Politikk - Norsk

ruffem

Et TYDELIG grønt skifte ...

det er hva Trine etterlyser, og hun later til å være villig å felle regjeringen på dette punktet.

Hvorfor ikke gi henne det da? Slutte med å gi barnetrygd og slutte med å yte hjelp til assistert befruktning, det vil jo resultere i færre som slipper ut den farlige Co2-gassen.

I samme slengen; forby all LEK som medfører bruk av forbrenningsmotorer, som vannscootere, motorsport osv.

Det ville vel være tydelig nok, attpåtil noe staten ville TJENE penger på å gjennomføre!

Men, så var det dette grusomme da, velgerne, hvordan ville de reagere?

Det er et spørsmål Trine ikke bekymrer seg om.

For hun har ingenting å tape, den trofaste menigheten som partiet er redusert til, vil nok forbli trofast.

3
38 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Problemet for alle politikere er at de vet utmerket godt at det store flertall av velgerne kun ønsker et grønt skifte dersom det ikke rammer dem selv på noen måte.

Derfor skjer det ikke noe som monner.

1

Men, så var det dette grusomme da, velgerne, hvordan ville de reagere?

Det er et spørsmål Trine ikke bekymrer seg om.

For hun har ingenting å tape, den trofaste menigheten som partiet er redusert til, vil nok forbli trofast.

Dersom Venstre-velgerne reagerer positivt, så har vel Skei Grande gjort jobben sin? Eller?

1
Columbus_3 Problemet for alle politikere er at de vet utmerket godt at det store flertall av velgerne kun ønsker et grønt skifte dersom det ikke rammer dem selv på noen måte. Derfor skjer det...

Derfor skjer det ikke noe som monner.

Og "folk flest" vet også at selv om Norge kullter utslipp til null, så monner det fortsatt ikke.

Så lenge Norge ikke hefter med utslippene som kommer fra all oljen vi produserer, så vil det aldri monne.

2

For hun har ingenting å tape, den trofaste menigheten som partiet er redusert til, vil nok forbli trofast

Idealistene blir også voksne en dag. Ja bare se på SV, der mange nyutdannede stemmer SV i nuet, men skifter når livenes deres er stabilisert med hjem, godt betalte jobber, og ikke minst at barna har forlatt barnehagen og begynt i skolen.

Et grønt skifte er ikke en nasjonal dugnad, men International kjempe løft. Inntil da forblir det til en våt drøm

1

Det er tydeligvis biltrafikken i Norge som skal stå for det grønne skiftet.. Her er også betalingsevnen større enn alle andre deler av det forurensende Norge.

Skipstrafikk, Oljeindustrien, havner uten landstrøm, buss for tog, etc... medfører bare merkostnader for staten istedenfor inntekter. Slike tiltak er er derfor utelukket..

1

Hvorfor ikke gi henne det da? Slutte med å gi barnetrygd og slutte med å yte hjelp til assistert befruktning, det vil jo resultere i færre som slipper ut den farlige Co2-gassen.

Co2 er ikke farlig. Den er ikke giftig og er mat for planter som gjør at jorden blir grønnere. Det er helt andre gasser som er farlige som for eksempel freon, metan, nox og kullos.

Hysteriet rundt Co2 er en vits.

1
KHWS [sitat…] Co2 er ikke farlig. Den er ikke giftig og er mat for planter som gjør at jorden blir grønnere. Det er helt andre gasser som er farlige som for eksempel freon, metan, nox o...

Da takker vi hjerteligst for slike verdifulle og korrekte opplysninger. Og vitsen lo jeg godt av.

Mvh

BE

P. S. Fint om du kunne legge ut en filmsnutt av deg sjøl der du puster inn og ut i en plastpose en time eller to slik at vi sjøl kan se at CO2 ikke er farlig ("det er helt andre gasser som er farlige, som...").

