KansjeD Jeg vil gjerne høre fra dere som fronter "forbudslinjen" her: Hvem skal komme inn og avgjøre om DIN økonomi er bra nok til at du kan få lov til å ta opp et lite men kostbart lån? O...

Jeg ser vi sannsynligvis får et gjeldsregister neste år. Da vil det jo være opp til de som låner ut og forholde seg til visse rammer, hvis disse rammene blir bestemt.

Vil jeg personlig at noen skal overvåke min økonomi og nekte meg å ta opp et lite, men kostbart lån om jeg har gjeld oppover ørene? Det har jeg ingen problem med. Men det kan jo også være fordi jeg ikke er i den desperate situasjonen. Burde det være opp til den enkelte som det er i dag..? Jeg er veldig skeptisk til en uregulert finansbransje som har gått bananas. Det er ikke bare en trussel for enkeltmenneske med et liv som gjeldsslave, men også for familie, lokalsamfunn og i ytterste konsekvens også nasjonen- om gjelden i samfunnet vokser seg for stor. Dette blir fulgt nøye med på i makrosammenheng..

2

Da har vi EN som gjerne vil la "hvem-som-helst" gjennomgå økonomien til familien? Noe fler som synes det er greit?

1
Morra-DI-2 Jeg ser vi sannsynligvis får et gjeldsregister neste år. Da vil det jo være opp til de som låner ut og forholde seg til visse rammer, hvis disse rammene blir bestemt. Vil jeg perso...

Det er ikke bare en trussel for enkeltmenneske med et liv som gjeldsslave, men også for familie, lokalsamfunn og i ytterste konsekvens også nasjonen- om gjelden i samfunnet vokser seg for stor. Dette blir fulgt nøye med på i makrosammenheng..

Godt skrevet Morra-DI-2.

Tommel

1

"Det er ikke bare en trussel for enkeltmenneske med et liv som gjeldsslave, men også for familie, lokalsamfunn og i ytterste konsekvens også nasjonen- om gjelden i samfunnet vokser seg for stor. Dette blir fulgt nøye med på i makrosammenheng.."

Det er mangt og mye som kan ødelegge en familie, fra alkohol, narkotika, vold etc etc. Men at NOEN FÅ ikke takler sin økonomiske situasjon har ikke en døyt betydning for samfunnet vårt? Du blåser dette opp LAAAAAAAAANGT utover enhver fornuft. Det er ikke slik at alle og enhver ikke klarer seg økonomisk. Det er snakk om NOEN!

Vil du redde familier fra undergang bør du istedet jobbe for et forbud mot alkohol. Da redder du MANGE flere, enn gjennom et forbud mot dyre forbrukslån. Og i samme slengen bedrer du økonomien i mange familier.

1
Rainmaker Et forenklet forelegg er også en straff, ikke en gjeld. At man ikke havner i register endrer ikke grunnen til at forelegget gis. Det er fornuftig fordi det fører til at staten fakt...

Rainmaker : hva da med såkalte lurekontrakter ? Reklamer med en rentesats og folk tror det er årlig rente ( vanlig ). Men ett sted i kontrakten kan det stå med liten skrift : rentesatsen beregnes pr dag. Altså renta folk tror gange 365. Satt veldig på spisen dette.

men eksempel fra virkeligheten for en del år siden : telenor reklamerte med ring gratis i helgene på en av sine kampanjer for mobilabonnement. Så viste det seg at det måtte krysses spesiellt av i kontraktskjemaet på en rubrikk HVIS du ville ha dette. Folk fikk noe annet enn de trodde og endte med kraftige regninger. Og selgerne visste heller ikke at denne rubrikken måtte avkrysses spesiellt. Dermed var ikke selgerne opplært med nok kunnskap til og selge produktet. I praksis måtte folk være sin egen kontraktsadvokat ved undertegnelse.

telenor gav seg ikke før jeg truet med rettsak om prinsippet ved lovligheten av kontrakter der forbruker måtte være egen kontraktsadvokat for og avsløre feller.

