Synd å se at dette går utover barna fra disse ekteskapene, som har dobbelt så store sjanse for fødselssykdommer og skader som andre barn.

Det er merkelig at du skylder på FrP at pakistanere og andre muslimer gifter seg med kusine og fetter som er det samme som innavl.

Dette er muslimenes måte å få komme til himmelrike, dvs Norge, når de bor på landsbygda i Pakistan eller Afrika og ikke har noen fremtid i sine hjemland. Ingen NAV og uten utdannelse har de ingen fremtid. Denne fargerike innvandringen som venstresiden ønsker velkommen, vil aldri tilføre det norske samfunnet noen ting, bare utgifter.

3
Torotto Det har du vel oversikten over. ;-) Regner det er en utvikling slik at søskenbarn gifte blir stadig mer sjeldent og når folk får vite dette så vil de ta hensyn til dette. Norge har...

Regner det er en utvikling slik at søskenbarn gifte blir stadig mer sjeldent og når folk får vite dette så vil de ta hensyn til dette.

Norge har jo ligget langt fremme på denne type forskning.

Det spørs om generell opplysning er nok, så lenge det handler om lange tradisjoner og inngrodde handlingsmønstre. Her i Norge handler det mye om folk fra Punjab-provinsen i Pakistan, der dette er spesielt utbredt. Det spesielle her at det norsk/pakistanske befolkningen i all hovedsak kommer herfra og de bor også mer konsentrert i Norge enn noen annen innvandrerbefolkning (Dvs Oslo og nabokommuner). Vi snakker m.a.o. spesielt miljø der folk har tett kontakt med hverandre. Det kan være med på å holde tradisjonen ved like, men det også gi muligheter for å påvirke et helt miljø samtidig. Uten at jeg på stående fot helt vet hvordan.

2
Artaxerxes [sitat…] Historisk sett også svært utbredt i europeiske kongelige og adelige familier, inkludert vår egen frem til Harald fikk lov til å gifte seg med Sonja. Olav V var gift med si...

Historisk sett også svært utbredt i europeiske kongelige og adelige familier, inkludert vår egen frem til Harald fikk lov til å gifte seg med Sonja

Det er vel ikke så veldig lenge siden heller at det ble praktisert på bygda?

1
sanila [sitat…] Det er vel ikke så veldig lenge siden heller at det ble praktisert på bygda?

Praktisert er å ta veldig sterkt i. Historisk sett har det vært veldig strenge regler mht ekteskap mellom slektninger i Norge. Langt tilbake gjaldt forbudet til og med mellom fem-menninger. På 1600-tallet var det dødsstraff for en mann å få barn med sin tremenning. Så ble lovene myket opp 23.05.1800, men det har likevel vært veldig uvanlig i Norge. Det mest kente tilfellet er nok ekteskapet mellom Edvard Grieg og Nina Hagerup.

1
Columbus_3 Det har du rett i, men noen plasser går verden tross alt fremover. I Norge har vi skjønt at innavl ikke er bra.

Ja, det har store dele av verden Norge er ikke spesiell der heller.

Synes du det gir deg rett til at være mer verd eller bruke det til den form for oppblåsthet.?? Tror du det betyr at "de andre " ikke har skjønt, ting som du evt, er laaaaaaaagt fra at skjønne.

Grunnen var . at ellers hadde bygda ikke overlevet. Muligvis også fordi nabo bygda var fjenden , de andre. Eller også var det bare for besværlig at lette så pas på seg.

1
puma1 Praktisert er å ta veldig sterkt i. Historisk sett har det vært veldig strenge regler mht ekteskap mellom slektninger i Norge. Langt tilbake gjaldt forbudet til og med mellom fem-m...

Historisk sett har det vært veldig strenge regler mht ekteskap mellom slektninger i Norge. Langt tilbake gjaldt forbudet til og med mellom fem-menninger. På 1600-tallet var det dødsstraff for en mann å få barn med sin tremenning. Så ble lovene myket opp 23.05.1800, men det har likevel vært veldig uvanlig i Norge.

Det kan jo så skyldes at der ble praktisert så mye at det ble veldig synlig. Det kan man jo så bruke til at dømme andre eller man kunne ......????? Men det krever jo man står ved det.

