Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Symbolpolitikk feller regjeringen?

Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

Kina står for 23 prosent av klimagassutslippene.

Kina vil fortsatt øke klimagassutslippene hvert år fram til år 2030, da økningen skal stanses.

På denne bakgrunn er det tragisk at Venstre truer med å felle regjeringen; dersom ikke bensinprisen økes langt over et internasjonalt rekordnivå.

3
71 svar

71 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

haraldjan

Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene.

Det er nok atskillig mindre enn 1 promille av det samlede globale utslippet. Derfor har det liten betydning hva vi gjør og bataler i dyre dommer for. Om vi i Norge stoppet å bruke maskiner som går på diesel og bensin totalt, ville det ha ingen betydning for global oppvarming.

3

ostgote

Det er tusenvis av saker der norske politikere kunne engasjere og forbedre i Norge. Klima er den eneste saken de ikke kan påvirke uansett hva de velger å gjøre. Det er selvsagt bekvemt å engasjere seg i en populistisk sak der handlingene de gjør ikke får noen som helst konsekvens for hvordan klimaet vil bli, uansett hva de finner på å gjøre. Norge kan kutte utslippene til null og det vil ikke merkes i verdensmålestokk og klimaet vil ikke bli påvirket av den norske politikken.

Norge er også fra før av verdensledende i fornybar kraft da all kraftproduksjon skjer med vannkraft og har vært det i alle år. Innen landbasert elektrisk kraftproduksjon er den ingenting å kutte utslipp på. Norge har forholdsmessig flere el-biler enn noe annet land og er verdensledende på lave utslipp i privatbilismen.

Landene enkelte politikere framhever som grønne foregangsland som f.eks. Sverige og Tyskland har derimot ingen restriksjoner på biler, heller tvert imot. Det er svært lave priser på biler med store bensinmotorer både i Sverige og Tyskland. Det er svært få el-biler både i Tyskland og Sverige Så lenge Norge ligger langt foran disse landene i restriktiv utslipps politikk er er ikke noen grunn til å kunne noe i utslipp fra biler i Norge.

2

Arrcab

Landene enkelte politikere framhever som grønne foregangsland som f.eks. Sverige og Tyskland har derimot ingen restriksjoner på biler, heller tvert imot. Det er svært lave priser på biler med store bensinmotorer både i Sverige og Tyskland. Det er svært få el-biler både i Tyskland og SverigeSå lenge Norge ligger langt foran disse landene i restriktiv utslipps politikk er er ikke noen grunn til å kunne noe i utslipp fra biler i Norge.

Når våre klimapolitikere underskriver avtaler og traktater, og kommer hjem til hornmusikk fra klimamenigheten, "glemmer" de sjølsagt å informere om, at vår rene vannkraft ikke teller med i regnskapet. Svenskene har for lengst avfolket glesbygden, flyttet folket inn i fjernvarme tettorter, og fyrer med vann og kjernekraft. Europa kan avvikle sine kullkraftverk, erstatte det med kjernekraft eller klimasubsidiert norsk el-kraft, uten at det teller i våre regnskaper. Hva kan vi seigpines med? Det blir vedfyring, avskoging til miljøbrensel, og mindre bilkjøring i Europas tynnest befolkede land. Samtidig vil ett par dagers egenproduksjon av fossilt drivsoff dekke vårt eget forbruk. Verden er gal!

1

Torotto

Kina står for 23 prosent av klimagassutslippene.

Men en del av disse klimautslipp kommer av produksjon på oppdrag fra utlandet og hvor mottakerlandet på denne måten, maskerer sitt egentlige klima avtrykk.

2

legalize_it

Så sant så sant. Hadde Kina kuttet sine utslipp med en del prosent hadde det ikke blitt mange julegaver her på berget. De vi da gjerne importerer for penger vi har tjent på oljeeksport.

2

jeolno

Ja vel, mer enn en fjerdedel av våre minimale klimagassutslipp skriver seg fra oljeutvinningen.

Etter din logikk er Norge da bare ansvarlig for 0,75 promille av verdens samlede utslipp.

Finnes det på en slik bakgrunn forsvar for å sette velferdsstaten i fare for at vi skal redde verden?

1

Gunstein12

Det måtte da være en god ide at Norge fortsetter denne oljevirksomheten, så kan heller utslippstallene overføres til fattige land , som ikke har noen forpliktelse, selvfølgelig mot god betaling.

Da redder man både jordkloden og verdens fattigdom.

1

jeolno

I dag presenterte Senterpartiet sitt forslag til ststsbudsjett for 2017.

Det foreslås ingen økning i drivstoffavgiftene, og Slagsvold Vedum fastslår i Politisk kvarter at de andre partienes foreslåtte økninger er virkningsløse, og helt uten betydning for klimaet.

Økte avgifter her er bare et uttrykk for sympolpolitikk, som spesielt vil ramme distriktene, blir det understreket.

1

abban_igjen

Det var sagt at Trump tilstander aldri kan skje i Norge. jaja mon det.

Trump vil utfordre klimahysteriet og den industrien som anti utslipp er.

Selvsagt er det en reduksjon, - eksempelvis det Amerikanske Enegry-Star varemerket eller EU's krav til elektriske apparater, varmtvannsberedere, osv

Tross alt gir dette en energigevinst på 195millioner tonn olje for Europa sin del, - som også er halvparten av årsforbruk av olje i Tyskland.

Tiltak som blir latterliggjort av Nei til EU. Og UKIP...

Neil til EU fordi Putin har betalt de for å latterliggjøre alt hva EU gjør.

UKIP fordi de trenger minst 8 pints før de kommer til den akademiske høyde (*) som trengs for å komme med et argument.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...