Politikk - Norsk

Slettet-OKSGYG

Færre jobber under Erna

Mens Arbeiderpartiet styrte landet fra 2005 til 2013 ble det skapt 358.400 nye jobber i Norge. Etter at Erna og Siv overtok i 2013 har det bare blitt skapt 24.700 nye jobber.

Det gir 44 000 jobber pr år under rødgrønt styre, mens de blåblå har klart 8000 jobber pr år.

Ikke bare det, 76 % av jobbene skapt under Erna har kommet i offentlig sektor. Under de rødgrønne kom 26 % av jobbene i offentlig sektor. Noe Høyre den gang mente var for mye :)

Link

Det er ikke ofte en møter seg selv i døra som det høyre og frp har gjort her.

2
210 svar
peraleks Nei, Sandaas har så rett som det faktisk holder. Å dra inn oljekrisen i henholdsvis 2008 og 2009(hvorav oljeprisen fremdeles var et godt stykke over det den har vært det siste året...

Nei, Sandaas har så rett som det faktisk holder. Å dra inn oljekrisen i henholdsvis 2008 og 2009(hvorav oljeprisen fremdeles var et godt stykke over det den har vært det siste året) er enten frafallelse i logikk eller generell uvitenhet i norsk økonomi.

Grunnideen og formålet med politisk styring er å sørge for at samfunnets ressurser anvendes slik at de på best mulig måte kommer landets innbyggere til gode og gir de trygge gode liv - hvor det å ha en trygg jobb er et vesentlig element.

Ingen politikere eller partier jeg har sett er uenige i dette. Tvert om vil de aller fleste politikere svare at de gikk inn i politikken fordi de ønsket å jobbe for å skape det gode samfunnet.

Det som det er politisk uenighet om er først og fremst HVORDAN skal man oppnå det gode samfunnet og i noen grad HVA er et godt samfunn. Når det gjelder næringspolitikk er det en stor og vesentlig uenighet mellom borgerlig politikk og sosialdemokratisk politikk.

De borgerlige har klokkertro på at markedet er det beste til å skape sysselsetting og verdier. Deres næringspolitikk legger derfor stor vekt på at myndighetene skal legge til rette for næringsnøytrale insentiver så som skatteletter, lettelser i statlige reguleringer, etc. Staten skal ikke favorisere noen næring eller legge seg direkte opp i hva markedet gjør.

Sosialdemokratene tror også på markedet, men ikke i samme grad som de borgerlige. De sier at markedet er en utmerket tjener men elendig herre, og mener det er en bedre løsning at man lar markedskreftene rå når de virker godt, men at staten skal være en vaktbikkje som passer på og griper aktivt inn i markedene når de ikke virker optimalt. Det kalles ofte for motkonjunkturpolitikk og har til hensikt å glatte ut de iboende ustabilitetene (krisene og jappetidene) i markedsøkonomien.

I 2008/2009 kom den verste krisen i verdensøkonomien siden krakket i 1929. Oljeprisen falt like mye den vinteren som den har gjort nå. I tillegg forsvant nesten over natta 20 % av etterspørselen av varer på verdensmarkedene. Det er potensielt en svært alvorlig økonomisk krise for en råvare- og eksportbasert økonomi som den norske. De rødgrønne svarte resolutt på situasjonen med målrettede støttetiltak som (midlertidige) skatteletter og massiv bruk av statens midler til å skape etterspørsel i de deler av næringslivet som ble sterkest rammet av krisen - til skarp kritikk fra bla. Erna og Siv. Det var feil medisin sa de.

Resultatet ble at i de tre årene etter finanskrisen hvor de rødgrønne styrte næringspolitikken, kom Norge svært godt ut. Vi hadde sterk sysselsettingsvekst hvorav 2/3 i privat sektor og de fleste bransjer kom relativt uskadd ut av krisen - i skarp kontrast til mange av våre europeiske naboland som førte en politikk som Erna og Siv ville applaudere.

Erna og Siv gikk til valg i 2013 for å gi landet en ny næringspolitikk. Det er nødvendig fordi de rødgrønnes politikk er som en giftpille (sitat Erna i valgkampen 2013) for næringslivet ved at den svekker vår konkurransekraft. Det var derfor nødvendig å skifte kurs sa de, og fikk velgernes mandat til å gjøre det.

I dag, tre år etter at Erna og Siv har innført sin næringspolitikk ser vi at arbeidsledigheten har steget til nivåer man kun har sett en gang tidligere etter andre verdenskrig. Nå kom tall som viser at antallet nye arbeidsplasser som skapes med de blås næringsnøytrale markedsbaserte politikk er bare en brøkdel av det de rødgrønne fikk til med sin "giftpille", og at veksten er nesten utelukkende i offentlig sektor som Erna og Siv under valgkampen lovte hellig de skulle slanke.

