Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Streikevåpenet -- utgått på dato?

I de gamle strie dagene var streik et våpen man brukte mot grådige leiere av arbeidskraft, i jordbruk,skogbruk og i fabrikker. Og målet var å angripe lommeboken til arbeidsgiverne, slik at de ble presset til å gi arbeidstagerne bedre lønns- og arbeidsvilkår.

I dag er dette endret til å ta store befolkningsgrupper som gisler i en arbeidskonflikt for å øke presset mot arbeidsgiverne, det er meg og deg som skal hyle og skrike og slik tvinge fram en løsning, helst en løsning som er fordelaktig for de streikende.

Slik kan vi ikke ha det; i et moderne, komplekst samfunn må det kunne finnes andre måter å løse slike konflikter på, å lamme deler av samfunnet i kortere eller lengre perioder er ikke tjenlig for noen.

1
10 svar

10 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Torotto

Slik kan vi ikke ha det; i et moderne, komplekst samfunn må det kunne finnes andre måter å løse slike konflikter på, å lamme deler av samfunnet i kortere eller lengre perioder er ikke tjenlig for noen.

Si det til Solvik Olsen!

Prøv å få lirket han opp av skuffen.

Helt enig her burde konflikten ha vært unngått, ved en presisering fra Solvik Olsens side.

Dessuten ser du dette spørsmålet bare med ett øye! Arbeidsgivere har lockout, som våpen hvor de kan ramme samfunnet, for å tvinge frem en løsning.

Men begge parter i arbeidslivet i Norge, er forsiktig med å ta våpene i bruk.

Derimot ser det ut til at Spekter( offentlig arbeidsgiver organisasjon), har ambisjoner om å knuse eksisterende avtaler og skape ett mer brutalt arbeidsliv og gjeninnføring av prinsipper som jeg trodde var lagt død rundt 1870. Hvor Høiere, poengterte arbeidsgivers rett til å bestemme og hvor avtaler skulle skje mellom arbeidsgiver og den enkelte.

Legene stod faktisk i den situasjonen at de skulle miste sine kollektive avtaler, som har vært brukt for nettopp å gi kollektiv sikring. Ett strå kan brekkes en bunt derimot er strek!

2

Torotto

Hvordan NSB og Spekter bruker sin passasjerer under konflikten.

Helt uakseptabelt.

I 2010 fortalte NSB at de ikke hadde noen definisjon på når ett tog var fullt.

Under konflikten har de kanselert en rekke avganger, med dette argumentet.

Slik bruker de passasjerene for å fremprovosere tvungen voldgift.

Samtidig har Spekter godtatt et tilsvarende krav, som løkførene hadde for Flytoget.

1

Torotto

Slik kan vi ikke ha det; i et moderne, komplekst samfunn må det kunne finnes andre måter å løse slike konflikter på, å lamme deler av samfunnet i kortere eller lengre perioder er ikke tjenlig for noen.

Det var det jo nå for Staten. Ved å trekke konflikten ut i tid, skapte de ett kaos som de viste ville utløse tvungen voldgift.

Så spørsmålet er jo heller, hvordan dette vil påvirke arbeideres rett til å stille krav til å bestemme over egen kropp.

Her fra Ebba's hjørne

Marx lar en tenkt arbeider svare Kapitalen, men han låner ord fra virkelige arbeidere. Han bruker en erklæring forfattet av bygningsarbeidernes streikekomite i London 1860-61. De stilte krav om å korte ned arbeidsdagen til nitimer, og de stilte dem til en kapitalist som hadde ord på seg for å være svært from, kanskje en datidas Dagfinn Høybråten: «Du forkynner stadig sparsomhetens' ogavholdenhetens' evangelium for meg. Vel og bra! Jeg skal som en fornuftig, sparsommelig eiendomsforvalter økonomisere med min eneste formue, arbeidskraften [...i Jeg vil hver dag bare sette så mye av den i bevegelse, eller i arbeid, som er forenelig med dens normale vedlikehold og sunne utvikling.» (Marx 1983a: 72) Her stilles en økologisk, bærekraftig og menneskevennlig tenkning opp mot kapitalens ensidige prioritering av maksimalt utbytte.

1

Tempelhof

Slik kan vi ikke ha det; et moderne, komplekst samfunn må det kunne finnes andre måter å løse slike konflikter på, å lamme deler av samfunnet i kortere eller lengre perioder er ikke tjenlig for noen.

Forslag?

1

ruffem

Det må vel kunne gå an å opprette en domstol, der medlemmene representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, pluss om nødvendig, medlem(mer) fra Regjeringen.

Vi har jo allerede en voldgiftsdomstol, hvorfor ikke en mere aktiv bruk av denne?

Eller har LO så mye makt i dagens Norge, at å røre ved streikevåpenet ansees som helligbrøde og den som rører ved dette maktmiddelet skal brenne i Helvete?

1

InnocentBystander

Det må vel kunne gå an å opprette en domstol, der medlemmene representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, pluss om nødvendig, medlem(mer) fra Regjeringen.

Vi har jo allerede en voldgiftsdomstol, hvorfor ikke en mere aktiv bruk av denne?

Det ville vera eit veldig feil signal å gi at partane ikkje treng å bli einige. Det vil undergrava plikten partane har om å bli einige, og vil kunna medføra at enkelte spekulerar i at domstolen gir dei betre resultat enn dei ville klara i forhandlingar. Dette har til ein viss grad blit sett i bransjar der tvungen lønnsnemnd har blitt brukt. Arbeidsgivar spekulerar i at streik blir stoppa av regjeringa, og har difor ikkje vore motivert til å finna forhandlingsløysning.

I tillegg så vil jo ikkje streikevillige folk sitta i ro. Koordinerte sjukemeldingar og ulovlige streikar er ikkje ukjente midler der arbeidstakarane føler at dei ikkje når fram med krav.

1

A_Øivind

Det må vel kunne gå an å opprette en domstol, der medlemmene representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, pluss om nødvendig, medlem(mer) fra Regjeringen.

En av grunnene til at dette ikke nødvendigvis er så lurt, er at arbeidskonflikter ofte er rene interessekonflikter. Det finnes derfor ikke nødvendigvis noen regler som denne domstolen skal tolke eller dømme etter.

1

Torotto

Det må vel kunne gå an å opprette en domstol, der medlemmene representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, pluss om nødvendig, medlem(mer) fra Regjeringen.

Altså en ren korporativ fascistisk model, slik som fantes i Italia og Spana?

Dessuten er dagens system bygget over en modell med en egen uavhengig egen rettsinstans - arbeidsretten -.

Hvis staten skal være med som part, så vil jo dette bli en merkelig konstellasjon, når staten eksempelvis i begge konfliktene i høst også indirekte er part.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...