Politikk - Norsk

trondhjem

Meningsløs streik?

Arbeidsgiverforeningen Spekter melder at de anser lokførerstreiken som meningsløs.

Årsaken til at lokførerne streiker er regjeringens planer om å bryte opp statsmonopolet på jernvegen og konkurranseutsette driften av jernbanen. Den enkelte lokfører frykter m.a.o. å miste jobben fordi de taper et anbud. Dette søker de å unngå ved å kreve en nasjonal standard for lokføreropplæring - dvs. gjøre seg selv uunnværlige for ethvert selskap som søker å drifte norske jernbanestrekninger.

Jeg synes det forteller mye om dagens markedstenkning at en så stor og mektig arbeidsgiverforening som Spekter anser det meningsløst av lokførerne å søke å hindre at deres jobber går fra å være sikre statsgaranterte jobber til å bli utsatt for tilbud- og etterspørselssvingningene i et marked.

Hvis noen lurer på hvorfor enkelte på venstresiden hevder høyresidens omfavnelse av markedstankegangen gir et kaldere og mindre menneskevennlig samfunn, har dere ett godt svar her.

4
38 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Spekter vil ha oss tilbake til tiden vi stod alene med lua i hånda. Enkelt og greit.

Spekter viser NULL vilje til å samarbeide i dette oppgjøret, og de bryr seg døyten om det ikke går de neste månedene.

2

Jeg synes det forteller mye om dagens markedstenkning at en så stor og mektig arbeidsgiverforening som Spekter anser det meningsløst av lokførerne å søke å hindre at deres jobber går fra å være sikre statsgaranterte jobber til å bli utsatt for tilbud- og etterspørselssvingningene i et marked.

Det som er meningsløst, er om NSB steller seg slik, at konkurranse i framtiden blir umulig. I Norge er det bare embedsmenn, utnevnt av kongen, som har sikre statsgaranterte jobber. Alle andre, uansett om det er i stat eller privat, er i mer eller mindre grad utsatt for tilbud og etterspørsel. Det er lov å arbeide for egne arbeidsforhold, men da får man også slutte å bruke vikarierende motiv for streik, som for eksempel sikkerhet.

1
Arrcab [sitat…] Det som er meningsløst, er om NSB steller seg slik, at konkurranse i framtiden blir umulig. I Norge er det bare embedsmenn, utnevnt av kongen, som har sikre statsgarantert...

Det som er 'meningsløst' er den 'religiøse' holdningen om at alt som er mulig å privatisere skal privatiseres, helt uavhengig av om det er bra eller dårlig. Samferdselsministeren letter selvsagt ikke en finer, for da forstyrres religionen. Halmstrået er at det er partene i arbeidslivet som skal avgjøre.

Det finners en nasjonal standart for mange forhold i yrkeslivet, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere, leger, ingeniører osv. Så hvorfor ikke for den som skal være lokomotivfører?

Grunnen er åpenbar, det vil kunne stille kjepper i hjulene for privatiseringsiveren.

3

Solkongen Ketil møtte ikke i Dagsnytt 18. Det var kanskje ikke så mange stemmer å hente på i debatten om lokførernes kvalifikasjoner som konkuranseutsettingens fanefører innen togtrafikk i Norge.

1
Valerina Solkongen Ketil møtte ikke i Dagsnytt 18. Det var kanskje ikke så mange stemmer å hente på i debatten om lokførernes kvalifikasjoner som konkuranseutsettingens fanefører innen togt...

Solkongen Ketil møtte ikke i Dagsnytt 18

Det er helt vanlig for FrP- statsråder og statssekretærer å ikke være tilgjengelig for kommentarer når det er noe negativt. Før sendte de en stedfortreder fra Høyre til å svare for seg, men jeg tror Høyre har avslørt FrPs strategi. Den eneste som skal ha ros for å stille opp er Solveig Horne. Anundsen gjemmer seg, Solvik Olsen gjemmer seg og sannelig gjør ikke Sylvi Listhaug det også til tider.

1

Denne regjeringen og den forrige har forandret fagarbeiderens og standarders betydning i arbeidslivet. Carl I. Hagen mente at man ikke trengte barnehagelærere...det var nok med husmødre. I helsesektoren ser vi at utlendinger som ikke kan norsk forsøker å gjøre arbeidet for helsefagarbeidere. I byggebransjen blir man leid inn fra bemaningsbyåer, uten fagpapirer eller kun minimal kjennskap til faget. Antallet midlertidige ansatte øker enda mer på bekostning av fast ansettelser med lønn hele tiden. Fast ansettelse uten garantilønn er i praksis det samme som å bli midlertidig ansatt flere ganger på rad. Ap er heldigvis begynt å våkne på fagarbeiderens vegne fordi de ser hvor galt det går, mens dagens regjering ikke synes det bærer galt avsted, heller tvert om.