1

"Rainmaker : hva da med såkalte lurekontrakter ? Reklamer med en rentesats og folk tror det er årlig rente ( vanlig ). Men ett sted i kontrakten kan det stå med liten skrift : rentesatsen beregnes pr dag. Altså renta folk tror gange 365. Satt veldig på spisen dette.

men eksempel fra virkeligheten for en del år siden : telenor reklamerte med ring gratis i helgene på en av sine kampanjer for mobilabonnement. Så viste det seg at det måtte krysses spesiellt av i kontraktskjemaet på en rubrikk HVIS du ville ha dette. Folk fikk noe annet enn de trodde og endte med kraftige regninger. Og selgerne visste heller ikke at denne rubrikken måtte avkrysses spesiellt. Dermed var ikke selgerne opplært med nok kunnskap til og selge produktet. I praksis måtte folk være sin egen kontraktsadvokat ved undertegnelse.

telenor gav seg ikke før jeg truet med rettsak om prinsippet ved lovligheten av kontrakter der forbruker måtte være egen kontraktsadvokat for og avsløre feller."

Dette er jo bare villedende markedsføring, og er selvsagt ikke lov. Og det beviser du jo selv i og med at de ga seg når du truet med rettsak... idag ville nok forbrukerrådet slått KRAFTIG ned på slikt, for ikke snakke om MEDIA og forbruker(gjennom f.eks. favebook) som ville laget hakkemat av det firmaet.

1
KansjeD Jeg vil gjerne høre fra dere som fronter "forbudslinjen" her: Hvem skal komme inn og avgjøre om DIN økonomi er bra nok til at du kan få lov til å ta opp et lite men kostbart lån? O...

Jeg vil gjerne høre fra dere som fronter "forbudslinjen" her: Hvem skal komme inn og avgjøre om DIN økonomi er bra nok til at du kan få lov til å ta opp et lite men kostbart lån?

Den enkleste løsningen er å gjøre det enklere å gå personlig konkurs.

Dermed kan banken selv avgjøre om de er villig til å ta risikoen ved å låne ut pengene, på samme linje som når man gir lån til et aksjeselskap.

Problemet i dag er at det er minimal risiko for bankene å låne ut penger til privatpersoner. Likevel krever man renter som overhodet ikke står i forhold til risikoen. Og dermed kan man også låne ut betydelig større summer enn det er forsvarlig for låntaker å låne.

Hvorfor aksjeselskaper skal ha betydelig større "beskyttelse" enn privatpersoner har jeg vanskelig å forstå.

1

Forbrukslån/kredittkort er en praktisk ordning som gir større økonomisk fleksibilitet for folk med fast inntekt. Som andre i tråden har påpekt kommer ikke alle utgifter forutsigelig og jevnt fordelt slik at kredittkort/forbrukslån gir en mulighet til å forskuttere fra kommende månedslønner dersom utgiftene hoper seg opp en måned. Alternativet er å klare seg uten det som skapte den uventede utgiften til man har spart opp stort nok beløp til å klare seg uten lån.

Brukt fornuftig er kredittkort/forbrukslån et hendig redskap for de fleste familiers økonomi slik at jeg støtter ikke noe forbud mot denne type lån.

Det er imidlertid et problem at bruken av denne type lån kan lett ta overhånd og man havner i en svært kostbar gjeldsskvis. Det er mange fristelser ute i verden slik at det krever økonomisk disiplin av den enkelte for ikke å ta opp mer gjeld enn hva familiens inntekter kan bære.

På langt nær alle av oss har denne disiplinen. Det er mer enn nok eksempler på familier som har ødelagt egen økonomi med ukontrollert bruk av kredittkort/forbrukslån.

