Vil folk i Høyre og FrP åpne øynene og se på virkeligheten selv om tallene er klare? Neppe. Svare fra den siden vil høyst sannsynlig være: mer av samme politikk som ikke fungerer. Hvorfor? Fordi ideologien kommer først. De opptrer som sauene - eter bare gress.

Vi vet jo alle det at med Ap i lederstolen, så hadde fremdeles oljeprisen vært på over 100 dollar fatet. Ja, tenk hvilken global tragedie de blåblå har vært for verden. Den dagen det går opp for verdens ledere at hele årsaken til oljekrisa er ett knøttlite land i Nord-Europa som har en ideologi som avviker fra det normale, da vil det bli vanskelig å bli Norge.

Eller som sjefsøkonomen i LO sier det; "Vår økonomi er preget av oljenedturen, mens andre land har mer å ta igjen, sier han til avisen."

2
Speciale [sitat…] Vi vet jo alle det at med Ap i lederstolen, så hadde fremdeles oljeprisen vært på over 100 dollar fatet. Ja, tenk hvilken global tragedie de blåblå har vært for verden. De...

Vi vet jo alle det at med Ap i lederstolen, så hadde fremdeles oljeprisen vært på over 100 dollar fatet.

>>> Det vi vet er at dagens regjering IKKE greier å håndtere utfordringene som dukker opp NÅR oljeprisen blir lav, og det er skremmende å se hvor handlingslammede denne regjeringen faktisk er.

Det er ingen som skylde på regjeringen for fallet i oljeprisen, men derimot så kritiseres knepene de bruker for å bekjempe konsekvensene.

1

Bare et land i Europa skaper færre jobber enn Norge, og det er Luxembourg.

skal de snart innrømme at det var skandaløst dumt å gi disse enorme skattelettelsene til de som allerede er rike

det skulle skape arbeidsplasser sa Siv og Erna, de tok feil, om mange av oss visste at det var feil

man tar ikke hostesaft mot hodepine

1
fazz [sitat…] >>> Det vi vet er at dagens regjering IKKE greier å håndtere utfordringene som dukker opp NÅR oljeprisen blir lav, og det er skremmende å se hvor handlingslammede denne re...

Har du krystallkule eller hvordan fanken kan du vite at tiltakene regjeringen har gjort og gjør ikke virker?

Aner du i hele tatt alle de tiltak som er satt i verk - siden du tillater deg å klage på dem?

Hvordan hadde situasjonen hvert uten disse tiltakene?

Kunne AP for en gangs skyld si hva de ville gjort for å skape flere arbeidsplasser - eller holde tett med maset sitt?

Når vi ser på arbeidsledigheten i Europa kommer Norge bedre ut enn de fleste land - så å gjøre dette til et større problem enn det er gagner ingen.

1
gjespe Har du krystallkule eller hvordan fanken kan du vite at tiltakene regjeringen har gjort og gjør ikke virker? Aner du i hele tatt alle de tiltak som er satt i verk - siden du tillat...

Aner du i hele tatt alle de tiltak som er satt i verk - siden du tillater deg å klage på dem?

>>> Denne er litt interessant at kommer fra deg for vi hadde en diskusjon for ett par dager siden der du nektet, eller ikke maktet, å presentere ett eneste eksempel på tiltak fra dagens regjering som har hatt en effekt.

1
gjespe Har du krystallkule eller hvordan fanken kan du vite at tiltakene regjeringen har gjort og gjør ikke virker? Aner du i hele tatt alle de tiltak som er satt i verk - siden du tillat...

Når vi ser på arbeidsledigheten i Europa kommer Norge bedre ut enn de fleste land - så å gjøre dette til et større problem enn det er gagner ingen.

>>> Hadde det vært under den forrige regjeringen at arbeidsledigheten økte med over 30.000, og unge rett og slett har gitt opp å prøve å få jobb så hadde pipa vært en helt annet fra deg. Da hadde du nok ikke vært så forståelig.

