Kurvpil er en inntil 6 meter høy busk, med meget smale, inntil 14 cm lange blader som er kruset eller bølget i lengderetningen. Bladet har utpregede bladnerver og kan være litt bøyd ytterst mot spissen. Kvistene er opprette og ofte litt lodne, mørk grønne eller brun-olivengrønne. Raklene har brune skjell og inntil 7 mm lang kapsel som er hvitlodden. Hannblomstene er typisk gulaktige pga den klart gule støvbæreren («gåsunger»).

4

tiden med skiftende regjeringer fra 1945 - 1976

Uhm, skiftende regjeringer? Det var sammenhengende AP-styre fra 1945 til 1965, med unntak av en kort periode i 1963, deretter seks år med sentrum-høyre (Borten), så et kort intermezzo med AP (Bratteli) før vi fikk Korvald-regjeringa (sentrum) en kotere perioden, deretter var det sammehengende AP-styre (Bratteli, Nordli, Brundtland) fram til 1981...

1

ang pappaperm og hvorfor ferjefri E39 og 13 års skolegang

Rimelig selektive momenter du mekker sammen i et desperat og stakkarslig angrep.

1

Og kommunen sørger for at elendigheten vedvarer for oss alle ved å sørge for å betale markedspris i stedet for å bygge og leie ut boliger rimelig selv.

Her retter du baker for smed.

Grunnen til at det er så mangel på boliger er innvandringen. Når vi har fått hundretusener av nye borgere de siste ti årene, klarer en ikke å skaffe nok tomter til nybygg. Det finnes områder, men markagrensen er visst hellig.

Pappaperm er det heller ikke høyresiden som fremmer.

Du drømmer deg tilbake til en tid der befolkningen måtte sette seg på en liste da de ble født, for å ha håp om en leilighet i voksen alder. Frem til 1960 var kjøp av biler rasjonert.

Dette er tilbud og etterspørsel. Flytt markagrensen og bygg ti tusen nye boliger, så skal du se prisene går ned.

1

Det spørs bare hvor lang tid det tar før det går opp for økonomene og deretter folk flest.

..det hele ble skeis,når økonomene overtok rundt starten 1980 åra. Blåluene har siden forvrengt det meste. Kona mi sa det rett ut..hun skammet seg over den blå russelua....den ble brent senere på et bål i hagen..

1
Laster...