Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Fleire kjelder i Forsvaret opplyser at det i lengre tid har vori kjent at amerikanske soldatar vil verta stasjonerte ved Værnes garnison i Trøndelag. Det skal dreia seg om ei ren kampavdeling frå det amerikanske marinekorpset på 300 mann. . Forskar John Kristen Skogan ved Norsk utenrikspolitisk institutt meiner utplasseringa kan verta oppfatta sim ein base og at det vil føra til reaksjonar . – Dette skjer i ei stode der tilhøvet mellom Russland og NATO er vanskeleg. Det er all grunn til å vera på vakt, seier han til Adresseavisa.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en epost til NTB at dette er et amerikansk utspill, og at det pågår en dialog på militært nivå om økt trening i Norge. – Dette arbeidet pågår, men initiativet er ennå ikke politisk behandlet i Forsvarsdepartementet, så vi har ikke mer detaljerte svar på nåværende tidspunkt. Eventuelle konkrete forslag vil selvfølgelig bli behandlet av regjeringen og Stortinget på vanlig måte, sier hun. Statsråden understreker at Norge har en lang og sterk tradisjon for at allierte land, også USA, deltar i øvelser og trening i Norge. – Norge har et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med USA. Dette innebærer blant annet avtaler om forhåndslagring og forsterkning. Adressa har snakket med flere medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget som er ukjente med planene.

Kjenner ein Stortinget og dvask norsk opinion rett, kjem dette til å glida gjennom som kniv i smør. Høgre og AP syter i alle fall for det under spreidde pip frå Sp og SV.

Og så kjem "ekspertane" og forklarer oss at det ikkje dreier seg om ein base, dei amerikanske styrkane vil rullera på seks månaders basis, og då dreier det seg ikkje om permanente styrkar - jamvel om nok ingen kjem til å dra før nye er på plass. Ein kjenner oppskrifta frå dei baltiske landa. Er det slik at Noreg no skal innlemmast i eit system for mogleg åtak på Russland frå eit nettverk av basar kring landet? Og vil dette gli like lett igjennom som norsk deltaking i bombinga av Libya?

Vil basen føra til at Noreg får eit like dårleg tilhøve til Russland som vi no har til Kina (av andre grunnar), eller kan ein rekna med at russarane ikkje vil reagera noko vidare?

1
125 svar

125 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

KongBob

Vi bør melde oss ut av NATO, legge ned forsvaret, droppe buksa, bøye oss fremover og spre skinkene for å tekkes Putin...

Så kan vi vifte med et papirark og deklarere "fred i vår tid"...

4

Kul_Djevel

Vi bør melde oss ut av NATO

Helt enig.

2

Langveg

Ser du ikkje problemet: Det er Sambandsstatane og Russland som har høner å plukka med einannan, ikkje Noreg og Russland. ...? Vert Trump president, vi han vel krevja at vi betaler heile gildet ved å ha amerikanarane ståande på Værnes for å forsvara "oss".

1

jeolno

Ser du ikkje problemet:

Norge er medlem av NATO, og sjefen der er faktisk norsk.

NATO`s genealsekretær heter Jens Stoltenberg, og han har bakgrunn som Arbeiderparti-leder og statsminister.

Det skulle bare mangle at vi skulle si nei til en permanent forlegning for amerikanske soldater, som vi kontinuerlig øver sammen med.

2

totem

Hehe. Det er faktisk noen som basicly mener det du sier her. Med andre ord er det noen som helt har mistet selvoppholdelsesdriften. De lever i en naiv boble der de tror at ingen vil oss noe vondt og står som et spørsmålstegn den dagen de blir "spist". For å si dette i klartekst: vi trenger NATO og USA på godt og vondt. Den dagen Putin synes vi ikke lenger trenger olje- og fiskeressursene våre tror jeg det føles tryggere å ha noe mer å slå i bordet med enn de høyeste avgiftene og flest bomringer.

1

fazz

Den dagen Putin synes vi ikke lenger trenger olje- og fiskeressursene våre tror jeg det føles tryggere å ha noe mer å slå i bordet med enn de høyeste avgiftene og flest bomringer.

>>> Nå har faktisk dagens regjering, og verdens beste justisminister, bygget sin egen ugjennomtrengelig Maginot linje langs russergrensen. Den må flyttes ett par cm først, men etter det så er det selvsagt ingen fare fra Russerne lenger.

3

Olekrlunde

Nei da Langveg: Den russiske "bjørnen" vil garantert ikke gå til angrep på Norge siden de da vil erklære krig mot hele NATO som er dem fullstendig overlegne militært. Russland ypper seg nemlig aldri på land/organisasjoner med en viss militær styrke. Georgia, Moldova og Ukraina: der har du land Russland prøver seg på. Ja også at de sender de møllspiste flyene og rustholkene av noen krigsskip mot feks norskekysten for å tøffe seg mot supermakta Norge da. Når de gjør det føler de seg nok mektige, sterke og overvinnerlige, tross alt har ikke Norge noe forsvar å snakke om. Og i følge Russland har vist ikke Norge noen rett til å bli provosert av at russerne tøffer seg heller. Det er tross alt russerne som lider av total paranoia, ikke vi.

