Kan du være så snill å lese hva som kommer frem i mediene. De vil skjerpe inn arbeidsmiljøloven . Gjøre det vanskligere for bedrifter å leie inn billig utenlands arbeidskraft.

Nei ,du er frekk Gjespe. Ufordragelig er et annet ord på oppførselen din.

Programmet til Ap er under utmeisling.

Nå er det ikke lett å si hva som kommer fremover når vi har fått ett fall på 50 % i oljeprisen. Men vi bør begynne å erkjenne fakta. Det er en begynnelse.

1

floskler, fine ord å tåkeprat

Bruke statlige virkemidler for å bidra til å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og legge til rette for økt bruk av statlige lånegarantier for større investeringer i landbasert industri innenfor reglene i EØS-avtalen.

Etablere et toppindustrisenter.

Peke ut strategisk viktige næringer hvor eksportpotensialet er stort, Norge har spesielle naturgitte fortrinn, teknologi og kompetanse fra petroleums- og leverandørindustrien har stor overføringsverdi.

Lage en ny innretting for næringsrettet forskning, der det etableres egne nasjonale forskningsprogrammer innenfor hver av de strategiske næringene.

Bidra til å utvikle gode hjemmemarkeder for de strategisk viktige næringene.

Arbeide for å sikre Norge gode handelsavtaler med viktige markeder, avtaler som er godt forankret i ILO-konvensjoner og som ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

Bruke statlig kapital mer aktivt for å akselerere teknologiutvikling innenfor strategiske næringer.

Vi vil ha sterkere satsing på pilotering og demonstrasjonsanlegg for å redusere risiko, bidra til å få ned kostnadene og få opp tempoet.

Få fart på digitaliseringen av industrien. De etablerte industriklyngene må brukes som motor og staten skal aktivt bidra som støttespiller og tilrettelegger.

Slå sammen GIEK og Eksportkreditt og stille krav om at større prosjekter i eksportbedrifter leveres i samarbeid med Innovasjon Norge.

For å gi gründere bedre kår foreslår Ap å: *Rydde opp i virkemiddeljungelen. Gründere skal få én kontaktperson å forholde seg til. Digitalisere og forenkle byråkratiet og fjerne unødvendige hindringer for etablering av bedrifter. La deler av virkemiddelapparatet ta større risiko enn i dag, slik at de kan bidra mer i tidlig fase. Styrke statlige virkemidler som bidrar til å mobilisere privat, kompetent kapital til investeringer i oppstartbedrifter. Vurdere nye skatteinsentiver for oppstartbedrifter, herunder muligheten til å kunne tilby de ansatte opsjoner i selskapet. Sørge for at det drives næringsutvikling i hele landet gjennom å styrke de regionale virkemidlene.*

3
Rhabagatz [sitat…] Bruke statlige virkemidler for å bidra til å øke investeringsnivået i fastlandsindustrien og legge til rette for økt bruk av statlige lånegarantier for større investeringe...

Dette altfor tåkete og uklart for folk som gjespe og andre som lider av langt framskreden lesningsvegring.

FrP har selvsagt et mye bedre, og langt mer omfattende budskap, når de skriver:

"FrP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift."

1
broren_til_noen Dette altfor tåkete og uklart for folk som gjespe og andre som lider av langt framskreden lesningsvegring. FrP har selvsagt et mye bedre, og langt mer omfattende budskap, når de sk...

No skal vi ikkje vere urettvise.

FrP kan vere konkrete om dei vil.

Som på side 74 I handlingsprogrammet kor eit av tiltaka er:

"Fremskrittspartiet vil øke tillatt hastighet på moped" (Eg måtte lese dette fleire gonger!)

Ein skal ikkje sjå bort frå at dei greier å få dette utført, og at dette vil vere ein av dei tinga dei skryt av å ha fått til i perioden 2013 til 2017.

1
KongBob [sitat…] Ikke noe dårlig forslag det...

Neidå, men eit døme på eit handlingsprogram som verkar å vere meir oppteken av å lesse inn mange tiltak enn kvaliteten og viktigheita av desse tiltaka.

Sjølsagt har dei fleste parti program med mange ulike tiltak og ønsker, for trådstarter er det berre slik at Ap sitt program er "tåketale" medan FrP sitt er det motsatte. Og det gjeld uansett kva Ap og FrP skriv.

1

oi oi. for et tema. fortell meg navnet på noen politiker I regjering som IKKE driver med tåkeprat. what's the deal?

hva forventer man? jeg tror at hovedproblemet er at det er en stor lagune mellom hvordan folk flest oppfatter politikk, og hva det egentlig dreier seg om. samt at folk flest oppfatter politikk som enkeltsaker, via media. det er selvsagt aldri slik. ingen politisk sak er en enkeltsak.

1
Vigilius_Osloensis oi oi. for et tema. fortell meg navnet på noen politiker I regjering som IKKE driver med tåkeprat. what's the deal? hva forventer man? jeg tror at hovedproblemet er at det er en st...

hva forventer man?

Jeg bryr meg ikke særlig om harseleringen og svertingen fra den ytre gren av klovnehøyre som TS tilhører.

Jeg forventer at folk som følger med litt vet at AP er i ferd med å fornye og modernisere programmet. Og det har vært en lang prossess, og den prossessen er ikke ferdig.

AP inviterte hele folket, uansett partitilhørighet, medlemmer og ikke-medlemmer til en åpen innboks hvor ALLE kunne komme med forslag til veien videre. Denne innboksen var tilgjengelig for innspill frem til i sommer.

Og det har kommet veldig mye. Humorfaktoren i å invitere på den måten, er selvfølgelig at en god del klovner fra ytre klovnehøyre satte en del kluter inn for å prøve å spamme ned "Mitt Forslag" med imbesile vrøvl som ville fått Vidkun Quisling, Stalin og Mao til å skamme seg, men totalen er at det er kommet veldig mye.

Overvekten er seriøst, og altså er det blitt lagt til side en del spam.

Denne åpne kanalen ble altså avsluttet i sommer, og programkomitèen har nå samlet et sammendrag av de seriøse innspillene, fordelt dette til tre nye utvalg som har laget høringsutkast som i disse dager sendes ut til høring til ALLE som er medlemmer i AP.

Når høringsfristen er ute, vil programkomitèen samle dette til et forslag til nytt program, og det vil bli presentert på landsmøtet våren 2017, og det som blir vedtatt der vil være resultatet av innspill fra hele folket.

Trådstarter er jo på bærtur, som virkelig tok seg bryet med å opprette en svertetråd på bakgrunn av en avisartikkel om en lekkasje.

1
fargerik [sitat…] Jeg bryr meg ikke særlig om harseleringen og svertingen fra den ytre gren av klovnehøyre som TS tilhører. Jeg forventer at folk som følger med litt vet at AP er i ferd med...

Jeg bryr meg ikke særlig om harseleringen og svertingen fra den ytre gren av klovnehøyre som TS tilhører.

Kom det fra den ytre gren av venstreklovner i AP - som du tilhører - forresten er du sikker på at "hele folket" har kommet med innspill?

1
Laster...