om han suger i norsk og matte. Hadde det vært et problem, virkelig?

Ikke verdt å nevne, men det er bare den første læreren vi kan få nå. De som er genier på noen områder og heller dårlige på andre kan bare glemme å bli lærer, og det er synd.

Og hva ender vi opp med som land? Færre studenter inn på lærerutdanningen, mange ledige studieplasser, og da altså færre lærere enn vi kunne fått. Det blir jo så bakvendt å bidra til det når vi uttalt trenger mange flere lærere i årene som kommer. Vi har ledige studieplasser ikke bare fordi folk ikke ønsker å bli lærere, men også fordi de ikke er kvalifisert. Noen nok med rette, men vi har garantert gått glipp av mangfoldige gode lærere som følge av karakterkravene.

Nå har jeg ikke engang begynt å snakke om dette forkurset i matte som ble holdt før studiestart for de med 3 i matte. Undervisningen som ble tilbudt var heller dårlig, sier rapportene. På UiT var det snakk om online-kurs ... Strykprosenten var på 75%. Den minker kanskje litt i morgen da det er en ny prøve for de med medhold i klage eller gyldig fravær, og jeg får nok noen nye studievenner. Det hadde seg nemlig sånn at forkursprøven på universitetet jeg går på ble veldig amputert, og over en halvtime gikk bort til å bytte rom og greier. Mener å ha hørt at de får ta ny prøve. Men det er nå så, et lokalt problem.

Beklager at dette ble litt utenfor fraværsgrensen, men når man skal diskutere dette er det greit å ha med seg at dette ikke er første gangen Røe Isaksen & co gjør store feil.

Poenget etter disse elendige avgjørelsene: For min del er det helt uaktuelt å stemme Høyre når dette er hva de viser i skolepolitikken.

3

Mr.Daddycool

Godt innlegg, helt enig.

Alt Røe Isaksen tar i blir jo galt. Allmennutdanningen ble fjernet, men med karakterkravene til lærerutdanningen er den jo fortsatt ganske allmenn og ikke spesialisert i og med at alle lærere må kunne litt om "alt". Det kunne blitt løst så enkelt: ha karakterkrav i norsk for de som skal undervise i norsk og ha karakterkrav i matte for de som skal undervise i matte. Samme med engelsk. Skal du fordype deg i et fag og tilegne deg kompetansen som kreves for å undervise, må du vise til karakterer fra vgs. Skal du derimot ikke fordype deg, og sikkert ikke undervise i det faget noe som helst i ditt liv omtrent, trenger du så klart ikke å vise til noe. Om du er så totalt rævva i norsk at det vil påvirke undervisningen din i matte kommer du deg uansett ikke gjennom utdanningen, så det vil regulere seg selv.

Matte og norsk er helt ulike ting. Noen kan det ene, noen kan det andre, noen kan begge deler og noen kan ingen av delene. Å stille høye krav (ja, 4 er et greit høyt krav) i matte for en som skal undervise i norsk og ikke matte, det er som å kreve at en rørlegger må være en god byggingeniør. To helt ulike ting. Selvsagt skal en lærer i et hvilket som helst fag kunne noe matte for å fungere, basicen som faktisk kan overføres og brukes i annet enn realfag, men det ligger på 2er-nivå. Så la nå heller kravet ligge der.

Vi kan jo tenke oss: Hvem ville du hatt som lærer i matte og naturfag hvis du var elev på ungdomsskolen - en lærer som hadde noen kunnskaper i norsk, samfunnsfag, matte, naturfag, KRLE og generelt var en helt grei lærer med helt ok pedagogiske egenskaper? Eller ville du hatt læreren som var et GENI i matte og naturfag, skapte et godt læringsmiljø i klassen og fikk deg og klassen til å lære stoffet i de to fagene hans på en hypereffektiv måte - MEN som dessverre var elendig i både norsk og engelsk? En som knapt har lest et dikt i hele sitt liv? Hadde det virkelig gjort noe at han hadde de manglene? For han hadde aldri klart en 4er i norsk uten å virkelig kunne diktanalyse, og med Petter Solberg-engelsken sin lå han nok på en 2er i engelsk. Likevel hadde han tilegnet seg store kunnskaper i matte og naturfag. Jeg tror virkelig på at en lærer kan være flink i å undervise i matte og naturfag selv om han suger i norsk og matte. Hadde det vært et problem, virkelig?

Ikke verdt å nevne, men det er bare den første læreren vi kan få nå. De som er genier på noen områder og heller dårlige på andre kan bare glemme å bli lærer, og det er synd.

Og hva ender vi opp med som land? Færre studenter inn på lærerutdanningen, mange ledige studieplasser, og da altså færre lærere enn vi kunne fått. Det blir jo så bakvendt å bidra til det når vi uttalt trenger mange flere lærere i årene som kommer. Vi har ledige studieplasser ikke bare fordi folk ikke ønsker å bli lærere, men også fordi de ikke er kvalifisert. Noen nok med rette, men vi har garantert gått glipp av mangfoldige gode lærere som følge av karakterkravene.

Nå har jeg ikke engang begynt å snakke om dette forkurset i matte som ble holdt før studiestart for de med 3 i matte. Undervisningen som ble tilbudt var heller dårlig, sier rapportene. På UiT var det snakk om online-kurs ... Strykprosenten var på 75%. Den minker kanskje litt i morgen da det er en ny prøve for de med medhold i klage eller gyldig fravær, og jeg får nok noen nye studievenner. Det hadde seg nemlig sånn at forkursprøven på universitetet jeg går på ble veldig amputert, og over en halvtime gikk bort til å bytte rom og greier. Mener å ha hørt at de får ta ny prøve. Men det er nå så, et lokalt problem.