2

Jeg var selv i en jobb som ble konkurranseutsatt .Heldigvis forsto oppdragsgiver -Oslo Kommune-at ingen andre ville klare jobben.Resultatet ble allikevel at vi ved hvert anbud ble presset på pris.Resultatet ble derfor en dårligere utført jobb,og økende forfall.

Det er uhørt at politikerne ikke forstår at forfallet øker over hele linja når det ikke settes nok fagfolk på ordnede kontrakter til å drifte landet.

Færre politikere er kankanskje det neste vi må forlange. Antall politikere er vel det eneste området som ikke er utsatt for sparekniven

1
Valerina Det som er 'meningsløst' er den 'religiøse' holdningen om at alt som er mulig å privatisere skal privatiseres, helt uavhengig av om det er bra eller dårlig. Samferdselsministeren l...

Det som er 'meningsløst' er den 'religiøse' holdningen om at alt som er mulig å privatisere skal privatiseres, helt uavhengig av om det er bra eller dårlig.

Det er ikke noe "religiøst" i nedsalg av statens eierandeler, like lite som det noe "religiøst", håper jeg, i venstresidens ønske om å beholde mest mulig på statens hender. Staten eier ca. 35% av verdiene på børsen, og det er mer enn noe annet land det er rimelig å sammenlikne seg med. (Sovjet var antakelig en kandidat). Grunnen til at Norsk statlig eierskap går bra, er måten eierskapet praktiseres på. Private deleiere, og liten direkte dirigering av driften. Vi må imidlertid være klar over, at stort eierskap betyr også stor risiko for oss alle, og vi har ingen garanti for gode driftsresultater, eller at politikere vil styre like pragmatisk i framtiden. Vi gjør altså klokt i å selge noe av det som bærer stor risiko, eller der staten ikke er en naturlig eier, og beholde vår naturgitte kapital, og strategisk viktig næring for landet.

1
Arrcab [sitat…] Det er ikke noe "religiøst" i nedsalg av statens eierandeler, like lite som det noe "religiøst", håper jeg, i venstresidens ønske om å beholde mest mulig på statens hender...

Det er forskjell på å ha en politikk der en skal privatisere for privatiseringens skyld og det å la private slippe til som supplement der forhold er mangelfulle og det offentlige ikke på tilstrekkelig vis klare oppgavene.

Har du stilt deg spørsmålet om hvor akseinntektene til staten havner hen? Den kommer jo befolkningen til gode.

Ser en på NSB så gir det nå overskudd. Det er ikke noe risikoprosjekt idag. Det blir selvsagt det når det nå helt unødvendig skap oppstykkes og ut på anbud.

Men, til saken, hvorfor det ikke skal være en standart utdannelse for lok-førere?

1
Valerina Det er forskjell på å ha en politikk der en skal privatisere for privatiseringens skyld og det å la private slippe til som supplement der forhold er mangelfulle og det offentlige i...

Men, til saken, hvorfor det ikke skal være en standart utdannelse for lok-førere?

Det kommer, og blir utredet. Men kravene til foreningen er langt mer omfattende enn det. Bl.a. skal nasjonal standard for utdannelsen tariffestes, det ligger krav om nye regler for arbeidstimer og hviletid, 100% stillinger i konkurranse sammenheng, hvem som skal utføre sikkerhetskontroller, og mye mer. Sikkerhet er noe som engasjerer publikum, og blir brukt rått, selv om saken egentlig dreier seg om noe helt annet.

1

Årsaken til at lokførerne streiker er regjeringens planer om å bryte opp statsmonopolet på jernvegen og konkurranseutsette driften av jernbanen. Den enkelte lokfører frykter m.a.o. å miste jobben fordi de taper et anbud. Dette søker de å unngå ved å kreve en nasjonal standard for lokføreropplæring - dvs. gjøre seg selv uunnværlige for ethvert selskap som søker å drifte norske jernbanestrekninger.

Nå er verden et svært så internasjonalt sted.

At man skal mene at man i en tariffavtale skal låse alle mulige endringer i all evighet, viser en total mangel på virkelighetssans.

At agendaen til Lokførerne er å hindre oppløsning av monopolet, men så bør man kanskje se det hele i et litt større perspektiv enn det Norske alene.

Andre yrkesgrupper får heller ikke beskyttet sitt yrke mot utenlandsk konkurranse. Dette må faktisk lokførerne ta inn over seg.