I bunnen tror jeg nemlig de folk vi taler om er genetisk sterkere enn nordmenn i bygda på den tiden. Jeg synes nemlig man stadig kan spore denne urnorske arvesynd. Bemerk slikt er det jeg tror og synes , og det nytter lite at kreve bevis. Jeg tror nå det jeg tror, og så ser jeg hen av veien og det faktisk stemmer det jeg tror. Det gjør det ganske ofte.

1
sanila Ja, det har store dele av verden Norge er ikke spesiell der heller. Synes du det gir deg rett til at være mer verd eller bruke det til den form for oppblåsthet.?? Tror du det betyr...

Grunnen var . at ellers hadde bygda ikke overlevet. Muligvis også fordi nabo bygda var fjenden , de andre. Eller også var det bare for besværlig at lette så pas på seg.

Ofte var det også økonomi inne i bildet. Det gjaldt å beholde gårder og eiendommer i slekta.

1
puma1 Praktisert er å ta veldig sterkt i. Historisk sett har det vært veldig strenge regler mht ekteskap mellom slektninger i Norge. Langt tilbake gjaldt forbudet til og med mellom fem-m...

Det var selvsagt ikke mange når man ser på totalt antall ekteskap, men så veldig uvanlig var det nok likevel ikke, spesielt ute i bygdene. Jjeg vet om 2 ekteskap mellom norske søskenbarn (og de var langt fra kongelige), begge inngått etter 1950. Ingen av disse fikk imidlertid barn, kan hende det nære slektskapet spilte inn her.

Så problemstillingen er jo ikke ny, men omfanget har jo blitt et helt annet enn tidligere.

Som en sier ovenfor er det jo flertall for å forby dette, så det er jo bare å sette i gang. Og så kan man ta med ekteskap mellom feks tante og nevø i samme slengen.

1
Jallaskar Det var selvsagt ikke mange når man ser på totalt antall ekteskap, men så veldig uvanlig var det nok likevel ikke, spesielt ute i bygdene. Jjeg vet om 2 ekteskap mellom norske søsk...

Som en sier ovenfor er det jo flertall for å forby dette, så det er jo bare å sette i gang. Og så kan man ta med ekteskap mellom feks tante og nevø i samme slengen

Så det er faktisk ikke forbudt i Norge?

Det er så ikke det heller i dk men det diskuteres, men det har nok vært praktisert mindre, på grunn av landets beliggenhet, og mer åpenhet til verden rundt.,

1
sanila [sitat…] Så det er faktisk ikke forbudt i Norge? Det er så ikke det heller i dk men det diskuteres, men det har nok vært praktisert mindre, på grunn av landets beliggenhet, og mer...

Sanila : det vil nok praktiseres i større grad av innvandrere både for og hente familiemedlemmer hit og binde sine i enda større grad til kulturbakgrunn og religion. Det tredje aspektet er at det nok er vanskeligere og finne partner blandt de innfødte.

og dette blir også kulturmessig det vi må karakterisere som tvangsekteskap også.

spørsmålet er om det etter noen generasjoner med søskenbarn ekteskap blir flere genetiske misdannelser ?

ikke alle som har utseende, sosial bakgrunn og egenskaper med seg. Disse faller utenfor kjøttmarkedet og blir ensomme. I norge før og i u-land i dag var dette ganske det samme som sult og sosial elendighet.

1
sanila JEG gidder dere ikke.

Sanila : mener du at det er noe misvisende eller usannheter i punktene jeg belyste ?

nei...jeg er ikke rasist. Men forsøker og se ting fra ett økonomisk, sosialt og vitenskapelig perspektiv.

men selvsagt er det lov til og ikke gidde mer eller bakke ut hvis praksis kan bli vanskelig og løse eller se endringsmuligheter på.

1
sanila [sitat…] Så det er faktisk ikke forbudt i Norge? Det er så ikke det heller i dk men det diskuteres, men det har nok vært praktisert mindre, på grunn av landets beliggenhet, og mer...

Det er ikke forbudt, men det har de fleste steder, også i Norge, vært ganske uglesett opp gjennom historien. I samfunn som oppnår en viss grad av opplysning tror jeg det er en ganske innbitt og nesten instinktiv negativ holdning til blodskam. Jeg tror også det er ganske primale mekanismer i sving, som man blant annet kan se hos enkelte dyrearter.

Det burde forøvrig være en enkel sak å få gehør for å forby slikt. Men jeg er usikker på om et slikt forbud faktisk vil hjelpe mot det problemet det er ment å adressere – at fremmede fettere trekkes til landet i giftemåls øyemed. Det være seg om de kommer fra slekten Glücksburg eller fra en dal i Punjab.

