En_ganske_snill_mann [sitat…] Uansett hvordan jeg tenker og føler i forhold til disse gruppenes mål og verdier, mener jeg at det er problematisk at NGO'er har innflytelse på nasjonal elle lokal politik...

Nå betraktes det stort sett som en fordel for et demokrati at man har mange NGO som har innflytelse på politikken som føres. Det regnes stort sett som deltagelse i politisk arbeid som altså regnes som positivt. Det er rett og slett en gruppe som går sammen å bruker ytringsfriheten sin for å påvirke samfunnet.

Men nei de er ikke valgt. På den andre siden har de heller ikke myndighet.

Det er heller ikke slik at politikere som velges lever i et vakuum og ikke blir påvirket av hva som skjer i samfunnet. I land med få NGO eller der NGOene overhode ikke har innflytelse vil politikerne fortsatt bli påvirket. Da i første rekke av enkeltaktører i næringslivet, bedrifter med mye kapital etc.

Så spørsmålet er egentlig ikke om politikerne skal la se influere av noe annet enn det som skjer innenfor eget parti men om De skal bli influert av få, og da først og fremst folk med penger, eller om, de skal bli influert av de fleste av oss. Vi er nærmest det siste med NGOer da vi fritt kan melde oss inn i dem.

Om noen NGOer synes å ha mye innflytelse så er løsningen flere NGOer med innflytelse, ikke at NGOer ikke skal ha innflytelse.

1
BornOnThe4thOfJuly Nå betraktes det stort sett som en fordel for et demokrati at man har mange NGO som har innflytelse på politikken som føres. Det regnes stort sett som deltagelse i politisk arbeid...

Det er heller ikke slik at politikere som velges lever i et vakuum og ikke blir påvirket av hva som skjer i samfunnet. I land med få NGO eller der NGOene overhode ikke har innflytelse vil politikerne fortsatt bli påvirket. Da i første rekke av enkeltaktører i næringslivet, bedrifter med mye kapital etc.

Så spørsmålet er egentlig ikke om politikerne skal la se influere av noe annet enn det som skjer innenfor eget parti men om De skal bli influert av få, og da først og fremst folk med penger, eller om, de skal bli influert av de fleste av oss. Vi er nærmest det siste med NGOer da vi fritt kan melde oss inn i dem.

Om noen NGOer synes å ha mye innflytelse så er løsningen flere NGOer med innflytelse, ikke at NGOer ikke skal ha innflytelse.

Ja, når du beskriver det slik, må jeg innrømme at du har endel gode poenger.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Uansett hvordan jeg tenker og føler i forhold til disse gruppenes mål og verdier, mener jeg at det er problematisk at NGO'er har innflytelse på nasjonal elle lokal politik...

Maktfordelingsprinsippet, har du ingen tro på?

Det du har formulerer er jo rett og slett, at rettsstaten skal opphøre og at politikere, bare skal stå ansvarlig overfor eg selv.

Norsk parlamentarisme er jo representativ og blir overvåket av rettsappratet og lovverket. Hverken politikere eller velgere har kompetanse for å vite om krav og vedtak er i henhold til lovværket.

Med politisk referanse til venstre i norsk politikk, er dette for meg ett sentralt punkt. Ikke minst på bakgrunn av at i de land for sosialisme var innført, så var brudd på rettsvern en fundamental feil og som undergravet respekten for systemet.

Kollektivisme, må aldri innbære bortfall av rettsvern for individet.

1
Torotto Maktfordelingsprinsippet, har du ingen tro på? Det du har formulerer er jo rett og slett, at rettsstaten skal opphøre og at politikere, bare skal stå ansvarlig overfor eg selv. Nor...

Kollektivisme, må aldri innbære bortfall av rettsvern for individet.

Kollektivismen har jeg ikke noe særlig tro på, nei. Men det er vel ikke temaet her?

Maktfordelingsprinsippet med separate lovgivende, utøvende og dømmende enheter derimot, er jeg en stor tilhenger av. Men hva lobbyister har med det å gjøre fatter jeg ikke. Men det kan vel tenkes at det er en annen form for maktfordeling du har i tankene. Også rettsvern for individet, jeg er forvirret... jeg snakker om lobbyister og interessegrupper med stor, kanskje for stor, innflytelse på politiske avgjørelser.

Du må nok klippe det ut i papp for meg.

