Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Vil VG følge opp Solbergregjeringens utenlankabler

VG har i flere artikler avslørt, at det skal gies tillatelse for private kraftselskap å bygge overføringskabler til utlandet, og i dag siterer de Forbrukerrådets bekymring for et strømsjokk for nettopp forbrukerne. Det skal ifølge linken, vedtaes endringer i energiloven i denne måneden og nettopp slike endringer som foreslåes, går selv garvede energitopper som Hogne Hongset ut og advarer imot.

Stelle Bugge som skriver dagens VG-artikkel om temaet, siterer vår kjære energiminister, Tor Lien, Frp - om frislippet av privates kraftselskapers adgang til å bygge overføringskabler til utlandet - og Frps Tord Lien mener som vanlig at han har skapt selveste 'jokeren' for norske forbrukere;Mange nye overføringskabler til utlandet vil gi forbrukerne billigere strøm! Yes!

Ikke vet jeg hvor tett inntil kapitalen Tord Liens hjerte er og heller ikke om hans private bankkontonummer står enda nærmere kapitalen enn hans eventuelle omtanke for sine velgere og strømforbrukerne, og med kapitalen tenker jeg her på investeringskåte rikinger - som gjerne vil bygge nye overføringskabler til utlandet, selvsagt med forbrukernes penger i form av økt nettleie. Men dét vet jeg og det vet Forbrukerrådet og nevnte Hognset, at mange overføringskabler til utlandet vil intensivere eksporten av kraften fra våre vannmagasin i vår felles fjellheim - disse vannmagasinene som kraftprodusentene så gjerne tapper ned - for da fyker strømprisene til himmels og fortjenesten deres øker tilsvarende. Og - siden el-kraft er et knapphetsprodukt som forbrukerne MÅ ha - så har vi få valgmuligheter.

Jeg håper vg.no og Elsa Bugge-r videre på denne saken og henter inn flere kommentarer til Tord Liens voldsomme engasjement&omtanke for norske strømforbrukere og for sine velgere, slik at vi kan få noen til å kommentere Tord Liens klokketro på - at han kjemper for å få reduserte kraftpriser.

Er det noen andrer her som ser fordelene med at kraftselskapene kan få heve nettleien og med denne få bygget overføringslinjer til utlandet, samt å øke kapasiteten på produksjonssiden, slik at kraftselskapene kan få eksportere mere kraft?

2
37 svar

37 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Torotto

Tor Lien, Frp - om frislippet av privates kraftselskapers adgang til å bygge overføringskabler til utlandet - og Frps Tord Lien mener som vanlig at han har skapt selveste 'jokeren' for norske forbrukere;Mange nye overføringskabler til utlandet vil gi forbrukerne billigere strøm!

Er vises med all tydlighet hvordan tja partiet til EU, i virkeligheten løper foran for å dekke bordet til sterke kapitalkrefter, som har til hensikt å tappe vår felles eiendom for verdier.

Kommer disse kablene, så vil det bety kroken på døra for en rekke småbedrifter, uten i distrikene gjennom høye kostnader til energi. Bedrifter hvis eksistens er basert på "billig" tilgan av kraft.

Likeledes med kommuner som ligger i en klimatisk sone, hvor høye energipriser, vil ta større andel av driftsbudsjetter.

FrP distriktsfiendlig og pro EU.

1

KongOlav2

Og - siden el-kraft er et knapphetsprodukt som forbrukerne MÅ ha

Nei, det er ikke et knapphetsprodukt i Norge. Tvertimot har vi et solid kraftoverskudd i år med normalt mye nedbør.

1

fedda1

Det er et produkt som vi har opplevd tidligere at kraftselskapene klarte så vellykket å få tømt, med den følge at kraftprisene gikk til himmels og mange klarte ikke å betale sine strømregninger og eldre folk hadde ikke råd og frøs ihjæl i sine leiligheter!

Jeg er selvsagt for at man utnytter vår felles kraft, men jeg er og for at vi setter begrensninger og stiller krav - og ikke lar kapitalen få fri tilgang til å øke våre nettleier - for å bygge mest mulig overføringskabler til utlandet - slik at kapitalen kan tappe ned våre vannmagasin nettopp i den hensikt - å presse strømprisene oppover.

Så spørsmålet er vel hvilke krav vi skal stille til eventuell mer-utnyttingen av det norske folket, Ola&Karis kraft?

1

KongOlav2

Det er et produkt som vi har opplevd tidligere at kraftselskapene klarte så vellykket å få tømt,

Nei, hovedgrunnen til at kraftmagasiner tømmes er lite nedbør. I 2010 var tilsiget til norske magasiner på rundt 100 TWh. I normalår er det på 125 TWh. Det var altså 20 % mindre tilsig enn normalt og rundt 35-40 % mindre enn i et år hvor det er mye nedbør. 25 TWh tilsvarer normalforbruket til rundt 1,3-1,4 mill husstander. Det altså ikke småtterier det er snakk om!

1

KongOlav2

om frislippet av privates kraftselskapers adgang til å bygge overføringskabler til utlandet

De private kraftselskapene som er eid av kommuner, fylker og staten?

1

fedda1

I hovedsak er de det ja, vel 90% tror jeg. Men de drives jo etter privatkapitalistiske prinsippper, der hensikten er å skape mest mulig profitt for minst mulig penge og særlig, om de kan få forbrukernes folkevalgte til å vedta økt netgleie. Slik at kraftselskapene kan få kundene til å betale for deres investeringer. Som økt utvinningskapasitet og overføringskabler til utlandet. Hvilket i sannhet vil øke mulighetene for kaftselskapene til kraftorgasme;Når de klarer å tappe ned våre vannmagasin - slik at kraftprisene og deres inntjening - spruter til himmels!