Det er jo også et spørsmål i seg selv om det vil være mulig for Norge å lage et kompetansekrav som vil fungere slik lokførerne ser ut til å håpe at det skal gjøre. For hvordan skal de klare å fastsette kompetansekrav som for alltid skal kunne ansees å være bedre/strengere enn kompetansekrav til lokførere i andre land? Land som VIRKELIG har et komplekst togsystem å forholde seg til. Med langt flere tog, spor, høyere hastigheter, og tettere avganger.

Det er slett ikke vanskelig å se at man IKKE kan imøtekomme lokførerne i dette. Vi lever i en tid der slike kompetansekrav uansett må samkjøres med andre lands krav, og vil derfor slett ikke gi den effekten Lokførerne ser ut til å ønske.

Streiken er nok meningsløs, og rammer uansett disse som lokførerne faktisk skal leve av.

1
RickiBK [sitat…] Nå er verden et svært så internasjonalt sted. At man skal mene at man i en tariffavtale skal låse alle mulige endringer i all evighet, viser en total mangel på virkelighet...

At agendaen til Lokførerne er å hindre oppløsning av monopolet, men så bør man kanskje se det hele i et litt større perspektiv enn det Norske alene.

Andre yrkesgrupper får heller ikke beskyttet sitt yrke mot utenlandsk konkurranse. Dette må faktisk lokførerne ta inn over seg.

Det er ingen agenda! Togdrifte reguleres via EU direktiv. Så her er det krav om nasjonal tilpasning.

I tråd med rapporter når togdrift skal ut på anbud og hvor sikkerhets aspektet blir påvirket.

I Sverige har togselskapene inngått avtal med lokførere om det samme, grunnet nettopp flere aktører og sikkerhet.

På denne måten skjer også sikring av arbeidsgiver. Videre er det snakk langsiktige kontrakt og ikke anbud hvert år.

Så er det skremmende at det er så mye utvitenhet om norsk arbeidsliv og EU direktive som styrer stadig mer av det norske samfunn.

1
RickiBK [sitat…] Nå er verden et svært så internasjonalt sted. At man skal mene at man i en tariffavtale skal låse alle mulige endringer i all evighet, viser en total mangel på virkelighet...

Nå er verden et svært så internasjonalt sted.

Men i motsetning til flytrafikk, skipstrafikk og veitrafikk, så er ikke jernbane standardisert internasjonalt. Så og si hvert land i Europa har sitt eget signalsystem og trafikkregler.

At man skal mene at man i en tariffavtale skal låse alle mulige endringer i all evighet, viser en total mangel på virkelighetssans.

En tariffavtale er aldri låst i en evighet. Den har normalt en varighet på to år før den kan reforhandles. I lokførerkonflikten har man også sagt at avtalen kan avsluttes når staten eventuelt kommer med en lovfestet nasjonal standard.

At agendaen til Lokførerne er å hindre oppløsning av monopolet

De aller fleste har nok innsett at anbudsutsettingen kommer, så konflikten handler ikke om det. Selv om man uten tvil kunne laget et bedre tilbud ved å effektivisere det vi har. Konflikten handler om rasering av ansattes arbeidsmiljø, som samferdselsministeren tidligere messet om at ikke skulle være en del av "konkurransen". Neida....

Andre yrkesgrupper får heller ikke beskyttet sitt yrke mot utenlandsk konkurranse.

Konflikten handler ikke om utenlandsk konkurranse av arbeidskraft, men at den som kjører tog i Norge har en god kompetanse for å gjøre nettopp det. Det er meget mulig en polsk, tysk, fransk, spansk eller andre utlendinger har det. Og har de det, og snakker norsk, så er det ingenting som hindrer dem i å søke jobb på jernbanen i Norge. Men det er ikke umulig at det nettopp ER sosial dumping myndighetene og arbeidsgiverne ønsker.

For hvordan skal de klare å fastsette kompetansekrav som for alltid skal kunne ansees å være bedre/strengere enn kompetansekrav til lokførere i andre land?

Det er ikke et mål at den skal være bedre enn andre land, det handler om at den skal være god nok til at førere kan fremføre tog trygt. Andre europeiske land har nødvendigvis ikke en dårligere utdanning. Våre nærmeste naboer, som også er fullverdig EU-medlem, har en standardisert nasjonal opplæring.

Land som VIRKELIG har et komplekst togsystem å forholde seg til. Med langt flere tog, spor, høyere hastigheter, og tettere avganger.

Og da må vi tro at de gir sine førere god opplæring til å håndtere dette.

