De fleste mennesker ville hufse på ryggen av tillitserklæringer fra slike grupper, men ikke aCal.

FrP har iallfall ikke innlemmet slike grupper som mulige samarbeidspartnere eller støttespillere verken i kommunal eller statlig sammenheng. F.eks. Ap ser nok ikke med avsky på slik som Rødt, pga. deres fortid. Har de forresten lagt bort dette med "væpna revlusjon" nå, eller hur?

1
TheFamous25 Uten Sylvi dei siste årene så hadde Norge hatt 100.000+++ i landet som hadde sørget for at vårt velferdssamfunn kunne fått seg en knekk den aldri hadde kom seg ut av. Så Tusen takk...
deleted287273

Norge fører en fornuftig innvandrings-og integreringspolitikk for tiden ja.

AP kom seg litt på slutten av forrige regjeringsperiode, men de hadde vel gitt etter for venstrepopulistene hvis de satt i regjering i dagens situasjon.

1
deleted287273 Norge fører en fornuftig innvandrings-og integreringspolitikk for tiden ja. AP kom seg litt på slutten av forrige regjeringsperiode, men de hadde vel gitt etter for venstrepopulist...

AP kom seg litt på slutten av forrige regjeringsperiode, men de hadde vel gitt etter for venstrepopulistene hvis de satt i regjering i dagens situasjon.

AP er som et dødsønske der du ikke er sikker på om sudden death eller bendover er det beste,resultated blir det samme..Sosialister og fri verden,hvem skal betale gildet?

1

Sylvi Listhaug

24. November er Solvik-Olsen gjest når Visjon Norge skal feire thanksgiving med sine kortterminaler :-)

1
Bountyhunter [sitat…] AP er som et dødsønske der du ikke er sikker på om sudden death eller bendover er det beste,resultated blir det samme..Sosialister og fri verden,hvem skal betale gildet?
deleted287273

AP er som et dødsønske der du ikke er sikker på om sudden death eller bendover er det beste,resultated blir det samme

AP ønsker en strengere innvandringspolitikk enn partier som Høyre, Venstre og Krf. AP er også langt i fra å være et sosialistisk parti. Nå til dags har markedskreftene fått veldig fritt spillerom der også.

1
deleted287273 [sitat…] Har du noen kilder på dette?

Ja, i Klassekampen 1. februar 1996 kommenterer Carl I Hagen avsløringene om at en rekke nynazister har meldt seg inn i FpU: "Vi vil ikke granske nyrer og hjerte på folk for å finne ut hva de har gjort før. Jeg oppfatter at dette (medias søkelys på nynazister i FrP) er et forsøk på en hekseprosess mot våre medlemmer".

Du vil kunne finne dette overalt på nettet om du søker på "FrPs historie".

1
broren_til_noen Ja, i Klassekampen 1. februar 1996 kommenterer Carl I Hagen avsløringene om at en rekke nynazister har meldt seg inn i FpU: "Vi vil ikke granske nyrer og hjerte på folk for å finne...
deleted287273

Det er en kilde som er noe farget i sin framstilling av FRP, som står bak denne "FRPs historie"

Og det Hagen her sier er vel at han ikke er så opptatt av hva folk har gjort før de ble med i FpU. Det er ikke at FRP tar imot stemmer fra nynazister med takk, slik trådstarter hevder.

1

Sa støre til halllujah og ralling fra menigheten som sa 10 000 pluss..Historibøkene vil si det var der alt startet... Iddiot var dem som var mot det multikulturelle paradis som ble forkynt...

1
Bountyhunter Sa støre til halllujah og ralling fra menigheten som sa 10 000 pluss..Historibøkene vil si det var der alt startet... Iddiot var dem som var mot det multikulturelle paradis som ble...

Sa støre til halllujah og ralling fra menigheten som sa 10 000 pluss

Bare 10 000? Regjeringssjefen til Listhaug, hu Erna har invitert 30 000 hvert år framover. Og jeg trur nok flyktninger rundt om på kloden stoler mer på regjeringa enn på opposisjonen. Så Anundsen får det nok travelt med å bygge grensegjerder framover.

1
deleted287273 Det er en kilde som er noe farget i sin framstilling av FRP, som står bak denne "FRPs historie" Og det Hagen her sier er vel at han ikke er så opptatt av hva folk har gjort før de...

Det står deg selvfølgelig helt fritt å motbevise påstandene, både de jeg allerede har referert fra Klassekampen, og det som ellers kommer fram i historien om FrP. Og jo, FrP tok imot alle de stemmene de kunne få, helt ukritisk.

