Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Skal miljøorganisasjonene overprøve Stortinget?

Ja det kan man undres på når man leser at både Greenpeace og Natur og Ungdom skal saksøke staten, dvs Stortinget, for å stoppe boring etter olje i Barentshavet. Det er jo helt usannsynlig at det får noen konsekvenser kanskje bare en utsettelse. Det virker som om de to organisasjonene har ligget litt i dvale en stund og nå gjelder det å markere seg.

Det ville være helt merkelig hvis pressgrupper skal styre norsk innenrikspolitikk. Men vi ser det om og om igjen for eksempel i Hardanger aksjonen mot kraftlinjen. Hvis regjeringen hadde gitt etter ville dette bli en helt vanlig måte å forpurre og forsinke utbygging av infrastrukturen i Norge.

I denne saken er der vanskelig å holde seg alvorlig. De skal ikke glemme at den velstanden vi opplever for tiden nettopp kommer fra oljen.

1
41 svar

41 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

En_ganske_snill_mann

Det ville være helt merkelig hvis pressgrupper skal styre norsk innenrikspolitikk. Men vi ser det om og om igjen for eksempel i Hardanger aksjonen mot kraftlinjen. Hvis regjeringen hadde gitt etter ville dette bli en helt vanlig måte å forpurre og forsinke utbygging av infrastrukturen i Norge.

Uansett hvordan jeg tenker og føler i forhold til disse gruppenes mål og verdier, mener jeg at det er problematisk at NGO'er har innflytelse på nasjonal elle lokal politikk, da de ikke er en del av den folkevalgte demokratiske prosessen, og heller ikke må stå til ansvar for sine handlinger og uttalelser, eller tåle en revisjon av sin virksomhet.

1

BornOnThe4thOfJuly

Nå betraktes det stort sett som en fordel for et demokrati at man har mange NGO som har innflytelse på politikken som føres. Det regnes stort sett som deltagelse i politisk arbeid som altså regnes som positivt. Det er rett og slett en gruppe som går sammen å bruker ytringsfriheten sin for å påvirke samfunnet.

Men nei de er ikke valgt. På den andre siden har de heller ikke myndighet.

Det er heller ikke slik at politikere som velges lever i et vakuum og ikke blir påvirket av hva som skjer i samfunnet. I land med få NGO eller der NGOene overhode ikke har innflytelse vil politikerne fortsatt bli påvirket. Da i første rekke av enkeltaktører i næringslivet, bedrifter med mye kapital etc.

Så spørsmålet er egentlig ikke om politikerne skal la se influere av noe annet enn det som skjer innenfor eget parti men om De skal bli influert av få, og da først og fremst folk med penger, eller om, de skal bli influert av de fleste av oss. Vi er nærmest det siste med NGOer da vi fritt kan melde oss inn i dem.

Om noen NGOer synes å ha mye innflytelse så er løsningen flere NGOer med innflytelse, ikke at NGOer ikke skal ha innflytelse.

1

En_ganske_snill_mann

Det er heller ikke slik at politikere som velges lever i et vakuum og ikke blir påvirket av hva som skjer i samfunnet. I land med få NGO eller der NGOene overhode ikke har innflytelse vil politikerne fortsatt bli påvirket. Da i første rekke av enkeltaktører i næringslivet, bedrifter med mye kapital etc.

Så spørsmålet er egentlig ikke om politikerne skal la se influere av noe annet enn det som skjer innenfor eget parti men om De skal bli influert av få, og da først og fremst folk med penger, eller om, de skal bli influert av de fleste av oss. Vi er nærmest det siste med NGOer da vi fritt kan melde oss inn i dem.

Om noen NGOer synes å ha mye innflytelse så er løsningen flere NGOer med innflytelse, ikke at NGOer ikke skal ha innflytelse.

Ja, når du beskriver det slik, må jeg innrømme at du har endel gode poenger.

1

Torotto

Maktfordelingsprinsippet, har du ingen tro på?

Det du har formulerer er jo rett og slett, at rettsstaten skal opphøre og at politikere, bare skal stå ansvarlig overfor eg selv.

Norsk parlamentarisme er jo representativ og blir overvåket av rettsappratet og lovverket. Hverken politikere eller velgere har kompetanse for å vite om krav og vedtak er i henhold til lovværket.

Med politisk referanse til venstre i norsk politikk, er dette for meg ett sentralt punkt. Ikke minst på bakgrunn av at i de land for sosialisme var innført, så var brudd på rettsvern en fundamental feil og som undergravet respekten for systemet.

Kollektivisme, må aldri innbære bortfall av rettsvern for individet.