2
KHWS [sitat…] Co2 er ikke farlig. Den er ikke giftig og er mat for planter som gjør at jorden blir grønnere. Det er helt andre gasser som er farlige som for eksempel freon, metan, nox o...

Co2 er ikke farlig. Den er ikke giftig og er mat for planter som gjør at jorden blir grønnere.

Ja, si det til politikerne. De mener at Co2 er en farlig gass - journalistene i våre aviser vet bedre; når de skal illustrere "farlig klimagass", tar de bilde av et eksosrør som spyr ut vanndamp.

1
ulefos [sitat…] hvor skal det grønne skiftet starte?

Våre politikere har full kontroll over dette. Et av de viktige skritt de nå holder på å iverksette for å redusere klimagassutslipp, skogsdød og utrydding av andre dyrearter, er å få slutt på fattigdommen i verden, samt å sørge for at barnedødeligheten i deler av verden blir kraftig redusert.

Dette vil på sikt skaffe nye velgere som ganske sikkert igjen vil føre til kloke valg av handlekraftige og vise politikere.

1
ruffem Våre politikere har full kontroll over dette. Et av de viktige skritt de nå holder på å iverksette for å redusere klimagassutslipp, skogsdød og utrydding av andre dyrearter, er å f...

Ruffern:"Våre politikere har full kontroll over dette. Et av de viktige skritt de nå holder på å iverksette for å redusere klimagassutslipp, skogsdød og utrydding av andre dyrearter, er å få slutt på fattigdommen i verden, samt å sørge for at barnedødeligheten i deler av verden blir kraftig redusert."

Du mener kanskje at vi skal øke fattigdom og barnedødelighet?

1
arveka Ruffern:"Våre politikere har full kontroll over dette. Et av de viktige skritt de nå holder på å iverksette for å redusere klimagassutslipp, skogsdød og utrydding av andre dyrearte...

Du mener kanskje at vi skal øke fattigdom og barnedødelighet?

Det heter seg at veien til Helvete er brolagt med gode forsetter.

Veien til den berømte veggen er brolagt med menneskekjærlighet og høy etisk standard.

Hvordan tror du verden hadde sett ut i dag om alle GODE krefter fikk virkeliggjort sine drømmer, la oss si siden år 1900; slutt på krig, slutt på sult og sykdom.

Jeg har en liten mistanke om at virkeligheten hadde satt en effektiv stopp for høye etiske verdier og menneskekjærlighet overfor andre enn dine nærmeste.

1
ruffem [sitat…] Det heter seg at veien til Helvete er brolagt med gode forsetter. Veien til den berømte veggen er brolagt med menneskekjærlighet og høy etisk standard. Hvordan tror du ver...

Hvordan tror du verden hadde sett ut i dag om alle GODE krefter fikk virkeliggjort sine drømmer, la oss si siden år 1900; slutt på krig, slutt på sult og sykdom.

>>> Tror du ikke det er nok ressurser på jorda til at alle kan leve ett godt liv? Når verdens 3 rikeste mann kommer fra ett land med nesten 40% fattige så er det noe perverst feil med fordelinger en eller anna plass.

1
MacanT [sitat…] Ikke hvis befolkningseksplosjonen fortsetter.

>>> Det har du forsåvidt rett i, men så er befolkningseksplosjon som regel en konsekvens av at folk har dårlige liv. I så og si alle land som har hatt en markant bedring i levestandard så har befolkningsøkningen redusert drastisk. Også her hjemme så er det bare noen få generasjoner siden det var helt vanlig å ha 5 barn. Ja endog familier med over 10 barn var heller ikke uvanlig. Så kanskje, om alle ressurser hadde vært fordelt jevnere så hadde vi ikke hatt problemet med den befolkningseksplosjonen vi har vært vitne til de siste tiårene.

1

At FrP går med på ikke bare uendret, men HØYERE drivstoffpriser, burde være overraskende nok. Hva mer hadde Venstre forventet ? De har tross alt ikke høyere oppslutning enn at de stadig er innom sperregrensen...

