Nye VGD er lansert! Mer informasjon

I disse dager skal tilliten til monarkiets historiske rolle tydeligvis styrkes (eller kanskje gjenopprettes) ved at vår danske konge Kong Haakon skal gjøres til den store krigshelten han ikke var. Han gjorde sikkert en anstendig jobb, men myten om at han var den store motstandsbautaen der alle andre sviktet - Nygaardsvoll, Koht, det danske kongehuset (som han egentlig tilhørte), etc - er strengt tatt bare vås.

Men slike svart-hvite fordummelser har sin funksjon, ikke bare i Nord-Korea. Nye sannheter skapes og historiske, spesielt tidsmessige, nyanser underslås. F.eks. skal regjeringen ha vært feig og ettergivende der kongen sto på sitt. Da er det jo litt merkelig at regjeringen allerede dagen før "kongens Nei", 9. april, sa Nei selv. Dermed la tyskerne direkte press på kongen fordi de hadde gitt opp å få regjeringen til å samarbeide. Da sa kongen altså det samme som regjeringen allerede hadde sagt - men det er visst kun det siste vi skal huske. OG man skal huske at regjering var svak, unnvikende og vaklende, mens kongen var en stor helt som sto fast i en krisetid.

Det siste er viktig i et propaganda-øyemed. Historikeren Anette Homlong Storeide har ikke arbeidsadresse Pyongyang, men Oslo. Likevel beskriver hun filmen som "et argument for monarkiet":

"Filmen er nasjonsbyggende, den tegner et bilde av monarkiet som en stabil faktor i en ustabil tid der selv politikerne vakler. Den trekker også linjer fram til dagens konge, Harald. Yngre publikummere vil nok forstå bedre hvorfor det norske monarkiet står så sterkt hos den eldre generasjonen".

Nettopp, de yngre generasjoner skal glemme kronprinsparet og Märthe Louises udugeligheter og overforbruk, og istedenfor la seg oppsluke av den store nasjonale historiske myten om at vi som nasjon er fint lite uten denne avdankete og udemokratiske institusjonen.

Nå er ikke slekta til Jonan Nygaardsvold, som forutsigbart nok kom svært dårlig fra det i det filmen, heller noe sannhetsvitne. Men jeg har langt mer sansen for konklusjonen til Nygaardsvolds barnebarn om hele dette propaganda-makkverket:

"Mest trist er det at Poppe sannsynligvis har laget «drømmefilmen» for alle de reaksjonære høyreradikale «nettrollene» der ute som hater Det norske Arbeiderparti (DNA)".

Da venter vi i spenning på at nettrollene skal kjøpe sin kino-billett og kaste seg over forumet med full styrke i etterkant. Men det viktigste med denne filmen, og lignende fremstillinger, er altså at vanlige nordmann skal oppdras til å tro på myten om "Kongens Nei".

10
201 svar

201 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Torotto

"Mest trist er det at Poppe sannsynligvis har laget «drømmefilmen» for alle de reaksjonære høyreradikale «nettrollene» der ute som hater Det norske Arbeiderparti (DNA)".

DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ?

Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen.

Skammen derimot bør de jo kjenne!

Mens Alta Bataljon og andre kjempet sammen med General Fleischer.

Hvor fiskersønnen fra Nord, slo tyske elitesoldater. Noe som etter krigen ble tystet ned og mange av helten gikk i døden, uten å få erkjennelse.

AP Ordføreren i Trondhjem:

Strømmet til Værnes

Det mest dramatiske var det som skjedde rundt tyskernes utbygging av flyplassen på Værnes våren 1940. Dette skjedde samtidig som nordmennene fortsatt kjempet andre steder i Norge mot de tyske okkupantene.

– Tyskerne rekvirerte norske arbeidere, og nærmere 2000 arbeidere strømmet til Værnes og stilte frivillig opp for tyskerne. Og sentralkomiteen stilte seg bak dette. De var til og med på et opprop om å melde seg til tjeneste på Værnes. Dette ble underskrevet av både fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og ordføreren i Trondheim.

Værnes ble bygd ut til en storflyplass, og derfra kunne tyskerne fly nordover for å ta opp kampen mot de norske soldatene.

Sentralkomiteen i Trondheim fungerte til utpå høsten 1940, og det var ikke noe pent kapittel i den norske okkupasjonshistorien.

