Politikk - Norsk

Langveg

Tvilsame ekspertar

Media utnemner stendig vekk nye ekspertar for å gje meir tyngde til oppslaga sine. No har dei nyss laga ein ny ekspert på Iran for å krevja at Per Sandberg går laus på landet under si gjesting der. Ein skulle tru norsk fiskeeksport kanskje var eit viktig tema, men nei da, han har versågod å leksa opp om menneskrettar osb.

Per Sandberg utfordres til å utfordre Iran - Nyhetspressen.com

Denne "Iran-eksperten" har slik bakgrunn":

Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty International. Er statsviter, skrev hovedfagsoppgave om terrorisme og er tidligere rådgiver ved Norsk Forum for Ytringsfrihet.

Beate Ekeløve-Slydal er statsviter med konflikt og konfliktløsing, og bekjempelse av internasjonal terrorisme som spesialfelt. Hun arbeidet i mange år med kurderspørsmålet og har foretatt flere reiser til de kurdiske områdene i Irak og Tyrkia.

Ikkje eitt ord om Iran der, og persisk kan ho nok ikkje.

Når skal det verta slutt på denne lempfeldige bruken av ekspertstemplet for å driva politisk press?

1
25 svar

men nei da, han har versågod å leksa opp om menneskrettar osb.

Har du problemer med at vi skal ta opp menneskerettar med land som tydeligvis har problemer med dette?

1
Langveg Nei, men kronprinsen gjesta Saudi-Arabia i eit eller anna prinsebryllup. Tvilar på at han tok opp menneskerettane då. Her er elles eit nytt døme på korleis VG løyner sin agenda bak...

Her er elles eit nytt døme på korleis VG løyner sin agenda bak ein "ekspert":

USA-ekspert: - Clinton vant en solid seier

Pussig nok er jo den eksperten enig med stort sett alt som finst av både ekspertar og andre, inklusive meningsmålingar i USA. Så ditt poeng var...?

1
Langveg Nei, men kronprinsen gjesta Saudi-Arabia i eit eller anna prinsebryllup. Tvilar på at han tok opp menneskerettane då. Her er elles eit nytt døme på korleis VG løyner sin agenda bak...

Nei, men kronprinsen gjesta Saudi-Arabia i eit eller anna prinsebryllup. Tvilar på at han tok opp menneskerettane då.

Men kanskje Amnesty oppfordra han om det? For artikkelen du linka til var om ein oppfordring frå Amnesty om å ta opp menneskerettar.

1
InnocentBystander [sitat…] Pussig nok er jo den eksperten enig med stort sett alt som finst av både ekspertar og andre, inklusive meningsmålingar i USA. Så ditt poeng var...?

Pussig nok er jo den eksperten enig med stort sett alt som finst av både ekspertar og andre, inklusive meningsmålingar i USA.

Det er det norske (sosial)demokratiske media vil ha ein til å tru, ja. Du skriv alt som finst av meiningsmålingar. Her er ei frå Fortune:

Presidential Debate: Who Won, Donald Trump or Hillary Clinton?

Trump leier med 55%.

1
Langveg [sitat…] Det er det norske (sosial)demokratiske media vil ha ein til å tru, ja. Du skriv alt som finst av meiningsmålingar. Her er ei frå Fortune: Presidential Debate: Who Won, Don...

Du kan verkeleg ikkje vere seriøs når du samanliknar ein slik undersøkelse (online poll) med ei meiningsmåling?

Kan eg då få minne deg på kva som også står i Fortune sin artikkel:

Like any online reader poll this is not a scientific survey, nor is it statistically representative of the American electorate.

2
Langveg [sitat…] Det er det norske (sosial)demokratiske media vil ha ein til å tru, ja. Du skriv alt som finst av meiningsmålingar. Her er ei frå Fortune: Presidential Debate: Who Won, Don...

Her er ei frå Fortune:

Det er ikkje ei meiningsmåling, noe som også står klart på sida:

"Like any online reader poll, this is not a scientific survey, nor is it statistically representative of the American electorate."

I tillegg så linkar same sida til ein analyse, der Clinton tydelig blir framheva som den beste.

1

Fiskeriministeren driver stort sett med fisk og fiskerispørsmål, og det denne statsviteren etterspør, hører naturlig innunder statsministeren eller utenriksministeren sin oppgave på statsbesøk.

Det siste denne regjeringen trenger, er en minister som havner i håndgemeng i Iran av alle steder. Det er først når en presenterer det slik, at en ser hvor absurd det er for en fiskeriminister å bedrive utenrikspolitikk på vegne av Norge.

1
Nabo Fiskeriministeren driver stort sett med fisk og fiskerispørsmål, og det denne statsviteren etterspør, hører naturlig innunder statsministeren eller utenriksministeren sin oppgave p...