1

En_ganske_snill_mann

Hverken politikere eller velgere har kompetanse for å vite om krav og vedtak er i henhold til lovværket.

Forstår jeg det rett om du mener at interessegrupper har en funksjon i å oppklare og utrede spørsmål, og følge opp vedtak og som en form for uoffisiell revisjons-instans?

1

En_ganske_snill_mann

Kollektivisme, må aldri innbære bortfall av rettsvern for individet.

Kollektivismen har jeg ikke noe særlig tro på, nei. Men det er vel ikke temaet her?

Maktfordelingsprinsippet med separate lovgivende, utøvende og dømmende enheter derimot, er jeg en stor tilhenger av. Men hva lobbyister har med det å gjøre fatter jeg ikke. Men det kan vel tenkes at det er en annen form for maktfordeling du har i tankene. Også rettsvern for individet, jeg er forvirret... jeg snakker om lobbyister og interessegrupper med stor, kanskje for stor, innflytelse på politiske avgjørelser.

Du må nok klippe det ut i papp for meg.

1

Torotto

I denne saken er der vanskelig å holde seg alvorlig. De skal ikke glemme at den velstanden vi opplever for tiden nettopp kommer fra oljen.

Dette er de vel fullstendig klar over, men saken gjelder om vi som lever nå, kan gjennomføre prosjekt som ikke er reversable og som kan bety at vi sender regning til neste generasjon.

Det er jo nettopp på bakgrunn av overnevte, grunnlovbestemmelsen har kommet.

Paragraf 112 (tidl. 110b) begynner slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Borgerne har krav på kunnskap om miljøets tilstand og virkningene av iverksatte og planlagte inngrep i naturen. I siste ledd hedet det: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» Paragrafen kan føre sin historie tilbake til 1972. Da fremmet stortingsrepresentant Helge Seip et grunnlovsforslag som gikk ut på at Staten skulle være forpliktet til å verne naturmiljøet slik at alle var sikret ren luft, rent vann og rekreasjonsområder. Forslaget ble forkastet mot én stemme. I 1987 kom Brundtland-kommisjonens rapport, som forandret måten vi tenker omkring miljøspørsmål. Høsten 1988 formulerte representantene Einar Førde og Liv Aasen et forslag. Utgangspunktet var at miljøspørsmål ble stadig viktigere, og at miljøet var avgjørende for livskvalitet og for at framtidige generasjoner skulle ha tilfredsstillende livsvilkår. Grunnlovstillegget ble enstemmig vedtatt i 1992.

1

BornOnThe4thOfJuly

Jeg vil slå et slag for at alle og enhver får en øyeblikkelig og tvungen opplæring om maktfordelingsprinsippet.

Det virker som det åpenbart har gått hus forbi for noen.

1

Torotto

Det ville være helt merkelig hvis pressgrupper skal styre norsk innenrikspolitikk.

Det ville vel heller være merkelig, hvis norsk politikk ikke behøver ta hensyn til lovligheten av sine vedtak?

Det er en viktig faktor for å sikre demokrati og rettssikkerhet, at ulike grupper kan sette spørsmålstegn til lovligheten av vedtak, som fattes.

1

arnekk

Miljøbevegelsen har fått altfor stor makt. Og det skyldes feige politikere som vil blidgjøre dem i stedet for drive reell politikk. Spesielt i klimasaker viser det seg med stor tydelighet at de ikke har peiling på hva de driver på med. Ta diesel skandalen for ca 10 år tilbake. Hvordan kunne de finne på noe slikt. Jo fordi miljøorganisasjonene var helt forblindet når det gjelder CO2 utslipp. At dette resultere i at vi som har dieselbiler taper ganske milliarder er en ikkesak i klimadebatten. Vi burde få erstatning.

Den ovennevnte saken taper de. Ganske klart. Men det er skremmende at noe slikt eventuelt skal brukes penger på i rettsapparatet. Men hvis man betrakter dette som et forsøk på å få ekstra oppmerksomhet er dette sikkert forklaringen. Både GP og N&U har vær ganske stille i det siste. Nå er det på tide å stikke hodet opp av sanden.

1

Torotto

Miljøbevegelsen har fått altfor stor makt. Og det skyldes feige politikere som vil blidgjøre dem i stedet for drive reell politikk.

Her er du fullstendig på jordet!

Miljøbevegelsen stopper jo ikke regjeringen eller Stortinget.

De tar opp spøsmålene inn for norsk rett og overlater til rettssystem å avgjøre. ,

Dette må altså begge parter ta til etterretning. Tøffere politikere, måtte i såfall bety en overkjøring av norsk lovgivning og rettssystemet.

Er det slik du vil ha det?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...