Jeg lurer jo på hvordan det virkelig er med selvtilliten til den russiske fascist-bjørnen når de må yppe seg og tøffe seg på en nasjon som knapt har noe forsvar å snakke om jeg. jeg mener: det blir som om Mike Tyson skambanker en 8-åring for å føle seg sterk-bare patetisk og latterlig. Men som kjent: ingen nasjoner er for små for at den russiske fascist-bjørnen ikke kan tøffe seg mot dem for å føle seg sterke, mektige og overvinnerlige. Norge, Island, Sverige osv osv viser det.

3

Langveg

Russland ypper seg nemlig aldri på land/organisasjoner med en viss militær styrke. Georgia

Og USA ikkje heller: Afghanistan, Jugoslavia, Irak, Libya har det vori svært lett å bomba og skapa kaos i. Har Noreg og USA heilt like militærstrategiske interesser?

Ein kan jo tru den norske regjeirnga har det ved å delta i så mange amerikanske eventyr, men er det i det norske folks interesse? Vi har interesse av eit godt og venskapleg tilhøve til Russland. det hindrar tydeleg nok USA oss i - ikkje minst no ved å tvinga fram omlegging av den norske basepolitikken. Med permanente am. styrkar på norsk jord vil vi enda sterkare verta ein del av am militær strategi andsynes Russland.

1

Torotto

Har Noreg og USA heilt like militærstrategiske interesser?

Ikke for oss som folk! Men politikere som selger seg grunnet penger og posisjoner. Du har vel sett kroppsspråket til vår forsvarsminister? Hun som holder størrelsen på stående styrker hemmelig?

Det vi skulle hatt er ett sterkt nasjonalt forsvar og vært i allianse med våre broderfolk i Norden.

Se på Shadow World. En Belgisk dokumentar som gikk på SVt2 idag, så viser det seg at de som styrer oss, er kyniske og dødelige for vår fremtid.

1

KongBob

Det eneste Putin forstår er makt og styrke...

Det er svært betryggende at USA og NATO gir ham klare signaler på at de passer ryggen vår...

1

Langveg

Det er svert betryggende at USA og NATO gir ham klare signaler på at de passer ryggen vår...

Spel for galleriet. Det er norske og amerikanske krigshissarar som har bruk for ein fiende og idiotiske påstandar om at den russiske bjørn vil gå til åtak mot Noreg utan først å ha vorti provosert og truga. Utan fiendebilete vil korkje våpenindustrien eller eit norsk "Forsvars"-departement kunna fungera, verkar det som.

Hillary Clinton kan kunna koma til å stella i stand ein tredje verdskrig pga idéen om flyforbodssone over Syria. Det vil føra til konfrontasjon med russarane og truleg til væpna storkonflikt. Då må vel amerikanarane på Værnes og det "norske " "forsvaret" trø til, ikkje for å forsvara Noreg, men som traktatforplikta part i ein meiningslaus krig.

1

KongBob

Det er norske og amerikanske krigshissarar

Mot det fredselskende russiske folket...

Herlighet, du tror vel ikke selv på slikt vrøvl?...

1

Pugachev

NATO har hatt mange øvelser i Norge, også i Nord-Norge. De som hevder noe annet, er ikke helt tilstede.

1

Langveg

For at vriompeisar ikkje skulle lata som det står noko anna enn det som står i artikkelen, burde nok formuleringa "på permanent basis utanom øvingar" eller noko liknande ha vorti nytta. Elles er artikkelen sakleg og informativ.

1

Torotto

Men nå kan dette være mye mer alvorlig hvis informasjonen på aldrimer.no stemmer.

"USA base" er en maskert backdoor til Sverige og da blir dette mye mer alvorlig, ettersom Sverige ikke har en demokratisk debatt og ett slik tiltak, som kan øke spenningen ytterligere i Østersjøen.

1

axce

Dette er ikke noe annet enn en fast base, rullering av mannskapet er normalt. Når politikerne fremhever rulleringen, så er det for å få det til å se ut som om basepolitikken er uendret.

Basen er bare et nytt bevis på arbeidet norske politikere gjør for at Norge skal bli underlagt utenlandsk kontroll. I forsvarssammenheng har nedbyggingen av Forsvaret vært et forvarsel.

Etter at vesten signaliserte at de ville ha en militær konfrontasjon med Russland (aksjonen i Ukraina), var det forventet at vi ville få oppbygging av amerikanske styrker i Norge.

Begrunnelsene som høyrepolitikerne fra AP og Høyre kommer med, er bl.a. at det er nødvendig at allierte får trene i arktisk klima, henger ikke på greip. USA har nok av slike arealer selv, men de er spesialister på å holde krigene langt unna eget territorium.

Synd at verdens befolkning skal lide for at våpenindustrien i USA bruker andre verdensdeler til utvikling/prøving/salg av produktene sine.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...