Ynkelig nok forsøker Erna og Siv å bortforklare dette begredelige resultatet med oljekrisa. Ja, den har selvsagt gjort det vanskeligere for oss. Oljenæringen er stor og tung i norsk næringsliv. Men Erna og Siv kan ikke fraskrive seg det at det er deres ansvar som politikere å bruke statens/samfunnets midler slik at vi kommer oss best mulig gjennom slike kriser. Det er dette vi har politikere til.

Selv om ingen kriser er like, er det ingen tvil om at når det gjelder krisehåndtering er de borgerliges politikk grunnleggende mislykket. De når ikke Jens og Kristins krisehåndtering engang opp til ankelen.

Det er bare å se hva som skjedde forrige gang Høyre var i regjering. Ingen finansminister har hatt et så romslig handlingsrom som Per Kristian Foss. Han satt i de årene hvor oljeinntektene fra Nordsjøen vokste eksplosivt med produksjonstopp kombinert med sterk oljeprisoppgang. Den gangen ble verdensøkonomien rammet av asiakrisen, som var en langt mindre krise enn finanskrisen i 2008/2009. Også den gangen ble norsk næringsliv rammet knallhardt. Det forsvant rundt 100 000 arbeidsplasser i norsk fastlandsindustri.

Det er ikke oljeprisen som gjør at det skapes så få arbeidsplasser under de borgerlige, det er at deres næringspolitikk tuftes på en liberalistisk ideologi som har vist seg i land etter land etter land å ikke virke.

Heldigvis er Norge et land hvor våre politikere må stå til ansvar for det folk de styrer. Vi velgere kan kaste Erna og Siv ved neste valg og sette inn en regjering som har en veldig mye bedre historikk å vise til når det gjelder næringslivspolitikk.

15
C-172 [sitat…] Gang på gang ser vi at regjeringspartiene Høyre og FRP ligger stabilt på meningsmålingene. Det er derfor gode muligheter for at de blåblå blir sittende etter neste stortin...

Så jeg tror du har gått glipp av noe vesentlig hvis du tror at skattelettelser ikke fungerer.

Det er ikke noe jeg tror.

I perioden 1945-1980 var den økonomiske veksten i de fleste industrialiserte land rundt tre ganger så sterk som den har vært etter 1980 til i dag.

1980 markerer et veiskille i økonomisk politikk i de fleste land. Det var da den liberalistiske ideologien fikk sitt definitive gjennombrudd og troen på at skatteletter kombinert med dereguleringer og avbyråkratisering (dvs. mindre statlig innblanding) skulle sette fart på næringslivet.

Fasiten over de siste 40 årene er at denne neoliberalistiske politikken har gitt bare en tredel så sterk økonomisk vekst som den etterkrigspolitikken med relativt høye skatter og sterk statlig innblanding i næringslivets gjøren og laden. Dessuten er arbeidsledigheten blitt en kronisk mare i mange land som fører denne neoliberale politikken.

Det pussige er derfor at mange på høyresiden fortsatt er døv og blind for dette og tror fast og holdent på at skatteletter er klokt og fornuftig. Da skal det bli fart i svingene du. Det gjør ikke det.

Erna og Sivs skatteletter er ikke merkbare i sysselsettingen i dagens Norge. Det var heller Per Kristian Foss skatteletter, enda de var dobbelt så store.

3

Mens Arbeiderpartiet styrte landet fra 2005 til 2013 ble det skapt 358.400 nye jobber i Norge. Etter at Erna og Siv overtok i 2013 har det bare blitt skapt 24.700 nye jobber.

Skjønner ikke helt hvordan oppegående folk kan sammenligne disse to senariene - påvirket av oljepris.

2
gjespe [sitat…] Skjønner ikke helt hvordan oppegående folk kan sammenligne disse to senariene - påvirket av oljepris.

Dette er opplysninger fra ARK, med adresse til folk som ikke kan tenke sjøl. Jeg tror media feilberegner sitt publikum, dersom de tror folk biter på slike tullete sammenlikninger. Landet har de siste årene vært i den største, og mest langvarige økonomiske krise, siden oljeinntektene begynte å produsere vår velstand. Dette oppslaget i NRK blir bare for dumt!

2

Ikke bare det, 76 % av jobbene skapt under Erna har kommet i offentlig sektor. Under de rødgrønne kom 26 % av jobbene i offentlig sektor. Noe Høyre den gang mente var for mye :)

Dette er da meget enkelt regnestykke som viser at H hadde rett.

44 800 i året under Stoltenberg, 28% av disse er ny offentlig jobber. Altså 12 544 nye offentlig jobber hvert år. Det mente H var for mye.

Med Solberg nå 8233 i året, 76% av disse er nye offentlig jobber. Altså bare 6257 nye offentlige jobber med de borgerlige, nærmest en halvering av hva de rødgrønne leverte.

