Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Trenger vi et slikt politisk parti?

Trenger virkelig vårt samfunn et politisk parti med kjernesaker som angst for fremmede, privatisering for privatiseringens egen skyld, og for strenge straffer med mye mindre vekt på rehabilitering? Partiet er sterk tilhenger av individualisme, vel og merke bare den individualismen som har med økonomi å gjøre. Ellers skal folk være tilhengere av den kristne kulturarv, uten at den er klart definert og forklart hvordan den har endret seg over tid. Partiet er nærmest allergisk ovenfor ordet multikultur (her gjelder selvsagt ikke friheten individualisme). Angsten for annerledesheten nører opp under 'vi mot de' holdninger og direkte hat. De verste haterne har ofte minst kontakt med fremmedheten, og på den måten får fordommer vekstvilkår. Fantasier om undergangen oppstår. På den andre siden, i kåringer og vurderinger ligger Norge i toppsjiktet. Når det dreier seg om trygghet, miljø og tilfredshet med livet topper Norge statistikken i OECD landene. Hvordan er en slik schizofreni mulig? Utvalget til undersøkelsene må jo være skjevt, for tilhengerne av partiet kan umulig være spurt. Men hvorfor trenger vi et parti for å la vår angst bli kanalisert gjennom. Finnes det ikke andre måter å få hjelp for angst, slik at en unngår hat og splid i samfunnet?

4
89 svar

89 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

HusebyD

Er helt enig, vi trenger ikke SV. Om det var dette nivå du skulle legge deg på.

5

jeolno

Er helt enig, vi trenger ikke SV.

Sosialistisk Vp har sin misjon ved å hindre at alle gammelsosialister og museumsvoktere havner i Arbeiderpartiet. Der kan de få makt til å gjennomføre noe av barnetroen.

Ille nok med de som allerede har konvertert til Ap. Som f.eks. Raymond Johansen; som fyller opp bydel etter bydel i hovedstaden med innvandrere i flertall.

1

neondian

Ille nok med de som allerede har konvertert til Ap. Som f.eks. Raymond Johansen; som fyller opp bydel etter bydel i hovedstaden med innvandrere i flertall.

Ja, denne utviklinga begynte, som vi alle veit, etter siste kommuneval.

Før det valet så vart det sjølsagt ikkje fylt opp nokon bydel I Oslo sidan vi hadde eit borgarleg fleirtal med store partier som Høgre og FrP I spissen.

Ikkje sant?

1

CinemaMaestro

Det er umulig, 100% umulig, hvis du er hvit, konservativ eller restriktiv og spesielt hvis du er mann, å forholde seg kritisk til innvandring uten at det for social justice warriors på venstresida vil fremstå som fremmedfrykt, eller en måte å "bygge opp under", "nøre opp under", eller "spille på" folks holdninger. FRP er ikke ett parti som skaper holdningene, de reflekterer det folk faktisk syntes. Det samme gjelder alle tilsvarende partier i Europa. De har ikke skapt skepsisen, de er ett resultat av den. Og da er det noen helt andre som må se seg selv i speilet. Hvem er det egentlig som nører opp under hvilke holdninger?

4

Morra-DI-2

Jeg er enig i denne.

Hvem skulle vi valgt? AP? Jeg stemte AP i mange år. Arbeiderpartiet- hvor mange arbeidere er igjen? De aller fleste kjente seg nok etterhvert fremmedgjort og at de tilhørte et akademisk parti, der det satt noen politiske familier i Oslo og lot stillinger gå i arv, og til venner og kjente. De overkjørte folkets mening med å snikinføre globalisme, både når det gjelder EU-saker, innvandring og i flyktningesak. De løy. DE fortiet. De satte nedverdigene stempel på mennesker som ikke hadde nok akademisk utdannelse. Det skal veldig mye til for at de får min tillit tilbake. For hver gang de nedverdiget meninger som kom fra FRP, diverse forslag og stemplet dem som nærmest umenneskelige, samme forslag som de selv støtter nå- så følte jeg meg fremmedgjort, som en del av et gjeng med hyklere. Der målet var makt og ideologi, og ikke å ta fornuftige bra valg for landet vårt.

De representerer en ideologi, et slags maktsentrum i Europa med andre leder som har mistet fotfeste blant det folket de skulle representere. De representerer ikke meg.

Derfor stemmer jeg FRP. Jeg har aldri stemt Høyre...tror jeg...FRP er det nye AP. Det vil ikke si at jeg støtter dem i ett og alt, og jeg synes nok de kan være litt røff i kantene, men jeg anser dem som mindre korrupt enn AP, både når det gjelder å selge sjela si og søke maktposisjoner i utland, innland og innad i partiet.

