Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Boligkjøpere flytter ikke inn

Fire av ti boligkjøpere flytter ikke inn

Nær halvparten av de små leilighetene som ble solgt i Oslo første kvartal ble kjøpt av personer som ikke bor i boligen selv.

Tall Dagens Næringsliv har hentet inn fra Eiendomsverdi viser at 44 prosent av leiligheter under 60 kvm som ble kjøpt i Oslo i første kvartal i år, ble kjøpt av personer som ikke selv bor i boligen.

http://www.nettavisen.no/na24/fire-av-ti-boligkjpere-flytter-ikke-inn/3423261998.html

- Jeg er klar over at boligspekulasjon er et økende problem. Men dette omfanget er jo sjokkerende. Både for dem som får slike fremleiere i blokka og de unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet - er denne virksomheten trist.

Å appellere til å besinne seg for sekundæreiere virker åpenbart ikke. Hva kan gjøres - vedtekter, nye regler etc? Det er jo egentlig tragisk at førstegangsetablere utkonkurreres av spekulanter, etter min mening.

2
111 svar

111 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Sandaas

- Jeg er klar over at boligspekulasjon er et økende problem. Men dette omfanget er jo sjokkerende. Både for dem som får slike fremleiere i blokka og de unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet - er denne virksomheten trist.

I hvilken grad er det snakk om familie som kjøper leilighet til barna sine? Blir disse fanget opp i disse 44%, for om det er tilfellet så blir bildet ikke fullt så dystert som man kan få inntrykk av.

2

Ultima

Det finnes nok en del slike tilfeller, men på langt nær så mange som dette omfanget kunne indikere. Iallefall så er ikke dette et problem sammenlignet med framleie.

En slik utvikling er jo også ganske så trist - at unge voksne trenger velbemidlede foreldre for å få seg bolig.

2

Rhabagatz

er ikke dette et problem sammenlignet med framleie.

Fremleie er ikke et problem.

Mange mennesker ønsker å leie av ulik årsaker, og det er helt legitimt å kjøpe en leilighet for å leie den ut.

1

Columbus_3

I hvilken grad er det snakk om familie som kjøper leilighet til barna sine?

Da bør man kjøpe til barna også. Dersom man gjør dette ser jeg ingen god grunn til at disse leilighetene skal stå i foreldrenes navn.

Da nærmer det seg spekulasjon etter min mening.

1

JJularbo

Hva kan gjøres - vedtekter, nye regler etc?

Grunnen til at de kjøper er jo at det er en lønnsom investering.

Så for å stoppe det må man få ned lønnsomheten.

Det kan man enten gjøre med å skatte sekundærboliger over pipa eller sørge for at det ikke er knapphet på boliger som driver opp prisene.

Det er her politikerne må komme inn.

2

Ultima

Hva med boplikt?

.. eller kanskje vanskelig å få til dette i praksis. Det vil alltid være et visst behov for utleieboliger. Men det er ikke rene leiegårder jeg tar opp her, men de som kjøper seg inn i sameie og boligbyggelag.

1

JJularbo

Men det er ikke rene leiegårder jeg tar opp her, men de som kjøper seg inn i sameie og boligbyggelag.

I mitt borettslag må man søke styret om å fremleie leiligheten, og da for maks ett år.

1

Garindan

I tillegg er det den lave rentas skyld. Det lønner seg mer å låne for å skaffe sekundærbolig til utleie enn å ha penger i banken. Pengene i banken forrenter seg jo nesten ikke med den lave renten som er nå. Det er ALTFOR gunstig å investere i eiendom sånn som det er nå.

1

politikk

Jjularbo : skal det være særregler for oslo eller skal skatteregler gjelder for hele landet ?

i stedet for hytte på landet har jo folk ferielilighet akkurat som en bonde kan ha det i byen.

jeg ville hvertfall ikke nølt med og beholde / flytte til lettstellt aldersbolig og arbeidsledighet hvis sekundærbolig ble beskattes så den ikke kunne beholdes. Ville dette vært god samfunnsøkonomi ?

egentlig : hvorfor ikke boplikt da på alle eiendommer som er regulert til boligformål ? Vil det være lurt ? Tviler hvertfall på at folk kommer til og flytte etter jobbtilbud hvis dette blir reellt. Ingen garanti for hvor lenge ny jobb varer...

1

JJularbo

Jjularbo : skal det være særregler for oslo eller skal skatteregler gjelder for hele landet ?

I min verden ville det beste vært om boligbyggingen klarte å holde unna etterspørselen. Jeg er generelt tilhenger av gulrot fremfor pisk.

2

ms_8

Tall Dagens Næringsliv har hentet inn fra Eiendomsverdi viser at 44 prosent av leiligheter under 60 kvm som ble kjøpt i Oslo i første kvartal i år, ble kjøpt av personer som ikke selv bor i boligen.

skremmende, men ikkje overraskende. I dag er eigendom den beste måten å investere på for mange med penger og med stadig fleire folk som vil inn på boligmarknaden så er det enkelt å kjøpe for å leige ut etterpå og selge om nokon år når prisen har steget ganske mykje.

Dessverre er det vanskeleg å finne ein løysing på problemet og ein boligskatt vil både føre til at partia som innfører dette taper velgere og vil lett kunne treffe folk som nettopp har komt inn på marknaden.

Å bygge meir er eit annet måte å løyse problemet på, men her er utfordringa at det vil føre til meir spekulasjon og at man må ta meir frå naturen og områder som er regulert til andre ting eller verna.

