Har noen stilt spørsmålet , hvorfor var sykkelstien åpen for syklister når det var grøftearbeid eller annen type arbeid på stedet ?

Sykkelstien burde vært avsperret og merket. Eller man kunne hatt folk på stedet som kunne dirigert trafikken forbi . Det er veldig lite som skal til for å avverge slike ulykker.

Jenta var et tilfeldig offer på feil sted til feil tid, men dette skulle aldri skjedd. En ensom lastebilsjåfør arbeidet alene?

2
Laster...