Har ikke vært på kontoret på over 3 uker, så jeg er litt kritisk selv kjenner jeg.

1

Hvorfor er denne streiken så fastlåst? Hva er det NSB pønsker på å gjøre, siden lokomotivførerne vil ha dette opplæringskravet i en tariffavtale? Jeg har fått inntrykk av at de frykter sosial dumping og ufaglærte togførere fra Litauen? Men hvorfor ville NSB gjøre det... de er ikke presset av aksjonærer til å bedre resultatene og om man nå skulle åpne for private aktører på jernbanenettet, ville det da ikke være i NSBs interesse at disse ikke uten videre kunne hyre inn bananbøyere fra Sverige for å kjøre billigere? Er det et formalia-problem med at et krav av denne typen ikke kan være del av en tariffavtale men et lovverk? Lokomotivførerne er neppe dumme, så hva er de underliggende årsakene her. Jeg spør så meget fordi jeg ikke syns dette er blitt særlig godt forklart i media hittil. Er det noen her som kan utdype dette litt for meg?

1

Leirstein har heldigvis ikke den makten som hans store politiske forbilde utførte i 31.

På an igjen og du er som vanlig forutsigbar.

stemmer du AP eller SV?

1

At Leirstein er kritisk til streiken og mangler respekt for arbeidsfolk er ikke noe nytt for meg.

Respekten for "arbeidsfolk" som streiker på et grumsete grunnlag, og bruker tusenvis av andre "arbeidsfolk" som gisler, fortjener ingen respekt. Deres leder, Rolf Ringdal har en like "grumsete" bakgrunn, og viderefører sin totalitære legning, som leder for de "nye heismontørene". "Politisk har Han bakgrunn fra Rød Ungdom, Rød Valgallianse, Marxist-leninistisk forbund og ML-gruppa Revolusjon. Han er tidligere leder for Norsk-Albansk Vennskapssamband. I 1997 var han førstekandidat for Norges Kommunistiske Parti på partiets stortingsvalgliste i Oslo". Lokførere er antakelig den enkleste yrkesgruppen å automatisere bort.

2
En_ganske_snill_mann Hvorfor er denne streiken så fastlåst? Hva er det NSB pønsker på å gjøre, siden lokomotivførerne vil ha dette opplæringskravet i en tariffavtale? Jeg har fått inntrykk av at de fry...

Hvorfor er denne streiken så fastlåst? Hva er det NSB pønsker på å gjøre, siden lokomotivførerne vil ha dette opplæringskravet i en tariffavtale?

Ja det er ett betimelig spørsmål.

Spekter og NSB inngikk en avtale med Flytoget,hvor dette er hjemlet i tariffavtale frem til 2018.

Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokførere for å kjøre en kamp. Ettersom det her ville ramme publikum hardere og derved kunne fremprovoserte tvungen voldgift.

Den blå/blå regjeringen ligger her i bakgrunn og bruker Spekter, til å forskyve demokratiet i arbeidslivet over til sin fordel, ved å angripe de kollektive avtaler og vil ha folk over på individuelle avtaler, på denne måten kan de knekke hver enkelt, som et siv. Beskyttelse ved å stå mange sammen, skal pulveriseres.

Dette så vi også i sykehusstreiken.

Derfor er det viktig fremover å stå imot disse angrepene rettet mot demokratiet og definisjonsmakten.

4
Torotto [sitat…] Ja det er ett betimelig spørsmål. Spekter og NSB inngikk en avtale med Flytoget,hvor dette er hjemlet i tariffavtale frem til 2018. Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokf...

Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokførere for å kjøre en kamp. Ettersom det her ville ramme publikum hardere og derved kunne fremprovoserte tvungen voldgift.

Interessant; alt det du skriver forklarer jo mer. Jeg er sikker på at det er flere enn meg som er i villrede om hva konflikten egentlig handler om.

