Nye VGD er lansert! Mer informasjon

AP 2017 - 2021 mer floskler og tåkeprat

Norge skal bli verdens beste land i følge AP sitt nye program for 2017 - 2021.

Hadia Tajik avslører deres løsning på arbeidsledigheten - men hva leser vi bare floskler, fine ord å tåkeprat - bla bla bla er det AP sine løsninger på arbeidsledigheten for de neste år?

Jeg mener AP må bli mer tydelige og konkrete for i hele tatt bli tatt seriøst - men noen biter vel må selvfølgelighetene.

1
206 svar

206 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Rhabagatz

floskler, fine ord å tåkeprat

Bruke statlige virkemidler for å bidra til å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og legge til rette for økt bruk av statlige lånegarantier for større investeringer i landbasert industri innenfor reglene i EØS-avtalen.

Etablere et toppindustrisenter.

Peke ut strategisk viktige næringer hvor eksportpotensialet er stort, Norge har spesielle naturgitte fortrinn, teknologi og kompetanse fra petroleums- og leverandørindustrien har stor overføringsverdi.

Lage en ny innretting for næringsrettet forskning, der det etableres egne nasjonale forskningsprogrammer innenfor hver av de strategiske næringene.

Bidra til å utvikle gode hjemmemarkeder for de strategisk viktige næringene.

Arbeide for å sikre Norge gode handelsavtaler med viktige markeder, avtaler som er godt forankret i ILO-konvensjoner og som ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

Bruke statlig kapital mer aktivt for å akselerere teknologiutvikling innenfor strategiske næringer.

Vi vil ha sterkere satsing på pilotering og demonstrasjonsanlegg for å redusere risiko, bidra til å få ned kostnadene og få opp tempoet.

Få fart på digitaliseringen av industrien. De etablerte industriklyngene må brukes som motor og staten skal aktivt bidra som støttespiller og tilrettelegger.

Slå sammen GIEK og Eksportkreditt og stille krav om at større prosjekter i eksportbedrifter leveres i samarbeid med Innovasjon Norge.

For å gi gründere bedre kår foreslår Ap å: *Rydde opp i virkemiddeljungelen. Gründere skal få én kontaktperson å forholde seg til. Digitalisere og forenkle byråkratiet og fjerne unødvendige hindringer for etablering av bedrifter. La deler av virkemiddelapparatet ta større risiko enn i dag, slik at de kan bidra mer i tidlig fase. Styrke statlige virkemidler som bidrar til å mobilisere privat, kompetent kapital til investeringer i oppstartbedrifter. Vurdere nye skatteinsentiver for oppstartbedrifter, herunder muligheten til å kunne tilby de ansatte opsjoner i selskapet. Sørge for at det drives næringsutvikling i hele landet gjennom å styrke de regionale virkemidlene.*

3

broren_til_noen

Dette altfor tåkete og uklart for folk som gjespe og andre som lider av langt framskreden lesningsvegring.

FrP har selvsagt et mye bedre, og langt mer omfattende budskap, når de skriver:

"FrP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift."

1

neondian

No skal vi ikkje vere urettvise.

FrP kan vere konkrete om dei vil.

Som på side 74 I handlingsprogrammet kor eit av tiltaka er:

"Fremskrittspartiet vil øke tillatt hastighet på moped" (Eg måtte lese dette fleire gonger!)

Ein skal ikkje sjå bort frå at dei greier å få dette utført, og at dette vil vere ein av dei tinga dei skryt av å ha fått til i perioden 2013 til 2017.

1

Boccherini

noen biter

I stedet for angstbitersk ankelbiting, lett ispedd et tilsynelatende enormt behov for å søke tilflukt i første og beste skyttergrav med påfølgende trommeild, stormangrep og faneflukt, så kan en jo heller berømme AP for noe som minner om noe visjonært noe.

Jeg applauderer fokuset på gründervirksomheten, det er ikke tvil om at samfunnsøkonomien er helt avhengig av å få frem nye og lønnsomme bedrifter som vil være med på å bære de utvilsomt høye kostnadene knyttet til velferdsstaten.

Detaljene i dette er det nok neppe programkomiteèn i AP som utarbeider, men når det er sagt, så kan nok AP med fordel klargjøre dette enda mere, spesielt det som går på skatteinsentiver og hva som menes med det å "styrke statlige virkemidler som bidrar til å mobilisere privat, kompetent kapital til investeringer i oppstartsbedrifter."

Et annet artig element i tilfellet oppstartsbedrifter er formueskatten, som kan være en stor Bøyg for oppstartsbedrifter i kapitalintensive næringer og for oppstartsbedrifter som vokser fort. I så måte vil det bli interessant hvordan AP angriper den kommende valgkamp, og hvorvidt det blir gründervirksomhet som får fokus eller om det blir formueskatt.

Jeg er dessverre redd for at jeg vet svaret. Men håpet lever.

2

bhil

Et annet artig element i tilfellet oppstartsbedrifter er formueskatten, som kan være en stor Bøyg for oppstartsbedrifter i kapitalintensive næringer og for oppstartsbedrifter som vokser fort.

Gahr Støre var på politisk kvarter- etter hva jeg oppfattet- klar på at formueskatten for bedriftene skulle ned.

1

Boccherini

Gahr Støre var på politisk kvarter- etter hva jeg oppfattet- klar på at formueskatten for bedriftene skulle ned.

Dagens beste nyhet !

1

qop

Norge skal bli verdens beste land i følge AP sitt nye program for 2017 - 2021

Tror vi ville fått en bedre debatt her i landet, hvis alle ble grundig opplært i å tenke, hvordan blir jeg forsøkt manipulert nå, hver gang de blir konfrontert med politiske utspill fra Arbeiderpartiet.