I mai 1994 kunne telefonavisa til naziorganisator Michael Knutsen, melde at et titalls ungdommer fra det høyreekstreme paraplyorganisasjonen Norsk Ungdom hadde meldt seg inn i Fremskritts Partiets Ungdom (FpU).

Øystein Hedstøm kunngjorde i september 1994 at han med glede ville ta imot penger fra gamle nazister som ville testamentere sine formuer til kampen mot innvandring.

Samme høst deltar Hedstrøm på 3 møter med åpent rasistiske og nazistiske personer, som bl.a. Gunnar Øi (Arne Myrdals tidligere våpendrager i FMI), Gjems-Onstad, Jack Erik Kjuus (som ønsket å tvangssterilisere alle adoptivbarn) og Bjarne Dahl (Felleslista mot Fremmedinnvandring).

Høsten 94 deltok også Frp`s stortingsrepresentant Fritjof Frank Gundersen på et møte i DNF. Gundersen bekreftet sist sommer at han fikk hjelp fra Gjems-Onstad da han skrev pamfletten "Gundersens lille blå - om folkevandringen i Europa og Norge".

Sandefjord og Larvik FpU hadde høsten`94 en kampanje med navnet "Spark dem ut", der de krevde utkastelse av alle utenlandske statsborgere som begår lovbrudd. Løpesedlene, som hadde overskriften " Ja til utvisning - Nei til rasisme " hadde som illustrasjon en mørkhudet B-gjengen-figur som blir sparket ut av landet.

I januar 1995 kunne Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm legge fram sitt beryktede Dokument 8:29, en utregning av kostnadene ved vår tids asyl-, flyktninge -, og innvandringspolitikk. Tidsskriftet SAMORA kunne senere samme år avsløre at store deler av dokumentet var ren avskrift fra en rapport utgitt av den rasistiske organisasjonen Den Norske Forening.

Einar Lonstad ble i februar 1995 valgt til formann i Oslo Frp. Han mente bl.a. at den private eiendomsretten ikke skulle gjelde for muslimer.

30 april 1995 blir et medlem av FpU stanset, og innbrakt, av politiet, i en buss på vei til Tønsberg. I bussen var det nazister fra hele østlandsområdet, bl.a. 1. mai-terroristen Petter Kristian Kyvik og Michael Knutsen, som skulle til Vestfold- byen for å marsjere i gatene og erklære Tønsberg for "nazi- sone".

7. mai uttalte Einar Lonstad til Dagbladet at innvandrere ikke kan føde mer enn to barn for å bli godtatt som gode nordmenn.

To av Frp`s listetopper på valglista i Nedre Eiker i Buskerud ved kommune og fylkestingsvalget, var tidligere sentrale aktivister i Norsk Front, den ledende nazi-organisasjonen på 70-tallet. Knut Gjerde (1. plass), og Ståle Henriksen (nr.4 på lista) var begge med i den innerste kretsen rundt nazi-führer Eric Blücher. Henriksen har bl.a. bakgrunn som leiesoldat for det som den gang var apartheidstaten Rhodesia, formann i Norsk-Rhodesisk Vennskapsforening og redaktør i Dick Kobros "Nordisk Fremtid". Mens Gjerde var Buskerud- fører for Nasjonalt Folkeparti i årene 1979-1981.

Skipsreder Henry Felix Tschudi sto i 1995 bak en hemmelig "aksjons-gruppe" mot innvandring. Tschudi er medlem av Frp og har sittet i Frp`s økonomistyre. Til Dagbladet (24.06.95) kunne han på sin dannede måte konstatere at "det er helt sikkert titusenvis av ulovlige innvandrere her i Norge. Det er bare å stille seg opp og telle på et gatehjørne det, det er så jævlig mange du ser. Selvfølgelig ikke her oppe i Voksenlia, der er det ikke så jævlig mange. Men se nede i Gamlebyen og sånn, du ser nesten ikke en kviting der".

3.september finner det famøse rasist- møtet mellom Hedstrøm og DNF, Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet og FMI sted på Godlia Kino i Oslo, der man bl.a. diskuterte samarbeid mellom de ulike organisasjonene i forbindelse med høstens valg.