1

Jeg har god grunn til å tro jeg har pådradd meg arbeider- og fagbevegelsens vrede med dette innlegget lagt inn i en annen vgd.no-Tråd(selv om jeg heller holder klart fokuset heller på den uskyldige 3mann enn skyldige involverte parter):

http://vgd.no/samfunn/luftfart-og-samferdsel/tema/1832957/tittel/stopp-streiken-samferdselsminister/innlegg/45430695#post45430695

(huff fungerer visst ikke helt effektiv denne lenken. Beklager ulempene)

1

Jeg ser at det er noe gjære her, denne artikkelen på VG-nett om privatansettelse av lok-førere, og så en link jeg fant i dokumentarfeltet. Og konkurranse fra private har jo ikke NSB noe å tjene på, så at de skyves frem av S.P.E.C.T.R.E. kan jo stemme. På den annen side at gjennomsnittslønnen ligger på 650K overrasker meg; med all respekt for lokførernes sikkerhetsansvar er det ikke rocket-science de holder på med.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Interessant; alt det du skriver forklarer jo mer. Jeg er sikker på at det er flere enn meg som er i villrede om hva konflikten egentlig handler om.

Konflikten har i sitt utgangspunkt i Eu direktiv for jernbanedrift. Vedtatt av Stortinget i 2014 og implementert med norsk lovverk i 2015.

I forbindelse med konkurranseutsetting av tågdrift, så ble det i en Sintef rapport satt spørsmål ved det rom som ville bli rundt sikkerheten ved tågdriften. Her ble sikkerheten omspunnet av tre linjer i en trekant, hvor eksempelvis lokfører var nær der hvor ulykker kan oppstå, mens tog operatør ledelse ville stå lengre fra dette problemet og skulle se dette i sammen med flere andre krav, som punktlighet og lønnsomhet.

På denne bakgrunn ville lokførere ha samme garanti som svenke lokførere fil med tågselskapens organisasjon. NB Norge har ikke en slik organisasjon ennå, derfor ville de få en garanti fra Solvik Olsen, som ikke ville gi dette, men henviste til regelverk. Derfor kom det opp som ett tariffspørsmål og dette fikk Flytåget lokfører inn i sin overenskomst.

Dette med sikkerhet. For noen år siden var det falt av en bit fra skinnegangen til flytåget, Jernbaneverkets kontroll hadde ikke fått med seg dette og spørsmålet er om det var for få eller dårlige kontrollrutiner?

Det var imidlertid en våken lokfører som meldte ifra og slik sett, ble en mulig katastrofal ulykke unngått!

1
En_ganske_snill_mann Jeg ser at det er noe gjære her, denne artikkelen på VG-nett om privatansettelse av lok-førere, og så en link jeg fant i dokumentarfeltet. Og konkurranse fra private har jo ikke NS...

På den annen side at gjennomsnittslønnen ligger på 650K overrasker meg; med all respekt for lokførernes sikkerhetsansvar er det ikke rocket-science de holder på med.

Lønna er grei nok, men hvordan foregår rekrutteringen til lokførerutdannelsen. Har forbundet kontroll på opptak også, har alle en like stor mulighet på bakgrunn av kvalifikasjoner og egnethet, eller er det som for heismontørene, at du omtrent må være i slekt med en tidligere ansatt, for å komme i betraktning.

1
Torotto Konflikten har i sitt utgangspunkt i Eu direktiv for jernbanedrift. Vedtatt av Stortinget i 2014 og implementert med norsk lovverk i 2015. I forbindelse med konkurranseutsetting av...

På denne bakgrunn ville lokførere ha samme garanti som svenke lokførere fil med tågselskapens organisasjon. NB Norge har ikke en slik organisasjon ennå, derfor ville de få en garanti fra Solvik Olsen, som ikke ville gi dette, men henviste til regelverk. Derfor kom det opp som ett tariffspørsmål og dette fikk Flytåget lokfører inn i sin overenskomst.

Igjen takk for informasjonen. Etter hva jeg har hørt var ikke privatiseringen av togdriften i Storbritannia helt vellykket med tanke på sikkerheten etc. Noe jeg har hørt fra flere, men kan ikke dokumentere dette.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Igjen takk for informasjonen. Etter hva jeg har hørt var ikke privatiseringen av togdriften i Storbritannia helt vellykket med tanke på sikkerheten etc. Noe jeg har hørt f...

Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompetent nasjonalt og internasjonalt tilsyn, og trafikken avvikles etter strenge internasjonale regler. Når konkurransen nå slippes løs på toglinjene, må det utarbeides slike internasjonale regler. Lokførere i ett selskap kan ikke kreve, eller forskuttere egne regler for opplæring, som senere hindrer fri konkurranse.

1
Arrcab Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompe...

Men så er det et kompetent nasjonalt og internasjonalt tilsyn, og trafikken avvikles etter strenge internasjonale regler. Når konkurransen nå slippes løs på toglinjene, må det utarbeides slike internasjonale regler.