1
Torotto Maktfordelingsprinsippet, har du ingen tro på? Det du har formulerer er jo rett og slett, at rettsstaten skal opphøre og at politikere, bare skal stå ansvarlig overfor eg selv. Nor...

Hverken politikere eller velgere har kompetanse for å vite om krav og vedtak er i henhold til lovværket.

Forstår jeg det rett om du mener at interessegrupper har en funksjon i å oppklare og utrede spørsmål, og følge opp vedtak og som en form for uoffisiell revisjons-instans?

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Kollektivismen har jeg ikke noe særlig tro på, nei. Men det er vel ikke temaet her? Maktfordelingsprinsippet med separate lovgivende, utøvende og dømmende enheter derimot,...

Du må nok klippe det ut i papp for meg.

Jeg kan klippe det ut her!

Så kan du jo selv printe det ut på hvilken måte du vil!

Lobbyister og interesseorganisasjoner, som driver med påvirkning av politkere, er ikke hva saken dreide seg om.

Dette handlet om grupper og enkelt personers rett til å prøve sin sak i forhold lovverket.

Altså viktig rent prinsippielt iforhold til maktfordeing og rettsvern.

Så hvis du har ett annet prinsipp for maktfordeling, så får du være vennlig å redgjøre for det!

1
Torotto [sitat…] Jeg kan klippe det ut her! Så kan du jo selv printe det ut på hvilken måte du vil! Lobbyister og interesseorganisasjoner, som driver med påvirkning av politkere, er ikke h...

Mange takk for linken.

Vedrørende maktfordelingsprinsippet legger du noe annet i det ordet enn hva jeg gjør; men i alle fall forstår jeg hva du mener.

Du har uten tvil et poeng, jeg ser hvordan disse organisasjonene kan fylle viktige funksjoner. Jeg personlig har vel fokusert litt for mye på farene for at deres egentlige motiver og "oppdragsgivere " er ukjente; men da er det typisk andre NGO'er jeg har i tankene.

Så takk for oppklaringen, jeg skjønner nå at dette temaet har flere sider.

1
En_ganske_snill_mann Mange takk for linken. Vedrørende maktfordelingsprinsippet legger du noe annet i det ordet enn hva jeg gjør; men i alle fall forstår jeg hva du mener. Du har uten tvil et poeng, je...

Så takk for oppklaringen, jeg skjønner nå at dette temaet har flere sider.

Ja det er sikkert og problematikken er ikke av ny dato. Du kan lese gjennom dette fra Alta saken.

Hvor politikere brukte hard retorikk, som gikk på rettssikerheten løs og hvor domstolene slo fast at naturvernorganisasjoner, kunne være part i en sak mot staten. Samt at mange rettsprinsipper i utredningen var dårlig fundamentert.

1
Torotto [sitat…] Jeg kan klippe det ut her! Så kan du jo selv printe det ut på hvilken måte du vil! Lobbyister og interesseorganisasjoner, som driver med påvirkning av politkere, er ikke h...

Dette handlet om grupper og enkelt personers rett til å prøve sin sak i forhold lovverket.

Dette er en meget interessant sak.

Hensikten med grunnlovens paragraf 112 er å sikre at dagens nordmenn overlater vårt hjemland til være etterkommere i en forfatning som sikrer de et levelig miljø. Stortinget har derfor gjort det lovstridig å føre en politikk som ikke er i samsvar med dette hensynet.

Det er rimelig klart for enhver som har satt seg inn i klimaproblemet at det haster med å få ned verdens utslipp av klimagasser. De bør fases ut helt og holdent innen dette århundret skal vi ha realistiske muligheter til å unngå farlig sterk global oppvarming som vil destabilisere våre samfunn og naturen rundt oss.

Stortingsflertallet forstår åpenbart ikke dette fordi de vedtar en oljepolitikk som innebærer at Norge skal hente opp all den olje og gass som er fysisk og økonomisk mulig å ta opp fra vår sokkel helt opp til iskanten i det høye nord. Det vil gi det motsatte av reduserte klimagassutslipp fra det norske samfunnet. Derfor har miljøorganisasjoner gått til det skrittet å stevne staten for brudd på grunnlovens § 112.

Det er hva denne sak handler om. Det skal bli spennende å se hvordan saken vil forløpe videre. I Norge har vi ikke tradisjon for at domstolen griper inn i politiske vedtak, slik man f.eks. har i USA.

2
Laster...