Akkurat dette beviser jo at de borgerlig har klart å holde tilbake fristelsen med å kjøre på med flere offentlig ansatte for å ese ut staten. Altfor ofte i nedgangstider tyr en regjering til slike dyre "løsninger". Videre er der jo komisk å fremstille dette som spesielt oppsiktsvekkende. Alt dette kan man jo forstå ved å bare sammenlikn oljeprisutviklingen under 8 år med Stoltenberg og 3 år med Solberg. Oljeprisen idag er lavere enn under finansiskrisen og denne er ikke en kortvarig utfordring men tegn på at hele samfunnet må kunne omstille seg. At en slik omstilling (ny forskning, flere gründer m.m.) ikke skaper arbeidsplasser på kort sikt er noe alle skjønner (kanskje bortsett fra for denne NRK-journalisten som ikke forsto at 76% og 28% i seg selv ikke er et bevis på at man gjør noe galt/rett)

2
ulefos [sitat…] er det ikke tallene som betyr noe da?

Jepp, de faktisk tallene er det som betyr noe. De viser 12 500 nye offentlig jobber hvert år under Stoltenberg, 6250 under Solberg.

Alle ser at 12 500 er et vesentlig større tall enn 6250, derfor kan man fint kritsere 12 500 og likevel stå ansvarlig for en økning på 6250.

Problemet er jo at NRK prøvde å gjøre et nummer ut av at prosentandelen er forskjellig, men det er jo noe selv et barn forstår er meningsløst i en slik debatt. Lille Per blir ikke kjempeglad om han får 50% av all maten om maten bare er en banan, eller tror at han blir kjempeglad om han bare trenger å løpe 20% av veien om veien er en maraton mens Lille Lisa får bare 20% av maten (som er et helt kjøleskap fullt av mat) og må løpe hele 75% av strekning (som er en 100 m). Å bli forundret og påtatt sjokkert over forskjeller i prosentandeler er ganske så idiotisk.

2
Sandaas Nei, det er selvsagt utelukkende relevant å se på antall, det er antall Norge må betale lønningene til ikke en prosentantall. Si at man så på kriminalitet i et lite samfunn (50 000...

Nei, det er selvsagt utelukkende relevant å se på antall, det er antall Norge må betale lønningene til ikke en prosentantall.

På samme måte som det er andelen arbeidsløse og ikke det konkrete antallet som er relevant når man ser på arbeidsløshet, er det selvsagt andelen offentlig ansatte i forhold til arbeidsstyrken totalt sett som er viktig når man ser på størrelsen på offentlig sektor.

Du driver bare å roter deg bort i forsøk på å bortforklare de elendige tallene som blir presentert. Det må da være mye greiere å innrømme at dette ikke var spesielt bra tall?

2
neondian Som høgremann (så vidt eg skjønar er du det) så er det med undring eg les at du forsvarer ei auke av talet på offentlege ansatte i Norge. Med ei begrunning at aukinga er berre halv...

Som høgremann (så vidt eg skjønar er du det) så er det med undring eg les at du forsvarer ei auke av talet på offentlege ansatte i Norge.

Så lenge befolkningen øker vil selvfølgelig antallet offentlige ansatte også øke, det sier seg selv. Det trodde jeg at en oppegående debattant som deg forsto.

Det som er bekymringsfullt er at det skapes for få nye arbeidsplasser i privat sektor, men med de konjunkturene vi er inne i nå med en oljepris langt under de de rødgrønne hadde (med et par måneders unntak) så sier det seg selv at man er litt avventende med å starte opp noe nytt.

Forøvrig ville de vært interessant å få noen tall på hvor mange av de arbeidsplassene som ble skapt under de rødgrønne som var i oljerelaterte bransjer.

2
DenSisteBohem [sitat…] Jeg er såre fornøyd med at veksten i offentlig ansatte er bremset opp ja. Men du skulle vel gjerne sett at veksten var den samme nå som under de rødgrønne? Når det gjelder...

Jeg er såre fornøyd med at veksten i offentlig ansatte er bremset opp ja. Men du skulle vel gjerne sett at veksten var den samme nå som under de rødgrønne?

Dette er jo lek med tall!

Innenfor en rekke områder i offentlig forvaltning er det mangel på fagfolk, noe som medfører dårligere tjenester i kvalitet og punktlighet.

Det som derimot vokser under den blå/blå regjeringen er byråkratiet som skal skape fortgang i demontering av demokrati i offentlige virksomhet, slik at private inntar en stadig større rolle i tjenester, som betales av fellesskapet.

Eksempelvis har antall kommunikasjons folk og rådgivere, som er med å forme en helt spesiell virkelighetsforståelse i et samrøre mellom politikk og byråkrati.

