Her er det vel noe som heter opphevelse av markedsmakten. Patenteringen som går over alle støvelskaftene.

Her burde EU og USA og andre satt ned foten og sørget for fjerning av patenter etter ett viss antall år . Og oppkjøp av de mest sentrale firmaene som burde kommet innunder offentlig eierskap.

1

Det kalles vel markedsliberalisme (Guds gave til folket). Folk må betale den prisen markedet bestemmer og da er sånne ting som behandling av alvorlig sykdom underordna profitten.

1
Laster...