Men du har rett at vi ikke har noe spesielt stort problem sammenlignet med en del andre, men dette gjaldt vel særdeles også under den forrige regjeringen også?

1
gjespe Har du krystallkule eller hvordan fanken kan du vite at tiltakene regjeringen har gjort og gjør ikke virker? Aner du i hele tatt alle de tiltak som er satt i verk - siden du tillat...

Har du krystallkule eller hvordan fanken kan du vite at tiltakene regjeringen har gjort og gjør ikke virker?

kan vi ikke nøye oss med fakta

svært få nye arbeidsplasser har kommet de siste åra, 75% av de som har kommet har kommet i offentlig sektor

1

Hvis vi er så dårlige til å generere jobber, er det da nødvendig med all arbeidsinnvandring - for å spørre litt inkvisitorisk.

1

Hvilken strålende effekt er ikke, og hvilken fjær i hatten kan ikke Siv og Erna få, når de ser på det foreløpige resultatet av den skatteletten de først og fremst har gitt de rike.

Uten lettelsene ville situasjonen vært enda verre, men ingen regjering styrer oljeprisen, og det er dette som er årsaken til våre lave jobbskapning.

2
ulefos det er et godt spørsmål, det må rettes til næringslivet, hva er grunnen til at de foretrekker utenlandske arbeidstakere før norske arbeidstakere hvorfor aksepterer vi arbeidsformid...

hvorfor aksepterer vi arbeidsformidlingsbyråer som rekrutterer arbeidere fra utlandet til jobber som våre egne innbyggere trenger

Jeg er motstander av EØS og Schengen, så håper at flere partier på tinget får opp øynene. Det er jo et problem at når den RødGrønne regjering "skapte" 350000 arbeidsplasser, så gikk vel ca. 335000 arbeidsplasser til EØSborgere. Samme brøk for fremtidige arbeidsplasser er ikke i norske borgeres interesse.

1

Fordi ideologien kommer først.

Ap lider under en ideologi; som tar sterk avstand fra all privatisering.

Hvordan kan noen da tro at det privatiserte næringslivet, som vi alle lever av, skulle blomstre under en rød regjering?

At det under det under de rødgrønne ved makten ble skapt nye arbeidsplasser i olje-, gass- og leverandørindustrien, var mer på tross av næringspolitikken; med kontraproduktive avgifter, formues- og selskapsskatter enn på grunn av rødgrønn politikk.

1
fazz [sitat…] >>> Det vi vet er at dagens regjering IKKE greier å håndtere utfordringene som dukker opp NÅR oljeprisen blir lav, og det er skremmende å se hvor handlingslammede denne re...

Med landets utgifter, så er det ingen som klarer å takle en lavkonjunktur med lav oljepris på en fornuftig måte. Det er likefullt helt umulig å si om en rødgrønn regjering hadde gjort det bedre eller dårligere.

En faktor som man heller ikke skal glemme helt bort, er alle arbeidsplassene som kom med asylmottakene, og som nå stort sett er borte igjen.

1
jeolno [sitat…] Ap lider under en ideologi; som tar sterk avstand fra all privatisering. Hvordan kan noen da tro at det privatiserte næringslivet, som vi alle lever av, skulle blomstre un...

Såvidt jeg kjenner sosialdemokratiet i Norge, som politisk står relativt langt til høyre, så holder ikke påstanden din om «Ap lider under en ideologi; som tar sterk avstand fra all privatisering.», vann. Det jeg vet AP hevder er at det private skal være et supplement til det offentlige. AP har da også selv været med på privatisering av statlige bedrifte.

Men mitt innlegg handler ikke om AP, det handler om skattelettelser effekter på sysselsetting. Dersom en ser på disse saker så har argumentasjonen fra Siv og Erna grunnstøtt.

1
Speciale [sitat…] Vi vet jo alle det at med Ap i lederstolen, så hadde fremdeles oljeprisen vært på over 100 dollar fatet. Ja, tenk hvilken global tragedie de blåblå har vært for verden. De...