Her

2
hjbjerke Men oljeprisen kollapset ikke slik som vi har sett nå (kun en dipp i januar 2009), med store konsekvenser for en nøkkelvirksomhet for norsk økonomi. Det var jo nettopp derfor Norge...

Det er pussig at høyresiden prøver å blåse vekk krisen i 2008 da den var mange hakk verre enn oljeprisfallet i dag. Siden jeg har den friskt i minnet. så husker jeg godt hva som som skjedde. Det ble bråstopp i alle næringer. Hadde ikke Stoltenberg regjeringen kommet den i møte så ville det blitt et blodbad uten like. Den ble som noen beskrev den, en liten bris i det store bildet takket være regjeringens mottiltak.

I tillegg så påvirker oljeprisfallet slik at det er veldig regionale forskjeller. Vestlandet sliter, mens resten av landet suser så det holder. Bor du på vestlandet, så kan det tenkes du opplever denne krisen verre. Det er den ikke.

edit:ny lenke

2
Arrcab [sitat…] Og en høyst nødvendig og påtrengende kostnadsreduksjon i oljeindustrien, ville vært omtrent umulig. Nå er denne industrien slanket, mye av "valpefettet" er borte, og olje/...

Og en høyst nødvendig og påtrengende kostnadsreduksjon i oljeindustrien, ville vært omtrent umulig.Nå er denne industrien slanket, mye av "valpefettet" er borte, og olje/ gass kan produseres lønnsomt til langt lavere marginer.Med din "motkonjunktur", ville dette vært umulig.

Det har aldri vært snakk om motkonjunktur overfor oljeselskapene.

De står ikke overfor en forbigående krise men en grunnleggende og varig bortfall av deres forretningsmodell. (De beste oljefeltene er i ferd med å tømmes slik at kostnadene for å ta opp olje stiger ubønnhørlig samtidig som konkurransen fra en stadig billigere fornybar energi vokser.)

Det Ap har foreslått er å hjelpe verkstedindustrien langs kysten med å gi de statlig betalte oppdrag for å kompensere for oljeselskapenes ordrebortfall og på den måte gi de tid og anledning til å omstille seg til de nye markedsbetingelsene. Det kunne berget mange tusen jobber langs kysten og opprettholdt den maritime kompetansen som disse bedriftene hadde.

I stedet valgte Erna og Siv å følge den neoliberalistiske læreboka og satt passivt og så på at markedet "ordnet opp" selv. Resultatet er at bedriftene gikk konkurs og de maritime kunnskapsmiljøene ble spredt for alle vinder. Ifølge den neoliberalistiske læreboka kalles slikt for konstruktiv destruksjon. Man må skjære av daukjøttet for å berede grunnen til ny vekst..... tror de neoliberale.

Hvor er så den veksten spør jeg da?

2
Royruwen Ulefos Mange ser at nye arbeidsplasser under de rødgrønne ble skapt I olje og petroleum. Thats the fact. De rødgrønne opplevde opptur I olje og gass, mens sittende regjering opplev...

De rødgrønne opplevde opptur I olje og gass, mens sittende regjering opplever en markant nedgang. Likevel som du selv sier, så klarer de å skape nye arbeidsplasser.

Det er faktisk ikke riktig. Inntektene fra olje og gass gikk ned i hele perioden under de rødgrønne, mens inntektene fra Fastlands-Norge gikk opp. Og inntektene fra olje og gass har steget under den blåblå regjeringen.

Det ser du av denne figuren.

Tallene er hentet fra SSB.

2

Det gir 44 000 jobber pr år under rødgrønt styre, mens de blåblå har klart 8000 jobber pr år.

Ikke bare det, 76 % av jobbene skapt under Erna har kommet i offentlig sektor. Under de rødgrønne kom 26 % av jobbene i offentlig sektor. Noe Høyre den gang mente var for mye :)

For de av oss som følger med i norsk økonomi er jo dette ingen overraskelse.

Kanskje burde Erna gjøre en kritisk gjennomgang av sine statsråders karakterer på ny. De mangler åpenbart evnen til å se sammenhenger.

1

Bare vent til den vekstfremmende skatteletten og en lavere formueskatt slår til. Da får vi mange flere i jobb og dessuten sikrere arbeidsplasser!det var ihvertfall tonen fra Erna og Siv.

Og hva var det en her på forumet skrev, at først måtte det en økning i byråkratiet før det kunne reduseres?

I tillegg bruker man av oljefondet som en full sjømann.

Ny og bedre politikk, og kan alt skyldes på lavere oljepris? Burde ikke lavere skatt kompansert for en del, mot de fleste ekspertenes oppfattning dessuten?

Så snakka de om å satse på infrastuktur, men lar utenlandske entreprenører få kontraktene, så det blir lite til norske arbeidstakere?

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...