Vi lever i en tid der slike kompetansekrav uansett må samkjøres med andre lands krav

Som jeg nevnte lenger opp, er ikke jernbane standardisert over landegrensene. Så hvordan kan de samkjøres? Jeg velger også å tro at det er derfor EU's direktiv er såpass vagt som det er, fordi hvert land i Europa må kunne ha sine standarder etter sitt jernbanenett.

Streiken er nok meningsløs, og rammer uansett disse som lokførerne faktisk skal leve av.

Dersom du også mener at flygere, skippere og bilførere også kan klare seg med en opplæring på mindre enn en fjerdedel av dagens, så får du fortsette å mene at den er meningsløs.

2

Den enkelte lokfører frykter m.a.o. å miste jobben fordi de taper et anbud.

Har en god kompis(lokfører) som er svært opptatt av fagforeningen, og de frykter faktisk ikke jobben i det hele tatt. De er svært sikre på at de har en jobb, uavhengig om det er NSB eller noen andre som kjører linjene.

Kravet de streiker for er isolert til NSB og deres tariffavtale, ikke andre selskaper som måtte kjøre på norske linjer.

1
Speciale [sitat…] Har en god kompis(lokfører) som er svært opptatt av fagforeningen, og de frykter faktisk ikke jobben i det hele tatt. De er svært sikre på at de har en jobb, uavhengig om...

Klart NSB ikke vil det, de vil jo antagelig helst splitte opp selskapet i mange små selskaper som driver hver sin strekning.

Og for å kunne vinne anbud, er NSB pokka nødt til å tuppe ut nordmenn fra jobbene og hente lavtlønte folk fra østeuropa gjennom bemanningsselskaper.

1
Beretta [sitat…] Men i motsetning til flytrafikk, skipstrafikk og veitrafikk, så er ikke jernbane standardisert internasjonalt. Så og si hvert land i Europa har sitt eget signalsystem og t...

Det er ikke et mål at den skal være bedre enn andre land, det handler om at den skal være god nok til at førere kan fremføre tog trygt. Andre europeiske land har nødvendigvis ikke en dårligere utdanning. Våre nærmeste naboer, som også er fullverdig EU-medlem, har en standardisert nasjonal opplæring.

Andre land har lavere lønn. Det er vel bare så enkelt. Kan NSB og andre selskaper bruke lokførere fra andre land, vil de kunne betale lavere lønn.

Konkurransen i Norge er ikke om noe annet. Selskapene eier hverken skinner eller tog, de skal kun konkurrere om å vinne anbud.

Da vil antagelig den som klarer å kjøre tog med minst statstilskudd vinne, og det blir jo de som har minst (lønns) kostnader. For annet er det ikke å konkurrere om. Lavest lønn, dårligst pensjonsavtale, færrest personale i tog, renhold av dasser så sjeldent som mulig...det er hva vi vil møte i fremtiden.

Kanskje også noe høyere billettpriser når statstilskuddene krympes på grunn av at regjeringen må skaffe inndekking for mer skattelettelse til de som har mest penger.

1

Hvis noen lurer på hvorfor enkelte på venstresiden hevder høyresidens omfavnelse av markedstankegangen gir et kaldere og mindre menneskevennlig samfunn, har dere ett godt svar her.

En viktig tråd dette.

Synes arbeidsgiveren er uspiselig arrogant i denne saken. Det lokførerne ønsker å sikre er publikum sin sikkerhet. Kravet togførerne ønsker å få innfridd er lite.

Roten til alt kaoset hviler selvsagt på skuldrene til den ubrukelige samferdselsministeren vi har.

1
Beretta [sitat…] Men i motsetning til flytrafikk, skipstrafikk og veitrafikk, så er ikke jernbane standardisert internasjonalt. Så og si hvert land i Europa har sitt eget signalsystem og t...

En tariffavtale er aldri låst i en evighet. Den har normalt en varighet på to år før den kan reforhandles. I lokførerkonflikten har man også sagt at avtalen kan avsluttes når staten eventuelt kommer med en lovfestet nasjonal standard

Et punkt som beviselig gjør hele streiken fullstendig meningsløs. Hvorfor i alle dager er man i konflikt med NSB når det man faktisk ønsker er noe som må vedtas av Stortinget? Snakk om å kaste bort ressurser og godviljen hos befolkningen!

Om man ønsker en lovfestet nasjonal standard, så jobb for dette, ikke gå i konflikt med arbeidsgiver og kjemp for een slags midlertidig løsning ved å legge kompetansekrav i en tariffavtale.

