En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Politikk - Norsk

ulefos

jeg ønsker meg Lalum

kveldens Debatten ble et fyrverkeri av en debatt, mye takket være Hans Olav Lalum, politikken ville blitt mye mer spennende med Lalum på tinget

jeg vet ikke hvor Lalum bor nå, men han er født i Nordland som også var Hanna Kvanmos fylke, hvem andre enn Lalum kan bli en så folkekjær politiker som det Hanna var, så jeg håper virkelig at Lalum blir nominert fra Nordland, evt et annet fylke

1
109 svar
TheBracket Motstanderne av fraværsgrensa hadde svært lite å komme med utover føleri og virker direkte uopplyste om hva den faktisk går ut på. Klar seier til Torbjørn og Eddie.

Det som kom klart frem i Debatten i går er at Røe Isaksen og de andre som forsvarte fraværsgrensa forstår ikke at motstanden mot det nye regelverket rettes mot utformingen av regelverket og dets utilsiktede effekter, og ikke det at man setter ned en grense for skulk. Ingen i studio forsvarte skulk eller at skolen/myndighetene sanksjonerer overfor elever som skulker skolen. Tvert om.

Det mange reagerer på med denne nye fraværsgrensen er dens absolutte rigide karakter som skaper praktiske problemer å etterleve for alle elever inkludert det store flertallet som ALDRI skulker, og for allmennlegehelsetjenesten som rennes ned av elever som skal oppfylle et dustete dokumentasjonskrav av bagatellmessig sykdom. Dessuten var det massive protester mot at det nye regelverket tuftes på mistillit overfor elevene, deres foreldre og deres lærere. Det ble sagt tydelig fra læreren i studio av begge elevene som var tilstede, av Lahlum og av fylkesordføreren i Sogn- og Fjordane.

Men kunnskapsministeren hadde betong i ørene og oppfattet ikke hva som ble sagt til ham. Han messet ufortrødent videre med at det er ikke urimelig å sette en grense på 10 % skulk.

Hadde Røe Isaksen og de som forsvarte ham i studio hatt evne til å lytte ville de forstått at "alle" støtter dem i å slå ned hardt på de som skulker, og at protestene er rettet mot det rigide dokumentasjonskravet til gyldig fravær og ikke fraværsgrensen som sådan.

Hadde Røe Isaksen lempet litt på dokumentasjonskravet og gitt eleven/deres foreldre rett til å egenmelde sykdomsfravær innen rimelighetens grenser, dvs. godtatt egen sykdom som legitimt fravær, ville kritikkstormen stilnet og de aller fleste ville ha støttet helhjertet opp om tiltakene for å få bort skulkingen i skolen og alle ville vært enige i denne fraværsgrensen.

Men han er enten for dum til å oppfatte dette eller for prestisjebundet til å endre kurs, og høster i stedet mistillit og motvilje overfor hans prosjekt for å bekjempe skulk. Det er ikke bare tonedøvt, det er dårlig politisk håndverk også.

3

Hanna Kvanmos fylke, hvem andre enn Lalum kan bli en så folkekjær politiker som det Hanna var,

Folkekjær?

Kvanmo var sykesøster på tysk side ved Østfronten, ble dømt for landsvik mot Norge og også fratatt sine norske borgerettigheter.

I SV velger man åpenbart sine helter med omhu...

3

Har nå sett debatten. Fantastisk debatt. Og ja, Lahlum med flere rævkjørte Røe Isaksen. Rett og slett. Røe Isaksens hjerne er jo ikke mottakelig for kritikk. Denne fraværsgrensen kommer han - uansett hvor katastrofale følgene blir - til å holde på til han forhåpentligvis blir avsatt og arbeidsledig neste høst. Ser nemlig ikke hvordan han kan brukes til noe? Han er jo åpenbart for høyt på strå til å kunne ta til takke med en jobb "på gølvet".