Så tror jeg kongehuset idag står på egne ben og har vel ikke i samme grad som AP, masser av skjelletter i skapene.

4

franzsigel

Hvor fiskersønnen fra Nord, slo tyske elitesoldater. Noe som etter krigen ble tystet ned og mange av helten gikk i døden, uten å få erkjennelse.

Ehh, du glemmer å si at fiskersønnene fra Nord hadde selskap av Britiske, Franske og Polske styrker.

Og at de til sammen var 25.000 mann mot 5.000 tyskere.

Og halvparten av de tyske "elitesoldater" var marinegaster fra senkede skip som neppe var særlig godt trent eller utstyrt til infanterikamp.

5

Torotto

Ehh, du glemmer å si at fiskersønnene fra Nord hadde selskap av Britiske, Franske og Polske styrker.

-

1

Torotto

Ehh, du glemmer å si at fiskersønnene fra Nord hadde selskap av Britiske, Franske og Polske styrker.

Her er hel siden jeg brukte som bakgrunn.

Her

1

Folkflesk

DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ?

Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen.

Skammen derimot bør de jo kjenne!

Vel, det spørs jo hva du mener med "DNA". Nygaardsvold & co satt jo i London sammen med kongen under krigen, Gerhardsen ble sendt til konsentrasjonsleir pga motstandsaktiviteter mens Jens Chr. Hauge var leder i Milorg.

Mønsteret er vel at de som var mest aktive på motstandsfronten ble de som ble mest belønnet etter krigen (en slags rettferdighet i det), men jeg greier ikke å se at AP-folk gjorde en bestemt innsats som kan bedømmes som bra eller dårlig.

Hadde den verdt slik du fremstiller det ville de vel neppe vunnet nesten 50% av stemmene i de første valgene etter krigen.

1

Torotto

Vel, det spørs jo hva du mener med "DNA". Nygaardsvold & co satt jo i London sammen med kongen under krigen

Men de drev jo sitt eget spill! Her

2

Langveg

men jeg greier ikke å se at AP-folk gjorde en bestemt innsats som kan bedømmes som bra eller dårlig.

Det er vel først og fremst skort på militær vernebuing før krigen, på vaklemod når det galdt å halda på nøytraliteten og rotete mobiliseringordre AP må kritiserast for. Dessutan kjem at regjeringa i London freista stikka kapitulasjonsavtalen frå 10. juni (i Trondheim ) under ein stol og at lover og dekret fekk tilbakeverkande kraft Det førde til dødsdomar for "brotsverk" gjorde før dødsstraff var vedteken av Stortinget osb. Når det gjeld regjeringa si framferd i dagane 9. og 10. april 1940 og framover til 10. juni, er det lite å kritsiera henne for, meiner i alle høve eg.

1

Arrcab

Hva som egentlig foregikk i krigens siste år, er det vanskelig å få en fullstendig oversikt over, selv historikere vil/ kan ikke gi oss innsikt i hva som egentlig foregikk. Gerhardsen ble riktig nok sendt til en tysk konsentrasjonsleir, men han ble også som en av svært få, sendt tilbake til Grini før krigens slutt. Hvorfor? Hva ble avtalt med partifeller på Grini, som etter frigjøringen resulterte i det mange oppfattet som et kupp om makten i Norge.

1

Rhabagatz

AP Ordføreren i Trondhjem:

Det er jo spennende at du utelukker de to andre som signerte oppropet - fylkesmannen og rådmannen, begge tilhørende høyresiden.

I en presset situasjon som en invasjon/okkupasjon er det mange som tar feil valg. Det er jo den type mennsker Oliver Langeland ville ha dømt for landsforræderi - og de kom fra alle samfunnslag og politiske partier - med mulig unntak av kommunistene.

1

Torotto

et er jo spennende at du utelukker de to andre som signerte oppropet - fylkesmannen og rådmannen, begge tilhørende høyresiden.

På ingen måte jeg henviser også til fylketsmann, da kan jo hvem som helst sette seg inn i hvilken politiske farge som gjorde seg gjeldene.

Når man tar feile valg, så skal men vel i ettertid ta de opp og sette de inn i ett perspektiv?