Beklager at dette ble litt utenfor fraværsgrensen, men når man skal diskutere dette er det greit å ha med seg at dette ikke er første gangen Røe Isaksen & co gjør store feil.

For min del er det helt uaktuelt å stemme Høyre når dette er hva de viser i skolepolitikken.

Helt enig i din analyse her, hvilke andre fagarbeidere skal kunne masse om andre fag ? En rørlegger som skal være tømrer, elektriker og murer i et og samme renn ? Spesialiser lærerutdannelsen, og ha lærere som bare underviser i et par fag som de kan skikkelig. Så er det nok mange som har mer en gode nok karakterer og kan faget sitt godt, men som mangler evnen til å lære det videre.

Hadde heller gått for "egenhet" at de hadde gode pedagogiske evner til å lære fra seg i noen spesifikke fag, enn at alle skal kjøres gjennom den samme mølla på samme nivå faglig. Det er faktisk helt latterlig, og det er ikke rart at norsk skole sliter med slike politikere som Høyre besitter.

3

Ljot

Alt Røe Isaksen tar i blir jo galt.

Torbjørn Røe Isaksen har dessverre blitt til en gammel, gammel sjel i et ungt legeme. Man kjenner ofte lukten av støv og katakomber når han ytrer seg. Konservatismen gjør slikt med mennesker.

1

fargerik

Den gamle, støvete grevlingen er blitt en tanke mer småknurrende overfor sitt parti enn tidligere, har jeg inntrykk av? Eller er det støvet som har lagt litt lokk på mine erindringer?

1

gjespe

Resultatet er at elever som er småsyke karrer seg opp av sengen, møter opp i timen og smitter sine medelever og lærere.

Bare udokumentert argumentasjonsvås - åpenbart en god regel da det viste seg at fraværet falt markant.

Samme ville skje om man fikk redusert lønn de første sykedager også.

Er nordmenn helt bortskjemt av statlige velferdsordninger?

3

Kul_Djevel

Bare udokumentert argumentasjonsvås - åpenbart en god regel da det viste seg at fraværet falt markant.

Dette handlet aldri om fravær. Dette handler om en skole i forfall og politikere som ikke aner hvordan de skal løse det. Så de prøver å markere seg og få vekk fokus fra de virkelige problemene med skolen med noe så tullete og våsete som en rigid fraværgrense.

Trådstater er inne på gode poenger og argumenter også som bør tale imot en slik fraværgrense.

1

Ljot

Og så lurer mange Høyrefolk på hvordan vi på rød side kan kritisere de blå for å lage et hardere og kaldere samfunn. Når ble mistillit og tvangsordninger et mål på det gode samfunn svarer jeg på det.

Nå må jeg si at jeg legger helt andre konnotasjoner til ordet autoritær enn du gjør. Men rent bortsett fra dette ordbetydningssidespranget synes jeg du greit setter fingeren på konservativismens og forsåvidt sosialdemokratiets problem.

Jeg synes det er helt på sin plass at man pirker litt i og stiller krav til de som ellers ville holde seg borte fordi de hadde vondt i viljen den dagen. Men er man reelt syk bør det holde lenge med en bekreftelse fra foresatte. Man bør ikke plage en ellers overarbeidet primærlegestand med slikt sludder.

Dessverre er det en ganske sterk strømning også i H, FrP og KrF av mennesker som liker å regulere, kontrollere og sette livene våre i system for oss. Den liberale ide, der enkeltmennesker gis frihet og selv må ta ansvar lider i Norge i dag.

Konservative og sosialdemokrater råder dessverre grunnen med sine kontrollsystemer og sin ‘omsorg’ der de påstår seg å vite best på våre vegne.

3

TheBracket

konservativismens

Aiaiai. Her har det gått fort i svingene. Den godeste Edmund, konservatismens far, roterer i graven.

1

Cabal

Konservative og sosialdemokrater råder dessverre grunnen med sine kontrollsystemer og sin ‘omsorg’ der de påstår seg å vite best på våre vegne.

Har ikke satt meg inn i denne fraværsgrensen i det hele tatt, men burde ikke elevene gis x antall egenmeldinger å bruke? Kanskje de har det allerede, men det høres ikke sånn ut.

Til syvende og sist er det jo lærer som skal sette karakter, og dersom elev ikke har vært nok timer på skolen til å sette karakter så får de vel ikke karakter. Er ikke det nok pisk, egentlig?

1

Kul_Djevel

og dersom elev ikke har vært nok timer på skolen til å sette karakter så får de vel ikke karakter. Er ikke det nok pisk, egentlig?

Egentlig bør karakter settes etter hvilken kunnskap man faktisk har ervervet seg gjennom skoleåret og ikke etter hvor mange timer man har vært på skolen. Det hadde vært det mest logiske.

Noen har kanskje bedre rutiner på å studere litt mer på egenhånd, mens andre kanskje trenger mer undervisning enn andre igjen. Hele systemet er lagt opp feil.

1

Ljot

Jeg synes dette du sier høres greit ut. Jeg tenker at elever under 18 må ha med melding fra foresatte og de over 18 kan melde fra selv. Og så skal man ikke plage legestanden med slikt. For som du sier, pisken ligger i en mulig ikke oppnådd karakter.

Samtidig synes jeg at ansvaret for å gi/ikke gi karakter til en elev med et problematisk høyt fravær må påhvile læreren. Og da som en faktisk vurdering av elevens modenhet/kunnskapsnivå, ikke som en øvelse i prosentregning.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...