1
Torotto Det har du vel oversikten over. ;-) Regner det er en utvikling slik at søskenbarn gifte blir stadig mer sjeldent og når folk får vite dette så vil de ta hensyn til dette. Norge har...

Regner det er en utvikling slik at søskenbarn gifte blir stadig mer sjeldent og når folk får vite dette så vil de ta hensyn til dette. Norge har jo ligget langt fremme på denne type forskning. Her fra Rapport: Barn av søskenbarn-par har gjennomsnittlig 75 prosent høyere sannsaynlighet for å dø sammenlignet med barn av ubeslektede foreldre. I rapporten understrekes det at denne økningen blir liten i absolutte tall, siden dødeligheten er svært lav hos barn og unge i Norge.

Vi henstiller herved til våre motdebattanter om at de slutter med den avsporende debatten om dødfødsler, og heller viser til relevante studier om sykdomsrisiko, derunder fra undertegnede, professor Petter Strømme, som i 2011 publiserte en studie — som våre motdebattanter kjenner til, men unnlater å nevne - som viste en 11 ganger økt sannsynlighet for nevrodegenerative sykdommer hos barn med pakistanske foreldre som var fetter og kusine.

Vi som arbeider som barneleger kjenner disse barna som lider og foreldrene som fortviler. Mange sier at hadde de visst om problematikken, ville de ikke giftet seg med sitt søskenbarn. Informasjon er viktig, og dette innlegget vil forhåpentlig gi et bredere innsyn i de medisinske konsekvensene av søskenbarnekteskap

Aftenposten. Publisert:

1

Beklageligvis finner jeg ikke nå "Arv og rase" i rotet mitt. I denne boka drøfter en professor Dahlgren arve-resultatene etter inngifte.

Her da fra en lurvete hukommelse: Det bør bemerkes at ikke kun uheldige egenskaper kan der nedarves og forsterkes - også positive og tjenlige.

Arvemassens kvalitet (her: mengden av skadede/uheldige gener) vil kunne ha svært avgjørende betydning ved gjentatt inngifte og for mengden av de da senere forekomster av uønskede egenskaper og skader. Dette da også fordi hvert gjentatt inngifte vil gi økende grad av forekomster. Økende sannsynlighet for hvert inngifte. Uansett kvaliteten (den er aldri helt perfekt, har alltid skader).

Mengden av uønskede gener vil altså være bestemmende for de senere inngiftes skade-akselerasjoner (skade-kurves stigning).

Dahlgren: Første gangs søskenbarn-gifte gir noe økt risiko, dog ikke betydelig. Det er de påfølgende gjentagelsene som, for hver gang, sterkere akselererer risikoen (sterkt stigende kurve). Etter eks. ti ganger påfølgende inngifte - en overhengende fare for forekomst av uheldige/heldige egenskaper , samt arveskader.

Dersom her den opprinnelige arvemasse er mindre god, kan arveegenskaper og skader etter hvert bli nokså katastrofalt økende - ved generasjoners gjentatte inngifte (Sunnmøre...).

Derimot, ved ekstremt god kvalitet (minimal forekomst av skadede gener), kan man ha århundrers sammenhengende inngifte og likevel stille fotball-landslag som forbløffer verden. Fra litt spøk til alvor: Kan her ligge noe av forklaringen på minimal forekomst av arveskader på isolerte og vesle Island ?

Vi som gikk i korridorene på Ullevål s.sykehus, og på gatene i Sagene, maktet ikke å unngå å se den skremmende forekomsten av store innvandrerbarn i trillevogner. Med gapende munn, tomt blikk og tom framtid.

Noen av oss forsøkte da å gjøre noe med det. Hindre at andre enn oss selv skulle bli gitt en tom skjebne, på lufting én gang pr dag. Vi stanget hodet inn i den prektige norske Taushets-muren. Ethvert styggiserende dritt-kort ble dratt, på automat-refleks. Av de prektige, av Riktige meninger. "Vi vil ikke ha noe bråk her !"

Neida. Bråket ble skyflet ut, vekk, og ned i søpla. Tausheten regjerte igjen. Men mang en u-opplyst familie har fått livet sitt fastbundet til trillevogner. Og våre offentlige ombud er hel-sikret på å ikke motta klager fra pasientene.

Leve oss selv !

- - - - -

"Arv og rase" ble først utgitt i Sverige. I 1940.

1
Laster...