1
EinarSalbu Denne regjeringen og den forrige har forandret fagarbeiderens og standarders betydning i arbeidslivet. Carl I. Hagen mente at man ikke trengte barnehagelærere...det var nok med hus...

Vet ikke hva du legger i at "AP er heldigvis begynt å våkne", men saken er at AP står fast på EØS-avtalen, da regner jeg med at AP også applauderer de negative virkningene avtalen har bl.a. når det gjelder raseringen av vernet arbeidstakerne hadde under Norge som et selvstendig land.

Var det ikke Gro som lovte LO at EØS-avtalen ikke skulle berøre arbeidslivet?

1
Sandaas [sitat…] Et punkt som beviselig gjør hele streiken fullstendig meningsløs. Hvorfor i alle dager er man i konflikt med NSB når det man faktisk ønsker er noe som må vedtas av Stortin...

Et punkt som beviselig gjør hele streiken fullstendig meningsløs. Hvorfor i alle dager er man i konflikt med NSB når det man faktisk ønsker er noe som må vedtas av Stortinget?

Det er for å få presset KSO på banen, dette må taes i stortinget.

KSO har nå handlingsvegring, men dette tror jeg kommer til å ende med tvungen lønnsnemd, og da MÅ KSO gjøre noe.

Unnfallende svake politikere med handlingsvegring trenger vi ikke.

1

Når fagforeninger blir for mektige skjer sånt som dette. De kommer ikke å vike, og arbeidsgiver har vel ikke annen mulighet enn å sette hardt mot hardt her.

Når foreningen skal "styre" bedriften blir det helt galt....

1
EinarSalbu Denne regjeringen og den forrige har forandret fagarbeiderens og standarders betydning i arbeidslivet. Carl I. Hagen mente at man ikke trengte barnehagelærere...det var nok med hus...

I helsesektoren ser vi at utlendinger som ikke kan norsk forsøker å gjøre arbeidet for helsefagarbeidere. I byggebransjen blir man leid inn fra bemaningsbyåer, uten fagpapirer eller kun minimal kjennskap til faget. Antallet midlertidige ansatte øker enda mer på bekostning av fast ansettelser med lønn hele tiden. Fast ansettelse uten garantilønn er i praksis det samme som å bli midlertidig ansatt flere ganger på rad. Ap er heldigvis begynt å våkne på fagarbeiderens vegne fordi de ser hvor galt det går,

Der LO, Jens og SV sov, der vil nå Jonnas stå opp (for nå er han våken) og reversere alt, LO, Jens og Kristin innførte i sin dvale lignende tilstand, en dvale som faktisk strakk seg over hele 8 år.

1
Sandaas [sitat…] Et punkt som beviselig gjør hele streiken fullstendig meningsløs. Hvorfor i alle dager er man i konflikt med NSB når det man faktisk ønsker er noe som må vedtas av Stortin...

Et punkt som beviselig gjør hele streiken fullstendig meningsløs. Hvorfor i alle dager er man i konflikt med NSB når det man faktisk ønsker er noe som må vedtas av Stortinget? Snakk om å kaste bort ressurser og godviljen hos befolkningen!

De har prøvd å nå gjennom hos politikerne i 1,5 år og kun møtt døve ører.

Nå har NSB sett sitt snitt til å spare penger og har storstilte planer om å slakte lokførerutdanningen, og har allerede gjort det via sitt datterselskap CargoNet. De ble heldigvis stoppet av Jernbanetilsynet etter tips fra lokførerne selv.

Så lenge ikke politikerne skjønner alvoret i situasjonen, må de gå på hver enkelt operatør. Flytoget og GreenCargo har skjønt viktigheten av å ha godt utdannede førere, så de har skrevet under på en slik avtale.

1
vif_support Når fagforeninger blir for mektige skjer sånt som dette. De kommer ikke å vike, og arbeidsgiver har vel ikke annen mulighet enn å sette hardt mot hardt her. Når foreningen skal "s...

Når fagforeninger blir for mektige skjer sånt som dette. De kommer ikke å vike, og arbeidsgiver har vel ikke annen mulighet enn å sette hardt mot hardt her.

På den andre siden av bordet sitter Spekter hvis eneste oppgave er å knuse alt som minner om samhold i en arbeidstakergruppe.

I denne konflikten og i legekonflikten har det kun vært uredelighet og drittpakker servert fra den kanten.

Sterke fagforeninger er fortsatt et must i dagens Norge. Ikke tro at noen kommer til å gi deg NOE uten at det foreligger press.

1

Lignende innlegg

Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
9 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
1
10 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
3 svar
Laster...