Hva med når det er et totalt fravær av slike regler, og vi har myndigheter med liten vilje til å stramme inn?

Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på jernbanen.

1
NLHE [sitat…] Hva med når det er et totalt fravær av slike regler, og vi har myndigheter med liten vilje til å stramme inn? Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikker...

Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på jernbanen.

Men dette stiller krav til denne operatør interne sikkerhetskultur og vil fortsatt være preget av ulike prioriteringer av hva som skal vektlegges og i hvilken grad personell i 1 linje blir nrukt og tatt vare på.

I dag har forøvrig signalsystemer spent fra relestyringer med mangelfulle tegninger til ERTMS.

ERTMS

Ett system som burde være ferdigbygget før man begynte med konkurranseutsetting. Men det skremmende er jo at de Bignalsystemer en spennvidde fra relestyrte, med dårlig tegningsunderlag og til de første linjer med ERTMS som først er sluttbygget rundt 2030 til 40. Blå/Blå ser på dette rent ideologisk og uten engang å ha noen bevis på at dette vil gi noen lønnsomhet.

I Sverige går togoperatørene til sak mot Staten for å få erstatning på grunnn av dårlige linjer og slik sett blir tolket,som brudd på anbudsbetingelser.

1
Torotto [sitat…] Men dette stiller krav til denne operatør interne sikkerhetskultur og vil fortsatt være preget av ulike prioriteringer av hva som skal vektlegges og i hvilken grad persone...

I Sverige går togoperatørene til sak mot Staten for å få erstatning på grunnn av dårlige linjer og slik sett blir tolket,som brudd på anbudsbetingelser.

Jeg har for lengst gitt opp kampen mot anbudsutsetting (rasering) av jernbanen. Det er dette folket vil ha, så det er dette folket skal få.

1
Arrcab Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompe...

Tja både og, da flytrafikken har et likt regelverk og styringssystemer over hele verden, i tillegg til at ihvertfall for passasjerflys vedkommende har du et ganske lite utvalg forskjellige typer fly. Og all komunikasjon foregår på engelsk.

Mens når du kommer til jernbane har de enkelte land, så har de enkelte land sine egne standarer, regelverk og visa versa. Selv innad i EU finner du ihvertfall 3 forskjellige sporbredder i bruk for ordinær trafikk. Pluss at du har et enormt anntall forskjellige lok og togtyper. Og komunikasjon foregår vel ihvertfall pr idag på det enkelte lands språk, i all hovedsak.

1

At Leirstein er kritisk til streiken og mangler respekt for arbeidsfolk er ikke noe nytt for meg.

Spørsmålet er om denne streiken hadde dukket opp hvis ikke vår udugelige samferdselsminister hadde ønsket å rasere jernbanen?

Det er regjeringens jernbanereform som er den direkte grunnen til denne streiken, alle uten FrP-briller er jo klar over det.

At halehenget Leirstein vrøvler i kor med KSO, er ikke grunn til å bli overrasket nok til å heve et øyebryn.

1
gjespe [sitat…] Nå er vel det virkelighet i Japan allerede og til og med metro i Danmark er førerløs?

I min verden er begge disse landene noe som kalles utlandet.

Altså ANDRE LAND, ikke Norge.

Joda, klart slikt kan komme. Ikke i mitt liv, sannsynligvis heller ikke i mine barns liv.

Barnebarna mine kan kanskje oppleve førerløse kjøyregreier i de største byene.

Du er usedvanlig frisk i troen dersom du virkelig tror på noen slik revolusjon i Norge.

Jeg er realist. Men du kan gjerne være salig i din tro, slik grisen er salig i sitt trau. Alle er salige i sin tro.

1

At Leirstein er kritisk til streiken og mangler respekt for arbeidsfolk er ikke noe nytt for meg.

Denne streiken er helt idiotisk. Arbeidsgiver kan ikke bestemme utdannelsen til togførere. Og kan derfor ikke legge dette inn i avtalen mellom lo og arbeidsgiverforening.

Dette bestemmes av togtilsynet og de har allerede strenge krav til lokførersertifikat.

Fagforeningen for bussjåfører kan ikke bestemme utdannelsen til busslåfører. Det må biltilsynet gjøre.

En helt håpløs streik som bare går ut over passasjerene.

Dessuten tjener de 900.000,- kr pr år før tillegg for overtid.

1
Laster...