Medlem av Oslo FrP, Leif Kvigne, tidligere kompanjong med Jack Erik Kjuus og grunnlegger av Norsk Organisasjon Mot Innvandring (NOMI, må ikke forveksles med Myrdals NMI), utarbeidet i august dokumentet "Oslo FrP - Kriminalitet - Innvandring - Sikkerhet", der det bl.a. ble påstått at 90 % av narkotikaomsetningen kontrolleres av innvandrere", "70 % av pakistanerne i Norge er analfabeter" og at "moskeene i Oslo brukes til narkotika salg og våpensmugling".

Johnny Ingard Hassel ble ved valget`95 valgt inn i Oslo bystyre for FrP. Ved stortingsvalget i 1993 sto Hassel på 6.plass på Felleslisten Mot Fremmedinnvandring. Hassel kontakter i rasistmiljøet førte til at han ble kumulert rett inn i bystyret fra en 33. plass på FrP-lista.

F.F. Gundersen uttaler til Tidens Tegn (høsten 95) at han overhodet ikke kan akseptere "..at Afrika skal være Norges fødestue: Menneskene der er annerledes enn oss".

Jon Robert Søvik, kjent fra nazigruppa Viking, er en av et 10-talls unge nazister som har meldt seg inn i FpU. I et intervju med Radio1 i Oslo i desember, sto Søvik fram som representant for FpU og erklærte seg som nazi-sympatisør og oppfordret til å drepe elle innvandrere.

Januar 1996: To aktive medlemmer av nazigruppa Viking, Christian Rockstad og Marius Molstad, ble valgt til delegater på årsmøtet i Oslo Frp, der også et par tidligere FMI- aktivister var delegater.

I Klassekampen 1. februar kommenterer Carl I Hagen avsløringene om at en rekke nynazister har meldt seg inn i FpU: "Vi vil ikke granske nyrer og hjerte på folk for å finne ut hva de har gjort før. Jeg oppfatter at dette (medias søkelys på nynazister i FrP) er et forsøk på en hekseprosess mot våre medlemmer".

Thor Petter Krosby satt som møteleder på Oslo FrPs årsmøte. Han har også sittet i Røyke-ringen sammen med sin 70-talls-nazikamerat Ståle Henriksen. Han meldte seg inn i FrP igjen 4.april 1995 (Arbeiderbladet 19.02)

Delegater på Oslo FrPs fylkesårsmøte: Toralf Lorentzen, Thor Petter Krosby, Johnny Hassel, Egil Johan Karlsen (sto på Kjuus "upolitiske liste" ved kommunevalget 1987, nr. 6 på Stopp Innvandringens kommunevalg- liste i 1991 og som nr. 3 på SIs stortingsvalgliste i 1993). Meldte seg inn i FrP i desember 94. Bidrar med stoff til Michael Knutsens Fritt Forum/Norsk blad. Carstein B Hansteen (sto på Upolitisk liste 1987). Ble valgt inn i styret til Oslo FrP på årsmøtet, og var en av de to som fikk desidert flest stemmer, Magnild Ullsvik Hansteen (CBH`s kone og forfatter av boka "Norge for alle?" som bl.a. selges i FF/NB).

Oslo FrPs årsmøte som ble avholdt i februar krevde at det måtte innføres obligatorisk Hiv-test av innvandrere og flyktninger. Samtidig vedtok de en støtteerklæring til Hedstrøm for hans kontakt med rasistiske og nazistiske grupper.

Arbeiderbladet kunne 09.02.96. avsløre at nazileder Eirik Ragnar "Micro" Solheim er medlem av FpU. Han stilte sågar til valg som lokallagsleder for lokallag 3/4 i Oslo (bydelene 7 til 12) i oktober `96, men tapte. Han har også vært foredragsholder på et internt FpU-seminar. I 1997 var han bl.a. siktet i "Greven-saken".

Toralf Lorentzen er leder av Grünerløkka/Sofienberg lokallag av Oslo FpU og medlem av Frp. Han deltok aktivt i nazimiljøet sammen med Ole Krogstad og Petter Kristian Kyvik først på 80-tallet. Han var også nestleder i Nasjonaldemokratisk Union. Til Arbeiderbladet 19.02.96 hadde han følgene kommentar til sin brune fortid: "Bortsett fra at jeg abonnerer på Norsk blad så har jeg ingen ting med disse miljøene å gjøre i dag". Men i januar 1997 fikk man se at Lorentzen ikke bare nøyde seg med å abonnere på Fritt Forum/Norsk Blad, men at han også ønsker å spre litt propaganda til, og tjene penger på, bladets nazistiske leserkrets, ved at han hadde to annonser i bladet (FF/NB nr. 1-97). I den ene solgte han diverse "nasjonalistiske" CD-plater, deriblant det, for nazister, det største nazi-bandet, Skrewdriver, svenske Ultima Thule, samt nyere nazistisk rock.