4

Sponvika

Det er umulig, 100% umulig, hvis du er hvit, konservativ eller restriktiv og spesielt hvis du er mann, å forholde seg kritisk til innvandring uten at det for social justice warriors på venstresida

Det er null problem, men det vil selvfølgelig reageres hvis ens retorikk er helt på trynet.

1

KongBob

Trenger virkelig vårt samfunn et politisk parti

Man skal være veldig forsiktig med å definere hva andre folk måtte trenge...

Så lenge folk stemmer på det partiet så dekker det jo et behov hos disse menneskene...

3

EinarSalbu

I utgangspunktet vil jeg påstå at vi ikke trenger partier som beskriver verden i et vrengebilde, slik f.eks. FrP er tuftet på, men jeg forstår jo at FrP kan ha en terapeutisk virkning på mennesker som har vrangforestillinger. Disse vil føle, kanskje for første gang i sitt liv, at de blir representert av et politisk parti som tar vrangforestillingene deres på alvor.

Imidlertid oppstår det problemer når flere enn dem med vrangforestillinger begynner å tro at vrengebildet av verden er det ekte. Det skjer når vrengebildeforvalterne blir mer og mer stuerene og vi begynner å bli vant til dem som normale personer.

FrP burde aldri fått den plassen i det politiske Norge som det har fått.

2

KongBob

Det er en veldig arrogant holdning...

Jeg vil nok aldri noengang stemme Frp, men det skyldes mitt verdisyn, mine holdninger og mine prioriteringer... Alle andre har eget verdisyn, holdninger og prioriteringer... Da blir det helt feil at jeg, ut i fra mine egosentrerte holdninger, verdisyn og prioriteringer skal definere hva de trenger eller ikke av politiske partier...

6

Jallaskar

I utgangspunktet vil jeg påstå at vi ikke trenger partier som beskriver verden i et vrengebilde, slik f.eks. FrP er tuftet på, men jeg forstår jo at FrP kan ha en terapeutisk virkning på mennesker som har vrangforestillinger. Disse vil føle, kanskje for første gang i sitt liv, at de blir representert av et politisk parti som tar vrangforestillingene deres på alvor.

Man skal også være forsiktig med å kalle alt man selv ikke er enig i som vrangforestillinger....

Så lenge FrP får stemmer så er det behov for dem. Selv om neppe hverken du eller jeg noen gang kommer til å stemme på FrP.

2

gjespe

vrangforestillinger

Tja...

1

Cabal

Så lenge folk stemmer på det partiet så dekker det jo et behov hos disse menneskene...

Det som er mest trist er folk som stemmer på partiet basert på helt feil oppfatning av partiets faktiske politikk. Så de får ikke sitt "behov" dekt, sånn egentlig. Nytter feks ikke å stemme på frp om man vil ha muslimene kastet ut. Men det er vel bedre at de stemmer på frp enn enda verre greier.

1

Morra-DI-2

Men hvorfor trenger vi et parti for å la vår angst bli kanalisert gjennom. Finnes det ikke andre måter å få hjelp for angst, slik at en unngår hat og splid i samfunnet?

Trenger mennesker å bli representert politisk i samfunnet?

Hva skal vi gjøre med de som er på andre siden politisk enn deg? Burde de kunne ha et parti? Kanskje vi kan frata dem/meg den demokratiske representasjon i storting? ..

Jeg vet ikke helt om du innser hva du holder på med her- men det er ikke greit. Jeg skjønner at du synes mye ille om FRP, men du må tro meg på at vi faktisk er mennesker. Vi har et hjerte, en hjerne og vi er stort sett demokratiske. Så du må dessverre bare belage deg på å diskutere, og respektere at andre har et annet syn politisk enn deg. Jeg vet det er fælt at vi ikke kan tvangssendes på asyl og gullag, eller hva det nå skulle være, men ...ja- ta en liten runde med deg selv, kjære deg.

Når det gjelder angst- kanskje. Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi som driver med økonomi stemmer mer blått. Jeg tror heller ikke det er tilfeldig at de i offentlige yrker stemmer mer til venstre. Jeg tror de har en større ro og trygghet. Kanskje er vi mennesker som bekymrer oss mer, som vil ha kontroll og lar oss styre av hjerne i større grad enn hjerte. Det kan godt være-

3

Valerina

Først, jeg respekterer at folk har forskjellig politisk syn. Det andre, at et overveiende flertall av økonomer befinner seg på høyresiden, er vel å slå inn åpne dører? Men jeg tror ikke svært mange av dem sokner til FrP. Jeg synes ikke akkurat at FrP lar seg styre av fornuft. Partiet har flere luftige ideer innen økonomi, som også er kritisert av sentrale økonomer. DNB Market sjef, Øystein Døum, har kalkulert på Frp og Høyres bruk av oljefondet. "Hans beregninger viser at med en reell avkastning på tre prosent vil oljefondet tømmes i 2043 dersom oljepengebruken fortsetter å øke slik den i gjennomsnitt vil gjøre for årene 2014–17. Dersom innfasingstempoet reduseres til gjennomsnittet siden handlingsregelen ble innført i 2001, tømmes fondet i 2053..."