Hvorfor ikke la Lahlum bli arvtageren? Det tror jeg hadde vært perfekt. Mannen er jo åpenbart ca 10 ganger mer intelligent enn Røe Isaksen og virker å kunne passe mye bedre i stillingen. Han fikk også frem meninger jeg deler om skolen som krever allsidighet og ikke godtar de som er genier på noen områder, men dårlige på andre, som han selv. Nei, få SV i regjering og Lahlum som kunnskapsminister. Jeg får vann i munnen bare av tanken faktisk.

2

mye takket være Hans Olav Lalum,

Jeg er enig med deg. Lahlum eide debatten de få minuttene han var med og det med en saklighet og kunnskap man sjelden ser hos politikere.

Nå er SV et dødt parti for meg etter deres svik angående Libya bombingen. Likevel så tror jeg at hvis SV valgte Lahlum som partileder for partiet, så tror jeg faktisk SV hadde raskt kunne nådd nye høyder. Lahlum er en mann som er vanskelig å ikke like og dessuten er han veldig flink å kommunisere ut det han mener og det han står for.

Terningskast 6 for hans opptreden i debatten. Han moste vel statsråden som ingen statsråd har blitt most før. Utenom Anundsen da. Han moser seg selv med å kun åpne kjeften når han deltar i debatter :)

2
Columbus_3 [sitat…] Hva mener du er det viktigste for å være en god politiker av følgende to alternativer: Gjøre godt politisk håndverk i de organer/fora vedkommende er valgt/oppnevnt til. el...

Ingen av delene. Det viktigste er hva man gjør og ikke hva man sier man skal gjøre. De aller fleste politikere og det uansett parti er veldig god på snikk snakk og tåkeprat og veldig dårlig på å utføre.

Men nå er det jo engang slik at gode frontfigurer for et parti greier å skaffe velgere. Derfor tror jeg Lahlum hadde greid å skape et engasjement som også hadde skaffet SV tilbake velgere.

Så opptreden i media er en viktig greie enten man liker det eller ei. Det er fordi folk altfor lett glemmer hvor ofte politikere bryter sine løfter og lar seg blende av hva de sier.

Når det gjelder denne fraværsregelen som ble diskutert, så er det vel ingen tvil om at det er et ekstremt dårlig politisk håndverk og at både høyrestatsråden og regjeringen har gått på en kjempesmell. De har heller ikke greid å kommunisere ut hvorfor man liksom trenger denne rigide regelen og samtidig vist null tillit til foreldre og elever.

2
trondhjem Det som kom klart frem i Debatten i går er at Røe Isaksen og de andre som forsvarte fraværsgrensa forstår ikke at motstanden mot det nye regelverket rettes mot utformingen av regel...

Det mange reagerer på med denne nye fraværsgrensen er dens absolutte rigide karakter som skaper praktiske problemer å etterleve for alle elever inkludert det store flertallet som ALDRI skulker, og for allmennlegehelsetjenesten som rennes ned av elever som skal oppfylle et dustete dokumentasjonskrav av bagatellmessig sykdom. Dessuten var det massive protester mot at det nye regelverket tuftes på mistillit overfor elevene, deres foreldre og deres lærere. Det ble sagt tydelig fra læreren i studio av begge elevene som var tilstede, av Lahlum og av fylkesordføreren i Sogn- og Fjordane.

Dette er jo basert primært på en misforståelse av regelverket. Det er ingen grunn til at legene skal nedrennes av elever for å dokumentere sykdom nå nettopp fordi man har gitt en ramme på 10% for udokumentert fravær. Er man småsyk nå og velger å være hjemme så tar man i praksis en egenmelding og er hjemme (dette vil da inngå i de 10%).

Regelverket har kommet på bakgrunn at man har sett fraværet har økt markant etter at den gamle grensen ble fjernet (som var 20%), og at fraværet primært omhandler de første og siste timene i en skoledag. Da handler det åpenbart ikke om sykdom men skulk og elever som ikke gidder å stå opp og kome seg til skolen. Videre ble det nettopp fra faglig hold anbefalt en slik grense (de listet opp to alternativ 10% eller 15%, Røe Isaksen valgte den strammeste grensen og sa at man skulle evaluere ordningen etter 3 år). Lærere har gjennom sine organ ønsket en slik regel, så å begynne å snakke om lærerne er feil. At enkeltlærere er frustert handler mest om at de har fått noe merarbeid i innkjøringsfasen (var vel Telemark som har laget en egen app for lettere å registere fravær) og at elevene og foreldrene ikke har forstått regelverket og maser om å hvordan regelverkt fungerer og fra første dag begynt å dokumentere sitt fravær.