Jeg støtter derfor ikke de som mener at om noen ødelegger egen økonomi med slik gjeld, så er det kun en privatsak mellom den enkelte og hans/hennes bank. Dette er aldri bare en privatsak mellom ett enkelt individ som selvforskyldt har havnet i problemer og vedkommendes kreditor/bank. Denne privatpersonen har som regel en familie som også rammes av gjeldsproblemene. Disse personene er ofte uforskyldt rammet. Dessuten vet vi hvem som må ta regningen om bankene blir for grådige og taper for mye penger på misligholdte lån. Det har vi sett fra en rekke bankkriser de senere årene.

Jeg er derfor av den mening at kredittkort/forbrukslån bør være tillatt, men at det settes strenge grenser for kredittvurdering av den enkelte låntaker og især hvor mye forbruksgjeld den enkelte får lov til å ta opp, og her må myndighetene aktivt passe på bankbransjen så ikke grådigheten tar overhånd. De har god fortjenestemargin på denne type lån.

2
trondhjem Forbrukslån/kredittkort er en praktisk ordning som gir større økonomisk fleksibilitet for folk med fast inntekt. Som andre i tråden har påpekt kommer ikke alle utgifter forutsigeli...

Jeg er derfor av den mening at kredittkort/forbrukslån bør være tillatt, men at det settes strenge grenser for kredittvurdering av den enkelte låntaker og især hvor mye forbruksgjeld den enkelte får lov til å ta opp, og her må myndighetene aktivt passe på bankbransjen så ikke grådigheten tar overhånd. De har god fortjenestemargin på denne type lån.

Enig med deg.

Syns dagens "låneramme" på 500.000 kroner er helt vanvittig, burde holde i massevis med 100-150.000 kroner, spesielt hvis man ser på at slike lån bør benyttes til uforutsette utgifter.

1
politikk Rainmaker : hva da med såkalte lurekontrakter ? Reklamer med en rentesats og folk tror det er årlig rente ( vanlig ). Men ett sted i kontrakten kan det stå med liten skrift : rente...

Dette har ikke noe med forbrukslån å gjøre.

Dette har med andre "ulovligheter" å gjøre. F.eks villedene markedsføring. I verste fall svindel.

Jeg har aldri sett noen tilby forbrukslån med rentesats pr. dag.

Snakker du om "Igor's Lån og Narko" nå?

1
Morra-DI-2 Jeg ser vi sannsynligvis får et gjeldsregister neste år. Da vil det jo være opp til de som låner ut og forholde seg til visse rammer, hvis disse rammene blir bestemt. Vil jeg perso...

Jeg er veldig skeptisk til en uregulert finansbransje som har gått bananas. Det er ikke bare en trussel for enkeltmenneske med et liv som gjeldsslave, men også for familie, lokalsamfunn og i ytterste konsekvens også nasjonen- om gjelden i samfunnet vokser seg for stor. Dette blir fulgt nøye med på i makrosammenheng..

Hvorfor har vi et forbud mot noarkotika? Burde ikke folk flest få bestemme over dette selv? De som ruser seg ihjel har jo bare seg selv å skylde på?

Jeg syns parallellen er åpenbar, og så lenge at en signifikant del av befolkningen ikke forstår problemene knyttet til disse lånene med ågerrenter, så bør de vernes mot seg selv. Og nettopp av årsakene du nevner - konsekvensene for samfunnet rundt disse stakkarene som lar seg lure av den aggressive markedsføringen fra kyniske banker.

Kjøp narko av oss - Alle fortjener jo litt narko. Nei vent litt. Nytt kjøkken var det. Alle fortjener jo et nytt kjøkken.

1
timy3 Det er ingen som har snakket om å forby å ta opp lån. Det er et vanlig prinsipp at dess større mulighet til gevinst dess større risiko.

Jo, det er det. Selv trådens tittel hinter til det.

Det er større risiko ettersom lånet er usikret, og da kan ende i et tap for utlåner.