Endelege vetuge ord. Ein fiskeriminister er reisande i fisk og snakkar om fisk. Ein kunne derimot krevja at ein kronprisn tek opp menneskerettspørsmål, det gjorde kronprisn Harald tydeleg nok ikkje då han var i Saudi-Arabia.

Elles tyder det lite når "ekspertar" kårar H. Clinton til vinnar når Trumpveljarane tykkjer Trump var best - slik 55% av dei som har sagt si meining til Fortune gjer.

1
Langveg Endelege vetuge ord. Ein fiskeriminister er reisande i fisk og snakkar om fisk. Ein kunne derimot krevja at ein kronprisn tek opp menneskerettspørsmål, det gjorde kronprisn Harald...

når Trumpveljarane tykkjer Trump var best - slik 55% av dei som har sagt si meining til Fortune gjer.

At bare 55% av Trumpvelgerne synes Trump var best kan vel ikke kalles et bra resultat for Trump?

Ellers spør jeg igjen: hvem har stemt i den undersøkelsen?

1
Langveg Endelege vetuge ord. Ein fiskeriminister er reisande i fisk og snakkar om fisk. Ein kunne derimot krevja at ein kronprisn tek opp menneskerettspørsmål, det gjorde kronprisn Harald...

Elles tyder det lite når "ekspertar" kårar H. Clinton til vinnar når Trumpveljarane tykkjer Trump var best - slik 55% av dei som har sagt si meining til Fortune gjer.

Dette er smått sensasjonelt.

Eg ville tru at skulle Trump vere nøgd så burde 100% av trumpveljarane meine at han var best.

1
InnocentBystander [sitat…] Har du problemer med at vi skal ta opp menneskerettar med land som tydeligvis har problemer med dette?

Det er vel ikke spørsmålet. Det er jo hvordan massemedia i Norge, selektivt påpeker dette overfor bestemte land og ikke ellers. Eller mer nøyaktig, mer ned tonet.

Men helt klart at Amnesty er ett viktig talerør for undertrykte over hele verden og slik sette er i sin fulle rett til å forsøke påvirke politikere på reise.

1
Langveg Endelege vetuge ord. Ein fiskeriminister er reisande i fisk og snakkar om fisk. Ein kunne derimot krevja at ein kronprisn tek opp menneskerettspørsmål, det gjorde kronprisn Harald...

Jeg for min del, synes det er greit at de kongelige forholder seg upolitiske i omgang med andre statsoverhoder, for det hadde blitt litt av noen løsepenger det ville blitt krav om, hvis de hadde blitt tatt til fange i "et land vi ikke ønsker å sammenligne oss med".

Når det gjelder valgkampen i USA, så bryr jeg meg ikke så mye om hvem som mener hva, fordi alle kommentatorer bestemte seg den dagen Sanders tapte på demokratenes side, at Hillary Clinton skulle bli president i USA. Jeg avventer valgresultatet med andre ord, og jeg tror når stemmene er talt opp, så vinner Trump med knapp margin.

1
neondian [sitat…] Dette er smått sensasjonelt. Eg ville tru at skulle Trump vere nøgd så burde 100% av trumpveljarane meine at han var best.

Kan henda var dette litt uklårt skrivi:

Elles tyder det lite når "ekspertar" kårar H. Clinton til vinnar når Trumpveljarane tykkjer Trump var best - slik 55% av dei som har sagt si meining til Fortune gjer.

Det som står her, er at 55% av dei som deltok i Fortunes gallup, meinte Trump var best. Skulle tru det var flest Trumpveøljarar blant dei, men ein og annan Clintontilhengjar kan og ha gått for Trump. Sjølvsagt var det ikkje berre Trumptilhengjarar som deltok. Resultatet er i alle fall lite oppløftande for Clintonlægret og for nordmenn flest. Er stygt redd for at Norwegians vil tapa det am. presidentvalet ....

1
Langveg Kan henda var dette litt uklårt skrivi: Elles tyder det lite når "ekspertar" kårar H. Clinton til vinnar når Trumpveljarane tykkjer Trump var best - slik 55% av dei som h...

Det som står her, er at 55% av dei som deltok i Fortunes gallup, meinte Trump var best. Skulle tru det var flest Trumpveøljarar blant dei, men ein og annan Clintontilhengjar kan og ha gått for Trump. Sjølvsagt var det ikkje berre Trumptilhengjarar som deltok. Resultatet er i alle fall lite oppløftande for Clintonlægret og for nordmenn flest. Er stygt redd for at Norwegians vil tapa det am. presidentvalet ....

Du tror virkelig "undersøkelsen" sier noe som helst...... Hvem var det som svarte på den?

1
Laster...