Formann i Oppegård Frp, Oddbjørn Jonstad, går ut i media og krever at flyktninger ikke skal få barn så lenge de oppholder seg i landet. Til TV 2 21. mars 1996 uttaler han bl.a. følgende: "Flyktninger bør ikke få barn så lenge de bor i Oppegård kommune. Når de reiser tilbake kan de få så mange barn de vil. Bosnia (store deler av flyktningene i Oppegård kommer fra eks-Jugoslavia) har bruk for barn, det har ikke Norge". Jonstad kom med sitt utspill tilfeldigvis (?) litt over en uke etter at Hvit Valgallianses program (sterilisering av adoptivbarn, og abort på utenlandske kvinner i Norge) ble gjenstand for medias oppmerksomhet.

Du trenger vel strengt tatt ikke mer enn dette?

1
broren_til_noen Det står deg selvfølgelig helt fritt å motbevise påstandene, både de jeg allerede har referert fra Klassekampen, og det som ellers kommer fram i historien om FrP. Og jo, FrP tok im...
deleted287273

Det står deg selvfølgelig helt fritt å motbevise påstandene, både de jeg allerede har referert fra Klassekampen, og det som ellers kommer fram i historien om FrP. Og jo, FrP tok imot alle de stemmene de kunne få, helt ukritisk.

Dette er bloggen som jeg refererte til ja. Disse påstandene er samlet under en heading kalt "FRPs historie".

Og den sier ingenting om at Carl I Hagen noen gang har sagt at han tar imot stemmer fra nynazister med glede, som var påstanden trådstarter kom med.

1
deleted287273 Men det er helt annen påstand og en helt annen diskusjon. Hvis dette stemmer, burde disse som tidligere var kjent som nynazister blitt kastet ut fra FpU? Det er en helt annen disku...

Hvis dette stemmer, burde disse som tidligere var kjent som nynazister blitt kastet ut fra FpU?

Sjøl har jeg ikke engang vært i nærheten av et FpU-møte, så jeg aner virkelig ikke.

Det må da være mye mer naturlig om du, som tilhører moderpartiet, kan svare på et slikt spørsmål.

1
deleted287273 Poenget er at det var et slikt spørsmål sitatet kunne medvirke til en debatt omkring. Det er ikke noe slags "bevis" for at CIH gladelig ville ta imot stemmer fra nynazister, eller...

Det er ikke noe slags "bevis" for at CIH gladelig ville ta imot stemmer fra nynazister, eller for at han har sagt noe slikt.

Veit du, jeg synes det faktisk er ganske godt bevist at Carl Ivar gladelig tok imot alle som ville gjøre en innsats for FrP.

Han kan UMULIG ha vært uvitende om Lonstad, Jonstad, F.F. Gundersen, Hedstrøm og de andre som var relativt høyt oppe i partiet holdt på med og kom med av uttalelser.

Det du driver med er idiotisk og febrilsk flisespikking.

1
broren_til_noen [sitat…] Veit du, jeg synes det faktisk er ganske godt bevist at Carl Ivar gladelig tok imot alle som ville gjøre en innsats for FrP. Han kan UMULIG ha vært uvitende om Lonstad, Jo...
deleted287273

Nei, jeg lurer på om noen kan dokumentere at CIH noen gang har sagt at han gladelig tar imot stemmer fra nynazister, Men det er vanskelig tydeligvis. Når det gjelder enkelte av de som var med i FRP tidligere var det soleklart at han visste hva de sa og ikke sa. Hvis du er interessert i FRP sin historie, burde du lese hva han selv sier om flere av disse tingene og personene i biografien sin.

1
deleted287273 [sitat…] Listhaug skal ikke endre seg på grunn av kritikk fra politiske motstandere.

Nei, jeg har da ikke heller den aller minste tro på at hun vil gjøre noe annet enn å føyse bort kritikken hun får i saken med Hanvold og hans svindel.

Som hun ved å delta indirekte støtter.

Hun mangler jo absolutt alt fingerspitzgefühl, fintfølelse og teft.

Av en eller annen grunn tror jeg faktisk Solvik Olsen er innehaver av en såpass stor dæsj anstendighet at han holder seg borte fra Visjon Norge nå i november.

1
Laster...