Med andre ord kan fort vi unge sitte med skjegget i postkassa, men dagens 40-50 åringer med fleire boligere henter ut maks gevinster og gjennom stemmeretten indirekte tvinger våre folkevalte til å ikkje gjøre dratiske endringer. For 1 ting er sikkert og det er at våre folkevalte aldri vil tørre å innføre noko som garantert fører til valgnederlag om 4 år

1

Ultima

skremmende, men ikkje overraskende. I dag er eigendom den beste måten å investere på for mange med penger og med stadig fleire folk som vil inn på boligmarknaden så er det enkelt å kjøpe for å leige ut etterpå og selge om nokon år når prisen har steget ganske mykje.

I mine øyne kan man knapt bli uslere, når man kjøper en bolig man ikke skal bo i fremfor unge som vil inn på boligmarkedet. Ikke bare skviser de ut folk, men de bidrar sterkt til å øke prisnivået ytterligere.

Jeg er langt i fra venstresidens ønsker om sosial boligbygging (som de rødgrønne heller ikke satte i gang) - men dette er bare simpelt.

All form for spekulasjon er simpelt, likeledes folk som lever av å gamble, flytte penger, kjøpe kunst o.l. De gjør ingenting produktivt, de er kviser på samfunnets ræv.

Jeg aksepterer kun flid, ansvar og skaperevner. Ærlig arbeid.

2

ulefos

I mine øyne kan man knapt bli uslere, når man kjøper en bolig man ikke skal bo i fremfor unge som vil inn på boligmarkedet. Ikke bare skviser de ut folk, men de bidrar sterkt til å øke prisnivået ytterligere.

jeg trodde aldri jeg skulle si det, men her er jeg hjertens enig

1

ms_8

I mine øyne kan man knapt bli uslere, når man kjøper en bolig man ikke skal bo i fremfor unge som vil inn på boligmarkedet. Ikke bare skviser de ut folk, men de bidrar sterkt til å øke prisnivået ytterligere.

eg synest det er trist, men samstundes så har dei rett til å kunne bruke pengene på det dei vil. Om dei velger å helle bruke pengene på eigedom framfor å skape arbeidsplasser/næring, aksjer/Banksparing eller på rent forbruk så er det deira sitt valg.

I ein rettferdig verden ville ikkje slikt skje, men vi lever ikkje i ein rettferdig verden så då er det klart at folk er smarte nok til å investere i eit marknad dei prisen går kraftleg opp og risikoen er låg

1

RazorBoy

All form for spekulasjon er simpelt, likeledes folk som lever av å gamble, flytte penger, kjøpe kunst o.l. De gjør ingenting produktivt, de er kviser på samfunnets ræv.

Det er en grunnleggende del av kapitalismen at private investorer har muligheten til å tjene penger på kjøp og salg. Det største problemet i Norge er den voldsomme skattemessige favoriseringen av eiendom og bolig som investeringsobjekt. Først og fremst bør vi kvitte oss med formueskatten, eventuelt sette ligningsverdi på bolig lik markedsverdi, slik tilfellet er for andre investeringsalternativer. Da vil mange spekulanter falle fra. Deretter bør man se på bankenes praksis med avdragsfrihet og stadig lavere krav til sikkerhet.

1

McLovin

"Ta mer av naturen" er vel knappest et problem i et land med en av Europas laveste befolkningstettheter.

At det er dyrt å bo sentralt får man bare venne seg til. Således følger utviklingen i særlig Oslo bare etter andre større byer i verden.

At man har innredet boligpolitikken til å være særdeles gunstig for eierne er åpenbart, jeg eier selv en utleiebolig og er den første til å innrømme at det er en økonomisk gullgruve.

Den store utfordringen politisk er nok at de fleste velgere tross alt er boligeiere, og de færreste vil gå til valg på løfter om å gjøre det mindre lukrativt å eie bolig. Samtidig er de som står utenfor ikke akkurat de mest prestisjefulle velgerne å rette politikken mot.

Løsningen er og vil være å åpne opp noe av marka til boligformål samt bygge mer i høyden.

1

ms_8

"Ta mer av naturen" er vel knappest et problem i et land med en av Europas laveste befolkningstettheter.

nå tenker eg det sentrale østlandet og nærmale bestemt Oslomarka som har vært oppe til debatt. Eg trur det er mange som vil kjempe imot det, men er enig at det blir nok ein del av løysinga i framtida

At det er dyrt å bu sentralt er sant, men prisene i Oslo har skutt i været. Det er ingen tvil om at det skaper forskjeller enten vi lik det eller ikkje.

Elles er eg helt enig at det å eie bolig +utleie er ein gullgruve og at dei fleiste velgere er boligeiere og dermed blir det svært vanskeleg for dei fleiste parti å lage regler/skater som gjør det mindre lønnsamt å eie.

1

liber_baron

Et alternativ for sosialistiske ideologier er at venstresidepartier gjør boligbygging til et offentlig anliggende, men det kan bety samarbeid med kapitalmaktene og det må de tørre.

1

liber_baron

Det er stadig nye småleiligheter, stabil og stor etterspørsel samt lave renter, som antagelig vil vare i årene som kommer, vil salget vare ved.

Men det er ikke den mest samfunnsgagnlige investeringen for Norge. Det er mer lønnsomt for landet vårt at det investeres i næringslivet slik at det skapes nye arbeidsplasser. Derfor er det viktig for oss alle at flere investerer i næringslivet og at det er lønnsomt.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...