Hvem tror du som investerer rått i 'krafta vår' nå da, Kong Olav og, synes du med ditt beskjedne nick, at det er greit å selge Det Norske folkets kraft - slik at investorer kan sko seg på våre økte strømregninger? Vil du ikke ha noen begrensninger her, som sikrer Det Norske Folkets interesser, og ikke bare kapitalens&administrasjonenes?

1

KongOlav2

I hovedsak er de det ja, vel 90% tror jeg. Men de drives jo etter privatkapitalistiske prinsippper, der hensikten er å skape mest mulig profitt for minst mulig penge og særlig, om de kan få forbrukernes folkevalgte til å vedta økt netgleie. Slik at kraftselskapene kan få kundene til å betale for deres investeringer. Som økt utvinningskapasitet og overføringskabler til utlandet. Hvilket i sannhet vil øke mulighetene for kaftselskapene til kraftorgasme;Når de klarer å tappe ned våre vannmagasin - slik at kraftprisene og deres inntjening - spruter til himmels!

Nettselskapene kan ikke ta mer nettleie enn det som NVEs inntektsrammer gir dem mulighet til.

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/okonomisk-regulering-av-nettselskap/inntektsrammer/

Kraftselskapene har ikke som oppgave å spare mest mulig på vannet i tilfellet den en gang hvert tiende år eller noe sånt kommer en vinter med svært lite nedbør. Det ville vært kontraproduktivt når overskuddene fra kraftselskapene kommer samfunnet til gode gjennom utbytte til kommuner, fylker og stat.

1

C-172

VG har i flere artikler avslørt, at det skal gies tillatelse for private kraftselskap å bygge overføringskabler til utlandet, og i dag siterer de Forbrukerrådets bekymring for et strømsjokk for nettopp forbrukerne. Det skal ifølge linken, vedtaes endringer i energiloven i denne måneden og nettopp slike endringer som foreslåes, går selv garvede energitopper som Hogne Hongset ut og advarer imot.

Dette er ingen avsløring og har blitt diskutert på forumet før:

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1831638/tittel/frp-dobler-stroemregninga-di/innlegg/45286556/#post45286556

Det som kom frem av denne diskusjonen var altså at prisene økte også fra de kablene som ble bygget av Statnett under de RG.....

1

fedda1

var altså at prisene økte også fra de kablene som ble bygget av Statnett under de RG.....

Så fordi strømprisene økte også under de grødrønne(feilskrevet med vilje fordi jeg synes karakteristikken er helt kørka!) - så mener du at dermed kan vi bare frislippe byggingen av overføringskabler til utlandet og bygget ved hjelp av økt nettleie til norske forbrukere? HVEM er du bekymret for, lommebøkene til kraftselskapene og disses overføringer til Frp og eventuelt Tord Lien - eller bryr du deg om norske forbrukere?

Jeg er en vanlig norsk forbruker, som har innvestert masse i boligen min, for ikke å få økte strømpriser og det innebærer å ha fullisolert boligen, kjøpt mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og varmepumpe i aggregatet - til forvatrming av innluften og som i tillegg har kjøpte varmepumpe luft-luft. jeg har altså brukt godt hundretusen kroner på reduserte strømpriser og, disse investeringene er jeg ikke alene om å ha foretatt, hvilket har ført til at el-forbruket hos norske forbrukere, har gått ned de siste 10-15 årene.

Da er det ekstra irriterende og ikke skulle protestere på at vi nå skal få enda høyere nettleie og med denne, finansiere kraftselskapenes muligheter for å øke strømprisene - gjennom å fremprovosere mangle på vann i våre kraftmagasiner.

Om du anser deg som feerdig med diskusjonen kan akkurat du få la være å delta her. For JEG mener at her gjør VG det riktige, setter lyset på denne saken, slik at også forbrukernes interesser kan settes fokus på!

1

C-172

Så fordi strømprisene økte også under de grødrønne(feilskrevet med vilje fordi jeg synes karakteristikken er helt kørka!) - så mener du at dermed kan vi bare frislippe byggingen av overføringskabler til utlandet og bygget ved hjelp av økt nettleie til norske forbrukere? HVEM er du bekymret for, lommebøkene til kraftselskapene og disses overføringer til Frp og eventuelt Tord Lien - eller bryr du deg om norske forbrukere?

Nei fordi de kablene som ble bygget av den statseide bedriften StatNett førte til økte leiepriser, så ser jeg ikke helt problemet med at private kabler også øker prisen. Eller prøver du å fortelle meg at det er værre når private kabler øker prisen enn statlig eide kabler?

1

Torotto

Det som kom frem av denne diskusjonen var altså at prisene økte også fra de kablene som ble bygget av Statnett under de RG..

Det er tross alt en vesentlig forskjell når Statsnett bygger kabler og skyfler hjem, penger til felleskassen, iforhold til selskaper som tar disse pengene til fordeling blant sine aksjonærer.

I gjen viser det seg hvordan FrP, er med å ligitimerer ran av fellesskapets midler.

1

C-172

Det er sant, men det betales blant annet skatt på disse inntektene.

Uansett så var altså bekymringen her de økte prisene ikke hvem som sitter igjen med overskuddet..

1

DenSisteBohem

Det er tross alt en vesentlig forskjell når Statsnett bygger kabler og skyfler hjem, penger til felleskassen, iforhold til selskaper som tar disse pengene til fordeling blant sine aksjonærer.

Jeg må nesten spørre deg også, hvilke selskaper er det du snakker om, og for den saks skyld: Hvilke aksjonærer?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...