1
ruffem [sitat…] Det heter seg at veien til Helvete er brolagt med gode forsetter. Veien til den berømte veggen er brolagt med menneskekjærlighet og høy etisk standard. Hvordan tror du ver...

Det heter seg at veien til Helvete er brolagt med gode forsetter.

Men det gleder ikke hverken dagens eller gårdagens Uhjelp.

Den er brolagt med neo capitalism og hvor Norge også har bidratt, med å berike folk i Norge på penger som skulle gå til U hjelp prosjekter.

Her fra Bergens Tidende :

Den institusjonelle arvesynden fra kolonitiden gjør at utenlandsk u-hjelp er ineffektiv og virker mot sin hensikt. Bistanden blir plyndret av eliten og kanalisert til venner og medløpere, istedenfor å havne der den var tiltenkt. Bistanden bidrar til å styrke regimers grep om de institusjonene som er årsaken til problemene.

Striden om kontroll over statlige institusjoner kan også utløse blodige maktkamper internt i eliten. De som lykkes i å gripe makten får bistandspenger, og i Sudans tilfelle også kontroll over oljeinntekter. Borgerkriger med ufattelige humanitære lidelser for sivilbefolkningen gjør at sentralmakten kollapser. Landet ender opp med å bli styrt av lokale krigsherrer, som støttes av klaner og etniske grupper.

Her hvordan skogplanting fortrenger befolkning.

1

For hun har ingenting å tape, den trofaste menigheten som partiet er redusert til, vil nok forbli trofast.

Redusert og redusert.

Det bgynner å bli temmelig lenge siden V var et stort parti.

Innflytelsen pr. dags dato må være upåklagelig.

Det er fascinerne hvor seiglivet partiet er. De var til og med helt ute v tinget to perioder på rad. Det må ha med alderen å gjøre.

1
fazz [sitat…] >>> Tror du ikke det er nok ressurser på jorda til at alle kan leve ett godt liv? Når verdens 3 rikeste mann kommer fra ett land med nesten 40% fattige så er det noe perve...

>>> Tror du ikke det er nok ressurser på jorda til at alle kan leve ett godt liv?

Er du så skjermet fra virkeligheten i din private boble, at du ikke har fått med deg de problemer verden står overfor; avskoging, krig om ressurser, stadig flere dyrearter som er truet med utslettelse, mulig økologisk kollaps i verdenshavene, global oppvarming osv.

Disse problemene skyldes IKKE av at noen er rikere enn andre, dersom du tror at "å utrydde fattigdommen" vil gjøre at vi pøser mindre Co2 ut i atmosfæren, er du i overkant naiv. Men ikke ta det så tungt, du er i godt selskap!

1
ruffem [sitat…] Er du så skjermet fra virkeligheten i din private boble, at du ikke har fått med deg de problemer verden står overfor; avskoging, krig om ressurser, stadig flere dyrearter...

>>> Det var ikke det jeg spurte om. Spørsmålet er veldig enkelt. Kunne de aller fleste i verden hatt ett godt liv om ressursene var mer rettferdig fordelt?

Om det er realistisk er en helt annen sak. Men en skal være ganske fjern eller ideologisk blind, om en ikke ser at i dagens verdenssamfunn så er resurser i overflod og veldig skjevt fordelt.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar

Trond Giske redder AP

Støre har gjort AP til Ansvarsløst Parti, og siste meningsmåling der AP ligger på 19% og Sp på 6% og Høyre på 29%, har ikke hatt særlig stor interesse for mediene. (Jeg bare tenker på hvordan aviser o...
Bilde

Kraftopprørere i Ap strømmer til Giske

Trond Giskes lokallag har i sommer passert 800 medlemmer og er suverent størst i Arbeiderpartiet. Misnøye med regjeringens energipolitikk er hovedforklaringen, sier han.


Bilde www.nrk.no
2
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
4 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Laster...