På grunn av deres monopol (NSB), har de svake insentiver til innovasjon og effektivisering enn om de hadde vært i konkurranse med andre aktører.

Prosjektoppgave TIØ521

1
haraldjan [sitat…] Denne streiken er helt idiotisk. Arbeidsgiver kan ikke bestemme utdannelsen til togførere. Og kan derfor ikke legge dette inn i avtalen mellom lo og arbeidsgiverforening....

Arbeidsgiver kan ikke bestemme utdannelsen til togførere.

Det er AKKURAT det de kan med gjeldende lovgivning. Og det er AKKURAT derfor vi nå er inne i en streik. NSB har fått dette servert i fanget, og de ser en gylden mulighet til å spare penger ved å slakte lokførerens utdanning.

Edit: Lokfører Togfører

1

At Leirstein er kritisk til streiken og mangler respekt for arbeidsfolk er ikke noe nytt for meg.

Denne streiken er helt idiotisk. Arbeidsgiver kan ikke bestemme utdannelsen til togførere. Og kan derfor ikke legge dette inn i avtalen mellom lo og arbeidsgiverforening.

Dette bestemmes av togtilsynet og de har allerede strenge krav til lokførersertifikat.

Fagforeningen for bussjåfører kan ikke bestemme utdannelsen til busslåfører. Det må biltilsynet gjøre.

En helt håpløs streik som bare går ut over passasjerene.

Dessuten tjener de 900.000,- kr pr år før tillegg for overtid.

1
gjespe [sitat…] Nå er vel det virkelighet i Japan allerede og til og med metro i Danmark er førerløs?

I min verden er begge disse landene noe som kalles utlandet.

Altså ANDRE LAND, ikke Norge.

Joda, klart slikt kan komme. Ikke i mitt liv, sannsynligvis heller ikke i mine barns liv.

Barnebarna mine kan kanskje oppleve førerløse kjøyregreier i de største byene.

Du er usedvanlig frisk i troen dersom du virkelig tror på noen slik revolusjon i Norge.

Jeg er realist. Men du kan gjerne være salig i din tro, slik grisen er salig i sitt trau. Alle er salige i sin tro.

1

At Leirstein er kritisk til streiken og mangler respekt for arbeidsfolk er ikke noe nytt for meg.

Spørsmålet er om denne streiken hadde dukket opp hvis ikke vår udugelige samferdselsminister hadde ønsket å rasere jernbanen?

Det er regjeringens jernbanereform som er den direkte grunnen til denne streiken, alle uten FrP-briller er jo klar over det.

At halehenget Leirstein vrøvler i kor med KSO, er ikke grunn til å bli overrasket nok til å heve et øyebryn.

1
Arrcab Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompe...

Tja både og, da flytrafikken har et likt regelverk og styringssystemer over hele verden, i tillegg til at ihvertfall for passasjerflys vedkommende har du et ganske lite utvalg forskjellige typer fly. Og all komunikasjon foregår på engelsk.

Mens når du kommer til jernbane har de enkelte land, så har de enkelte land sine egne standarer, regelverk og visa versa. Selv innad i EU finner du ihvertfall 3 forskjellige sporbredder i bruk for ordinær trafikk. Pluss at du har et enormt anntall forskjellige lok og togtyper. Og komunikasjon foregår vel ihvertfall pr idag på det enkelte lands språk, i all hovedsak.

1
Torotto [sitat…] Men dette stiller krav til denne operatør interne sikkerhetskultur og vil fortsatt være preget av ulike prioriteringer av hva som skal vektlegges og i hvilken grad persone...

I Sverige går togoperatørene til sak mot Staten for å få erstatning på grunnn av dårlige linjer og slik sett blir tolket,som brudd på anbudsbetingelser.

Jeg har for lengst gitt opp kampen mot anbudsutsetting (rasering) av jernbanen. Det er dette folket vil ha, så det er dette folket skal få.

1
NLHE [sitat…] Hva med når det er et totalt fravær av slike regler, og vi har myndigheter med liten vilje til å stramme inn? Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikker...

Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på jernbanen.

Men dette stiller krav til denne operatør interne sikkerhetskultur og vil fortsatt være preget av ulike prioriteringer av hva som skal vektlegges og i hvilken grad personell i 1 linje blir nrukt og tatt vare på.

I dag har forøvrig signalsystemer spent fra relestyringer med mangelfulle tegninger til ERTMS.

ERTMS

Ett system som burde være ferdigbygget før man begynte med konkurranseutsetting. Men det skremmende er jo at de Bignalsystemer en spennvidde fra relestyrte, med dårlig tegningsunderlag og til de første linjer med ERTMS som først er sluttbygget rundt 2030 til 40. Blå/Blå ser på dette rent ideologisk og uten engang å ha noen bevis på at dette vil gi noen lønnsomhet.

I Sverige går togoperatørene til sak mot Staten for å få erstatning på grunnn av dårlige linjer og slik sett blir tolket,som brudd på anbudsbetingelser.

1
Arrcab Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompe...

Men så er det et kompetent nasjonalt og internasjonalt tilsyn, og trafikken avvikles etter strenge internasjonale regler. Når konkurransen nå slippes løs på toglinjene, må det utarbeides slike internasjonale regler.

Hva med når det er et totalt fravær av slike regler, og vi har myndigheter med liten vilje til å stramme inn?

Da må vi gå på hver enkelt operatør for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt på jernbanen.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Igjen takk for informasjonen. Etter hva jeg har hørt var ikke privatiseringen av togdriften i Storbritannia helt vellykket med tanke på sikkerheten etc. Noe jeg har hørt f...

Privatisering og sikkerhet behøver ikke være et problem. Flytrafikken er drevet av private, og har en langt mer komplisert teknologi og trafikkbilde enn tog. Men så er det et kompetent nasjonalt og internasjonalt tilsyn, og trafikken avvikles etter strenge internasjonale regler. Når konkurransen nå slippes løs på toglinjene, må det utarbeides slike internasjonale regler. Lokførere i ett selskap kan ikke kreve, eller forskuttere egne regler for opplæring, som senere hindrer fri konkurranse.

1
Torotto Konflikten har i sitt utgangspunkt i Eu direktiv for jernbanedrift. Vedtatt av Stortinget i 2014 og implementert med norsk lovverk i 2015. I forbindelse med konkurranseutsetting av...

På denne bakgrunn ville lokførere ha samme garanti som svenke lokførere fil med tågselskapens organisasjon. NB Norge har ikke en slik organisasjon ennå, derfor ville de få en garanti fra Solvik Olsen, som ikke ville gi dette, men henviste til regelverk. Derfor kom det opp som ett tariffspørsmål og dette fikk Flytåget lokfører inn i sin overenskomst.

Igjen takk for informasjonen. Etter hva jeg har hørt var ikke privatiseringen av togdriften i Storbritannia helt vellykket med tanke på sikkerheten etc. Noe jeg har hørt fra flere, men kan ikke dokumentere dette.

1
En_ganske_snill_mann Jeg ser at det er noe gjære her, denne artikkelen på VG-nett om privatansettelse av lok-førere, og så en link jeg fant i dokumentarfeltet. Og konkurranse fra private har jo ikke NS...

På den annen side at gjennomsnittslønnen ligger på 650K overrasker meg; med all respekt for lokførernes sikkerhetsansvar er det ikke rocket-science de holder på med.

Lønna er grei nok, men hvordan foregår rekrutteringen til lokførerutdannelsen. Har forbundet kontroll på opptak også, har alle en like stor mulighet på bakgrunn av kvalifikasjoner og egnethet, eller er det som for heismontørene, at du omtrent må være i slekt med en tidligere ansatt, for å komme i betraktning.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Interessant; alt det du skriver forklarer jo mer. Jeg er sikker på at det er flere enn meg som er i villrede om hva konflikten egentlig handler om.

Konflikten har i sitt utgangspunkt i Eu direktiv for jernbanedrift. Vedtatt av Stortinget i 2014 og implementert med norsk lovverk i 2015.