Har jeg hevdet noe om oljeprisen? Det handler om SKAPING av nye arbeidsplasser eller flere arbeidsplasser dette handlet om. Ingen skal innbille meg at vilkårene for å skape arbeidsplasser i dette landet er verre enn i andre land, med utrolig mindre muligheter enn det vi har her på berget.

Andre land som ikke har oljeindustri har vekst, mens vi ligger på bunnen. Årsaken er vel heller den at hele dette landet går på oljedop. Når de styrende satser på en medisin som ikke fungerer så bør vel en bjelle snart begynne å ringe for folk som har sterk ideologisk bundet tankegang og tunnelsyn på skattelette som nær sagt eneste mantra.

Så lenge bedrifter kan suge på labben og levere til oljeindustrien, så fortsetter de med det. Derfor kan en si at oljen kanskje er mer til hinder enn noe som oljer vekst i industri som har med andre formål å gjøre.

1
Valerina Har jeg hevdet noe om oljeprisen? Det handler om SKAPING av nye arbeidsplasser eller flere arbeidsplasser dette handlet om. Ingen skal innbille meg at vilkårene for å skape arbeids...

Har jeg hevdet noe om oljeprisen? Det handler om SKAPING av nye arbeidsplasser eller flere arbeidsplasser dette handlet om. Ingen skal innbille meg at vilkårene for å skape arbeidsplasser i dette landet er verre enn i andre land, med utrolig mindre muligheter enn det vi har her på berget.

Hva har lav oljepris medført for Norge? Jo, nemlig. Kronekursen har blitt kraftig endret og vi er i lavkonjunktur. Er det enkelt å starte opp masse nye bedrifter som skal bli levedyktige i lavkonjunktur? Er det enkelt å skaffe investorer i lavkonjunktur? Svaret til begge spørsmålene er dessverre nei. Når man har dårlig tro på økonomien, så sitter man i større grad godt på pengesekken.

Men om skatteletten har gjort noe godt for landet? Helt umulig å si, så lenge man ikke forsker på det. Det kan hende at situasjonen uten skatteletter ville ha vært verre, lik eller bedre, men å tro at en reversering ville gi positive utslag. Vel, det er å tro på julenissen, for en reversering skaper mer frustrasjon, enn den gleden de fikk når skattene ble lavere.

At land som ikke har oljeindustri har større vekst er naturlig, for vi er oljedopede, på godt og vondt. Og som du er inne på i siste setning, så har det endelig gått opp for deg at oljen slett ikke er positiv for norsk sysselsetting, med unntak av for petroleumsbransjen i gode tider.

1
Valerina Såvidt jeg kjenner sosialdemokratiet i Norge, som politisk står relativt langt til høyre, så holder ikke påstanden din om «Ap lider under en ideologi; som tar sterk avstand fra all...

Men mitt innlegg handler ikke om AP, det handler om skattelettelser effekter på sysselsetting. Dersom en ser på disse saker så har argumentasjonen fra Siv og Erna grunnstøtt.

Er utgiftene større enn inntektene i en bedrift, så fører det til røde tall på bunnlinjen i regnskapet, og senere konkurs.

Alle avgifter og skatter er utgifter for bedriftene.

Hvorfor skulle da en utgift, som formuesskatt, være uten betydning?

Vi har en halv million virksomheter og småbedrifter her i landet som dekker inn denne unike skatten som ekstra lønn til arbeidende eier, eller som utbytte tatt ut av eieren. Som formelt betaler inn beløpet til staten.

1
jeolno [sitat…] Er utgiftene større enn inntektene i en bedrift, så fører det til røde tall på bunnlinjen i regnskapet, og senere konkurs. Alle avgifter og skatter er utgifter for bedrift...

Hvorfor skulle da en utgift, som formuesskatt, være uten betydning?

kanskje fordi bedrifter ikke betaler formuesskatt

og har de røde tall i regnskapet så betaler de selvsagt ikke skatt heller, momsen som betales på innkjøpte varer motregnes mot den moms som sogte varer bringer inn, i praksis betaler de ikke moms

1
Laster...