Aps taktikk da partiet satt i regjering var "Norge er vært verdens beste land å bo i, så slutt å syt!". Det var en vanlig debatteknikk fra Ap-folk da. Å stanse kritikerne med denne besvergelsen.

Men nå skal altså Ap kjøre at Norge skal bli verdens beste land å bo i, igjen liksom. Underforstått vil altså Ap ha det til at vi ikke lenger er verdens beste land å bo i. Hva har skjedd?

Ingen ting!

Det er bare det at Ap er det partiet det lenge har vært, et parti som har bedratt seg selv og andre om sine egen fortreffelighet.

Og slik har de skapt myter om at Ap bygde landet, og at Gerhardsen var landsfaderen og Gro Harlem Brundtland var landsmoderen. Men det er en myte at Norge ble verdens beste land å bo i på grunn av Ap. Sannheten er at Aps politikk tvert i mot svekket den relative veksten i Norge.

Og sannheten er at Norge antagelig har vært et av de aller beste land å bo i, i alle fall siden 1820-30-tallet. For helt fra den tiden og fram til sånn rundt 1970, så lå Norge helt på toppen i verden, i gjennomsnittlig levealder. Og det er en god proxy for levekår.

En annen ting er jo at Ap med denne retorikken sin, forsøker å ri to hester. Innad er det et globalistisk parti som går inn for å erstatte nasjonalstatens selvrådighet med overnasjonalitet gjennom internasjonale organer som EU og FN. Men utad så forsøker altså partiet å spille på nasjonale strenger.

2

EinarSalbu

Tror vi ville fått en bedre debatt her i landet, hvis alle ble grundig opplært i å tenke,

Helt sikkert, men du burde begynne med deg selv. Ingenting i dine innlegg tyder på at du har lært å tenke noe mer enn andre, heller tvert om. Men du er flink til å bruke mange ord til å beskrive det du ikke forstår.

1

qop

Ingen ting i ditt innlegg tyder på at du leste mer enn en halv setning av det innlegget du svarer på. Ressentimentet ditt tok overhånd.

1

bhil

Ingen ting! Det er bare det at Ap er det partiet det lenge har vært, et parti som har bedratt seg selv og andre om sine egen fortreffelighet. Det er for eksempel en myte at Norge ble verdens beste land å bo i på grunn av Ap. Sannheten er at Aps politikk tvert i mot svekket den relative veksten i Norge.

Kan forklare det du påstår mot dette:

"I Norge førte arbeiderpartiregjeringene en vanskelig, men målrettet vekstpolitikk. Kraftutbygging, industrialisering og skipsfart sto igjen i sentrum, og ga resultater.

Gjennomsnittinntekten i Norge ble mer enn fordoblet. Samtidig som arbeidstiden ble satt ned og feriene utvidet, fikk befolkningen i 1960-årene råd til både privatbiler og sydenturer."

1

oknext

Gjennomsnittinntekten i Norge ble mer enn fordoblet. Samtidig som arbeidstiden ble satt ned og feriene utvidet, fikk befolkningen i 1960-årene råd til både privatbiler og sydenturer."

Totalt sett så kom folk bedre ut av det lønnsmessig, men for at det ikke skal høres helt hinnsides ut med fordobling av lønnen så kan det være greit å få med at fra 1960 til 1970 så var det en prisstigning på ca 60% også.

Selv om lønn kan være ett greit utgangspunkt så er det vel kjøpekraften som teller vil jeg tro, uten at jeg er noen samfunnsøkonom.

1

gjespe

Igjen ser vi det etterlyses svar fra Støre - hvilken reformer ønsker AP - de kommer bare med ulne svar og floskler .

1

neondian

Tipper at Høgre, Ap og FrP kan einast om dette frå handlingsprogrammet til FrP når det gjeld korps:

"..., samt finne incentive for å bedre tilgangen på dirigenter."

!

Først må nok FrP forklare dei to andre parti kva dei meiner med å "bedre tilgangen på dirigenter", deretter vert dei nok einige.

1

arveka

Norge skal bli verdens beste land i følge AP sitt nye program for 2017 - 2021.

Hadia Tajik avslører deres løsning på arbeidsledigheten - men hva leser vi bare floskler, fine ord å tåkeprat - bla bla bla er det AP sine løsninger på arbeidsledigheten for de neste år?

Det kunne jo være en ide å vente til Ap har vedtatt et nytt program før man kritiserer det.

At du bare finner "floskler, fine ord å tåkeprat" i forslaget (som du forøvrig ikke klarer å skrive riktig) sier mer om deg enn om forslaget.

Forslaget inneholder mange konkrete punkter for å bidra til økt vekst i næringslivet for den som er i stand til å forstå det som står der.

Det brukes en del vanskelige ord i partiprogrammer som kan gjøre dem vanskelig å forstå. Etterhvert som du begynner på skolen vil nok også du kunne forstå litt mer.

1

gjespe

Det kunne jo være en ide å vente til Ap har vedtatt et nytt program før man kritiserer det.

Så det er ikke mulig å kritisere det Hadia Tajik - står frem og forkynner i Nettavisen?

1

arveka

Joda, det er det. Men da må man kalle det for det det er, ikke noe det ikke er.

Ellers fremfører du ingen kritikk, kun en flåsete påstand.

2

fargerik

Lag så mange hetsetråder du vil om både Nettavisen og Hadja, jeg gir vel pokker i det der.

Jeg sier for N`te gang at Arbeiderparties program offentliggjøres neste år.

1

helgekarl

Hva er det hun forkynner i Nettavisen som er kritikkverdig?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...