Det er mulig det er en bestemt politikk for å få tømt fondet raskest mulig slik at fellesskapsverdiene av ideologiske grunner skal være minst mulig, hvem vet.

Det vanlige skillet i politikken går mellom høyre og venstresiden, som vel kan sies å være å bestå av en heller sammensatt forsamling i begge leire. FrP kan plasseres i høyreleiren spesielt fordi partiet har et ideologisk bestemt syn på privatisering.

Jeg har selvsagt lite til overs for partiet FrP. Mye av det FrP står for kunne fordeles innen Høyre og AP. FrP er på et vis et slags AP. FrP vil privatisere, men tar ikke fem flate øre for å bruke staten omtrent på lik linje med AP når det trengs. Politikken er ellers ganske mye i overensstemmelse med Høyre sin politikk.

Det som etter min oppfatning skiller partiet ut fra andre er den angstbiterske holdningen til flyktninger og asylsøkere, som i hovedsak er bunner i fantasier med frykt for hvilke katastrofer som vil ramme ladet. Konsekvensen av denne holdningen er en kontinuering nedsnakking av de nye innbyggerne. Om en ser det fra de nye innbyggernes side så kan det umulig være lett når de i tillegg ofte selv har en mistro til stat og offentlighet, fordi de ofte kommer fra land det det offentlige ofte ikke fungerer.

Det at en ønsker mindre eller ingen innvandring (asylsøkere og flyktninger) er en ærlig sak. Det som imidlertid ikke er bra er den negative retorikken og demagogien som ikke bare skremmer Ola Nordmann, men i tillegg vil 'hjelpe' de nye til å kunne få sin skepsis mo Ola Nordmann økt, og som får Ola Nordmann til å rette sin skepsis, angst og etterhvert hat mot de nye. Den mistenksomheten som finnes om de som evt kommer kan ikke unngå å sette sitt preg på de som allerede er her.

Jeg synes FrP politikken på dette området er farlig og negativt. Når FrP breker om integrering og samtidig ikke fører en politikk som fremmer integrering (viser til reduksjon av div. Forhold).

Partiet får ikke til noe mer fornuftig i politikken ang innvandring enn på andre områder. Siden det allerede finnes partier som vil ha begrensinger mht innvandring, så er konklusjon at FrP etter mitt syn et unødvendig parti. Partier som bygger opp under hat er svært unødvendig. Men jeg bestemmer ikke over hva folk skal mene og hvilket parti som skal dannes, bare så det er nevnt.

1

gjespe

Partier som bygger opp under hat er svært unødvendig.

Og hvem bygger du og dere opp hat til?

1

ventil

FrP er på et vis et slags AP. FrP vil privatisere, men tar ikke fem flate øre for å bruke staten omtrent på lik linje med AP når det trengs.

:)

1

Videoseven

Det at en ønsker mindre eller ingen innvandring (asylsøkere og flyktninger) er en ærlig sak. Det som imidlertid ikke er bra er den negative retorikken og demagogien som ikke bare skremmer Ola Nordmann, men i tillegg vil 'hjelpe' de nye til å kunne få sin skepsis mo Ola Nordmann økt, og som får Ola Nordmann til å rette sin skepsis, angst og etterhvert hat mot de nye.

Nå får dere kutte ut.

Vi lever tross alt i dette samfunnet og vi opplever hva som skjer. Vi ser også hva som skjer i våre naboland, som dessverre ikke hadde et parti som Frp. Retorikken vår er basert på fakta, mens retorikken fra dere på venstresiden er basert på følelser.

Det som skremmer mest, er hva velgerne på venstresiden vil finne på når de skjønner at de har ødelagt velferdssamfunnet de er avhengig av. Vi ser hva de velger ellers i Europa.

1

Cabal

De verste haterne har ofte minst kontakt med fremmedheten, og på den måten får fordommer vekstvilkår.

De med minst kontakt med de skumle muslimene, er jo de som vet aller mest om dem. Sier seg selv.

3

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...