Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Vegvesenet vil at staten skal kjøpe opp fergeselskapene, og eie fergene og legge ut driften på anbud.

"Stadig mer av statens penger overføres til færre og større fergeselskaper. Vegvesenet tror statlig eide ferger vil gi større konkurranse, mer fleksibilitet og offentlige innsparinger." Slik står det skrevet i ingressen.

For meg virker det som om vegvesenet tenker seg en modell lignende den regjeringen skal innføre for jernbanen, hvor nå staten skal eie og leie ut tog til de som vinner anbudskonkurransen om å kjøre tog.

Det var jo et artig innspill, vegvesenet ser for seg at fergesambandene kan bli billigere, få bedre materiell og at flere skal kunne delta i konkurransen.

Montro om regjeringen kan se på det som aktuelt å innføre den samme modellen for fergedrift som regjeringen innfører for togdrift?

Jeg ser at NHO tydeligvis satte kollektivt kaffen i halsen, fra den kanten dømmes prosjektet nedenom og hjem, for de sier at det ikke vil kunne spares penger slik vegvesenet sier, men at det vil bli dyrere.

Selv er jeg ikke fremmed for tanken, kanskje det er smart at infrastruktur for tog og ferger følger samme modell, altså den som den blåblå regjeringen innfører for tog?

1
7 svar

7 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

BornOnThe4thOfJuly

Dette er et klassisk eksempel på spørsmålet om en offentlig oppgave skal gjøres innad i egenregi eller konkurranseutsettes all den tid at disse ferjestrekningene får statlige subsidier for sin ferjedrift eller er avhengig av konsesjonskrav for å få lov til å utføre ferjetjenesten.

For å ta det første først. Statens vegvesen har ingen kompetanse for å drive et ferjeselskap og bør derfor ikke drifte ferjene da det å drifte et ferjeselskap handler også om liv og død sammen med økonomi. En egen ferjeavdeling innad i Statens vegvesen vil ganske sikkert ikke driftes særlig bra som ferjeselskap da det å være forvalter for veisektoren er milevis unna å drive å ferjeselskap og således vil en felles ledelse bare være hemmende og ganske sikkert fordyrende.

Man kunne imidlertid se for seg at det blir dannet et statlige ferjeselskap med nødvendig ferjekompetanse som fikk oppgaven å drifte de ferjestrekningene staten ønskes skulle driftes og gi det tilbudet som staten ønsker at skulle gis. Det kunne antageligvis gå ganske bra men med tilhørende offentlioge debatt hver gang noen i selskapet måtte sies opp fordi det ikke lenger var bruk for dem. I dag legges ferjestrekninger ned uten særlig mye støy i forbindelse med at folk faktisk mister jobben.

Spørsmålet er etter min mening hvorfor man skal starte opp et nytt statlig ferjeselskap (en ferjeavdeling innad i Statens vegvesen har jeg som sagt ingen tro på at går bra)?

Slik jeg ser det må det være fordi dagens modell ved kjøp av disse tjenestene ikke gir det resultatet man ønsker eller at det blir for dyrt.

Jeg har ikke inntrykk av at ferjeselskapene gir spesielt dårlige tjenester. Det nærmeste man vel er er vel at at enkelte ferjer viser seg å ikke være egnet for den oppgaven de er satt til snarere enn at ferjeselskapene ikke oppfyller kontrakten ellers. Jeg tror at slike situasjoner vil løses lettere med dagens ordning enn om et statlig ferjeselskap skulle vurdere om man skulle bytte ut ferjen man brukte.

Økonomi kan imidlertid være en faktor som gjør at et statlig ferjeselskap kan være aktuelt. Hvor stor konkurransen reelt er når disse ferjestrekningene lyses ut vet jeg ikke. Ved dårlig konkurranse og dersom det tenderer til nærmest monopol der kun et ferjeselskap er aktuell drifter av strekningene er sjansen for at staten betaler overpris ganske stor og et statlig ferjeselskap vil da kunne gjøre dette billigere enn det private monopolet.

I motsetning til andre bransjer bør muligheten for at nye konkurrenter kan få innpass i markedet være større i ferjenæringen (rederivirksomhet drives globalt fra et rederkontor som kan plasseres hvor som helst) så høy prising på grunn av monopol burde ha medført at andre ferjeselskaper kom inn. Men om dette faktisk skjer vet jeg ikke.

Er det tilfelle at vi har fått monopoltendenser så synes jeg at et statlig ferjeselskap (eller flere regionale offentlig eide ferjeselskaper) kan være en løsning. Har vi ikke slike monopoltendenser ser jeg ikke helt nytten av å gå fra noen som har drevet med ferjevirksomhet i mange år til å bygge opp en helt ny offentlig organisasjon som skal gjøre det samme.

1

Sandaas

Selv er jeg ikke fremmed for tanken, kanskje det er smart at infrastruktur for tog og ferger følger samme modell, altså den som den blåblå regjeringen innfører for tog?

Nå har jeg ikke satt meg spesielt inn i akkurat denne debatten, men det er en del åpenbare forskjeller mellom tog og ferge som gjør at det blir litt for enkelt å mene at en god modell for tog vil være tilsvarende god for ferge.

.Infrastrukturen knyttet til jernbane er noe helt annet enn for fergedriften, og det er større kravspesifikasjoner for at et togsett kan fungere på norske linjer enn det er for at en ferge kan gå mellom norske fjorder. Ferger er også langt lettere å flytte mellom nasjoner og anbudskonkurranser enn det togsett vil være.

1

arveka

en ferge kan gå mellom norske fjorder

Nå bør vel fergene helst gå på fjordene, ikke mellom dem.

1

JudasT

Ikke i Grenland og Vestfold, der kan nok fergene gå mellom fjordene. For der går folk heller ikke gjennom døra, men mellom døra.

1

fargerik

Det er ihvertfall forståelig norsk for meg at vegvesenet er bekymret over at staten stadig betaler mer i statsstøtter etterhvert som stadig færre og større aktører overtar mer og mer av markedet.

Vi kan risikere at noen få store aktører til slutt samarbeider om å holde prisene oppe, slik vi har sett blant selskaper som bygger vei og som vi ser i dagligvarebransjen.

1

Yazzy

Vi kan risikere at noen få store aktører til slutt samarbeider om å holde prisene oppe,

Hvordan skjer det ?. Det er gjerne en operatør på hver strekning, og dermed er konkurranse prinsippet utelukket annet enn i anbudsrunden.

Fergedrift er dyrt, strenge myndighetskrav og regularitetskrav fra publikum. Sesongsvingninger er utfordringen angående båtstørrelse etc

Det koster å drive, og publikum betaler sin skjerv, resten dekkes over tilskudd.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...