Videre blir det tullete å snakke om mistillit. Grensen er nettopp satt til 10% fordi man har tillit til elevene og det er er en langt mer romslig ordning og enklere å forholde seg til enn egenmeldinger. Egenmeldinger vil f.eks. ikke være spesielt egnet for elever på vgs, da man snakker om en gruppe mennesker der noen er mindreårige, noen er myndige, noen bor hjemme, noen bor alene.

Sogn- og Fjordane har jo tråkket i baret med å late som øvelseskjøring skal inngå i dokumentert fravær. Det tror jeg folk faktisk ser er tullete. Å organisere slik at timene legges utenom skoletid eller må inngå i de 10% udokumenterte fravær (elevenes egenmelding) elevene har til rådighet i hvert fag er virkelig ikke for mye å forlange og ikke et tegn på at man har mistillit til eleven men at man faktisk mener at skole og tilsedeværelse i klasserommet er viktig for både elev og lærer.

2
Sandaas [sitat…] Dette er jo basert primært på en misforståelse av regelverket. Det er ingen grunn til at legene skal nedrennes av elever for å dokumentere sykdom nå nettopp fordi man har...

Dette er jo basert primært på en misforståelse av regelverket. Det er ingen grunn til at legene skal nedrennes av elever for å dokumentere sykdom nå nettopp fordi man har gitt en ramme på 10% for udokumentert fravær.

Den som hevder dette har ikke satt seg inn i hva dette gjelder.

Ta et fag som gym. Dersom faget gis som en dobbeltime i uka, som de fleste skoler gjør, kan man maksimalt være borte to ganger på et semester uten at det utløser bortfall av karakter. Det er mange elever som har flere slike fag i løpet av en uke.

Dersom en elev blir syk en dag det er gym og gjør som Røe Isaksen sier, lar være å gå til legen fordi man når ikke 10% med ett "udokumentert" fravær, betyr det at i resten av semesteret vil eleven ha hengende trusselen om at karakteren går fløyten om han/hun skulle være så uheldig å forsove seg eller lignende en dag med gym. Man lever med en trussel om å miste halvårsvurderingen ved første uhell.

Selvsagt går elevene til legen ved første dags sykdom. De er jo ikke dumme. Røe Isaksens forståelse er et ypperlig eksempel på skrivebordsteori som er uegnet for det praktiske liv.

2
Sandaas [sitat…] Lahlum er i politikken, han sitter i sentralstyret i SV og fylkesleder i Oppland SV, og det tyder vel mer på at han slett ikke er så faktabasert som man kanskje skulle tro...

Det jeg mente var at Lahlum har muligheter til å være en litt annerledes politikertype enn de som er drillet i et partimaskineri fra ung alder.

Han har andre erfaringer enn de som har vært (eller prøvd å være) profesjonelle politikere siden de gikk med parti-button på ungdomsskolen. Disse blir desverre alt for lett tilbøyelige til å definere politikk som kun spill og taktikk. Lahlum er sikkert ganske dårlig på dette - noe som slett ikke trenger å være en ulempe.

2
Sandaas Nå har han vært aktiv SV-politiker i mange år og som sagt hatt mange sentrale verv i partiet i flere år. Jeg tror du overvurdere hvor "annerledes" og lite drillet han egentlig er.

Jeg tror du overvurdere hvor "annerledes" og lite drillet han egentlig er.

så du Debatten i går, hvor godtsyns du Lahlum komut av det på en skala fra 1-6

Røe Isaksen gentok seg selv i hele programmet

Lahlum kom inn siste tredjedelen og tilførte debatten noe nytt

jeg tipper han blir å se i flere debatter framover, for han er helt uvanlig - uvanlig god

2
Sandaas [sitat…] Dette er jo som sagt bare manglende forståelse av regelverket. Når man som arbeidstaker har brukt opp sine egenmeldinger så har de ikke hengende over seg en trussel om brå...