Noe annet enn det trenger vi ikke innføre. Det må ikke bli slik at man skal kunne løpe fra sine økonomiske forpliktelser. Det må heller ikke bli slik at de som takler å benytte forbrukslån/kredittkort nektes denne muligheten fordi et lite mindretall er økonomiske analfabeter.

Om folk har så store problemer med å håndtere egen økonomi at de tar opp forbrukslån i stort omfang, så får man heller økonomisk umyndiggjøre disse personene. Det har vi ordninger for den dag i dag.

1

"Hvorfor har vi et forbud mot noarkotika? Burde ikke folk flest få bestemme over dette selv? De som ruser seg ihjel har jo bare seg selv å skylde på?"

Da bør du gå inn for en godkjenningsordning for hvem som skal få lov til å ta opp et forbrukslån. Og samme ordning bør omfatte hvem som skal få kjøpe sprit, og hvem som skal få kjøpe bil med mer enn 50hk, motorsykkel med mer enn 10hk, tobakk, vin, øl, fallskjerm, paraglider, fjellklatreutstyr, dykkerutstyr, etc etc. Alt dette KAN være livsfarlig og folk kan da ikke få bestemme noe slikt selv...

2
KansjeD "Hvorfor har vi et forbud mot noarkotika? Burde ikke folk flest få bestemme over dette selv? De som ruser seg ihjel har jo bare seg selv å skylde på?" Da bør du gå inn for en godkj...

Da bør du gå inn for en godkjenningsordning for hvem som skal få lov til å ta opp et forbrukslån. Og samme ordning bør omfatte hvem som skal få kjøpe sprit, og hvem som skal få kjøpe bil med mer enn 50hk, motorsykkel med mer enn 10hk, tobakk, vin, øl, fallskjerm, paraglider, fjellklatreutstyr, dykkerutstyr, etc etc. Alt dette KAN være livsfarlig og folk kan da ikke få bestemme noe slikt selv...

Jeg klarer ikke se noen grunn til endre forbrukslånene fra det de er i dag. Det er frivillig å bruke, og alle som har litt økonomisk forstand skjønner hvordan man skal bruke dem. De som har så dårlig forstand kan man den dag i dag umyndiggjøre.

Et gjeldsregister kan imidlertid være fornuftig. Men da kun som informasjon til lånegiver. Informasjon som de kan bruke til å vurdere om de vil innvilge lånet.

1

"Jeg klarer ikke se noen grunn til endre forbrukslånene fra det de er i dag."

Enig!

1
Rainmaker Dette har ikke noe med forbrukslån å gjøre. Dette har med andre "ulovligheter" å gjøre. F.eks villedene markedsføring. I verste fall svindel. Jeg har aldri sett noen tilby forbruks...

Rainmaker : igors lån og narko er vel verste utslag hvis det ikke finnes reguleringer oppad.

forskiringer er ett annet produkt med mye modifikasjoner slik at mange som ikke studerer kontralten veldig nøye kan få ett annet produkt enn de tror. Så...gjelder det ved tvist og finne tolkninger som kan hindre eller avkorte utbetalinger. Kansje mer utbredt i usa at det engasjeres dyre advokater for og tolke til betalendes fordel. Men ikke umulig scenario. Bare på punktet " villedende markedsføring ? " kan dette bli tolkninger...

mulig vi har en lov som sier at renter bare kan beregnes pr år. Hvis ikke er det juridisk lov til liten skrift om beregning pr dag ? Altså helt uten reguleringer = ingen grenser.

1

" Hvis ikke er det juridisk lov til liten skrift om beregning pr dag ? Altså helt uten reguleringer = ingen grenser."

Dersom noe står skrevet "med liten skrift" er det pr definisjon ulovlig, siden en lånekunde SKAL informeres godt om alle vesentlige deler av en lånekontrakt. Dersom noe er "gjemt bort" eller de har glemt å informere lånetakeren om noe, så er kontrakten ulovlig. En kontrakt som åpenbart er URIMELIG for en av partene er faktisk ikke en gyldig kontrakt.

1
Laster...