I forbindelse med konkurranseutsetting av tågdrift, så ble det i en Sintef rapport satt spørsmål ved det rom som ville bli rundt sikkerheten ved tågdriften. Her ble sikkerheten omspunnet av tre linjer i en trekant, hvor eksempelvis lokfører var nær der hvor ulykker kan oppstå, mens tog operatør ledelse ville stå lengre fra dette problemet og skulle se dette i sammen med flere andre krav, som punktlighet og lønnsomhet.

På denne bakgrunn ville lokførere ha samme garanti som svenke lokførere fil med tågselskapens organisasjon. NB Norge har ikke en slik organisasjon ennå, derfor ville de få en garanti fra Solvik Olsen, som ikke ville gi dette, men henviste til regelverk. Derfor kom det opp som ett tariffspørsmål og dette fikk Flytåget lokfører inn i sin overenskomst.

Dette med sikkerhet. For noen år siden var det falt av en bit fra skinnegangen til flytåget, Jernbaneverkets kontroll hadde ikke fått med seg dette og spørsmålet er om det var for få eller dårlige kontrollrutiner?

Det var imidlertid en våken lokfører som meldte ifra og slik sett, ble en mulig katastrofal ulykke unngått!

1

Jeg ser at det er noe gjære her, denne artikkelen på VG-nett om privatansettelse av lok-førere, og så en link jeg fant i dokumentarfeltet. Og konkurranse fra private har jo ikke NSB noe å tjene på, så at de skyves frem av S.P.E.C.T.R.E. kan jo stemme. På den annen side at gjennomsnittslønnen ligger på 650K overrasker meg; med all respekt for lokførernes sikkerhetsansvar er det ikke rocket-science de holder på med.

1

Jeg har god grunn til å tro jeg har pådradd meg arbeider- og fagbevegelsens vrede med dette innlegget lagt inn i en annen vgd.no-Tråd(selv om jeg heller holder klart fokuset heller på den uskyldige 3mann enn skyldige involverte parter):

http://vgd.no/samfunn/luftfart-og-samferdsel/tema/1832957/tittel/stopp-streiken-samferdselsminister/innlegg/45430695#post45430695

(huff fungerer visst ikke helt effektiv denne lenken. Beklager ulempene)

1
Torotto [sitat…] Ja det er ett betimelig spørsmål. Spekter og NSB inngikk en avtale med Flytoget,hvor dette er hjemlet i tariffavtale frem til 2018. Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokf...

Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokførere for å kjøre en kamp. Ettersom det her ville ramme publikum hardere og derved kunne fremprovoserte tvungen voldgift.

Interessant; alt det du skriver forklarer jo mer. Jeg er sikker på at det er flere enn meg som er i villrede om hva konflikten egentlig handler om.

1
En_ganske_snill_mann Hvorfor er denne streiken så fastlåst? Hva er det NSB pønsker på å gjøre, siden lokomotivførerne vil ha dette opplæringskravet i en tariffavtale? Jeg har fått inntrykk av at de fry...

Hvorfor er denne streiken så fastlåst? Hva er det NSB pønsker på å gjøre, siden lokomotivførerne vil ha dette opplæringskravet i en tariffavtale?

Ja det er ett betimelig spørsmål.

Spekter og NSB inngikk en avtale med Flytoget,hvor dette er hjemlet i tariffavtale frem til 2018.

Tydeligvis ville Spekter bruke NSB lokførere for å kjøre en kamp. Ettersom det her ville ramme publikum hardere og derved kunne fremprovoserte tvungen voldgift.

Den blå/blå regjeringen ligger her i bakgrunn og bruker Spekter, til å forskyve demokratiet i arbeidslivet over til sin fordel, ved å angripe de kollektive avtaler og vil ha folk over på individuelle avtaler, på denne måten kan de knekke hver enkelt, som et siv. Beskyttelse ved å stå mange sammen, skal pulveriseres.

Dette så vi også i sykehusstreiken.

Derfor er det viktig fremover å stå imot disse angrepene rettet mot demokratiet og definisjonsmakten.

4
Laster...