Men hele etterkrigstiden er jo fylt opp med krigshelter og folk som aldri ble nevnt på tross av avgjørende innsats.

Mens andre folk i Europa, ble slakt ned, var regjeringen i London opptatt av å la produksjonen i Norge gå for fullt vedrørende krigsviktige varer.

1

Storvesiren

Og ikke en eneste scene som omhandlet den milde postkortmaleren fra Østerrike, som ble såret i 1, verdenskrig, uskyldig fengslet for at var med en gruppe som vile rydde opp i Tyskland, At han ble fengslet i Tyskland var nok et utslag av rasisme mot Østerrikere.

Han ble en slags fører for det største partiet i Tyskland, og forsøkte å beskytte Norge fra en britisk invasjon. Britisk marine minela den kysten fra den 6,april frem til 9. april, de rakk ikke å bli ferdig.

Heldigvis lå det tyske handelsskip i norske havner , som av tilfeldige årsaker hadde tyske soldater i lasterommene allerede fra 5.april.

At den danske kongen sa nei er jo også en løgn,han sa bare til den snille Bräuer at Grunnloven ikke tillot ham å godkjenne Bräuers forslag.

Gidder ikke se filmen, selv på skolen kunne jeg se at bildet i historieboken av kongens løping i Nybergsund var retusjert (photoshoppet)

2

BornOnThe4thOfJuly

Jeg legger ved en link til saken med Homlong Storeide som har Trondheim som arbeidsadresse.

Som det står der så vil man alltid ty til etterpåklokskap når man dømmer folks innsats i denne svært krevende situasjonen.

Jeg er også ganske sikker på at man tar meg ting som skjedde etterpå (sommeren 1940) når man vurderer Kongens rolle i dette og regjeringen og politikerkorpset totalt sett.

På mange måter var det enklere for Kongen å være tydelig enn for regjeringen og politikerne. Hans rolle ville vært mer eller mindre uvesentliggjort dersom tyskerne og NS vant fram og hadde således forholdsvis lite å tape slik situasjonen var mens politikerne nok hadde et større håp om å få være med på å styre landet.

Man kan se hvordan politikerne vaklet veldig utover sommeren 1940 i et forsøk på å få det de håpet på var delvis makt innunder en tysk okkupasjon. Først når de innså at det uansett ikke ville skje ble det brudd i forhandlingene med tyskerne.

I en tid da politikerne forsøkte å komme til kompromisser så vil Kongens nei markere seg så mye tydeligere enn hva regjeringen gjorde og ikke gjorde og nettopp være mer nasjonsbyggende enn regjeringens nei. Også nordmenn hadde behov for en sterk mann istedenfor en regjering med et kollegium som nok ikke framstod som spesielt sterkt.

Som sagt er mye av dette etterpåklokskap men etterpåklokskap er en del av menneskets virkelighet og dermed blir det faktisk en sann historie i forhold til hvordan nordmenn generelt oppfattet dette.

Så kan man selvsagt påstå at folk oppfattet det feil men det toget har nok gått fra perrongen for lenge siden.

2

Tempelhof

"Filmen er nasjonsbyggende, den tegner et bilde av monarkiet som en stabil faktor i en ustabil tid der selv politikerne vakler. Den trekker også linjer fram til dagens konge, Harald. Yngre publikummere vil nok forstå bedre hvorfor det norske monarkiet står så sterkt hos den eldre generasjonen".

Hva er usant eller uriktig ved dette utsagnet?

2

Folkflesk

Utsagnet er til en viss grad sant, men denne historikeren (eller hva man skal kalle slike) hamrer fast den forenklede fremstillingen "Politikerne=vaklende, monarkiet=prinsippfast" helt ukritisk. Dessuten burde det at filmen er "nasjonsbyggende" og ikke rent faktabasert bekymre en faghistoriker mer enn som så. Men nå er akademia fullt av personer som har andre agendaer enn kun å grave frem og reprodusere mest mulig objektiv kunnskap.

1

Perspektiver

Er "Kongens Nei" en spillefilm , et drama , dramadokumentar , dokumentar.

Det må være frustrerende for norsk filmbransje at de nesten er tvunget til å dra frem krigen for å få norske seerer på Kino for å se dem.

Vi har vel nok av krimforfattere ; Bør klare å satse mer her.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...