Sandaas, problemer er at elever må oppsøke lege med en gang de blir syke, hvis de blir syke på feil dag. Om det så bare er en liten influensa. Det er skadelig for kapasiteten til helsevesenet. Hvorfor ikke gi elevene de egenmeldingsdagene du sikter til? Hva hadde vært galt med det?

Men det er ikke det største problemet. Problemer er at de som faller ut av VGS på grunn av manglende motivasjon, manglende mestringsfølelse eller psykiske plager ikke hjelpes i det hele tatt. Og de som har slitt med de samme problemene, men såvidt kommer seg gjennom skolegangen, med endel fravær, vil nå også falle ut. Dette tiltaket vil føre til enda større frafall fra videregående skoler. Spesielt i de områdene som allerede sliter tungt med det. Det kan du være nesten sikker på. Og hva konkret får man igjen for det? Annet enn at man har gjort en symbolsk handling for å vise at man stiller krav?

2
_roffe_ Sannsynlig så får han betalt av SV for å være medlem.. Lahlum hever nok gjennomsnitts IQ'en betraktelig innad i partiet.

Lahlum hever nok gjennomsnitts IQ'en betraktelig innad i partiet.

eh...ja...pffffkt. Alle vet jo at disse akademiske, intellektuelle typene tenderer mot å ha helt andre affiniteter enn SV.

Skal vedde på at hvis noen hadde giddet å lage statistikk over slikt så ville man raskt se at SV var det partiet med lavest andel folk med høyere utdannelse, sammen med Venstre.

MIright!?

2

Lærer kan han ikke bli i hvert fall tror jeg, han sugde i matte på skolen og tror ikke han har fått seg en 4er. Selv om vi vel alle kan være enige om at sjansen er stor for at han hadde vært en ypperlig lærer i samfunnsfag ;)

Så hvorfor ikke bli politiker.

Gikk han i ringen mot Røe Isaksen? Jeg skal slå meg ned og se i reprise nu.

1

Jeg satt å så det der også, og er mektig imponert over at det går å snakke så fort med helt feilfrie setninger. En skikkelig fargeklatt det er umulig å ikke like.

1

jeg vet ikke hvor Lalum bor nå, men han er født i Nordland som også var Hanna Kvanmos fylke, hvem andre enn Lalum kan bli en så folkekjær politiker som det Hanna var, så jeg håper virkelig at Lalum blir nominert fra Nordland, evt et annet fylke

Hanna Kvanmo var topp ( som menneske og snakket rett fra levra inkl var lett å like ) Den personen skal SV slite med å få en gang til , og Lalum er ikke personen.

En person du fort blir sliten av for å si det slik , og han tar litt for mye av ( ser ut som han blir forbannet på seg selv fordi han ikke klarer å roe seg ned )

At du ønsker han høyre opp i Sv men ikke har fått med deg at han er leder i SV/Gjøvik er godt gjort.

Nå har jeg ikke fått sett sendingen fra norge da det er noe med sendingen som stopper opp her på pc fra Hellas.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

1000 drept i brann siden år 2000

Det ikke det glupeste en kan gjøre å bygge hus i tre. Det er for brennbart til å være trygt byggematerialer. Det bør også bli forandring på brannmeldere som brukes. De bør ha både faststrøm 230 V og...
1
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Heia arabiske land

Man kan ikke noe annet enn å glede seg over arabiske lands fremgangen i fotball. Fotball er verdens største idrett. Det er morsomt når vi ser hva tribunejubel betyr. Og hvilken revansj for vestlige hy...
1
3 svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En upopulær regjering . . . . .

I linken står det bl.a,: "Det medfører høye energipriser, flyktningstrøm og det medfører høye matvarepriser. Dette rammer alle sammen. Men det rammer mest de som har minst fra før. Det er regjeringen...
Bilde

En upopulær regjering får nok en utfordring i fanget: — Dette rammer alle sammen

Møter 2023 med at flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes, samtidig som det ventes en stor flyktningstrøm.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Laster...